Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Konkursy/zawody

2017-05-18 Konkurs dla szkół - European Cooperation Day - ECDay 2017
Przyjmowanie zgłoszeń przedłużono do 9 czerwca

2017-05-17 Konkurs: Razem w Europie. Jeden cel
Rusza konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży

2017-05-16 O srebrne muszkiety - etap wojewódzki
Wyniki zawodów strzeleckich

2017-05-15 Konkurs European Language Label
konkurs na innowacyjne projekty w zakresie nauczania i uczenia się języków obcych

2017-05-15 Konkurs o Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji
edycja 2017/2018

2017-05-10 Konkurs: Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…
wyniki etapu wojewódzkiego konkursu

2017-05-08 Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego… wyniki olimpiady
W załączeniu zostały zamieszczone ostateczne wyniki z etapu okręgowego Olimpiady

2017-04-28 Wyniki etapu wojewódzkiego Olimpiady “Myśli Jana Pawła II”

2017-04-25 Konkurs: Poetyckie poszukiwania - 2016/2017
konkurs recytatorski i plastyczny dla szkół noszących imię ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

2017-04-04 Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego ...
wyniki etapu wojewódzkiego konkursu

2017-04-04 Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego ...
wyniki z etapu okręgowego Olimpiady tematycznej

2017-03-13 Wyniki etapu wojewódzkiego Konkursu: Papież Słowianin
Wojewódzka Komisja Konkursowa przeprowadziła w dniu 6 marca 2017 r. etap wojewódzki konkursu

2017-03-03 III Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück

2017-03-01 Konkurs: Pamiętnik nauczyciela
Wspomnienia z codziennych zmagań z wychowankami

2016-10-11 Olimpiada Przedsiębiorczości - 12 edycja
Olimpiada dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - tegoroczne hasło: Przywództwo w biznesie

2016-09-08 41 edycja Olimpiady Artystycznej
Dwie sekcje: historia muzyki i historia sztuki

Archiwum działu >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie