Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Problem rozdawania darmowych biletów do cyrków

Kuratorium Oświaty przypomina, że placówki oświatowe nie mogą być miejscem agresywnej reklamy. Rozdawanie bezpośrednio dzieciom „darmowych biletów” lub ulotek jest rodzajem presji, której sprzeciwia się m.in. Konwencja o prawach dziecka.

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie