Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Konferencja pt. Bezpieczeństwo na placach zabaw

Minister Edukacji Narodowej oraz Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru zapraszają na konferencję pt. "Bezpieczeństwo na placach zabaw zlokalizowanych przy publicznych oraz niepublicznych szkołach i przedszkolach".

Konferencja odbędzie się 23 maja 2017 roku w sali konferenyjnej Hotelu Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 44, poziom 2 (obok recepcji).

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 16.05.2017 r. telefonicznie: 784 615 249 lub mailowo: konferencje@gocin.pl

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie