Oferty pracy dla nauczycieli w województwie podkarpackim

LP Tytuł Przedmiot Liczba godzin Wymiar zatrudnienia Termin składania dokumentów Szkoła Miejscowość
1 nauczyciel matematyka 11 wakat 2020-09-30 KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA PAWŁA II Tarnobrzeg
2 nauczyciel specjalista z zakresu "zespołu Aspergera" zajęcia rewalidacyjne 2 wakat 2020-10-05 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. KAZIMIERZA MORAWSKIEGO W PRZEMYŚLU Przemyśl
3 Nauczyciel przedmiotów elektronicznych przedmioty zawodowe (inne) 8 wakat 2020-09-30 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1 W DĘBICY Dębica
4 Nauczyciel przedmiotów mechanicznych przedmioty zawodowe (inne) 9 wakat 2020-09-30 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1 W DĘBICY Dębica
5 logopeda zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 2 wakat 2020-09-30 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BUDACH ŁAŃCUCKICH Budy Łańcuckie
6 bibliotekarz opiekun biblioteki 3 wakat 2020-09-30 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BUDACH ŁAŃCUCKICH Budy Łańcuckie
7 nauczyciel bibliotekarz opiekun biblioteki 3 wakat 2020-09-30 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KORNIAKTOWIE Korniaktów Północny
8 nauczyciel wspomagający nauczyciel wspomagający 8 wakat 2020-09-30 SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAHUTYNIU IM. WŁADYSŁAWA BELINY-PRAŻMOWSKIEGO Zahutyń
9 nauczuciel przedmiotów elektronicznych przedmioty zawodowe (elektryczne) 27 wakat 2020-10-02 TECHNIKUM NR 4 W PRZEMYŚLU Przemyśl
10 nauczyciel języka angielskiego język angielski 18 zastępstwo 2020-10-16 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. TADEUSZA RYLSKIEGO W RZESZOWIE Rzeszów
11 nauczyciel zajęć rewalidacyjnych - zagrozenie niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjne 4 wakat 2020-09-30 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. TADEUSZA RYLSKIEGO W RZESZOWIE Rzeszów
12 surdopedagog zajęcia rewalidacyjne 2 wakat 2020-09-30 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. TADEUSZA RYLSKIEGO W RZESZOWIE Rzeszów
13 tyflopedagog zajęcia rewalidacyjne 2 wakat 2020-09-30 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. TADEUSZA RYLSKIEGO W RZESZOWIE Rzeszów
14 nauczyciel zajęć rewalidacyjnych - autyzm zajęcia rewalidacyjne 2 wakat 2020-09-30 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. TADEUSZA RYLSKIEGO W RZESZOWIE Rzeszów
15 nauczyciel chemi i analityki chemicznej chemia 18 wakat 2020-09-30 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. TADEUSZA RYLSKIEGO W RZESZOWIE Rzeszów
16 Nauczyciel tyflopedagog zajęcia rewalidacyjne 1 wakat 2020-09-30 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. DR. JÓZEFA JAŁOWEGO W PRZECZYCY Przeczyca
17 Nauczyciel wspomagający w kl. VI nauczyciel wspomagający 20 wakat 2020-09-30 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. DR. JÓZEFA JAŁOWEGO W PRZECZYCY Przeczyca
18 Pedagog Szkolny w Zespole Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie pedagog szkolny 22 zastępstwo 2020-09-30 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Łańcut
19 nauczyciel geografii w Liceum Ogólnokształcącym geografia 5 wakat 2020-09-30 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Łańcut
20 nauczyciel EDB w Liceum Ogólnokształcącym edukacja dla bezpieczeństwa 5 wakat 2020-09-30 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Łańcut
21 Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie wychowanie do życia w rodzinie 2 wakat 2020-12-15 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁĘKACH DUKIELSKICH Łęki Dukielskie
22 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej nauczanie zintegrowane 18 zastępstwo 2020-10-02 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W BRATKOWICACH Bratkowice
23 zajęcia rewalidacyjne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 3 wakat 2020-09-30 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŚWILCZY Świlcza
24 Logopedia logopeda 1 wakat 2020-10-02 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MACIEJA RATAJA W OPACIU Opacie
25 Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa edukacja dla bezpieczeństwa 1 zastępstwo 2020-09-30 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MACIEJA RATAJA W OPACIU Opacie
26 nauczyciel edukacji przedszkolnej nauczanie przedszkolne 24 zastępstwo 2020-09-30 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MALINIU Malinie
27 Nauczyciel przedmiotów zawodowych logistyczno-spedycyjnych przedmioty zawodowe (inne) 20 zastępstwo 2020-10-09 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W DĘBICY Dębica
28 Nauczyciel wspomagający nauczyciel wspomagający 20 wakat 2020-09-30 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WALK O PRZEŁĘCZ DUKIELSKĄ W LATACH 1944-1945 W DUKLI Dukla
29 Nauczyciel przedmiotów zawodowych przedmioty zawodowe (informatyczne) 8 wakat 2020-11-30 TECHNIKUM NR 9 Rzeszów
30 SURDOPEDAGOG zajęcia rewalidacyjne 2 wakat 2020-09-30 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-WETERYNARYJNYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TRZCIANIE Trzciana
31 nauczyciel biologii biologia 18 zastępstwo 2020-10-16 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO Nisko
32 poszukuję psychologa psycholog szkolny 10 wakat 2020-09-30 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W ROPIENCE Ropienka
33 pedagog szkolny pedagog szkolny 22 zastępstwo 2020-10-15 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. JANA PAWŁA II W STALOWEJ WOLI Stalowa Wola
34 Nauczyciel wspomagający nauczyciel wspomagający 14 zastępstwo 2020-10-01 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ Zawadka Osiecka
35 surdopedagog zajęcia rewalidacyjne 2 wakat 2020-09-30 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO Manasterz
36 Nauczyciel muzyka 2 zastępstwo 2020-09-29 SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI ELEMENTARZ Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W GOLCACH Golce
37 Nauczyciel plastyka 2 zastępstwo 2020-09-29 SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI ELEMENTARZ Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W GOLCACH Golce
38 Nauczyciel nauczanie zintegrowane 14 zastępstwo 2020-09-29 SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI ELEMENTARZ Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W GOLCACH Golce
39 zajęcia rewalidacyjne socjoterapeuta 2 wakat 2020-09-28 SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI Nowa Wieś
40 nauczyciel socjoterapeuta 4 wakat 2020-09-30 SZKOŁA PODSTAWOWA W ZACZERNIU Zaczernie
41 Zatrudnię nauczyciela nauczanie przedszkolne 25 zastępstwo 2020-09-30 PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PW. OCHRONKA ŚW. S. KOSTKI Jasionka
42 ztrudnię surdopedagoga surdopedagog 2 wakat 2020-10-07 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJSKA POLSKIEGO W MALAWIE Malawa
43 nauczyciel wspomagający nauczanie zintegrowane 20 zastępstwo 2020-09-30 SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBROWICY Dąbrowica
44 Nauczyciel wspomagający dziecka z autyzmem w tym zespołem Aspergera nauczyciel wspomagający 20 wakat 2020-09-28 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO W CHMIELNIKU Chmielnik
45 Nauczyciel wspomagający nauczyciel wspomagający 22 zastępstwo 2020-09-30 PRZEDSZKOLE NR 2 W MARKOWEJ Markowa
46 tyflopedagog - zajęcia rewalidacyjne tyflopedagog 1 wakat 2020-09-30 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 W KROŚNIE Krosno
47 Nauczyciel wspomagający dla ucznia z autyzmem nauczyciel wspomagający 20 zastępstwo 2020-10-02 SZKOŁA PODSTAWOWA W BORECZKU Boreczek
48 nauczyciel edukacji przedszkolnej nauczanie zintegrowane 23 wakat 2020-09-30 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻOHATYNIE Żohatyn
49 Zajęcia surdopedagog 2 wakat 2020-09-30 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W STĘPINIE Stępina
50 Zajęcia fizykoterapeuta 1 wakat 2020-09-30 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W STĘPINIE Stępina
51 Bibliotekarstwo opiekun biblioteki 8 wakat 2020-09-29 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SYBIRAKÓW W NAWSIU Nawsie
52 psycholog psycholog szkolny 5 wakat 2020-11-30 SZKOŁA PODSTAWOWA W JAŚLISKACH Jaśliska
53 nauczyciel oligofrenopedagog zajęcia rewalidacyjne 6 wakat 2020-10-01 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO SOLARZA Gać
