Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w
tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-19-54
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
W CENTRUM UWAGI
Dobra szkoła kodowanie Finansowania małych szkół - konferencja Finansowania małych szkół - briefing

Ważne informacje:

Ostatnio dodano:

2017-02-17 "Rozwojowy kontekst wczesnoszkolnej edukacji informatycznej"
Konferencja wojewódzka

2017-02-17 "Nauka programowania Baltie z lekcją pokazową"
Dodatkowy termin seminarium - 22.02.2017 r.

2017-02-16 Materiały z konferencji z dnia 07.02.2017 r.
“Przyszłość edukacji zawodowej w kontekście zmian w systemie edukacji”

2017-02-15 Konkurs: Papież Słowianin - lista uczestników
Wojewódzka Komisja Konkursowa VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o ...

2017-02-14 3 lutego 2017 r. w Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera
konferencja: Dostosowanie sieci szkół powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego do nowego ustroju szkolnego

2017-02-14 Konferencja Naukowa: Człowiek w świecie wartości
21 lutego 2017 r. (wtorek) - Sala Kolumnowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

2017-02-13 Dofinansowywanie posiłków w szkołach
Ruszyła kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach: Dobry jak chleb

2017-02-13 Nowe klasy mundurowe
... uprzejmie proszę o zgłaszanie się szkół, które takich klas nie posiadają, a są zainteresowane ich prowadzeniem ...

2017-02-13 Program stypendialny: Marzenie o Nauce
Program stypendialny skierowany do zdolnej młodzieży kończącej gimnazjum, pochodzącej z małych miejscowości

2017-02-13 Bezpłatny program: Szkoła Dialogu
Rekrutacja wiosna 2017

2017-02-10 Ankieta - liczba tablic i monitorów interaktywnych
Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło prace planistyczne dotyczące programu rządowego: Aktywna tablica

2017-02-09 KOMUNIKAT - AKTUALIZACJA -
w sprawie miejsc III etapu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. podkarpackiego

2017-02-09 Narady z dyrektorami szkół
w sprawie arkuszy organizacyjnych - harmonogram

2017-02-09 Badanie MEN
nt. losów gimnazjów prowadzonych przez JST

2017-02-09 KOMUNIKAT - zmiana terminu konkursu
z języka polskiego dla SP

2017-02-08 Reforma edukacji - ważne sprawy
Informacje i komunikaty na stronie MENu

2017-02-08 Informacje o reformie edukacji na stronach szkół i placówek
Na Państwa stronach internetowych powinny być odnośniki ...

Z działów:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie