Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Doskonalenie nauczycieli

2017-05-23 Szkolenia dla pracowników Poradni PP
Projekt ORE - Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej

2017-05-23 Wczesna pomoc dziecku ze spektrum autyzmu
III konferencja z cyklu Nauka dla praktyki - praktyka dla nauki - Kraków, 10.06.2017

2017-05-22 Konferencja: Książki, które czytają Ciebie i tłumaczą świat
6.06.2017r., Sala kolumnowa Podkarpackiego UW

2017-05-17 Lingwistyka stosowana-nowa oferta Uniwersytetu Rzeszowskiego
Nowy kierunek studiów na UR

2017-05-15 Kurs: Ssaki morskie – nauka i edukacja
bezpłatny 2-dniowy kurs szkoleniowy dla nauczycieli

2017-05-12 Szkolenie ORE: Państwowotwórcza rola Kościoła katolickiego
w Polsce na przestrzeni dziejów. Wykorzystanie materiałów audiowizualnych w edukacji historycznej.

2017-04-27 Szkolenie: Jak wspomagać szkoły w ...
ORE zaprasza na szkolenie: Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów?

2017-04-27 Wykaz kursów kwalifikacyjnych
Wykaz kursów kwalifikacyjnych zatwierdzonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty

2017-03-31 Konferencja: Jak chronić siebie i przyrodę?
Pomysły na lekcje w klasie i w terenie. Aktywne metody nauczania w klasach I-VI.

2017-03-21 Szkolenia dla nauczycieli „Nowa podstawa programowa 2017”

2017-02-16 Materiały z konferencji z dnia 07.02.2017 r.
“Przyszłość edukacji zawodowej w kontekście zmian w systemie edukacji”

2016-11-23 Konferencja: Wspomaganie psychofizycznego rozwoju dziecka...
... w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

2016-11-08 Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Szkół Integracyjnych
Elbląg w dniach 8,9.12.2016

2016-11-08 Forum eksperckie: Wiem, czuję, pomagam
Forum dla nauczycieli i wychowawców - 14 listopada 2016 r.

2016-10-07 Kurs: Nauczyciel matematyki – spec. dydaktyczno-wychowawczy
Bezpłatny kursy organizowane przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej WSZECHNICA oraz Kuratorium Oświaty

2016-09-26 Regionalne konferencje informacyjno-konsultacyjne
Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty ...

2016-09-16 Dopalacze nowa twarz problemu społecznego
Cykl szkoleń: Jarosław, Sanok, Stalowa Wola, Rzeszów

2016-09-13 Bezpłatna konferencja - Współczesne wyzwania edukacji ...
Współczesne wyzwania edukacji, czyli nowe spojrzenie na kwalifikacje nauczycieli

2016-09-13 Konferencja z cyklu EDUinspiracje
w jaki sposób skutecznie i efektywnie wykorzystać fundusze europejskie na realizację zadań oświatowych

Archiwum działu >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie