Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych

           Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze oświaty, edukacji i wychowania (z wyłączeniem wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży) w 2017 roku.

Podkarpacki Kurator Oświaty informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze oświaty, edukacji i wychowania (z wyłączeniem wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży) w 2017 roku.

Na konkurs wpłynęło 22 ofert, na łączną kwotę 172.236,00 zł.

Po zapoznaniu się z ofertami przez komisję oceniającą wyłoniono 17 ofert, przyznając dotacje w łącznej wysokości 82.000 zł. 

- PODZIAŁ PRZYZNANYCH DOTACJI

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie