LISTA ZLIKWIDOWANYCH SZKÓŁ PRZEKAZANYCH DO ARCHIWUM KOLP. MIEJSCOWOŚĆ NAZWA SZKOŁY DATY SKRAJNE DOKUMENTACJI UWAGI
1AlbigowaZasadnicza Szkoła Rolnicza w Albigowej1959 - 2000Szkoła została utworzona jako Szkoła Rolniczo Gospodarcza w Albigowej
2BandrówSzkoła Podstawowa w Bandrowie1940 - 2008
3BędzienicaSzkoła Podstawowa w Będzienicy1951 - 2014
4BielowySzkoła Podstawowa w Bielowach1991 - 2006
5BieździedzaZasadnicza Szkoła Rolnicza w Bieździedzy, Ośrodek Szkolenia Rolniczego i Wojskowego w Bieździedzy, Średnia Szkoła Rolnicza w Bieździedzy, Państwowa Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Bieździedzy1946 - 1980Dokumentacja szkolna przekazana przez Zespół Szkół Rolniczych w Trzcinicy
6BirczaLiceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Birczy2008 - 2011Niepubliczna szkoła ponadgimnazjalna prowadzona przez Jolantę Dzioba z siedzibą w Siedlcach. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 31 sierpnia 2012 r.
7BirczaUzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Birczy2008 -2010Niepubliczna szkoła ponadgimnazjalna prowadzona przez Jolantę Dzioba z siedzibą w Siedlcach. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 31 sierpnia 2011 r.
8BłażkowaSzkoła Przysposobienia Rolniczego - Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Błażkowej1962 - 1992Dokumentacja szkolna przekazana przez Zespół Szkół w Trzcinicy
9Błędowa TyczyńskaSzkoła Podstawowa w Błędowej Tyczyńskiej1925 - 2011
10Błędowa ZgłobieńskaSzkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej1986 - 2013
11BoguchwałaOddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Boguchwale2009 - 2015Oddział przedszkolny został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2015 r.
12BoguchwałaZasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa "ZAPEL" w Boguchwale1958 - 1967
13BojanówPubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bojanowie, ul. Kolbuszowska 111951 - 2012
14BorowaPubliczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Borowej1999 - 2008
15BratkowiceSzkoła Podstawowa Nr 3 w Bratkowicach1982 - 2013
16BrzezowaSzkoła Podstawowa w Brzezowej1973 - 2008
17BrzezówkaSzkoła Podstawowa w Brzezówce1963 - 2011
18BrzozówTechnikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie1997 - 2015Szkoła funkcjonowała pod nazwą Technikum Zawodowe Zaoczne/ Technikum dla dorosłych w zawodzie technik budownictwa. Z dniem 1 września 2004 r. zostało przekształcone w Technikum Uzupełniające dla dorosłych Uchwałą Rady Powiatu w Brzozowie Nr XVIII/85/04 z dnia 25 maja 2004 r.
19BrzozówUzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brzozowie ZDZ w Rzeszowie2008 - 2013Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, wpisana do ewidencji szkół i placówek oświatowych 20.12.2007 r. Szkoła była prowadzona przez ZDZ w Rzeszowie. Likwidacja z dniem 20.09.2013 r.
20BrzozówLiceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brzozowie, Al. J. Piłsudskiego 2 Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie2008 - 2011Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej rozpoczeła funkcjonowanie z dniem 1.02.2008 r. Wykreślenie z ewidencji nastąpiło z dniem 31.08.2016 r.
21BziankaPubliczne Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Bziance1999 - 2008
22BziankaSzkoła Podstawowa w Bziance1998 - 2012Szkoła zlikwidowana Uchwałą Rady Gminy Świlcza Nr XIX/143/2012 z 23 marca 2012 r.
23ChmielnikSpołeczne Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu w Chmielniku 4B2002 - 2015Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom
24CmolasLiceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Cmolasie2007 - 2009Dokumentacja przekazana przez Siedleckie Centrum Edukacyjne.
25CmolasUzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Cmolasie2007 - 2010Niepubliczna szkoła ponadgimnazjalna o uprawnieniach szkoły publicznejprowadzona przez Jolantę Dzioba z siedzibą w Siedlcach. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 1 grudnia 2010 r.
26CyganyGimnazjum w Zespole Szkół w Cyganach2003 - 2014Gimnazjum powstało w 2003 r. i wchodziło w skład Zespołu Szkół. Likwidacja nastapiła z dniem 31 sierpnia 2014 r.
27CzeluśnicaSzkoła Podstawowa w Czeluśnicy1946 - 2015Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2015 r.
28CzermnaGminna Szkoła Rolnicza w Czermnej1945 - 1950Dokumentacja inna niż z przebiegu nauczania. Całość przechowywana w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku
29Dąbrówka PolskaPaństwowe Podkarpackie Gimnazjum Rolnicze w Dąbrówce Polskiej1946 - 1949Dokumentacja z przebiegu nauczania oraz inna dotycząca zatudniania i zwalniania pracowników przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku
30DębicaUzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie2008 - 2014Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 31 sierpnia 2014 r.
31DębicaPolicealna Szkoła Centrum Kształcenia Europejskiego "Wiedza" w Dębicy2006 - 2014Niepubliczna ponadgimnazjalna szkoła policealna została założona w 2006 roku. Osobami prowadzącymi szkołę byli Pani Anna Mroszczyk i Pan Krzysztof Kubiś. Uprawnienia szkoły publicznej zostały nadane z dniem 17 kwietnia 2007 r. na kształcenie w zawodzie
32DębicaLiceum Zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy1971 - 2007Szkoła w 2002 r. została przekształcona w I Liceum Profilowane w ZSZ Nr 1 w Dębicy
33DębicaPolicealna Szkoła Centrum Kształcenia Europejskiego w Dębicy, ul. Lisa 22007 - 2009Szkoła została wpisana do ewidencji 12 grudnia 2007 r. Osoby prowadzące szkołę to Anna Mroszczyk i Krzysztof Kubiś. Szkoła kształciła w zawodzie technik usług kosmetycznych i na kształcenie w tym zawodzie nadane zostały jej uprawnienia szkoły publicznej z dniem 1 września 2008 r. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 22 września 2008 r.
34DębicaI Liceum Profilowane w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy, ul. Rzeszowska 782002 - 2014Szkoła do dnia przekształcenia - 1 września 2002 r. funkcjonowała jako Liceum Zawodowe. Przekształcona w trzyletnie I Liceum Profilowane. Likwidacja szkoły nastąpiła z dniem 31 sierpna 2014 r
35DębicaNiepubliczna Szkoła Biznesu w Dębicy1995 - 2003Szkoła prowadzona przez Centrum Promocji Szkół Biznesu sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie. Szkoła prowadziła Studium Menadżerskie 1995 - 1997, Studium Administracji 1997 - 2003, Studium Finansów i Rachunkowości 1995 - 2002.
36DębicaPolicealne Studium Detektywów i Pracowników Ochrony "Ochroniarz" w Dębicy, ul. I. Lisa 22006 - 2009
37DębicaNiepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Dębicy, ul. Sienkiewicza 12004 - 2010Szkoła kształciła w zawodach: technik ekonomista, technik spedytor, technik informatyk. Osoba prowadzącą szkołę był Pan Michał Pietraszek.
38DębicaNiepubliczne Policealne Studium Pracowników Ochrony w Dębicy, ul. Sienkiewicza 12004 - 2008Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Pana Michała Pietraszek. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem29.09.2008 r.
39DębicaNiepubliczne Policealne Studium Służb Społecznych w Dębicy, ul. Sienkiewicza 12004 - 2007Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Michała Pietraszka. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 29.09.2008 r. Dokumentacja zawiera również sprawy dotyczące praktyk zawodowych.
40DębicaPolicealne Studium Zawodowe w Dębicy, ul. Konarskiego 10 Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie2003 - 2008
41DynówLiceum Profilowane w Zespole Szkół Zawdowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, ul.Polna 32003 - 2009
42FoluszSzkoła Podstawowa w Foluszu1960 - 2012
43Glinik PolskiSzkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gliniku Polskim1925 - 2011
44Gliny MałeSzkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Glinach Małych i filia w Sadkowej Górze - Ujście1945 - 2012
45Głogów MałopolskiOddział przedszkolny w Zespole Szkół w Głogowie Małopolskim, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12009 - 2015Oddział przedszkolny zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2015 r.
46GorzyceTechnikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach2006 - 2015Dokumentacja połączona z dokumentacją innych szkół w zespole. Kurator Oświaty wyraził czasową zgodę na pozostawienie dokumentacji w Zespole Szkół w Gorzycach.
47GórkiSzkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Górkach i Szkoła Podstawowa w Łysakówce1934 - 2012W dokumentacji znajduje się również dokumentacja SP w Łysakówku i SP w Surowej
48GórkiPubliczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Górkach1999 - 2012
49Grabie (gm. Krempna)Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grabiu2008 - 2011Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Przygranicznych w Grabiu.
50Huta BrzuskaSzkoła Podstawowa w Hucie Brzuskiej1946 - 2011
51IwoniczZespół Szkół w Iwoniczu, ul. Zadwór 152007 -2012Protokoły na tytuł zawodowy i mistrza w zawodzie.
52JagodnikSzkoła Podstawowa w Jagodniku1944 - 2008
53JarosławZasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu1999 - 2013Szkoła została założona z dniem 1.09.2000 r., jednakże zawiera dokumentację z OHP z 1999 r.. Zlikwidowana z dniem 31.08.2012
54JarosławUzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu2000 - 2014Szkoła została utworzona z dniem 1.09.2000 r. jako Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Uległa przekształceniu 1.09.2004 r. na mocy Uchwały RP Jarosławskiego Nr XVII/189/04 z dnia 30.06.2004 r. Zlikwidowana z dniem 31.08.2013 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego w 2011 r. zmieniło nazwę na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
55JarosławTechnikum Uzupełniajace dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu2000 - 20151 września 2000 utworzono Technikum Mechaniczne dla Dorosłych, Budowlane dla Dorosłych, Handlowe dla Dorosłych, Odzieżowe dla Dorosłych, Technologii Żywności dla Dorosłych. Wszystkie zostały przekształcone w 2004 r. w Technikum Uzupełniajace dla Dorosłych. Likwidacja nastąpiła z dniem 31.08.2015 r.
56JarosławUzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jarosławiu2011 - 2015Szkoła niepubliczna została założona przez Panią Ewę Piechowską. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 30 września 2014 r.
57JarosławMedyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu2012 - 2013Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej założona przez Pania Ewę Piechowską. Data rozpoczęcia działalności oświatowej 1 września 2012 r. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 30 listopada 2013 r.
58JarosławNiepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Traugutta 152008 - 2014Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, została utworzona w 2008 r. Organem prowadzącym była Pani Halina Sokolik - Nieradka. Szkołę wykreślono z ewidencji szkół i placóewk niepubllicznych z dniem 30 września 2014 r.
59JarosławPolicealna Szkoła Centrum Kształcnia Europejskiego Wiedza w Jarosławiu, ul. Opolska 42008 - 2014Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2008 r. Organem prowadzącym byłi Pani Anna Mroszczyk i Pan Krzysztof Kubiś. Szkoła kształciła w systemie zaocznym w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik informatyk, technik ekonomista, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik usług kosmetycznych. Wykreślona z ewidencji szkół i pacówek z dniem 30 września 2014 r.
60JarosławIII Liceum Profilowane w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu, ul. 3 Maja 102004 - 2014Liceum Profilowane powstało w 2002 r. z przekształcenia Technikum i Liceum Zawodowego w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. W Zespole Szkół Liceanych i Technicznych pozostała dokumentacja Technikum i Liceum Zawodowego, arkusze ocen III LP z lat 2002-2004, egzamin maturalny z lat 2005 - 2007, Księga uczniów z lat 2002 - 2007. Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r.
61JarosławZespół Szkół Drogowo - Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu1954 - 2002Zawiera m.in. dokumentacje Technikum Budowlanego, Technikum Mechanicznego
62JarosławZespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu1973 - 2001dokumentacja Zaocznego Technikum Włókienniczego
63JarosławZespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu1978 - 2003
64Jarosław Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu1960 - 1991Arkusze ocen technikum dla pracujących, Zasadniczej Szkoły Zawodowej,PSS, WZGS.
65JarosławLiceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu1961 - 2002Szkoła zaoczna w latach 1971 - 1976 posiadała punkty konsultacyjne ( filie ) w Przemyślu, Leżajsku, Lubaczowie, Przeworsku. Kształcenie odbywało się także eksternistycznie.
66JarosławI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu, ul. 3 - go Maja 41976 - 1990Dokumentację stanowią protokoły egzaminów eksternistycznych i nieodebrane świadectwa.
67JarosławPolicealne Studium Zawodowe Stowarzyszenia Promocji Przediębiorczości w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 391995 - 2010
68JarosławPolicealne Studium Detektywów i Pracowników Ochrony Ochroniarz w Jarosławiu2003 - 2010W dokumentacji znajdują sie również karty praktyk z lat 2007 - 2010
69JarosławUzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 392011 - 2013Szkoła prowadzona była przez Instytut Postępowania Twórczego sp. z o. o. w Łodzi. Szkoła niepubliczna posiadała uprawnienia szkoły publicznej kształciła w systemie zaocznym. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 2.10.2013 r.
70JarosławMedyczne Studium Zawodowe w Jarosławiu1962 - 2002
71JarosławLiceum Ogólnokształcące dla pracowników MON w Jarosławiu1955 - 1960Dokumentacja przekazana do Archiwum Państwowego w Rzeszowie
72JarosławSzkoła Zawodowa dla żołnierzy przy jednostce wojskowej 4121 w Jarosławiu1962 - 1971arkusze ocen, indeksy
73JarosławSzkoła Zawodowa przy jednostce wojskowej 2376dzienniki, arkusze ocen
74JarosławMiejski Ośrodek Prac Pozaszkolnych w Jarosławiu1998 - 2016Dokumentacja przechowywana za zgodą Kuratora w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarosławiu.
75JasłoTechnikum Uzupełniające Nr 2 w Zespole Szkół Usługowowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30 B2006 - 2014Szkoła została założona jako Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Zespole Szkół Nr 2 w Jaśle i pod tą nazwą funkcjonowała w latach 1982 - 1988, następnie jako Techniku Mechaniczne na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej do 2004 r. Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/125/04 z dnia 27 lipca 2004 r. zostaje przekształcone w 3 letnie Technikum Uzupełniające Nr 2. Zmiana nazwy Zespołu Szkół Nr 2 w Jaśle na Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle nastąpiła 1 września 2011 r. na mocy Uchwały Rady Powiatu Jasielskiego Nr XI/67/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. W ZSUiS pzostały uchwały, księgi uczniów, rejestr wydanych świadectw oraz całość dokumentacji Technikum Mechanicznego z uwagi na łączne prowadzenie dokumentacji szkół w zespole.
76JasłoSpołeczne Technikum Uzupełniające Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jaśle, ul. Staszica 302000 - 2015Szkoła została założona w 2000 r. przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Samodzielne Koło Terenowe Nr 213 w Jaśle jako Społeczne Zaoczne Technikum Zawodowe STO. Szkoła kształciła w następujących zawodach technik elektryk, technik mechanik, technik budownictwa. Na dwa pierwsz wymienione zawody szkoła posiadała uprawnienia szkoły publicznej. Wykreślono z ewidencji szkół i placówek z dniem 23 września 2015 r.
77JasłoPolicealne Studium Przedsiębiorczości i Administracji w Jaśle, ul. Słowackiego 62000 - 2007
78JasłoSpołeczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jaśle, ul. Słowackiego 62001 - 2006
79JasłoLiceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli w Jaśle1958 - 1979Dokumentacja przekazana przez II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle.
80JasłoPaństwowe Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Jaśle1957 - 1962Dokumentacja przekazana przez II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle.
81JasłoStudium Wychowania Przedszkolnego w Jaśle1971 - 1986Dokumentacja przekazana przez II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle.
82JasłoStudium Nauczycielskie w Jaśle1985 - 1994Dokumentacja przekazana przez II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle.
83JasłoSzkoła Podstawowa Nr 9 im. Olimpijczyków Polskich w Jaśle1985 - 2002
84JasłoKatolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w JaślePlacówka prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym. Zlikwidowana z dniem 1.09.2016. Dokumentacja przechowywana w archiwum Starostwa Powiatowego w Jaśle
85JedliczeTechnikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół w Jedliczu 1994 - 2011Szkoła została założona z dniem 15 września 1994 r jako Technikum Zawodowe dla Dorosłych o profilu mechanicznym w Jedliczu, następnie funkcjonowała pod nazwą Technikum Mechaniczne dla Dorosłych. Z dniem 1 września 2004 r. została przekształcona w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. Szkoła została zlikwidowana Uchwałą RP krośnieńskiego Nr V/46/2015 z dnia 15 maja 2015 r.
86JurowcePaństwowa Szkoła Praktyków Specjalistów w Jurowcach 1938 - 1951Dokumentacja przekazana przez ZS w Trzcinicy
87JurowcePaństwowa Szkoła Praktyków Specjalistów w Jurowcach 1938 - 1951Dokumentacja przekazana przez ZS w Trzcinicy
88KleciePaństwowe Liceum Rolnicze w Kleciach1948 - 1949Dokumentacja z przebiegu nauczania przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku
89KleciePaństwowe Liceum Rolnicze w Kleciach1948 - 1949Dokumentacja z przebiegu nauczania przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku.
90KolbuszowaPolicealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Kolbuszowej, ul. Jana Pawła II 8, Mieleckiej Szkoły Biznesu1998 - 2012Szkoła prowadzona była przez Pana Janusza Kotarba z Mielca. Niepubliczna szkoła policealna dla dorosłych kształciła w zawodach technik administracji, technik handlowiec, technik ekonomista. Szkoła posiadała uprawnienia szkoły publicznej.
91Kolbuszowa DolnaSzkoła Podstawowa w Kolbuszowej Dolnej1960 - 2007
92KołaczyceZespół Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Kołaczycach1979 - 1995Dokumentacja szkolna przekazana przez Zespół Szkół w Trzcinicy
93KorczowiskaSzkoła Podstawowa w Korczowiskach1944 - 2011
94KorczynaLiceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Korczynie1995 - 2014Szkoła funkcjonowała od 1995 roku. W 1999 roku została włączona do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, który w 2003 r. zmienił nazwę na Zespół Szkół w Korczynie. Szkoła została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2015 r.
95KorczynaTechnikum Informatyczne w Zespole Szkół w Korczynie2005 - 2013Szkoła została założona z dniem 1 września 2005 r. na mocy Uchwały Nr XXIV/172/05 Rady Gminy Korczyna. Likwidacja nastąpiła 31 sierpnia 2015 r.
96KorczynaMedyczne Studium Zawodowe i Liceum Medyczne w Korczynie1986 - 2001
97Korytniki - RadymnoOśrodek Doradztwa Rolniczego w Korytnikach, Ośrodek Rolniczego szkolenia Kursowego w Radymnie1993Kurs Kombajnów Zbożowych - dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu.
98KorzeniecSzkoła Podstawowa w Korzeńcu1960 - 2011
99KowalówkaSzkoła Podstawowa w Kowalówce gmina Cieszanów-Dokumentacja znajduje się w Zespole Szkół Publicznych w Cieszanowie
100KrajowiceZespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krajowicach1948 - 2011Do Archiwum Państwowego w Rzeszowie oddział w Sanoku zostały przekazane protokoły rady pedagogicznej z lat 1984 - 2011, arkusze ocen z lat 1948 - 1962, księgi uczniów z lat 1951 - 2011
101KrasneSzkoła Podstawowa w Krasnem1947 - 2014Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r. W dokumentacji znajduje się także dokumentacja szkół/filii w Pawłowej, Dobczy.
102KrosnoUzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie oraz filia w Sanoku1993 - 2014Szkoła funkcjonowała pod nazwą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych od 1993 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośnie. Przekształcona z dniem 1 września 2004 r. na mocy Uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXI/453/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. W 2004 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego zostało włączone do Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie. Likwidacja szkoły nastąpiła 31 września 2014 r.
103KrosnoUzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krośnie Zakładu Doskonalenia Zawodowego, ul. Mięsowicza 42009 - 2014Szkoła była prowadzona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie od lutego 2009 r. jako niepubliczna zaoczna szkoła ponadgimnazjalna o uprawnieniach szkoły publicznej. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 31 sierpnia 2014 r.
104KrosnoUzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie, ul. J. Bema 462007 - 2013Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r. W ośrodku pozostawiono protokoły rady pedagogicznej oraz rejestr wydanych świadectw.
105KrosnoTechnikum Uzupełniające dla Dorosłych i filia w Sanoku w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, ul. Czajkowskiego 492005 - 2015Technikum Uzupełniające powstało w 2004 r z przekształcenia Technikum Szklarskiego dla dorosłych, Technikum Elektrycznego dla dorosłych, Technikum Mechanicznego dla dorosłych, Technikum Naftowego dla dorosłych - dokumentacja szkół przekazana w 2013 roku do Kuratorium Oświaty. Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2016 r.
106KrosnoIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, ul. Czajkowskiego 491993 - 2010Szkoła została utworzona w 1995 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, które w 2004 r. zostało właczone do Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie. Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2016 r.
107KrosnoI Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Krośnie, ul. Lewakowskiego 141990 - 2005Część wspólnej dokumentacji z I Społecznym Gimnazjum.
108KrosnoI Społeczne Gimnazjum w Krośnie, ul. Lewakowskiego 142001 - 2005Część dokumentacji przekazana jest w zbiorze I Społecznym LO w Krośnie
109KrosnoMiedzyszkolny Ośrodek Sportowy w Krośnie, ul. Legionów 61998 - 2004W dokumentacji znajduje się również awans zawodowy
110KrosnoPolicealne Studium Detektywów i Pracowników Ochrony "Ochroniarz" w Krośnie, ul. Mickiewicza 312003 - 2010
111KrosnoI Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepaniaka w Krośnie, ul. Podkarpacka 161972 - 2008Lieceum powstało z przekształcenia Liceum Zawodowego i Liceum Technicznego. Dokumentacja wszystkich szkół w archiwum KO.
112KrosnoVII Liceum Profilowane i Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krosnie, ul. Czajkowskiego 492002 - 2008
113KrosnoIII Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie, ul. Tysiąclecia 52002 - 2008
114KrosnoVII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie, ul. Tysiąclecia 52002 - 2007
115KrosnoPolicealna Szkoła Centrum Kształcenia Europejskiego " Wiedza" w Krośnie, ul. Mickiewicza 312008 - 2013Niepubliczna szkoła policealna ponadgimnazjalna dla dorosłych prowadzona przez Panią Annę Mroszczyk i Pana Krzysztofa Kubiś. Szkoła posiadała uprawnienia szkoły publicznej, kształciła w zawodzie: technik administracji, technik rachunkowości, technik usług fryzjerskkich, technik usług kosmetycznych, technik ochrony fizycznej osób i mienia.
116KrosnoTechnikum Uzupełniające Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Szpetnara w Krośnie, ul. Ks. Stanisława Szpetnara 91996 - 2011Szkoła powstała z przekształcenia z dniem 1 września 2004 r. Technikum Handlowego, Technikum Gastronomicznego, Technikum Odzieżowego, Technikum Usług Fryzjerskich
117KrosnoTechnikum Szklarskie dla dorosłych, Technikum Elektryczne dla Dorosłych, Technikum Mechaniczne dla Dorosłych, Technikum Naftowe dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośnie oraz filia w Sanoku i Miejscu Piastowym, ul. Czajkowskiego 491975 - 2008Szkoła Posiadała filie w Sanoku - Technikum Mechaniczne, Technikum Chemiczne; w Miejscu Piastowym Technikum Drzewne, Technikum Skórzane, Technikum Zawodowe - kaletnik. W dokumentacji znajdują się również egzaminy eksternistyczne oraz dokumentacja Technikum Tkackiego, Technikum Krawieckie, Technikum Odzieżowe. w 1996 r. Decyzją Kuratora Oświaty w Krośnie utworzono Filie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krosnie przy szkołach dla młodzieży: Technikum Elektryczne dla Dorosłych Zaoczne przy Zespole Szkół Elektrcznych w Krośnie, Technikum Mechaniczne dla Dorosłych Zaoczne przy Zespole Szkół Mechanicznych w Krosnie, Technikum Mechaniczne dla Dorosłych przy Zespole Szkół Mechanicznych w Sanoku, Technikum Zawodowe dla Dorosłych Zaoczne przy Zespole Szkół Naftowo - Gazowniczych w Krośnie. Technika zostały przekształcone z dniem 1 września 2004 r. w Technikum Uzupełniające nr 1 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krosnie.
118KrosnoZasadnicza Szkoła Zawodowa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, ul. Czajkowskiego 491976 - 2006Centum posiadało filie w Sanoku i Brzozowie. W dokumentacji znajduja się również arkusze ocen OHP (Ochotniczy Hufiec Pacy)
119KrosnoZespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, ul. Czajkowskiego 492006 - 2012Protokoły egzaminu na tytuł zawodowy i tytuł mistrza w zawodzie.
120KrosnoTechnikum Uzupełniające Nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjanych Nr 3 w Krośnie, ul. Tysiąclecia 52005 - 2013
121KrosnoTytuł mistrza i robotnika wykwalifikowanego w zawodzie - Kuratorium Oświaty w Krośnie
122KrosnoKuratorium Oświaty i Wychowania w Krośnie – Protokoły na tytuł mistrza dyplomowanego i mistrza w zawodzie1977 - 1991ZDZ Rzeszów, Krośnieńska Huta Szkła, Zespoł Szkół Zawodowych Nr 2 w Jaśle
123KrościenkoSzkoła Podstawowa w Krościenku1962 - 2014Szkoła podstawowa zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r.
124KrzemiennaSzkoła Podstawowa w Krzemiennej2012 - 2016Szkoła do 2012 r. funkcjonowała jako filia Szkoły Podstawowej w Dydni. Od 2012 funkcjonowała samodzielniei była przekazana do prowadzenia.
125KrzyweSzkoła Podstawowa w Krzywem2012 - 2016Do 2012 szkoła funkcjonowała jako filia Szkoły Podstawowej w Dydni, od 2012 r. szkoła funkcjonowała samodzielnie i była przekazana do prowadzenia.
126KulnoPubliczna Szkoła Podstawowa w Kulnie1947 - 2013
127KuźminaSzkoła Podstawowa im. Bohaterów 30 Sudeckiego Pułku Piechoty w Kuźminie1947 - 2011
128LeskoOgnisko Pracy Pozaszkolnej w Lesku, ul. Wincentego Pola 12004 - 2015Placówka została założona w dniu 20 września 1985 r. jako Szkolno - Spółdzielcze Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Lesku przy ul. Kmity 6a. Ognisko zlikwidowano z dniem 30 września 2015 r.
129LeskoZespół Szkół Technicznych w Lesku, ul. Jana Pawła II 18 a2007 - 2012Dokumentacja dotyczy protokołów na tytuł zawodowy i mistrza w zawodzie.
130LeskoZespół Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Lesku, al. Jana Pawła II 18 a1969 - 2012W skład zespołu wchodziło: Technikum Nr 1, I Liceum Profilowane, Zaoczne Technikum dla Dorosłych, Szkoła Policealna Dla Dorosłych. Szkoły zlikwidowano z dniem 31 sierpnia 2012 r. W dokumentacji znajdują się protokoły egzaminu na tytuł mistrza w zawodzie - pszczelarz oraz Kurs Kwalifikowanego Rolnika z lat 1972 - 1989.
131LeskoZespół Szkół Drzewnych im. Mikołaja Kopernika w Lesku, ul. Piłsudskiego 291962 -2012W skład zespołu wchodziły następujące szkoły: Technikum Nr 2, II Liceum Profilowane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, Technikum Uzupełniające, Szkoła Policealna Nr 1, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Leskim Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szkoły zlikwidowano z dniem 31 sierpnia 2012 r.
132LeżajskPolicealne Studium Zawodowe Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Leżajsku1997 - 2010Szkoła rozpoczęła funkcjonowanie z dniem 1 września 1997 r. Uprawnienia szkoły publicznej uzyskała z dniem 1 marca 1998 r. Wykreślona z ewidencji z dniem 1 września 2010 r.
133LeżajskTechnikum Zawodowe dla Dorosłych Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju w Leżajsku1996 - 2010Technikum Zawodowe dla Dorosłych zostało założone przez Leżajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw gospodarczych i rozpoczęło funkcjonowanie od 1 września 1997 r. jako szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Szkołę wykreślono z ewidencji z dniem 10 stycznia 2011 r.
134LeżajskLiceum Profilowane Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku, ul. Mickiewicza 672002 - 2014Szkoła została założona w 1999 r. jako Liceum Techniczne w Leżajsku, następnie w z dniem 1 września 2002 r. przekształcona w 3 letnie Liceum Profilowane. Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r.
135LeżajskPolicealne Studium Detektywów i pracowników Ochrony "Ochroniarz" w Leżajsku, ul. Mickiewicza 672003 - 2010
136LeżajskZaoczne Liceum dla Dorosłych w Leżajsku, ul. M. C. Składowskiej 82003 - 2008Szkoła prowadzona przez Krzysztofa Leniart.
137LeżajskNiepubliczne Policealne Zaoczne Studium w Leżajsku, ul. M. C. Skłodowskiej 82003 - 2007Szkoła niepubliczna kształcąca w zawodzie technik ekonomista, prowadzona przez Krzysztofa Leniart. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 16 stycznia 2009 r. W dokumentacji znajdują się sprawy związane z praktykami zawodowymi.
138LeżajskNiepubliczne Policealne Zaoczne Studium "Meridum" w Leżajsku, ul. M. C. Skłodowskiej 8 2002 - 2011Szkoła Niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Krzysztofa Leniart, kształcąca w zawodach technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik obsługi turystycznej, opiekunka środowiskowa. Szkoła wykreslona z ewidencji z dniem 20 stycznia 2012 r.
139LeżajskDwuletnie Uzupełniające Liceum dla Dorosłych w Leżajsku, ul. M. C. Skłodowskiej 82006 - 2013Organem prowadzącym był Pan Krzysztof Leniart
140LeżajskNiepubliczne Policealne Zaoczne Studium Informatyczne w Leżajsku, ul. M. C. Skłodowskiej 82006 - 2013
141LeżajskPolicealna Szkoła Centrum Kształcenia Europejskiego "Wiedza" w Leżajsku, ul. Mickiewicza 672006 -2013Niepubliczna szkoła policealna ponadgimnazjalna dla dorosłych prowadzona przez Panią Annę Mroszczyk i Pana Krzysztofa Kubiś. Szkoła posiadała uprawnienia szkoły publicznej, kształciła w zawodzie: technik administracji, technik prac biurowych, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, technik ochrony fizycznej osób i mienia.
142LeżajskPaństwowa Szkoła Podstawowa dla Pracujących w Leżajsku1962 - 1973
143LeżajskLiceum Ogólnokształcące Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku, ul. Mickiewicza 672004 - 2008
144LeżajskLiceum Techniczne w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku, ul. Mickiewicza 671999 - 2002Szkoła została założona w 1999 r. jako Liceum Techniczne w Leżajsku, następnie w z dniem 1 września 2002 r. przekształcona w 3 letnie Liceum Profilowane. Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r.
145Lipnica DolnaGimnazjum w Lipnicy Dolnej1999 - 2012Szkoła funkcjonowała w ramach Zespołu Szkół w Lipnicy Dolnej w latach 1999 - 2012
146Lipnica DolnaSzkoła Podstawowa w Lipnicy Dolnej1956 - 2012 W latach 1999 - 2012 szkoła funkcjonowała w ramach Zespołu Szkół w Lipnicy Dolnej.
147LublicaZespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lublicy1945 - 2011Do Archiwum Państwowego w Rzeszowie oddział w Sanoku przekazano protokoły rady pedagogicznej z lat 1954 - 2011, arkusze ocen z lat 1946 - 1972, ksiegi uczniów 1951 - 2011.
148LutoryżOddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lutoryżu1982 - 2015Oddział przedszkolny zlikwidowano z dniem 31 sierpnia 2015 r.
149ŁajsceSzkoła Podstawowa w Łajscach1949 - 2015Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2015 r.
150ŁańcutUzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łańcucie ZDZ w Rzeszowie2008 - 2013Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 8.02.2008 r. Prowadzona przez ZDZ w Rzeszowie. Wykreślona z ewidencji z dniem 31.08.2013 r.
151ŁańcutPowiatowy Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 70/261981 - 2015Dokumentacja od roku 1982 dotyczy Ogniska Pracy Pozaszkolnej, które w 1992 r. zostało włączone do nowo powstałego Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych. W 2005 roku zespół ulega przekształceniu w Powiatowy Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie. Z dniem 31 grudnia 2015 r. placówka zostaje zlikwidowana.
152ŁańcutSzkoła Podstawowa Nr 1 w Łańcucie1894 - 2002Dokumentacja z lat 1898 - 1928 została przekazana do Archiwum Państwowego w Rzeszowie jako materiały archiwalne.
153ŁańcutIII Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie, ul. Farna 102003 - 2009
154ŁańcutSzkoła Podstawowa Nr 5 w Schronisku dla Nieletnich w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 101961 - 2012Pozostała dokumentacja została przekazana do Okręgowego Zespołu Nadzoru Pedagogicznego przy właściwym Sądzie Okręgowym.
155ŁańcutGimnazjum Nr 3 w Schronisku dla Nieletnich w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 101999 - 2012Pozostała dokumentacja została przekazana do Okręgowego Zespołu Nadzoru Pedagogicznego przy właściwym Sądzie Okręgowym.
156ŁańcutZasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 w Schronisku dla Nieletnich w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 101995 - 2012Pozostała dokumentacja została przekazana do Okręgowego Zespołu Nadzoru Pedagogicznego przy właściwym Sądzie Okręgowym.
157ŁówczaSzkoła Podstawowa w Łówczy1945 - 2014W dokumentacji znajduje się również dokumentacja Państwowego Przedszkola w Łówczy z lat 1975 - 1990. Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Narolu Nr 375/XL/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.
158ŁubienkoSzkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubienku1960 - 2011
159ŁysakówNiepubliczne Gimnazjum w Łysakowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Łysaków i Okolice2003 - 2016Szkoła niepubliczna rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2005 r. Wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 30 września 2016 r.
160ŁysakówNiepubliczna Szkoła Podstawowa w Łyskowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Łysaków i okolice2007 - 2016Szkoła niepubliczna rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2012 r. Likwidacja nastąpiła z dniem 31 sierpnia 2016 r.
161Majdan GolczańskiPubliczna Szkoła Podstawowa w Majdanie Golczańskim1945 - 2008
162MajscowaSzkoła Podstawowa w Majscowej1958 - 2012
163MarkowiznaSzkoła Podstawowa w Markowiźnie1944 - 2000
164MaziarniaPubliczna Szkoła Podstawowa w Maziarni1951 - 2012
165MielecUzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mielcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie2008 - 2014Szkoła uzyskała uprawnienia szkoły publicznej wraz z rozpoczęciem działalności. Kształcenie odbywało sie w systemie zaocznym. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 31 sierpnia 2014 r.
166MielecI Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu, ul. Warszawska 11999 - 2014Szkoła została utworzona z dniem 1 września 1999 r. jako Liceum Techniczne Nr 3. Szkoła kształciła w profilach ekonomiczno - administracyjnym i usługowo - gospodarczym. Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Mieleckiego Nr XXX/203/2002 z dnia 11 lutego 2002 r. Liceum Techniczne o czteroletnim okresie nauczania zostało przekształcone w I Liceum Profilowane o trzyletnim okresie nauczania. Szkoła ostatecznie zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r. W Zespole Szkół Ekonomicznych pozostały Protokoły i Uchwały Rady Pedagogicznej oraz Rejestr wydanych świadectw ponieważ były prowadzone wspólnie dla wszystkich szkół w Zespole.
167MielecNiepubliczna Szkoła Biznesu Policealne Studium Zawodowe w Mielcu, ul. Jagiellończyka 31995 - 2015Szkoła została założona przez Małopolskie Centrum Edukacji Spółka z o. o. i rozpoczęła funkcjonowanie z dniem 1 września 1995 r. Uprawnienia szkoły publicznej zostały jej nadane z dniem 5 lipca 1996 r. W 2010 r. dokonano zmiany organu prowadzącego na Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Jacek Mleczko. Szkoła kształciła w zaocznie w zawodach technik informatyk, technik administracji, technik prac biurowych, technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 31 sierpnia 2015 r.
168MielecNiepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, ul. Drzewieckiego 112007 - 2014Szkoła niepubliczna została założona praz Pana Janusza Kotarba, kształcenie odbywało się w systemie zaocznym
169MielecSzkoła Podstawowa Nr 7 w Mielcu, ul. Grunwaldzka 71965 - 1999
170MielecZespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Mielcu, ul. Żeromskiego 342005 - 2011Dzienniki lekcyjne Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1, Gimnazjum Specjalnego Nr 1, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 1, Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 1.
171MielecNiepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mielcu, ul. Sikorskiego 2 a2008 - 2011Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Pania Halinę Sokolik Nieradkę.
172MielecNiepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mielcu, ul. Sikorskiego 2 A2008 - 2011Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Panią Halinę Sokolik Nieradka
173MielecLiceum Techniczne Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu, ul. Warszawska 11999 - 2004Szkoła została przekształcona w 2002 r. w I Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ekonomicznych.
174MielecPodstawowe Studium Zawodowe w Mielcu1973-1981
175MielecSzkoła dla Pracujących w Mielcu1970-1974
176MikuliceSzkoła Podstawowa w Mikulicach1945 - 2008
177MokreSzkoła Podstawowa w Mokrem oraz filia w Morochowie1946 - 2012
178MyscowaNiepubliczna Szkoła Podstawowa w Myscowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Myscowa2005 - 2011
179NawojowaPaństwowe Technikum Rolnicze w Nawojowej1963 - 1965Protokoły egzaminu dojrzałości - dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu
180NiechobrzOddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 w Niechobrzu2005 - 2015Odział przedszkolny zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2015 r.
181NiechobrzOddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Niechobrzu2008 - 2015Oddział zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2015 r.
182NiemstówSzkoła Podstawowa w Niemstowie gmina Cieszanów-Dokumentacja znajduje się w Zespole Szkół w Cieszanowie
183NienadowaPubliczne Gimnazjum w Nienadowej1999 - 2014Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r. Uchwała Rady Gminy Dubiecko Nr 94/XX/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
184NienadowaLiceum Profilowane w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej2011 - 2014Szkoła została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r.
185NienadowaUzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej2005 - 2012Szkoła została utworzona w 2004 r. i zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2012 r.
186NiskoNiepubliczne Studium Informatyczne i Szkoła Biznesu w Nisku, ul. Kosciuszki 81994 - 2010Szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej.
187NiskoSzkoła uzupełniająca wykształcenie dla wojskowych1957 - 1959dzienniki lekcyjne, arkusze ocen
188NiskoSzkoła Zawodowa przy jednostce wojskowej 1367 w Nisku1967 - 1974dzienniki lekcyjne, arkusze ocen
189Nisko Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych MON w Nisku1956 - 1960
190NosówkaOddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nosówce1974 - 2015Oddział zlikwidowano z dniem 31 sierpnia 2015 r.
191Nowe BrusnoSzkoła Podstawowa w Nowym Bruśnie1945 - 2012Szkoła wraz z oddziałem przedszkolnym została zlikwidowana z dniem 31.08.2012 r. uchwałą nr XXI/103/2012 z 25.04.2012 r. Rady Gminy Horyniec Zdrój. W dokumentacji szkolnej znajdują się również arkusze ocen uczestników kursu dla dorosłych-
192Nowe SiołoSzkoła Podstawowa w Nowym Siole gmina Cieszanów-Dokumentacja znajduje się w Zespole Szkół w Cieszanowie
193Nowy ŻmigródPaństwowa Szkoła Gospodarki Wiejskiej w Nowym Żmigridzie1945 - 1950Dokumentacja z przebiegu nauczania oraz inna przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku
194Nowy GlinikSzkoła Podstawowa w Nowym Gliniku1951 - 2011
195Nowy ŻmigródPaństwowe Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego w Nowym Żmigrodzie1947 - 1948Dokumentacja z przebiegu nauczania przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku.
196Nowy ŻmigródLiceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 181949 - 2016Szkoła funkcjonowała samodzielnie do 1978 r. kiedy to utworzono Zespół Szkół i włączono liceum w jego struktury.
197Nowy ŻmigródLiceum Zawodowe w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 181978 - 2001Szkoła kształciła w zawodzie rolnik, w 1999 r. została przekształcona w Liceum Techniczne.
198Nowy ŻmigródLiceum Techniczne w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 181999 - 2005Szkoła powstała z przekształcenia w 1999 r. Liceum Zawodowego. Liceum w 2002 r. przekształcono w Liceum Profilowane.
199Nowy ŻmigródZasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 181977 - 2001Szkoła została przekształcona w Zasadniczą Szkołę Zawodową w 1999 r.
200Nowy ŻmigródZasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 181999 - 2013Szkoła powstała z przekształcenia Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa w 1999 r.
201Nowy ŻmigródŚrednie Studium Zawodowe w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 181979 - 1988Szkoła kształciła na kierunku ogólnorolniczym.
202Nowy ŻmigródZaoczne Technikumdla Dorosłych (od 2006 r. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych) w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 182001 - 2013Szkoła Powstała jako Zaoczne Technikum dla Dorosłych i kształciła w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, w 2006 r. została przekształcona w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. Szkoła zlikwidowana w 2013 r.
203Nowy ŻmigródTechnikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 151997 - 2013Szkoła kształciła na kierunku technik żywienia i gospodarstwa domowego. Zlikwidowana w 2013 r.
204Nowy ŻmigródSzkoła Rolnicza I stopnia w Nowym Żmigrodzie1961 - 1967Dokumentacja przekazana przez Zespoł Szkół w Nowym Żmigrodzie
205Nowy ŻmigródLiceum Profilowane w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie2002-2009
206Oleszyce Zespół Szkół w Oleszycach, ul. Zielona 12001 - 2013W skład zespołu wchodziło: Technikum Uzupełniające, Technikum Uzupełniające dla Młodzieży, Liceum Profilowane.
207OleszyceZespół Szkół w Oleszycach, ul. Zielona 12006 - 2012Protokoły z egzaminu na tytuł zawodowy i mistrza w zawodzie.
208OrłyZasadnicza Szkoła Rolnicza w Orłach - Zespół Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Sośnicy1972 - 1977
209PawłosiówZespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie1944 - 2012Dokumentacja dotyczy następujących szkół: Państwowe Gimnazjum Gospodarki Wiejskiej w Jarosławiu, Państwowe Technikum Weterynaryjne w Pawłosiowie, Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Pawłosiowie, Pruchniku i Muninie, Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza w Pawłosiowie i Pełkinach, Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Pawłosiowie, Pełkinach, Szuwsku, Pruchniku i Bobrówce, 3 letnie Wieczorowe Średnie Studium Zawodowe w Pawłosiowie i Pruchniku, Liceum Zawodowe w Pawłosiowie, Technikum Ogrodnicze w Pawłosiowie, Technikum w Pawłosiowie, Liceum Ogólnokształcące w Pawłosiowie, Liceum Profilowane w Pawłosiowie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Pawłosiowie, Szkoła Policealna w Pawłosiowie. W dokumentacji znajduje się również dokumentacja szkoły dwuzimowej, Kursy Przysposobienia Rolniczego, protokoły egzaminów na tytuł robotnika wykwalifikowanego - Rolnik wykwalifikowany.
210PielgrzymkaZasadnicza Szkoła Rolnicza w Pielgrzymce1959 - 1978Dokumentacja z przebiegu nauczania znajduje się w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku
211PilznoŚrednia Szkoła Rolnicza w Pilźnie1911 - 1950Dokumentacja z przebiegu nauczania oraz inna przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku
212Pławo Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pławie1987 - 2008
213PorajSzkoła Podstawowa w Poraju 1953 - 2012
214PrzecławUzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół w Przecławiu, ul. Zielona 39 A2010 - 2013
215PrzemyślUzupełniające Technikum dla Dorosłych w Przemyślu w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu.2000 - 2015Szkoła powstała 1 września 2000 r. na mocy Uchwały RM w Przemyślu Nr 52/2000 pod nazwąTechnikum Zawodowe dla Dorosłych. Szkoła została przekształcona z dniem 1 września 2004 r. w Uzupełniające Technikum dla Dorosłych. Zlikwidowana z dniem 31.08.2015 r. Protokoły i uchwały RP oraz Księgi słuchaczy pozostały w CKUiZ NR 2 w Przemyślu
216PrzemyślZasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Przemyślu w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu1998 - 2005Szkoła została założona z dniem 1 września 2000 r. Likwidacja nastąpiła z dniem 31 sierpnia 2012 r. Uchwały i Protokoły RP oraz Księgi słuchaczy pozostały w CKUiZ Nr 2 w Przemyślu. W dokumentacji znajduje sie również dokumentacja OHP z lat 1998 - 2000.
217PrzemyślIII Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne w Przemyślu w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu2008 - 2013Szkoła została utworzona z dniem 1 września 2008 r. a zlikwidowana 31 sierpnia 2013 r. Uchwały i Protokoły RP oraz Księgi słuchaczy znajduja się w CKUiZ NR 2 w Przemyślu
218PrzemyślUzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemyślu ZDZ w Rzeszowie2008 - 2014Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publiczej, wpisana do ewidencji 29.05.2008 r., prowadzona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie. Szkoła została zlikwidowana z dniem 31.08.2014 r.
219PrzemyślGimnazjum Nr 2 Im. Świętej Królowej Jadwigi w Przemyślu1999 - 2016Gimnazjum utworzono z dniem 1 września 1999 r. przy ul. Ratuszowej 1 w budynku po SP Nr 3 . Likwidacja nastąpiła z dniem 31 sierpnia 2016 r. Uchwałą Nr 33/2016 RM w Przemyslu z dnia 21 marca 2016 r.
220PrzemyślUzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu1999 - 2015Szkoła została założona z dniem 1 września 1999 r. jako Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu. Z dniem 1 września 2004 r. na mocy Uchwały Nr 42/2004 Rady Miejskiej w Przemyślu szkoła uległa przekształceniu w ULO dla dorosłych o dwuletnim okresie nauczania. Stopniowa likwidacja szkoły rozpoczęła się z dniem 1 września 2012 r., a zakończyła 31 sierpnia 2013r.
221PrzemyślI Liceum Profilowane Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Przemyślu, ul. Czarnieckiego 272003 - 2014Szkoła została utworzona z dniem 1 września 2002 r., a zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r. W Specjalym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 pozostały Dzienniki zajęć, Księga Protokołów Rady Pedagogicznej oraz Rejestr wydanych świadectw ponieważ były prowadzone wspólnie dla wszystkich szkół w ośrodku.
222PrzemyślPolicealna Szkoła Usług Kosmetycznych w Przemyślu, ul. Piotra Skargi 72006 - 2014Szkoła policealna dla dorosłych, kształcąca w zawodzie technik usług kosmetycznych, została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 25 sierpnia 2006 r. Osoba prowadząca szkołę to Pani Marta Kunysz.
223PrzemyślOchotniczy Hufiec Pracy w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących w Przemyślu, ul. Bakończyska 11 / Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Przemyślu1995 - 2000
224PrzemyślZasadnicza Szkoła Zawodowa na podbudowie szkoły podstawowej w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących w Przemyślu, ul. Bakończyska 11 /Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Przemyślu/1978 - 2006
225PrzemyślTechnikum Odzieżowe na podbudowie szkoły podstawowej w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących w Przemyślu, ul. Bakończyska 11 /Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Przemyślu/1992 - 2005
226PrzemyślTechnikum Odzieżowe na podbudowie Zasadniczej Szkoły Odzieżowej w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących w Przemyślu, ul. Bakończyska 11 /Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Przemyślu/1981 - 2004
227PrzemyślTechnikum Odzieżowo - Plastyczne w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących w Przemyślu, ul. Bakończyska 11 /Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Przemyślu1994 - 2000
228PrzemyślZaoczne Technikum Odzieżowe w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących w Przemyślu, ul. Bakończyska 11 /Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Przemyślu/1978 - 1990
229PrzemyślTechnikum Odzieżowe dla Dorosłych na podbudowie ZSO w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących w Przemyślu, ul. Bakończyska 11 / Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Przemyślu/1995 - 1998
230PrzemyślTechnikum Elektroniczne w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących w Przemyślu, ul. Bakończyska 11 /Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Przemyślu/1976 - 1982
231PrzemyślLiceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących w Przemyślu, ul. Bakończyska 111998 - 2004
232PrzemyślLiceum Profilowane w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących w Przemyślu, ul. Bakończyska 112002 - 2005Profil Usługowo - Gospodarczy
233PrzemyślSzkoła Podstawowa Nr 10 w Przemyślu, ul. ks. P. Skargi 71959 - 2005W przejętym zasobie znajduje się również częściowa dokumentacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Przemyślu oraz Wykaz wychowanków Państwowego Domu Dziecka Nr 4 uczęszczających do SP Nr 4 z lat 1959 - 1966.
234PrzemyślIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekologicznych w Przemyślu, ul. Grunwaldzka 171991 - 2002Dokumentacja przekazana przez Gimnazjum Nr 5 w Przemyślu
235PrzemyślSzkoła Podstawowa Nr 13 w Przemyślu, ul. Łukasińskiego 71945 - 2004
236PrzemyślPrywatne Studium Księgowości w Przemyślu, ul. Franciszkańska 371994 - 2003Szkoła kształciła w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista
237PrzemyślZespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego w Przemyślu, ul. Bakończycka 111949 - 2007W skład zespołu szkół wchodziły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3, III Liceum Profilowane, Technikum dla Dorosłych, Technikum Zawodowe, Technikum Nr 3, Technikum Gastronomiczne, Policealne Studium Zawodowe, szkoły dla dorosłych.
238PrzemyślNiepubliczna Szkoła Biznesu w Przemyślu, ul. Dworskiego 1001993 - 2007Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej.
239PrzemyślSzkoła Podstawowa w Pogotowiu Opiekuńczym w Przemyślu1972 - 2005Dokumentacja przekazana przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Dom dla Dzieci i Młodzieży . W dokumentacji znajduje się teczka dokształcanie, awanse, doskonalenie i ocena nauczycieli z lat 2001 - 2002
240PrzemyślLiceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. J. Słowackiego w Przemyślu, ul. Słowackiego 211950 - 2000Protokoły egzaminów dojrzałości znajduja się w Archiwum Państwowym w Przemyślu.
241PrzemyślGimnazjum Nr 6 w Przemyślu, ul. Słowackiego 211999 - 2007Dokumentacja przekazana przez I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu.
242PrzemyślNiepubliczne Policealne Zaoczne Studium 2004 - 2011Szkoła niepubliczna prowadzona przez Krzysztofa Leniart. Kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej i mienia.
243PrzemyślNiepubliczne Policealne Zaoczne Studium w Przemyślu, ul. Dworskiego 252003 - 2010Szkoła niepubliczna prowadzona przez Krzysztofa Leniart. Kształcenie w zawodzie technik ekonomista.
244PrzemyślSzkoła Podstawowa Nr 8 w Przemyślu, ul. Sobótki 231945 - 2012
245PrzemyślSzkoła Podstawowa Specjalna Nr 9 w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu, ul. Monte Cassino 181976 - 2012
246PrzemyślPrywatne Policealne Studium Zawodowe w Przemyślu, ul. Grunwaldzka 81 i ul. P. Skargi 72003 - 2016Niepubliczna szkoła dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej. Organem prowadzącym była Pani Halina Sokolik - Nieradka. Szkoła kształciła w zawodach: asystentka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, asystent osoby niepełnosprawnej. Szkoła wykreślona z ewodencji szkół i placówek z dniem 23.01.2017 r.
247PrzemyślBursa Szkolna w Przemyślu, ul. Dworskiego 1042003 - 2012Bursa szkolna została założona z dniem 1 stycznia 1995 r. na bazie Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Przemyślu. Zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2013 r. Księgi meldunkowe, protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej, protokoły z posiedzeń samorządu bursy, plany pracy znajdują się w Archiwum Państwowym w Przemyślu.
248PrzemyślZasadnicza Szkoła Zawodowa przy jednostce wojskowej 1035 w Przemyślu1967 - 1971arkusze ocen
249PrzemyślPrywatna Szkoła Profesjonalnych Sekretarek i Asystentek w Przemyślu1992 - 2001Dokumentacja znajduje się w Archiwum Miejskim w Przemyślu
250PrzemyślDwuletnia Szkoła Ogrodnicza zaoczna w Przemyślu1961-1965Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
251PrzemyślTechnikum Rolniczo-Łąkarskie w Przemyślu1961 - 1992Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
252PrzemyślZasadnicza Szkoła Ogrodnicza w Przemyślu1965 - 1997Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
253PrzemyślZasadnicza Szkoła Rolnicza w Przemyślu1969 - 1986Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
254Przemyśl3-letnie Technikum Ogrodnicze w Przemyślu1976 - 1991Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
255Przemyśl5-letnie Technikum Ogrodnicze w Przemyślu1989 - 1998Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7, powstałe z przekształcenia Zespołu Szkół Rolniczych
256Przemyśl5-letnie Technikum Rolnicze w Przemyślu1976 - 2000Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7, powstałe z przekształcenia Zespołu Szkół Rolniczych
257Przemyśl4-letnie Technikum Mleczarskie w Przemyślu1989 - 1993Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7, powstałe z przekształcenia Zespołu Szkół Rolniczych
258PrzemyślLiceum Ekonomiczne w Zespole Szkół Rolniczych w Przemyślu1993 - 2001Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7, powstałe z przekształcenia Zespołu Szkół Rolniczych
259PrzemyślLiceum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych i Agrobiznesu w Przemyślu1998 - 2006
260PrzemyślLiceum Profilowane w Zespole Szkół Ekonomicznych i Agrobiznesu w Przemyślu2002 - 2005
261PrzemyślLiceum Agrobiznesu w Zespole Szkół Rolniczych w Przemyślu1996 - 2005Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
262PrzemyślLiceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekonomicznych i Agrobiznesu w Przemyślu1999 - 2007
263PrzemyślSzkoła Przysposobienia Rolniczego w Przemyslu - Bakończyce1966 - 1970Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
264Przemyśl3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa Aparatury Prztwórstwa Owocowo - Warzywnego w Przemyślu1989 - 1992Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
265PrzemyślKorespondencyjny Kurs Rolniczy w Przemyślu1963 - 1966Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
266Przemyśl3-letnie Technikum Rolnicze Zaoczne w Przemyślu1966 - 1994Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
267Przemyśl3,5 letnie Technikum Rolnicze Zaoczne w Przemyślu1973 - 1979Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
268Przemyśl5 - letnie Technikum Rolnicze Zaoczne w Przemyślu1962 - 1990Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
269Przemyśl3 - letnie Technikum Ogrodnicze Zaoczne w Przemyślu1976 - 1999Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
270PrzemyślZasadnicza Szkoła Rolnicza Zaoczna w Przemyślu1977 - 1982Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
271PrzemyślPolicealne Studium Rolnicze Zaoczne w Przemyślu1980 - 1992Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
272PrzemyślPolicealne Studium Ogrodnicze Zaoczne w Przemyślu1992 - 1998Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
273PrzemyślZaoczne Studium Ekonomii i Zarządzania w Przemyślu1977 - 1979Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
274PrzemyślPolicealne Studium Ochrony Środowiska w Zespole Szkół Ekologicznych w Przemyślu1990 - 2007Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
275PrzemyślAkademia Rolnicza w Krakowie Punkt Konsultacyjny w Przemyślu1978 - 1983Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu
276PrzemyślPodstawowe Studium Zawodowe przy Zasadniczej Szkole Zawodowej w Przemyślu1987-1988
277PrzemyślStudium Nauczycielskie w Przemyślu1960-1992W zespole znajdują się dokumenty z Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkoli Studium Wychowania Przedszkolnego
278PrzeworskLiceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przeworsku, ZDZ w Rzeszowie2008 - 2011Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, została wpisana do ewidencji 16.06.2008 r. Organem prowadzącym szkołę był Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie. Likwidacja szkoły nastąpiła z dniem 29.10.2013 r.
279PrzeworskDwuletnie UzupełniająceLiceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przeworsku ul. M. Konopnickiej 52008 - 2013Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych powiatu przeworskiego z dniem 7 stycznia 2014 r. Szkoła prowadzona była przez Krzysztofa Leniarta.
280PrzeworskPrzedszkole Miejskie Nr 4 w Przeworsku1984 - 2015Przedszkole zlikwidowano z dniem 31 sierpnia 2015 r. Uchwałą Rady Miasta Przeworska Nr VIII/44/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
281PrzeworskTechnikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku, ul. Krasickiego 92001 - 2013Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Zawodowych powstało w 2005 r. z przekształcenia Technikum Elektrycznego i Technikum Mechanicznego, a w Centrum Kształcenia Ustawicznego również w 2005 r. z przekształcenia 3 letniego Technikum Elektrycznego, 3 letniego Technikum Mechanicznego i 3 letniego Technikum Budowlanego. Z dniem 1 września CKU zostało włączone do ZSZ. Likwidacja szkoły nastąpiła z dniem 31 sierpnia 2014 r.
282PrzeworskPolicealne Studium Zawodowe w Niepublicznej Szkole Biznesu w Przeworsku1998 - 2001
283PrzeworskNiepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przeworsku, ul. Piłsudskiego 22012 - 2016Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publiczenj, prowadzona przez Panią Halinę Sokolik - Nieradkę. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 15 listopada 2016 r.
284Przeworsk Niepubliczne Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przeworsku, ul. Piłsudskiego 22008 - 2013Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Panią Halinę Sokolik - Nieradkę. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 7 stycznia 2014 r.
285PrzeworskNiepubliczna Szkoła Policealna w Przeworsku, ul. Marii Konopnickiej 5 2014-2017Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Krzysztofa Leniarta. Szkoła kształciła w zawodach: tehnik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rachunkowości, florysta. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 20 czerwca 2017 r.
286PrzeworskiNiepubliczne Policealne Zaoczne Studium "Meridum" w Przeworsku, ul. M. Konopnickiej 52006 - 2010Szkoła niepubliczna prowadzona przez Krzysztofa Leniart.
287RacławicePubliczna Szkoła Podstawowa w Racławicach, ul. Rudnicka 811949 - 2011
288Racławówkaoddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Racławówce1972 - 2015Oddział został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2015 r. uchwałą Nr IX.94.2015 RM w Boguchwale z dnia 28 maja 2015 r. Na dokumentację składają się dzienniki lekcyjne, karty dziecka sześcioletniego, informacja o gotowości diecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
289RadymnoTechnikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie, ul. Złota Góra 132012 - 2014Szkoła została założona z dniem 1 września 2012 r., a zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r.
290RadymnoZasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie1978 - 2005Zespół Szkół Zawodowych i Placówek został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2012 r. Wcześniejsza nazwa zespołu to Zespół Szkół Technicznych i Agrobiznesu w Radymnie. W dokumentacji znajdują się zaświadczenia o ukończeniu kursu prawo jazdy.
291RadymnoZasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie2005 - 2011Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2012 r. Wcześniejsza nazwa zespołu to Zespół SzkółTechnicznych i Agrobiznesu w Radymnie.
292RadymnoTechnikum Mechanizacji Rolnictwa dla Pracujących w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie1989 - 1991 Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2012 r. Wcześniejsza nazwa zespołu to Zespół SzkółTechnicznych i Agrobiznesu w Radymnie.
293RadymnoLiceum Agrobiznesu w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie1999 - 2004Zespół Szkół Zawodowych i placówek w Radymnie został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2012 r. Wcześniejsza nazwa zespołu to Zespół SzkółTechnicznych i Agrobiznesu w Radymnie
294Radymno Liceum Zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie2000 - 2005Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2012 r. Wcześniejsza nazwa zespołu to Zespół SzkółTechnicznych i Agrobiznesu w Radymnie.
295RadymnoTrzyletnie Liceum Profilowane w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie2002 - 2005Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie został zlikwidowan z dniem 31 sierpnia 2012 r. Wcześniejsza nazwa zespołu to Zespół Szkół Technicznych i Agrobiznesu w Radymnie
296RadymnoTechnikum Mechanizacji Rolnictwa ( 3 letnie ) w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie1996 - 2006Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2012 r. Wcześniejsza nazwa zespołu to Zespół Szkół Technicznych i Agrobiznesu w Radymnie
297RadymnoTechnikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie2004 - 2012Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2012 r. Wcześniejsza nazwa zespołu to Zespół Szkół Technicznych i Agrobiznesu w Radymnie
298RadymnoTechnikum Mechanizacji Rolnictwa w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie2005 - 2012Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2012 r.
299RadymnoTechnikum Uzupełniające (zaoczne rolnicze) Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie2005 - 2010Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2012 r.
300RadymnoTechnikum Mechanizacji Rolnictwa (uzupełniajace ) w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie2008 - 2009Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2012 r.
301Radymno Technikum Uzupełniają dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie2010 - 2011Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2012 r.
302RadymnoZespół Szkół Technicznych i Agrobiznesu w Radymnie1973 - 2012rejestry kursów, ewidencja kursantów, zaświadczenia o ukończeniu, dzienniki kursów. kursów,
303RopczyceUzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ropczycach2011 - 2013Szkoła została utworzona z dniem 1 września 2010 r., a zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r. Uchwałą Nr XXXII/250/2014 Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r.
304RopczyceDwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ropczycach2009 - 2013Szkoła została założona przez Pana Michała Pietraszek w 2010 r. Szkoła kontynuwała działalność dydaktyczno wychowawczą Dwuletniego Uzupełniającego Liceum ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sędziszowie Młp. W 2012 r. nastąpiła zmiana organu prowadzącego na Niepubliczny Zespół Szkół Spólka z o.o. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 10 grudnia 2013 r.
305RopczycePrywatna Szkoła Policealna w Ropczycach, ul. Mickiewicza 131999 - 2008Szkoła prowadziła kształcenie w zawodach technik administracji, technik ochrony środowiska, technik informatyk.
306RopczyceLiceum dla Dorosłych Zaoczne w Ropczycach2008 - 2011
307RoztokiSzkoła Podstawowa w Roztokach1945 - 2011
308RożnowiceSzkoła Przysposobinia Rolniczego w Rożnowicach1958 - 1964Dokumentacja z przebiegu nauczania przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku
309RożnowiceSzkoła Przysposobienia Rolniczego w Rożnowicach - Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Rożnowicach1963 - 1987Dokumentacja szkolna przekazana przez Zespół Szkół w Trzcinicy
310Rudnik nad SanemUzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rudniku nad Sanem, ul. Piłsudskiego 92008 - 2010Niepubliczna szkoła ponadgimnazjalna prowadzona przez Jolantę Dzioba z siedzibą w Siedlcach. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 1 września 2010 r.
311Rudnik nad SanemTechnikum Uzupełniajace dla Dorosłych w Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem, ul. Marszałka Piłsudskiego 282007 - 2016Szkoła kształciła w zawodzie technik mechanik w systemie zaocznym. Została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2016 r.
312RzemieńUzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznegoim. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu2005 - 2008
313RzemieńUzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzemieniu2005 - 2008
314RzemieńZespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Władysława Szafera w Rzemieniu2007 - 2011Protokoły z egzaminu na tytuł zawodowy rolnik.
315RzeszówZaoczna Policealna Szkoła 2007 - 2015Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzona przez Cosinus Sp. z o. o., ul. Gliniana 32 , 91 - 336 Łódź. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek Urzędu Miasta Rzeszowa z dniem 8.02.2016 znak: ED.4430.2.2016
316RzeszówPolicealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Rzeszowie1997 - 2015Szkoła niepubliczna została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 14.04.1997 r. Osoby prowadzące szkołę to Michał Kwiatkowski i Dariusz Kowalski, później spółka jawna O Chikara. Uprawnienia szkoły publicznej uzyskała w 2001 r.Wykreslona z ewidencji z dniem 8 stycznia 2016 r.
317RzeszówOśrodek Szkoleniowy O Chikara w Rzeszowie2008 - 2015Niepubliczna placówka Kształcenia ustawicznego rozpoczęła działalność kursową i szkoleniową 15 marca 2008 r. Prowadzona przez spółkę jawną O Chikara. Wykreślona z ewidencji 8.01.2016 r.
318RzeszówPolicealne Studium Zawodowe 2004 - 2014Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, utworzona z dniem 1.09.2004 r. przez Spółdzielnię Pracy
319RzeszówZaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus w Rzeszowie 2006 - 2014Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 20.03.2006 r. Organem prowadzącym szkołę był Cosinus sp. z o. o. Szkoła została wykreślona z ewidencji z dniem 9.01.2015 r.
320RzeszówLiceum Profilowane Nr V w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie2002 - 2013Szkoła funkcjonowała od 1999 r. jako Liceum Techniczne, przekształcone z dniem 1 września 2002 r. Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr LXVIII z dnia 16 kwietnia 2002 r. w Liceum Profilowane Nr V. Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r. W Zespole Szkół Ekonomicznych pozostały Uchwały Rady Pedagogicznej z lat 2002 - 2006.
321RzeszówUzupełniające Liceum dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie2007 - 2014Szkoła niepubliczna uzyskała uprawnienia szkoły publicznej wraz z rozpoczeciem działalności. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 31 sierpnia 2014 r.
322RzeszówTechnikum Uzupełniające dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie2011 - 2014Szkoła rozpoczęła działalność z dniem 1 września. Kształciła w zawodzie technik budownictwa, technik usług fryzjerskich, technik mechanik. Z dniem 1 września 2011r. szkole nadano uprawnienia szkoły publicznej. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 31 sierpnia 2014 r.
323RzeszówAP Edukacja Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Rzeszowie, ul. Kolejowa 12010 - 2014Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej.
324RzeszówZaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych 2006 - 2013Szkoła policealna dla dorosłych prowadzona była przez COSINUS sp. z o. o. ul. Gliniana 32, Łódź. Rozpoczęła działalność dydaktyczną 1 września 2006 r. i uzyskała uprawnienia szkoły publicznej. Kształciła w zawodzie technik prac biurowych. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 2 grudnia 2013 r.
325RzeszówNiepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Progres2008 - 2014Szkoła niepubliczna prowadzona przez Ogólnopolski Ośrodek Rozwoju Zawodowego
326RzeszówNiepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych PROGRES w Rzeszowie2007 - 2014Szkoła niepubliczna rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2007 r. Prowadzona przez Ogólnopolski Ośrodek Rozwoju Zawodowego
327RzeszówZaoczna Policealna Szkoła Administracji 2006 - 2014Szkoła policealna dla dorosłych prowadzona była przez COSINUS sp. z o. o. ul. Gliniana 32, Łódź. Rozpoczęła działalność dydaktyczną 1 września 2006 r. i uzyskała uprawnienia szkoły publicznej. Kształciła w zawodzie technik administracji. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 9 stycznia 2015 r.
328RzeszówNiepubliczna Specjalistyczna Poradnia Diagnozy i Terapii Trudności Szkolnych eduCursus w Rzeszowie, ul.3-go Maja 222011 - 2015Osobą prowadzącą poradnię był z chwilą jej założenia Dominik Szmuc, a następnie Pani Elżbieta Szmuc. Placówka wykreślona z ewidencji z dniem 2 grudnia 2015 r.
329RzeszówUzupełniające (dwuletnie) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Rzeszowie, ul. Sobieskiego 2D/12007 - 2014Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona początkowo przez Panią Małgorzatę Morzyszek następnie przez Centrum Nauki i Biznesu
330RzeszówEureka Gimnazjum dla Dorosłych w Rzeszowie, ul. Rejtana 302010 - 2013Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Pania Ewę Janowską i Pana Waldemara Nowickiego. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 31 sierpnia 2014 r.
331RzeszówEureka Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające w Rzeszowie, ul. Rejtana 302010 - 2014Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Pania Ewę Janowską i Pana Waldemara Nowickiego. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 15 grudnia 2014 r.
332RzeszówZasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących Rzeszowskiego Zjednoczenia Budownictwa w Rzeszowie przekazane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 41974 - 1994Szkoła powstała jako Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących w Zespole Szkół Budowlanych Kombinatu Budowlanego w Rzeszowie, funkcjonowała w latach 1974 - 1991, następnie przekształciła się w Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących w Zespole Szkół Budowlanych w Rzeszowie, funkcjonowała w latach 1991 - 1994. Szkoła pod nazwą Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonowała w latach 1994 - 2014. W centrum pozostawiono następującą dokumentację: Protokoły rady pedagogicznej z lat 1974-1976, 1982 - 2014, Księgę uczniów 1974 - 1994, rejestr wydanych świadectw, protokoły egzaminów z przygotowania zawodowego
333RzeszówTechnikum Budowlane dla Dorosłych i Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 4 (ZSKU)2009 - 2014W centrum pozostała następująca dokumentacja: Protokoły rady pedagogicznej, Księga uczniów, rejestr wydanych świadectw, protokoły ustnych egzamiów maturalnych
334RzeszówLiceum Pofilowane Nr III w Zespole Szkół Energetycznych w Rzeszowie, ul. J. Dąbrowskiego 66 A2002 - 2014Szkoła powstała w 2002 r. z przekształcenia Liceum Zawodowego w ZS Nr 3. Zespół został zlikwidowany w 2011 r., a szkoła została włączona do Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie. Likwidacja III LP nastąpiła z dniem 31 sierpnia 2014 r. w zespole pozostała następująca dokumentacja : Protokoły rady pedagogicznej, Rejestr wydanych świadectw.
335RzeszówXIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Rzeszowie, ul. Miłocińska 752003 - 2013Szkoła została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r. W zespole szkół pozostała dokumentacja prowadzona wspólnie dla szkół w zespole czyli protokoły rady pedagogicznej, księgi absolwentów, rejestr wydanych świadectw, księga uczniów, dzienniki zajęć pozalekcyjnych.
336RzeszówSzkoła Podstawowa Nr 21 w Rzeszowie1976 - 2004Kroniki szkoły zostały przekazane do Archiwum Państwowego w Rzeszowie.
337RzeszówSzkoła Podstawowa Nr 35 w Rzeszowie, ul. E. Orzeszkowej 8 a1990 - 2004
338RzeszówSzkoła Podstawowa Nr 15 w Rzeszów, ul. Szopena 131944 - 2004
339RzeszówSzkoła Podstawowa Nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego w Rzeszowie, ul. Pułaskiego 111944 - 2004
340RzeszówSzkoła Podstawowa Nr 18 w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 66 A1967 - 2005Dokumentacja zawiera również arkusze ocen Podstawowego Studium Zawodowego z lat 1979 - 1988
341RzeszówSzkoła Podstawowa Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie, ul. Partyzantów 10 A1920 - 2004
342RzeszówPolicealne Studium Detektywów i Pracowników Ochrony "Ochroniarz" w Rzeszowie, ul. Matejki 12/11998 - 2010Wdokumentacji znajdują się również karty praktyk z lat 2007 - 2010
343RzeszówStudium Pracowników Ochrony w Rzeszowie, ul. Asnyka 102002 - 2007Szkoła kształciła w zawodzie technik ochrony osób i mienia. W dokumentacji znajdują się sprawy dotyczące praktyk.
344RzeszówPolicealne Studium Zawodowe Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie, ul. mjr. H. Sucharskiego 21993 - 2009
345RzeszówLiceum Profilowane w Zespole Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45 A2002 - 2008
346RzeszówGimnazjum Akademickie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. mjr. H. Sucharskiego 21999 - 2008
347RzeszówSzkoła Podstawowa Nr 6 w Rzeszowie, ul. W. Pola 11955 - 2004Dokumentacja przekazana przez Gimnazjum Nr 6 w Rzeszowie.
348Rzeszów Liceum Ogólnokształcące Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. mjr H. Sucharskiegon 21992 - 2012 W latach 1992 - 2001 szkoła prowadzona była przez Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości.
349RzeszówKolegium Pracowników Służb Społecznych w Rzeszowie1991 - 2012
350Rzeszów Policealna Szkoła Zawodowa AP Edukacja w Rzeszowie, ul. 3 Maja 132006 - 2011Szkoła niepubliczna
351RzeszówLiceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych AP Edukacja w Rzeszowie, ul. 3 Maja 132006 - 2011
352RzeszówLiceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja w Rzeszowie, ul. 3 Maja 132006 - 2011
353RzeszówStudium Ekonomiczno - Finansowe w Rzeszowie, ul. Asnyka 101998 - 2009Szkoła kształciła w zawodach technik administracji, technik informatyk, technik usług kosmetycznych, technik obsługi turystycznej, pracownik socjalny. Kształcenie odbywało się również w Stalowej Woli.
354RzeszówSzkoła Turystyki Towarzystwa Edukacji Bankowej SA w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 A2004 - 2008
355RzeszówRoczna Szkoła Informatyki i Internetu w Rzeszowie Towarzystwa Edukacji Bankowej SA w Poznaniu filia w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16a2005 - 2010
356RzeszówStudium Projektowania i Reklamy w Rzeszowie Towarzystwa Edukacji Bankowej SA w Poznaniu filia w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 a2005 - 2010Studium roczne
357Rzeszów Roczne Studium Zdrowia i Urody w Rzeszowie Towarzystwa Edukacji Bankowej SA w Poznaniu filia w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 a2008 - 2009Studium roczne
358RzeszówRoczne Studium Edukacji Społecznej w Rzeszowie Towarzystwa Edukacji Bankowej SA w Poznaniu filia w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 a2005 - 2006
359RzeszówSzkoła Jezyków Ars Lingua w Rzeszowie Towarzystwa Edukacji Bankowej SA w Poznaniu filia w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 a2004 - 2009
360RzeszówZespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie, ul. Piłsudskiego 21994 - 2009Dokumentacja szkolna obejmuje następujace szkoły: Liceum Zawodowe, Liceum Profilowane, Liceum Techniczne, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, Technikum Elektryczno - Elektroniczne, Technikum Uzupełniające.
361RzeszówPolicealne Studium Techniczne Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie1993 - 1995
362RzeszówPaństwowy Dom Dziecka Nr 1 w Rzeszowie, ul. Powstańców Śląskich 2 (wcześniej Dom nr 151 w Słocinie)1970 - 1997Dokumentacja wychowanków i pracowników.
363RzeszówRzeszowska Szkoła Elektroniki i Informatyki w Rzeszowie, ul. Hetmańska 1202002 - 2012Niepubliczna szkoła policealna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Panią Halinę Kuźniar. Szkoła Kształciła w zawodzie technik elektronik, technik informatyk, technik mechatronik, technik bhp.
364RzeszówIzba Rzemieślnicza w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 192006 - 2012Protokoły na tytuł zawodowy i mistrza.
365RzeszówNiepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych " Progres" w Rzeszowie, ul. Kościuszki 72008 - 2013Szkoła niepublicna prowadzona przez Ogólnopolski Ośrodek Rozwoju Zawodowego "Progres" Sp. a o. o. Oddział Rzeszów
366RzeszówSzkoła Podstawowa Nr 5 im. Powstańców Śląskich w Rzeszowie1980 - 2005Kuratorium przejęło tylko ewidencję dzieci, natomiast cała dokumentacja tak pedagogiczna jak i organizacyjna z lat 1950 - 2004 z lat została przekazana do Archiwum Państwowego w Rzeszowie.
367RzeszówIX Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 11986 - 2013Do kuratorium przekazano m.in. ewidencje uczniów, świadectwa nieodebrane, indywidualne nauczanie, dzienniki lekcyjne. Pozostała dokumentacja z przebiegu nauczania została przejęta przez Archiwum Państwowe w Rzeszowie.
368RzeszówZakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, ul. Piłsudskiego 22006 - 2012Protokoły na tytuł zawodowy i tytuł mistrza w zawodzie.
369RzeszówRTO Policealna Szkoła Zawodowa w Rzeszowie, ul. Kolejowa 12010 - 2013Szkoła prowadzona przez Rzeszowskie Towarzystwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Rzeszowie. Kolejnym organem prowadzącym szkołę była AP Edukacja Centrum Kształcenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Łodzi.
370RzeszówRTO Policealna Szkoła Techniczna w Rzeszowie, ul. Kolejowa 12010 - 2013Szkoła prowadzona przez Rzeszowskie Towarzystwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Rzeszowie. Kolejnym organem prowadzącym szkołę była AP Edukacja Centrum Kształcenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Łodzi.
371RzeszówRTO Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rzeszowie, ul. Kolejowa 12010 - 2013Szkoła prowadzona przez Rzeszowskie Towarzystwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Rzeszowie. Kolejnym organem prowadzącym szkołę była AP Edukacja Centrum Kształcenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Łodzi.
372RzeszówRTO Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Rzeszowie, ul. Kolejowa 12010 - 2013Szkoła prowadzona przez Rzeszowskie Towarzystwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Rzeszowie. Kolejnym organem prowadzącym szkołę była AP Edukacja Centrum Kształcenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Łodzi.
373RzeszówKurs Przysposobienia Rolniczego, Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Rzeszowie, ul. Miłocińska 75od 1966 r.Dokumentacja kursów organizowanych m. in. w Boguchwale, Godowej, Pstrągowej, Rogoźnicy, Wysokiej Głogowskiej, Zwieńczycy znajduje się w zespole szkół.
374RzeszówAP Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych w Rzeszowie, ul. Kolejowa 12012 - 2016Szkoła niepubliczna prowadzona przez AP Edukacja Sp. z o. o. w Łodzi. Szkoła wykreślona z ewidencji z dniem 7 listopada 2016 r.
375RzeszówZasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Wieczorowa w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie1994 - 2014Szkoła powstała jako Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących w Zespole Szkół Budowlanych Kombinatu Budowlanego w Rzeszowie, funkcjonowała w latach 1974 - 1991, następnie przekształciła się w Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących w Zespole Szkół Budowlanych w Rzeszowie, funkcjonowała w latach 1991 - 1994. Szkoła pod nazwą Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonowała w latach 1994 - 2014. W centrum pozostawiono następującą dokumentację: Protokoły rady pedagogicznej z lat 1974-1976, 1982 - 2014, Księgę uczniów 1974 - 1994, rejestr wydanych świadectw, protokoły egzaminów z przygotowania zawodowego
376RzeszówLiceum Techniczne w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Skłodowskiej - Curie w Rzeszowie1999 - 2002W 2002 r. szkoła została przekształcona w Liceum Profilowane Nr V
377RzeszówZasadnicza Szkoła Zawodowa przy Podoficerskiej Szkole Zawodowej- Służby Samochodowe w Rzeszowie
378RzeszówSzkoła Policealna Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 w Rzeszowie, al. Rejtana 32005 - 2011Dokumentacja przechowywana za zgodą Kuratora w Zespole Szkół Nr 2 w Rzeszowie
379RzeszówPolicealna Szkoła Centrum Kształcenia Europejskiego2008 - 2016Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Panią Annę Mroszczyk i Pana Krzysztofa Kubisia. Szkoła kształciła na kierunkach: technik usług kosmetycznych, technik usług fryzjerskich, technik administracji, technik ochrony fizycznej i mienia. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 12 grudnia 2016 r.
380Sadkowa GóraNiepubliczna Szkoła Podstawowa w Sadkowej Górze2007 - 2015Szkoła niepubliczna prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sadkowa Góra
381SanokZasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna w Sanoku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sanoku2002 - 20091 września 2002 r. utworzono Zasadniczą Szkołę Specjalną w Sanoku, którą następnie włączono do SOSW w Sanoku. Uchwałą RP Sanockiego Nr XV/92/2003 zmieniono nazwę na Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna w Sanoku. Likwidacja nastąpiła z dniem 31.08.2014 r. W Ośrodku pozostały Protokoły i Uchwały RP oraz Księgi uczniów.
382SanokNiepubliczna Szkoła Policealna w Sanoku2006 - 2015Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 4.08.2006 r.Organem prowadzącym szkołę była Pani Barbara Leśkiewicz - Rzeszutek. Szkoła kształciła w zawodach: technik usług kosmetycznych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy,technik usług fryzjerskich. Została zlikwidowana z dniem 31.12.2015 r.
383SanokBursa Szkolna w Sanoku1993 - 2016Bursa szkolna powstała z przekształcenia z dniem 1.01.2000 r. internatu działającego przy I LO w Sanoku przy ul. Szopena 5. Z okresu funkcjonowania internatu przekazano Ksiegę Wychowanków z lat 1993-1999. Burse zlikwidowano uchwałą NR XXV/191/2016 RP Sanockiego z dnia 27.04.2016 r.
384SanokTechnikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 4 w Sanoku1974 - 2011Szkoła została założona jako Technikum Budowlane dla Pracujących w Zespole Szkół Budowlanych w Sanoku. W 1984 r. zespół został przekształcony w Zespół Szkół Budowlanych Sanockiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Sanoku. Zespół ponownie ulega przekształceniu z dniem 1 września 1990 r. w Zespół Szkół Budowlanych. Z dniem 1 września 2002 r. Zespół Szkół Budowlanych zmienił nazwę na Zespół Szkół nr 4. W roku 2004 r. dotychczasowe Technikum Budowlane dla Dorosłych przekształcono w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. Likwidacja następuje na mocy Uchwały Rady Powiatu Sanockiego Nr LII/547/2014 z dnia 5 maja 2014 r. Część dokumentacji była prowadzona wspólnie dla szkół w zespole i została przekazana w 2016 r. pod nazwą Zespół Szkół nr 4 w Sanoku.
385SanokNiepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sanoku2008 - 2014Niepubliczna szkoła dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Pana Andrzeja Brygidyna. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 28 listopada 2014 r.
386SanokSanocka Szkoła Policealna2011 - 2013Niepubliczna szkoła policealna dla dorosłych o 2 letnim okresie nauczania, kształcąca w formie zaocznej rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2010 r. Szkoła posiadała uprawnienia szkoły publicznej i była prowadzona przez Pana Andrzeja Brygidyna. Wykreślona z ewidencji szkół niepublicznych powiatu sanockigo z dniem 15 stycznia 2014 r.
387SanokVI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 4 w Sanoku ul. Sadowa 212002 - 2012Szkoła została utworzona w 1999 r. jako 4 letnie Liceum Zawodowe w Zespole Szkół Budowlanych. Z dniem 1 września 2002 r. Uchwałą Rady Powiatu w Sanoku Nr XXXVIII/427/2002, Zespół Szkół Budowlanych zmienił nazwę na Zespół Szkół Nr 4, a Liceum Zawodowe przekształcono w 3 letnie VI Liceum Ogólnokształcące. Szkoła została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r. Część dokumentacji była prowadzona wspólnie dla wszystkich szkół w zespole.
388SanokV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 im. W. Lipińskiego i M. Beksińskiego w Sanoku, ul. Stróżowska 16 2002 - 2013Szkoła powstała z przekształcenia w 2002 r. Liceum Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych, które w tym samym roku zmieniło nazwę na Zespół Szkół Nr 3. Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r. W zespole pozostała dokumentacja, która była prowadzona wspólnie dla szkół w zespole czyli protokoły rady pedagogicznej, Księgi uczniów, rejestry wydanych świadectw.
389SanokV Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku, ul. Jagiellońska 222002 - 2014Szkoła powstała z przekształcenia Liceum Zawodowego w 2002 r. W zespole szkół pozostała w całości dokumentacja Liceum Zawodowego, która w całości jest połączona z dokumentacją innych szkół w zespole. Ponadto protokoły i uchwały rady pedagogicznej, księgi uczniów z lat 2002 - 2014
390SanokSzkoła Podstawowa Specjalna przy Powiatowym Zespole Socjalizacyjno - Interwencyjnym w Sanoku, ul. Sikorskiego 111990 - 2003Szkoła do 2000 r. funkcjonowała przy Pogotowiu Opiekuńczym. W 2000 r.nastąpiło połączenie Pogotowia Opiekuńczego z Państwowym Domem Dziecka w Sanoku w wyniku czego powołano Powiatowy Zespół Socjalizacyjno - Interwencyjny.
391SanokProfesjonalna Szkoła Biznesu w Sanoku, ul. Reymonta 61997 - 2002
392SanokSzkoła Podstawowa Nr 1 w Sanoku1952 - 2001Dokumentacja przekazana przez Gimnazjum Nr 1 w Sanoku
393SanokI Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Sanoku, ul. Sadowa 12/B1993 - 2012
394SanokPolicealne Studium w Sanoku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie2005 - 2009
395SanokZasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku, ul. Sadowa 211969 - 2016Szkoła została założona jako Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących Rzeszowskiego Zjednoczenia Budownictwa w Sanoku. Z dniem 1 września 1982 r. została przekształcona w Zasadniczą Szkołę Budowlaną, w 1984 roku szkoła została przekazana do prowadzenia Sanockiemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu w Sanoku. Z dniem 1 września 1990 r. szkoła została przekształcona w Zasadniczą Szkołę Zawodową w Zespole Szkół Budowlanych w Sanoku. W 2002 r. wraz z przekształceniem Zespołu Szkół Budowlanych w Zespół Szkół Nr 4, Zasadniczą Szkołę Budowlaną przekształcono w Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 4 w Sanoku. Szkoła została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2016 r. Dokumentacja zawiera również dokumentację Technikum Geodezyjnego
396SanokIV Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku, ul. Sadowa 212002 - 2012Szkoła powstała w 1986 r. jako Technikum Geodezyjne w Zespole Szkół Budowlanych Sanockiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Sanoku. W 1990 r. Technikum Geodezyjne funkcjonowało w ramach Zespołu szkół Budowlanych. Z dniem 1 września 2002 r. technikum uległo przeksztrałceniu w IV Liceum Profilowane a zespół szkół zmienił nazwę na Zespół Szkół Nr 4. Dokumentacja z lat 1986 - 2002 jest połączona z dokumentacją technikum budowlanego. Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2012 r.
397Sanok Szkoła Policealna dla Młodzieży Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku, ul. Sadowa 212000 - 2003Szkoła została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2012 r.
398SanokTechnikum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku, ul. Sadowa 211986 - 2016Szkoła otworzona z dniem 1 wrześni 1986 r. jako Technikum Budowlane dla młodzieży niepracującej w Zespole Szkół Budowlanych Sanockiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Sanoku. Wraz z przekształceniem z dniem 1 września 1990 r. zespółu w Zespół Szkół Budowlanych przekształcono również technikum w Technikum Zawodowe. Z dniem 1 września 2002 r. nastąpiło kolejne przekształcenie zespołu w Zespół Szkół Nr 4, a Technikum Budowlane w Technikum Nr 4 w Sanoku. Szkoła zlikwidowana z dniem 1 wrzesnia 2016 r.
399SanokSzkoła Podstawowa Nr 7 w Sanoku, ul. Jana Pawła II 251975 - 2001Dokumentacja przekazana przez Gimnazjum Nr 4 w Sanoku
400SanokMłodzieżowy Dom Kultury w Sanoku, Plac Świętego Michała 62009 - 2014
401SanokLiceum Zawodowe w Zespole Szkół Technicznych w Sanoku1996 - 2002Szkoła została przekształcona w 2002 r. w V Liceum Ogólnokształcące w tym samym roku Zespół Szkół Technicznych zmienił nazwę na Zespół Szkół Nr 3.
402SanokLiceum Zawodowe w Zespole Szkół Budowlanych w Sanoku (Zespół Szkół Nr 4)1999 - 2004Szkoła została utworzona w 1999 r. jako 4 letnie Liceum Zawodowe w Zespole Szkół Budowlanych. Z dniem 1 września 2002 r. Uchwałą Rady Powiatu w Sanoku Nr XXXVIII/427/2002, Zespół Szkół Budowlanych zmienił nazwę na Zespół Szkół Nr 4, a Liceum Zawodowe przekształcono w 3 letnie VI Liceum Ogólnokształcące.
403SieklówkaSzkoła Przysposobienia Rolniczego w Sieklówce - Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Sieklówce1962 - 1978Dokumentacja szkolna przekazana przez Zespół Szkół w Trzcinicy
404SieklówkaZespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sieklówce1944 - 2011Do Archiwum Państwowego w Rzeszowie oddział w Sanoku przekazano dokumentacje szkolną: protokoły rady pedagogicznej z lat 1987 - 2011, arkusze ocen z lat 1944 - 1962, metrykę szkolną z lat 1945 - 1951
405SielecSzkoła Podstawowa im. Franciszka Ksawerego Preka w Sielcu1950 - 2013
406SkołyszynGminna Szkoła Rolnicza w Skołyszynie1945 - 1950Dokumentacja z przebiegu nauczania przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku
407SmolnikSzkoła Podstawowa w Smolniku1951 - 1999
408Sokołów MałopolskiUzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim, ul. Lubelska 372001 - 2006Szkoła została utworzona 1 września 2001 r. jako Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Następnie przekształcona z dniem 1 września 2004 r. w Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące - dwuletnią szkołę dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2015 r.
409Sokołów MałopolskiLiceum Profilowane w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim, ul. Lubelska 372002 - 2009
410SośnicaTechnikum Rolnicze w Zespole Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Sośnicy1976 - 2003
411SośnicaZasadnicza Szkoła Rolnicza w Zespole Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Sośnicy1970 - 1999
412SośnicaLiceum Agrobiznesu w Zespole Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Sośnicy1998 - 2003
413SośnicaZespół Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Sośnicy1975 - 1987Protokoły egzaminu na tytuł rolnika wykwalifikowanego w: Bóbrka, Chłopice, Duńkowice, Kaszyce, Grabowiec, Korczowa, Korzenica, Laszki, Łazy, Michałówka, Miękisz Nowy, Młyny, Nienowice, Niziny, Orły, Ostrów, Piwoda, Radawa, Radymno, Skołoszów, Sośnica, Święte, Wiązownica, Wietlin, Wysock, Trójczyce, Walawa, Zadąbrowie, Zamiechów, Żurawica. Kurs Przysposobienia Rolniczego - protokoły lata 1975 - 1988.
414SowinaZespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sowinie1916 - 2011Następująca dokumentacja szkolna została przekazana do Archiwum Państwowego w Rzeszowie oddział w Sanoku arkusze ocen z lat 1916 - 1978, protokoły rady pedagogicznej z lat 1986 - 2011, księgi uczniów z lat 1946 - 2011.
415Stalowa WolaPolicealna Szkoła Ochrony Zdrowia 2010 - 2014Niepubliczna policealna szkoła dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzona przez Lokalne Centrum Edukacji
416Stalowa WolaUzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 122005 - 2013Szkoła została założona w 1999 r. jako Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Centrum Kształcenia Ustawicznego. W 2004 r. przkształcona w dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Likwidacja nastąpiła z dniem 31 sierpnia 2013 r.
417Stalowa WolaTechnikum Uzupełniające dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 122005 - 2013Szkoła została utworzona w wyniku przekształcenia dokonanego z dniem 1 września 2004 r.,Technikum Mechanicznego dla Dorosłych, Technikum Fryzjerskiego dla Dorosłych, Technikum Elektrycznego dla Dorosłych i Technikum Gastronomicznego dla Dorosłych w 3 letnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. Szkoła została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2013 r.
418Stalowa WolaLiceum Handlowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Stalowej Woli2000 - 2004W 2004 r. szkoła uległa przekształceniu w Technikum Uzupełniające w ZS Nr 3.
419Stalowa WolaTechnikum Gastronomiczne w Zespole Szkół Gastronomicznych w Stalowej Woli2000 - 2006Szkoła została przekształcona w Technikum Uzupełniające w ZS Nr 5. W 2009 r. ZS Nr 5 w Stalowej Woli został zlikwidowany, a szkoły zostały włączone do ZS Nr 3.
420Stalowa WolaTechnikum Uzupełniające w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli, ul. 1-go sierpnia 261988 - 2014Technikum Uzupełniające powstało z dniem 1 września 2004 r. w wyniku przekształcenia dwóch szkół Technikum Odzieżowego i Technikum Budowlanego. Technikum Odzieżowe zostało założone z dniem 1 września 2001 r. w ZS Nr 2. Natomiast Technikum Budowlane wchodziło w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Stalowej Woli, następnie z dniem 1 września 1998 r. zespół uległ rozwiązaniu, a szkołę włączono do ZS Nr 2. W ZSP Nr 2 pozostały Uchwały i protokoły Rady Pedagogicznej.
421Stalowa WolaTechnikum Uzupełniające w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli2000 - 2014Techikum Uzupełniające powstało z połączenia TU z ZS Nr 3 i TU z ZS Nr 5. Technikum Uzupełniające w ZS Nr 3 powstało z przekształcenia w 2004 r. Liceum Handlowego (funkcjonowało w latach 2000 - 2004 w Zespole Szkół Ekonomicznych). TU w ZS Nr 5 powstało z przekształcenia Technikum Gastronomicznego (funkcjonowało w Zespole Szkół Gastronomicznych w latach 2000 - 2004) i Technikum Zawodowego (funkcjonowało w latach 2000 - 2004 w Zespole Szkół Gastronomicznych). W 2009 r. ZS Nr 5 w Stalowej Woli został zlikwidowany, a szkoły zostały włączone do ZS Nr 3. Szkoła została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r.
422Stalowa WolaPubliczna Szkoła Podstawowa Nr 10 w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 211976 - 2002Dokumentacja przekazana przez Gimnazjum Nr 3 w Stalowej Woli.
423Stalowa WolaGimnazjum Nr. 1 im. ks. Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli1988 - 2008
424Stalowa WolaLiceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 1 w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 172001 - 2006
425Stalowa WolaPubliczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Stalowej Woli, ul. Podleśna 41966 - 2002
426Stalowa WolaPubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stalowej Woli, ul. Mickiewicza 151980 - 2006
427Stalowa Wola Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, ul. Polna 152002 - 2010
428Stalowa WolaZasadnicza Szkoła Zawodowa przy Elektrowni w Stalowej Woli1970 - 1994
429Stalowa WolaTechnikum Energetyczne dla Pracujących przy Elektrowni w Stalowej Woli1978 - 1994
430Stalowa WolaLiceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 262002 - 2005
431Stalowa WolaLiceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli, ul. Jagiellońska 172002 - 2005
432Stalowa WolaGimnazjum z oddziałami Integracyjnymi Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 21 1999 - 2011Zawiera również dokumentację SP Nr 10
433Stalowa WolaStudium Ekonomiczno - Finansowe w Stalowej Woli2006 - 2010Szkoła kształciła w zawodzie technik obsługi turystycznej, technik administracji, technik usług kosmetycznych, technik informatyk.
434Stalowa WolaCentrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 122010Protokoły z egzaminu na tytuł zawodowy i tytuł mistrza w zawodzie.
435Stalowa WolaTechnikum Zawodowe w Zespole Szkół Gastronomicznych w Stalowej Woli2000 - 2006Szkoła została przekształcona w Technikum Uzupełniające w ZS Nr 5. W 2009 r. ZS Nr 5 w Stalowej Woli został zlikwidowany, a szkoły zostały włączone do ZS Nr 3.
436Stalowa WolaLiceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 121999 - 2007Szkoła została przekształcona w 2004 r. w Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
437Stalowa WolaTechnikum Mechaniczne w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 122000 - 2008Szkoła została przekształcona w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w 2004 r.
438Stalowa WolaTechnikum Fryzjerskie w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 121999 - 2006Szkoła została przekształcona w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w 2004 r.
439Stalowa WolaTechnikum Elektryczne dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 122000 - 2008Szkoła została przekształcona w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w 2004 r.
440Stalowa WolaTechnikum Gastronomiczne dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 122000 - 2006Szkoła została przekształcona w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w 2004 r.
441Stalowa WolaPolicealne Studium Farmaceutyczne 2009 - 2016Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzona przezLokalne Centrum Edukacji
442StrzegociceSzkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Strzegocicach1945 - 1950Dokumentacja z przebiegu nauczania oraz inna przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku.
443TarnobrzegNiepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tarnobrzegu2007 - 2014Szkoła niepubliczna została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 12.06.2007 r. Szkoła była prowadzona przez Pana Jana Chmielowca. Zlikwidowana z dniem 29.07.2015 r.
444TarnobrzegNiepubliczne Policealne Studium Zawodowe Budownictwa w Tarnobrzegu2011 - 2014Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w dniu 13.12.2011r. Szkoła Prowadzona była przez Krzysztofa Sadrakuła.
445TarnobrzegI Niepubliczne Uzupełniajace Technikum Elektryczne dla Dorosłych w Tarnobrzegu2010 - 2013Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w dniu 27.07.2009 r. Prowadzona przez Krzysztofa Sadrakuła. W Zespole Szkół Zawodowych pozostały Ksiegi wydanych świadectw, ponieważ są prowadzone wspólnie dla wszystkich szkół w zespole.
446TarnobrzegNiepubliczne Policealne Studium Zawodowe Fryzjerskie dla Dorosłych w Tarnobrzegu2009 - 2013Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 27.07.2009 r. Prowadzona przez Krzysztofa Sadrakuła. W Zespole Szkół Zawodowych pozostały Księgi wydanych świadectw, poniważ są prowadzone dla wszystkich szkół w zespole.
447TarnobrzegSzkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Tarnobrzegu, ul. Św Barbary 1B2007 - 2010Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, została założźona przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Kielcach. Szkoła kształciła w systemie zaocznym w zawodzie technik BHP. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 28 października 2014 r.
448TarnobrzegTechnikum Uzupełniające dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 1B1996 - 2015Organem prowadzącym szkołę od momentu jej uruchomienia był Zarząd Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kielcach, następnie Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Radomiu, ul. Partyzantów 5/7. Z dniem 20 września 1996 r. rozpoczęły działalność dwie szkoły Technikum Budowlane TWP i Technikum Mechaniczne TWP, które z dniem 1 września 2004 r. zostały przekształcone w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych TWP. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 27 stycznia 2016 r. Wszyscy słuchacze TU dla Dorosłych zdający maturę w latach zostali przekierowani przez OKE w Krakowie na ten egzamin do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 1 B i w tej szkole znajduje się pełna dokumentacja z egzaminów.
449TarnobrzegNiepubliczne Policealne Studium Informatyczne w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 1 C2006 - 2014Szkoła Niepubliczna kształcąca w zawodzie technik informatyk, prowadzona przez Pana Jana Chmielowca
450TarnobrzegNiepubliczne Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 1B2000 - 2014Szkoła załozona w 2000 r. przez Jacka Sadrakuła i Jana Chmielowca pod nazwą Niepubliczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych kształcąca w zawodzie technik mechanik. Pod ta nazwą funkcjonowała do 2004 r. Od tego roku rówmnież organm prowadzącym był tylko Jan Chmielowiec.
451TarnobrzegNiepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Tarnobrzegu, ul. Św Barbary 1 B2000 - 2014Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, kształciła w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkoła została utworzona jako Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych, prowadzona przez Jacka Sadrakuła i Jana Chmielowca, od 2004 r. wyłącznie przez pana Jana Chmielowca.
452TarnobrzegNiepubliczne Uzupełniające Technikum Urzadzeń Sanitarnych dla Dorosłych w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 1B1998 - 2009Szkoła założona w 1998 r. przez pana Jacka Sadrakuła i Jana Chmielowca jako Niepubliczne Technikum Urządzeń Sanitarnych dla Dorosłych. W 2004 r. nastąpiło przekształcenie szkoły oraz zmiana organu prowadzącego. Szkoła posiadała uprawnienia szkoły publicznej i kształciła w zawodzie technik urządzeń sanitarnych
453TarnobrzegNiepubliczne Uzupełniające Technikum Budownictwa dla Dorosłych w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 1 B2007 - 2013Szkoła niepubliczna założona przez Jana Chmielowca w 2007 r.
454TarnobrzegNiepubliczne Uzupełniające Technikum Pojazdów Samochodowych dla Dorosłych w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 1 B2010 - 2014Szkoła została założona przez pana Jana Chmielowca w 2010 r., kształciła w zawodzie technik pojazdów samochodowych.
455TarnobrzegNiepubliczne Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 1 B2006 - 2013Szkoła niepubliczna została utworzona w 2006 r. przez Jana Chmielowca. Kształcenie odbywało sie w systemie wieczorowym i zaocznym.
456TarnobrzegProfesjonalna Szkoła Biznesu /szkoła policealna dla dorosłych w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 121994 - 2013Szkoła została utworzona w 1994 r. jako Profesjonalna Szkoła Biznesu - Szkoła niepubliczna prowadzona przez Panią Annę Baran. Szkoła uprawnienia szkoły publicznej uzyskała w 1997 r. do tego czasu kształciła na kierunku Business Manager.
457TarnobrzegNiepubliczne Uzupełniające Technikum Gastronomiczne dla Dorosłych Tarnobrzegu, ul. M. Kopernika 491998 - 2014Szkoła niepubliczna została założona w 1998 r. jako Technikum Gastronomiczne dla dorosłych przez Pana Bogusława Gąsiora. W 2001 szkoła uzyskała uprawnienia szkoły publicznej. W 2004 r. zmieniono nazwę na Niepubliczne Uzupełniające Technikum Gastronomiczne dla dorosłych. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych
458TarnobrzegPolicealneStudium Zawodowe w Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 61996 - 2005 Szkoła niepubliczna kształcąca w zawodzie technik informatyk i technik rachunkowości, prowadzona przez Szkołę Zarządzania Sp. z o. o.
459TarnobrzegProfesjonalna Szkoła Biznesu - Niepubliczne Studium Psychologiczno - Socjologiczne w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 122001 - 2004
460TarnobrzegNiepubliczne Technikum Odzieżowe dla Dorosłych w Tarnobrzegu, ul. Sandomierska 251998 - 2002Dokumentacja szkolna przekazana przez Bogusława Gąsior
461Tarnobrzeg Policealne Studium Zawodowe w Tarnobrzegu, ul. św. Barbaray 171999 - 2001Szkoła niepubliczna kształciła w zawodzie technik architekt. Dokumentacja przekazana przez Jacka Sadrakuła.
462TarnobrzegProfesjonalna Szkoła Biznesu - Studium Marketingu i Organizacji Reklamy w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 122001 - 2002Dokumentacja szkolna przekazana przez dyrektora szkoły panią Annę Baran
463TarnobrzegPrzedszkole Niepubliczne Nr 2 w Tarnobrzegu, ul. Przemysłowa 12000 - 2003
464TarnobrzegPolicealne Studium Sekretarsko - Językowe w Szkole Zarządzania w Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 61996 - 2001Szkoła prowadziła kształcenie w zawodzie technik prac biurowych.
465TarnobrzegPolicealne Studium Pocztowo - Telekomunikacyjne w Szkole Zarządzania w Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 61998 - 2003Szkoła kształciła w zawodzie technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych.
466TarnobrzegSzkoła Zarządzania w Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 61994 - 1999Szkoła kształciła w zawodzie technik handlowiec.
467TarnobrzegZaoczna Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Tarnobrzegu1999 - 2003
468TarnobrzegPolicealne Studium Detektywów i pracowników Ochrony "Ochroniarz" w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 12005 - 2010
469TarnobrzegStudium Detektywów i Pracowników Ochrony w Tarnobrzegu, ul. Jachowicza 132004 - 2009
470TarnobrzegPodstawowe Studium Zawodowe przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Tarnobrzegu - Miechocin1986 - 2000
471TarnobrzegLiceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu, ul. Sandomierska 272002 - 2009
472TarnobrzegZasadnicza Szkoła Rolnicza i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Rolniczych / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu, ul. Sandomierska 271957 - 2000Zasadnicza Szkoła Rolnicza posiadała swoje filie w: Baranowie Sandomierskim, Chmielwie, Jarocinie, Jeżowem, Klatkach, Krzątce, Stanach, Trześni, Wielowsi. Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Chmielowie, Trześni, Wielowsi,
473TarnobrzegLiceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 492002 - 2008Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2012 r. uchwałą Nr XXVI/374/2012 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 31 maja 2012 r.
474TarnobrzegTechnikum Uzupełniające w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 492004 - 2011Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2012 r. uchwałą Nr XXVI/374/2012 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 31 maja 2012 r.
