Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Doskonalenie nauczycieli

2017-02-16 Materiały z konferencji z dnia 07.02.2017 r.
“Przyszłość edukacji zawodowej w kontekście zmian w systemie edukacji”

2017-02-14 ASP Katowice zaprasza
Bezpłatna konferencja dla nauczycieli

2017-02-13 Dofinansowywanie posiłków w szkołach
Ruszyła kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach: Dobry jak chleb

2017-02-13 Ogólnopolski Kongres Oświatowy
23-24 marca 2017 roku, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich

2016-11-23 Konferencja: Wspomaganie psychofizycznego rozwoju dziecka...
... w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

2016-11-08 Forum eksperckie: Wiem, czuję, pomagam
Forum dla nauczycieli i wychowawców - 14 listopada 2016 r.

2016-11-08 Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Szkół Integracyjnych
Elbląg w dniach 8,9.12.2016

2016-10-07 Kurs: Nauczyciel matematyki – spec. dydaktyczno-wychowawczy
Bezpłatny kursy organizowane przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej WSZECHNICA oraz Kuratorium Oświaty

2016-09-26 Regionalne konferencje informacyjno-konsultacyjne
Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty ...

2016-09-16 Dopalacze nowa twarz problemu społecznego
Cykl szkoleń: Jarosław, Sanok, Stalowa Wola, Rzeszów

2016-09-13 Bezpłatna konferencja - Współczesne wyzwania edukacji ...
Współczesne wyzwania edukacji, czyli nowe spojrzenie na kwalifikacje nauczycieli

2016-09-13 Konferencja z cyklu EDUinspiracje
w jaki sposób skutecznie i efektywnie wykorzystać fundusze europejskie na realizację zadań oświatowych

2016-07-07 Wykaz kursów kwalifikacyjnych
Wykaz kursów kwalifikacyjnych zatwierdzonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty

2016-05-16 Informacja dla organizatorów kursów
na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku

2016-04-12 Szkolnictwo zawodowe dla kobiet a wyzwania rynku pracy
Konferencja - Warszawa - 14 kwietnia 2016r.

2016-03-08 Powstanie Warszawskie w źródłach audiowizualnych
Szkolenie dla nauczycieli - 8-9 kwietnia - informacje: 22 539-79-49

Archiwum działu >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie