Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w
tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-19-54
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
W CENTRUM UWAGI
Złoty prym Dobra szkoła kodowanie Cyberbezpieczeństwo bezpieczne wakacje

Ważne informacje:

Ostatnio dodano:

2017-06-22 Zaproszenie do współorganizacji jubileuszowych X Obchodów
Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

2017-06-22 „Szkoła Dialogu 2”
nabór nauczycieli oraz uczniów do cyklu szkoleń z zakresu mediacji szkolnych i rówieśniczych

2017-06-21 List RPD Marka Michalaka do uczennic i uczniów
z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017

2017-06-21 Moje Bezpieczne Wakacje 2017
(Nie)znane atrakcje mojego regionu - Akcja, konkurs, projekt edukacyjny

2017-06-21 Program grantowy - mPotega
Głosowanie - nagroda internautów

2017-06-20 Wyniki oceny wniosków - program „Bezpieczna +” na rok 2017

2017-06-19 Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i pg.
stypendia dla uczniów szkół ogólnokształcących – rok szkolny 2017/2018

2017-06-19 Podsumowanie konkursów przedmiotowych
w roku szkolnym 2016/2017

2017-06-19 Wyprawka szkolna - dane nt występujących potrzeb
dane w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018

2017-06-19 Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i pg.
stypendia dla uczniów szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018

2017-06-19 Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i pg.
stypendia dla uczniów – rok szkolny 2017/2018

2017-06-14 Akcja: Zamiast kwiatka niosę pomoc
W ramach podziękowań za wspólną całoroczną pracę ofiarujcie zamiast kwiatów swoje zaangażowanie ...

2017-06-14 Program: Szkoła Dialogu
Kolejna edycja projektu - Przeszłość kluczem do przyszłości

2017-06-13 Stypendia Prezesa RM i MEN
na rok szkolny 2017/2018

2017-06-13 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

2017-06-13 Pismo dotyczące wyboru przedstawicieli rady pedagogicznej
i rady rodziców typowanych przez dyrektorów szkół do komisji konkursowych na stanowisko dyrektora publicznej szkoły

2017-06-12 Narady inaugurujące rok szkolny 2017/2018
harmonogram narad

Z działów:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie