Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Wyniki konkursu ofert - wypoczynek dzieci z rodzin

          Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach w 2017 roku.

Podkarpacki Kurator Oświaty informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach w 2017 roku.

Na konkurs wpłynęło 19 ofert, na łączną kwotę 2.392.814,00 zł oferujących 2.242 miejsca na koloniach i obozach.

 

Po zapoznaniu się z ofertami przez komisję oceniającą wyłoniono 15 ofert, przyznając dotacje w łącznej wysokości 1.254.748 zł. Wypoczynkiem zostanie objętych 1.171 dzieci z rodzin najuboższych i z Domów Dziecka.

- PODZIAŁ PRZYZNANYCH DOTACJI

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie