NPRC 2.0

Wydatki poniesione w ramach realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Kierunek interwencji 3.1. i Kierunek interwencji 3.2

*Zgodnie z decyzją Ministra Finansów

DOKUMENTY

Kontakt do administratora: pprajzner@ko.rzeszow.pl