54 nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych przedmioty zawodowe (gastronomiczne) 19 zastępstwo 2020-10-02 TECHNIKUM W WYSOKIEJ Wysoka
55 Psycholog psycholog szkolny 10 wakat 2020-09-30 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO HUBALA Bircza
56 surdopedagog surdopedagog 2 wakat 2020-09-28 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HRABIEGO STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOWSKIEJ WOLI Tarnowska Wola
57 Nauczyciel przedszkola nauczanie przedszkolne 22 zastępstwo 2020-10-16 SAMORZADOWE PRZEDSZKOLE Bircza
58 nauczyciel matematyki w technikum matematyka 18 zastępstwo 2020-11-30 TECHNIKUM NR 2 W SANOKU Sanok
59 Doradztwo zawodowe doradca zawodowy - 10 godz./rok 20 wakat 2021-01-29 SZKOŁA PODSTAWOWA W SIENIAWIE Sieniawa
60 psycholog psycholog 40 wakat 2020-10-23 NIEPUBLICZNA SPECJALISTYCZNA PORADNIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU W RZESZOWIE Rzeszów
61 N-l przedm. zawod. higienistka stomatologiczna przedmioty zawodowe (inne) 5 wakat 2020-09-30 MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W RZESZOWIE Rzeszów
62 Nauczyciel pnz technik elektroradiolog przedmioty zawodowe (inne) 4 wakat 2020-09-30 MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W RZESZOWIE Rzeszów
63 tyflopedagog zajęcia rewalidacyjne 4 wakat 2020-10-02 ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUKOWSKU Bukowsko
64 nauczyciel j. angielskiego język angielski 4 wakat 2020-09-30 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PARAFIALNE IM.ŚW.MICHAŁA ARCHANIOŁA W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM Głogów Małopolski
65 Nauczyciel chemii chemia 18 zastępstwo 2020-09-30 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W ŁAŃCUCIE Łańcut
66 nauczyciel j. angielskiego język angielski 2 wakat 2020-09-30 PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE NUTKA Łańcut
67 Nauczyciel wspomagający do dziecka z autyzmem nauczanie przedszkolne 30 wakat 2020-09-30 PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP Łańcut
68 nauczyciel nauczanie przedszkolne 25 zastępstwo 2020-10-04 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W ŁAŃCUCIE Łańcut
69 nauczyciel nauczanie przedszkolne 22 zastępstwo 2020-10-04 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W ŁAŃCUCIE Łańcut
70 nauczyciel język polski 16 zastępstwo 2020-10-02 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW. JANA KANTEGO W FUTOMIE Futoma
71 nauczyciel tyflopedagog tyflopedagog 12 wakat 2020-09-30 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W SANOKU IM.KSIĘDZA ZDZISŁAWA JASTRZĘBIEC PESZKOWSKIEGO Sanok
72 oligofrenopedagog zajęcia rewalidacyjne 2 wakat 2020-09-28 SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR4 Sanok
73 Zajęcia rewalidacyjne surdopedagog 2 wakat 2020-10-10 SZKOŁA PODSTWOWA IM.KSIĘDZA CZESŁAWA PRZYSTASIA W LUTORYŻU Lutoryż
74 Rewalidacja z elementami edukacji sensorycznej zajęcia rewalidacyjne 2 wakat 2020-09-30 SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZANICY Olszanica
75 Nauczyciel geografii w szkole podstawowej geografia 5 zastępstwo 2020-10-31 SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W ZAŁUŻU Załuże
76 Nauczyciel plastyki plastyka 3 wakat 2020-09-30 SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W JAROSŁAWIU Jarosław
77 Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim nauczanie zintegrowane 40 wakat 2020-10-31 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE PLANETA 21 Krosno
78 Fizjoterapeuta zajęcia rewalidacyjne 35 wakat 2020-09-30 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE PLANETA 21 Krosno
79 Nauczyciel logopeda logopeda 35 wakat 2020-09-30 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE PLANETA 21 Krosno
80 Nauczyciel edukacji przedszkolnej nauczanie przedszkolne 35 wakat 2020-09-30 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE PLANETA 21 Krosno
81 Nauczyciel surdopedagog surdopedagog 1 wakat 2020-09-30 PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PAULI MONTAL SIÓSTR PIJAREK W RZESZOWIE Rzeszów
LP Tytuł Przedmiot Liczba godzin Wymiar zatrudnienia Termin składania dokumentów Szkoła Miejscowość
Kontakt do administratora: pprajzner@ko.rzeszow.pl