475TarnobrzegStudium Nauczycielskie w Tarnobrzegu1984 - 1993W dokumentacji znajdują się również księgi uczniów Pomaturalnego Studium Wychowania Przedszkolnego i Studium Wychowania Przedszkolnego.
476TarnobrzegPomaturalne Studium Wychowania Przedszkolnego w Tarnobrzegu1976 - 1990W dokumentacji znajdują się również protokoły egzaminu dyplomowego w Studium Wychowania Przedszkolnego z lat 1980-1981.
477TarnobrzegStudium Wychowania Przedszkolnego w Tarnobrzegu1976 - 1987
478TarnobrzegPolicealna Szkoła Centrum Kształcenia Europejskiego "Wiedza" w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 12008 - 2013Niepubliczna szkoła policealna ponadgimnazjalna dla dorosłych prowadzona przez Panią Annę Mroszczyk i Pana Krzysztofa Kubiś. Szkoła posiadała uprawnienia szkoły publicznej, kształciła w zawodzie: technik administracji, technik rachunkowości, technik usług fryzjerskkich, technik usług kosmetycznych, technik ochrony fizycznej osób i mienia.
479TarnobrzegSzkoła Podstawowa w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 11991 - 2002
480TrzcianaTechnikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół Techniczno - Weterynaryjnych w Trzcianie2000 - 2007Szkoła została utworzona z dniem 1 września 2000 r. jako Zaoczne Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzcianie. Szkoła z dniem 1 września została przekształcona w Technikum Uzupełniające. Likwidacja szkoły nastąpiła z dniem 31 sierpnia 2015 r. W zespole szkół pozostała Księga Uczniów z lat 1952 - 2015 oraz Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej z lat 1993 - 2009.
481TrzcianaSzkoła Policealna w Zespole Szkół Tehniczno - Weterynaryjnych w Trzcianie1994 - 2006Szkoła do 2005 r. kształciła w systemie dwuletnim, a po przekształceniu okres nauczania nie mógł być dłuższy niż 2,5 roku. Szkoła została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2015 r.
482TrzcinicaZasadnicza Szkoła Ogrodnicza w Zespole Szkół w Trzcinicy1963 - 2002Szkoła funkcjonowała początkowo w Zespole Szkół w Trzcincy.
483TrzcinicaTechnikum Rolnicze Zaoczne w Zespole Szkół w Trzcinicy1972 - 1999Szkoła początkowo funkcjonowała w ramach Zespołu Szkól Rolniczych przekształconym w Zespół Szkół. Protokoły z egzaminu maturalego i zawodowego, księgi ewidencji uczniów i protokoły rady pedagogicznej znajduja się w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku.
484TrzcinicaLiceum Ekonomiczne w Zespole Szkół w Trzcinicy1989 - 2002Szkoła początkowo funkcjonowała w Zespole Szkół Rolniczych. Księga ewidencji uczniów, protokoły egzaminu dojrzałości i Protokoły Rady Pedagogicznej znajdują się w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku.
485TrzcinicaLiceum Zawodowe w Zsepole Szkół w Trzcinicy1995 - 2000Szkoła początkowo funkcjonowła w ramach Zespołu Szkół Rolniczych w Trzcinicy. Protokoły egzaminu dojrzałości, księga ewidencji uczniów oraz Protokoły Rady Pedagogicznej przechowywane sa w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku
486TrzcinicaTechnikum Ogrodnicze w Zespole Szkół w Trzcinicy1992 - 2002Szkoła 5 letnia, funkcjonowała w ramach Zespołu Szkół Rolniczych w Trzcinicy. Protokoły egzaminu dojrzałości, księga ewidencji uczniów oraz protokoły rady pedagogicznej znajdują się w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku.
487TrzcinicaTechnikum Ogrodnicze 3 letnie w Zespole Szkół w Trzcinicy1995 - 2002Szkoła funkcjonowała w ramach Zespołu Szkół Rolniczych w Trzcinicy. Protokoły egzaminu dojrzałości, księga ewidencji uczniów, protokoły rady pedagogicznej są przechowywane w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku.
488TrzcinicaTechnikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół w Trzcinicy1997 - 2002Szkoła funkcjonowała w ramach Zespołu Szkół Rolniczych.Protokoły egzaminu dojrzałości, księga ewidencji uczniów i protokoły rady pedagogicznej znajdują się w zasobie Archiwum Państwowego w Rzeszowie oddział w Sanoku.
489TrzcinicaTechnikum Rolnicze w Zespole Szkół w Trzcinicy1978 - 1996Szkoła 5 letnia, funkcjonowała w Zespole Szkół Rolniczych. Protokoły egzaminu dojrzałosci, protokoły egzaminu z przygotowania zawodoweg, księga ewidencji uczniów oraz protokoły rady pedagogicznej są przechowywane w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku
490TrzcinicaTechnikum Rolnicze 3 letnie w Zespole Szkół w Trzcinicy1977 - 1997Szkoła funkcjonowała w ramach Zespołu Szkół Rolniczych.Protokoły egzaminu dojrzałosci, protokoły egzaminu z przygotowania zawodoweg, księga ewidencji uczniów oraz protokoły rady pedagogicznej są przechowywane w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku
491TrzcinicaZasadnicza Szkoła Rolnicza - Wiejskie Gospodarstwo Domowe w Zespole Szkół w Trzcinicy1990 - 1996Księga ewidencji uczniów znajduje się w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku.
492TrzcinicaTechnikum Hodowlane w Zespole Szkół Rolniczych w Trzcinicy1977 - 1983Dokumentacja połączona z dokumentacją wytworzoną w Zasadniczej Szkole Hodowlanej. Dokumentacja z egzaminu zawodowego znajduje się w Archiwum Państwowym w rzeszowie oddzaiał w Sanoku.
493TrzcinicaPolicealne Studium Ekonomiczne w Zespole Szkół w Trzcinicy1977 - 2002Szkoła funkcjonowała na poczatku w Zespole Szkół Rolniczych w Trzcinicy
494TrzcinicaZaoczne Studium Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami Rolniczo - Usługowymi w Zespole Szkół Rolniczych w Trzcinicy1978 - 1979Szkoła została przekształcona w Zaoczne Technikum Rolnicze
495TrzcinicaPolicealne Studium Ogrodnicze w Zespole Szkół w Trzcinicy1976 - 1992Szkoła początkowo funkcjonowała w Zespole Szkół Rolniczych.
496TrzcinicaKurs Kwalifikowanego Rolnika, Kurs Przysposobienia Rolniczego w Zespole Szkół Rolniczych w Trzcinicy1962 - 1988M. in. mistrz pszczelarstwa, mistrz hodowca bydła, kurs kwalifikowanego inseminatora. Egzaminy odbywały się w następujacych miejscowościach: Bączal, Bieździadka, Bieździedza, Binarowa, Biecz, Błażkowa, Brzostek, Brzyszczyki, Brzyska, Bugaj, Cieklin, Czekaj, Czermna, Desznica, Dobrynia, Duląbka, Dzielec, Głęboka, Grab, Grudna Kępska, Gorajowice, Hankówka, Jabłonice, Jasło, Jareniówka, Jodłowa, Karczyna, Katy, Kluczowy, Kłodawa, Kołaczyce, Krajowice, Krempna, Kryg, Libusza, Lipinki, Lipnica, Lisów, Lublica, Łężyny, Łysa Góra, Łazy Dębowieckie, Majscowa, Makowiska, Mrókowa, Niepla, Nienaszów, Nowy Żmigród, Opacie, Osobnica, Pagórek Radość, Pagorzyna, Pielgrzymka, Racławice, Rożnowice, Siedliska, Sowina, Sieklówka, Skołyszyn, Sobniów, Sitnica, Samoklęski, Szebnie, Sadki, Siedliska Sławęcińskie, Strzeszyn, Swięcany, Trzcinica, Warzyce, Wola Dębowiecka, Wójtowa, Zarzecze, Zimna Woda, Żmigród.
497TrzcinicaPowiatowa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Trzcinicy1945 - 1947Dokumentacja szkolna (protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej) znajdują się w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku
498TrzcinicaPaństwowe Żeńskie Gimnazjum Rolnicze w Trzcinicy1945 - 1948Dokumentacja (Protokoły posiedzeń Rady pedagogicznej, plany pracy dziennik lekcyjny, wykazy uczennic, księga główna ocen, katalogi klasyfikacyjne i inne nie stanowiące dokumentacji z przebiegu nauczania) przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku.
499TrzcinicaPaństwowe Liceum Rachunkowości Rolnej w Trzcinicy1949 - 1979Dokumentacja z przebiegu nauczania znajduje się w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku
500TrzcinicaPaństwowe Liceum Rolniczo - Gospodarcze w Trzcinicy1948 - 1950Dokumentacja szkolna (Katalogi klasyfikacyjne, egzaminy końcowe, akta personalne) przechowywane są w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku.
501TrzcinicaDwuzimowa Szkoła Rolnicza w Trzcinicy1959 - 1962Dokumnetacja z przebiegu nauczania przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku.
502TrzcinicaZespół Szkół w Trzcinicy2008 - 2012Protokoły egzaminu na tytuł zawodowy i mistrza w zawodzie.
503TrzcinicaGimnazjum Sportowe w Zespole Szkół w Trzcinicy2000 - 2013
504TrzcinicaZasadnicza Szkoła Rolnicza w Zespole Szkół w Trzcinicy1971 - 1987
505TyczynLiceum Profilowane w Zespole Szkół w Tyczynie, ul. Grunwaldzka 252002 - 2008
506Uherce MineralneLiceum Ogólnokształcące w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Uhercach Mineralnych2003 - 2008
507Uherce MineralneZasadnicza Szkoła Zawodowa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Uhercach Mineralnych1976 - 2010
508UlanówZespół Szkół w Ulanowie, ul. 11-go Listopada 51947 - 2012Dokumentacja dotyczy następujących szkół: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące. Część dokumentacji nie została przekazana przez starostwo.
509UmieszczeSzkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Umieszczu1953 - 2015W latach 1945-1964 i 1969 - 1987 szkoła podstawowa była filią Zbiorczej Szkoły Gminnej w Tarnowcu, w której znajdują się dokumenty z tego okresu. Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2015 r.
510UmieszczeGimnazjum w Zespole Szkół w Umieszczu1999 - 2015Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2015 r.
511Ustrzyki DolneTechnikum Uzupełniajace dla Dorosłych w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych2001 - 2015Szkoła została założona z dniem 1 września 2001 r. jako Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych. W 2002 r. szkoła zostaje właczona do Bieszczadzkiego Centrum Kształcenia Ustawicznego, a w 2004 r. do Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych. Z dniem 1 września 2004 r. szkoła ta została przekształcona Uchwałą Nr XV/93/04 z dnia 26 lutego 2004 r. Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. Z dniem 31 sierpnia 2015 r. Uchwałą Nr XI/58/2015 z dnia 30 września Rada Powiatu zlikwidowała Technikum Uzupełniające dla Dorosłych.
512Ustrzyki DolneII Liceum Profilowane w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych1998 - 2014Szkoła została założona z dniem 1 września 1998 jako Liceum Techniczne w Zespole szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych przez Kuratora Oświaty w Krośnie. Z dniem 1 września 2002 r. Rada Powiatu Bieszczadzkiego przekształca szkołę w II Liceum Profilowane. W tym samym roku szkoła zostaje włączona do Bieszczadzkiego Centrum Kształcenia Ustawicznego, a w 2004 do Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych. Szkołę zlikwidowano z dniem 31 sierpnia 2015 r.
513Ustrzyki DolneUzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ustrzykach Dolnych ZDZ w Rzeszowie2008 - 2013Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, wpisana do ewidencji szkół i placówek 29.05.2008 r. Szkoła prowadzona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie. Wykreślona z ewidencji 26.09.2013 r.
514Ustrzyki DolneI Liceum Profilowane w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 42002 - 2006
515WalawaNiepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi Stowarzyszenia Inicjatywy Podkarpacia w Walawie2009 - 2011
516WerchrataSzkoła Podstawowa w Werchracie1951 - 2016
517WiśniowaSzkoła Podstawowa im. 1 Dywizji Tadeusza Kościuszki w Wiśniowej1955 - 2013
518Wola PławskaSzkoła Podstawowa w Woli Pławskiej - Filia Szkoły Podstawowej w Pławie1967 - 2004
519Wola ZgłobieńskaOddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej1998 - 2015Oddział przedszkolny został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2015 r.
520WolinaPubliczna Szkoła Podstawowa w Wolinie1951 - 2015Szkoła funkcjonowała do 1990 r. jako filia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nisku. Samodzielnie od 1990 r. do 2015 r.
521WrocankaSzkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego we Wrocance1950 - 2011
522WylówSzkoła Podstawowa w Wylowie i w Zaborczu1962 - 2012Arkusze ocen z lat 1945 - 1971, ksiegi uczniów z lat 1952 - 2012, protokoły rady pedagogicznej z lat 1982 - 2012 zostały przekazane do Archiwum Państwowego w Rzeszowie
523ZagórzSzkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Zagórzu, ul. Wolności 101951 - 2012W dokumentacji szkolnej znajdują się księgi ewidencji uczniów Szkół Podstawowych w Dolinie i w Zasławiu
524ZagórzGimnazjum Nr 1 z Zagórzu, ul. Piłsudskiego 701999 - 2012
525ZaklikówUzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zaklikowie, ul. Sandomierska 562009 - 2011Niepubliczna szkoła ponadgimnazjalna o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzona przez Jolantę Dzioba z siedzibą w Siedlcach. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 18 lipca 2011 r.
526ZarzeczeTechnikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolniczych w Zarzeczu1972 - 2014Szkoła powstała w 1972 r. jako Zaoczne Technikum Rolnicze. Z dniem 1 września 2005 r. zostało przekształcone w Technikum Uzupełniające Uchwałą Rady Powiatu przeworskiego Nr XXXI/223/05 z dnia 28 września 2005 r.
527ZarzeczeSzkoła Przysposobienia Rolniczego w Zarzeczu - Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Zarzeczu1964 - 1983Dokumentacja szkolna przekazana przez Zespół Szkół w Trzcinicy
528ZarzeczeOddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zarzeczu1996 - 2015Oddział przedszkolny zlikwidowano z dniem 31 sierpnia 2015 r.
529ZawadkaSzkoła Podstawowa w Zawadce1947 - 2013
530ZgłobieńOddział przedszkolny w Szkole podstawowej w Zgłobniu2003 - 2015Oddział zlikwidowany z dniem 31 sierpna 2015 r.
531ZłotnikiSzkoła Podstawowa w Złotnikach1945 - 2012
532ŻohatyńSzkoła Podstawowa w Żohatynie1947 - 2011
533ŻurawicaSzkoła Przysposobienia Rolnczego w Żurawicy1962 - 1974Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
534ŻurawicaZasadnicza Szkoła Rolnicza w Żurawicy1973 - 1984Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
MKACZOROWSKA@KO.RZESZOW.PL
BZIAJOR@KO.RZESZOW.PL
© 2015 PIOTR PRAJZNER