Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Wyniki konkursu ofert - dofinansowanie wypoczynku

       Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego w 2017 roku

Podkarpacki Kurator Oświaty informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2017 roku.

Na konkurs wpłynęło 55 ofert, na łączną kwotę 1.817.041,00 zł, z prośbą o dofinansowanie wypoczynku 7.695 dzieci i młodzieży.

Po zapoznaniu się z ofertami przez komisję oceniającą wyłoniono 50 ofert obejmując dofinansowaniem 2.533 dzieci i młodzieży z terenu województwa podkarpackiego.

- PODZIAŁ PRZYZNANYCH DOTACJI

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie