Wojewódzka Komisja Konkursowa
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

                                                                  Rzeszów, 2017-01-04
WiJ.5561.193.2016

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie
gimnazjów województwa podkarpackiego

Uprzejmie informuję o zmianie terminu etapu wojewódzkiego konkursu historycznego. Ustalam nowy termin etapu wojewódzkiego konkursu historycznego dla gimnazjów na 22 lutego 2017 r.


Zastępca Przewodniczącego WKK
             Marek Kondziołka