Oferty pracy dla nauczycieli w województwie podkarpackim

LP Tytuł Przedmiot Liczba godzin Wymiar zatrudnienia Termin składania dokumentów Szkoła Miejscowość
1 nauczyciel wspomagający nauczyciel wspomagający 15 wakat 2023-02-10 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W PORAŻU Poraż
2 oligofrenopedagog, nauczyciel i wychowawca oddziału w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oligofrenpedagogika 18 wakat 2023-02-10 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF W RZESZOWIE Rzeszów
3 oligofrenopedagog, nauczyciel Szkoł Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oligofrenpedagogika 18 wakat 2023-02-10 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF W RZESZOWIE Rzeszów
4 oligofrenopedagog, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych - Integracji Sensorycznej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej zajęcia rewalidacyjne 22 wakat 2023-02-10 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF W RZESZOWIE Rzeszów
5 nauczyciel przedmiotów teoretycznych i praktycznych zawodowych: ogrodnik w Szkole Branżowej I stopnia Specjalnej , oligofrenopedagog przedmioty zawodowe (inne) 18 wakat 2023-02-10 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF W RZESZOWIE Rzeszów
6 wychowawca świetlicy, oligofrenopedagog oligofrenpedagogika 24 wakat 2023-02-10 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF W RZESZOWIE Rzeszów
7 Nauczyciel j. węgierskiego język (inny) 4 wakat 2023-02-15 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W PRZEMYŚLU Przemyśl
8 wychowawca świetlicy opiekun świetlicy 26 zastępstwo 2023-02-07 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 Rzeszów
9 nauczyciel wychowania przedszkolnego nauczanie przedszkolne 24 zastępstwo 2023-02-10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BUDACH ŁAŃCUCKICH Budy Łańcuckie
10 nauczyciel współorganizujący proces kształcenia nauczyciel wspomagający 10 wakat 2024-01-26 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BUDACH ŁAŃCUCKICH Budy Łańcuckie
11 Nauczyciel języka polskiego (NI) język polski 4 wakat 2023-02-10 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 Rzeszów
12 Nauczyciel matematyki (NI) matematyka 4 wakat 2023-02-10 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 Rzeszów
13 Psycholog psycholog 9 wakat 2023-02-28 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE ZGROMADZENIA SIÓSTR FELICJANEK W PRZEMYŚLU Przemyśl
14 nauczyciel matematyki matematyka 20 wakat 2023-02-09 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO Rzeszów
15 Psycholog psycholog 20 zastępstwo 2023-02-20 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBICY Dębica
16 nauczyciel psycholog psycholog szkolny 6 wakat 2023-03-31 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GWOŹDŹCU Gwoździec
17 doradztwo zawodowe doradca zawodowy 1 wakat 2023-02-10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ARMII KRAJOWEJ W BUDACH ŁAŃCUCKICH Budy Łańcuckie
18 Psycholog inne 40 wakat 2023-02-28 NIEPUBLICZNA SPECJALISTYCZNA PORADNIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W JAROSŁAWIU Jarosław
19 Fizjoterapeuta inne 40 wakat 2023-02-28 NIEPUBLICZNA SPECJALISTYCZNA PORADNIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W JAROSŁAWIU Jarosław
20 Pedagog specjalny inne 40 wakat 2023-02-28 NIEPUBLICZNA SPECJALISTYCZNA PORADNIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W JAROSŁAWIU Jarosław
21 psycholog szkolny psycholog szkolny 5 wakat 2023-02-28 SZKOŁA PODSTAWOWA W BRNIU OSUCHOWSKIM Breń Osuchowski
22 Opiekun świetlicy opiekun świetlicy 15 wakat 2023-02-10 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BPA WOJCIECHA TOMAKI W TRZEBOWNISKU Trzebownisko
23 psycholog psycholog 5 wakat 2023-02-24 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W NIEBYLCU Niebylec
24 psycholog psycholog szkolny 7 wakat 2023-02-24 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. WINCENTEGO BUCZKA Tarnobrzeg
25 Psycholog psycholog 5 wakat 2023-02-28 PRZEDSZKOLE NR 2 W TARNOBRZEGU Tarnobrzeg
26 Psycholog psycholog szkolny 9 wakat 2023-02-28 SZKOŁA PODSTAWOWA W TARGOWISKACH IM. ŚWIĘTEGO JANA KANTEGO Targowiska
27 psycholog pedagog szkolny 10 wakat 2023-02-28 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO KRASICKIEGO W DUBIECKU Dubiecko
28 Wychowanie do życia w rodzinie wychowanie do życia w rodzinie 2 wakat 2023-06-25 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W UJKOWICACH Ujkowice
29 Psycholog szkolny psycholog szkolny 6 wakat 2023-06-25 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W UJKOWICACH Ujkowice
30 pedagog pedagog szkolny 11 wakat 2023-02-17 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI Stalowa Wola
31 Współorganizowanie procesu kształcenia specjalnego nauczyciel wspomagający 20 zastępstwo 2023-02-10 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI Stalowa Wola
32 Współorganizowanie procesu kształcenia specjalnego nauczyciel wspomagający 20 wakat 2023-02-10 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI Stalowa Wola
33 nauczyciel wspomagający nauczyciel wspomagający 20 zastępstwo 2023-02-06 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W BRATKOWICACH Bratkowice
34 Psycholog psycholog szkolny 9 wakat 2023-02-24 SZKOŁA PODSTAWOWA W TRZCIANIE Trzciana
35 Psycholog psycholog szkolny 8 wakat 2023-02-10 SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIONCE Jasionka
36 Nauczyciel języka polskiego język polski 18 zastępstwo 2023-02-09 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W TAPINIE Tapin
37 psycholog psycholog szkolny 9 wakat 2023-02-12 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.STANISŁAWA DĄMBSKIEGO W RUDNEJ WIELKIEJ Rudna Wielka
38 Psycholog psycholog szkolny 6 wakat 2023-06-30 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MACIEJA RATAJA W OPACIU Opacie
39 Nauczyciel wspomagający -przedszkole nauczyciel wspomagający 20 wakat 2023-02-08 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KRASNEM Krasne
40 psycholog psycholog 9 wakat 2023-03-31 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZEDMIEŚCIU DUBIECKIM Przedmieście Dubieckie
41 psycholog szkolny psycholog szkolny 8 wakat 2023-04-30 ZESPÓŁ SZKÓŁ W HUWNIKACH Huwniki
42 Nauczyciel informatyki w zakresie rozszerzonym informatyka 10 wakat 2023-03-31 TECHNIKUM NR 9 Rzeszów
43 doradztwo zawodowe doradca zawodowy 20 wakat 2023-02-24 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W TULIGŁOWACH Tuligłowy
44 psycholog psycholog szkolny 6 wakat 2023-06-30 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.BPA JAKUBA GLAZERA W WOLI JASIENICKIEJ Wola Jasienicka
45 Nauczyciel logopeda logopeda 15 zastępstwo 2023-02-10 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13 Rzeszów
46 NAUCZYCIEL (nauczanie indywidualne) historia 1 wakat 2023-02-13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W USTRZYKACH DOLNYCH Ustrzyki Dolne
47 nauczyciel - nauczanie indywidualne język polski 2 wakat 2023-02-13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W USTRZYKACH DOLNYCH Ustrzyki Dolne
48 Nauczyciel biologii z językiem angielskim biologia 6 wakat 2023-02-16 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO W JAŚLE Jasło
49 psycholog psycholog 8 wakat 2023-02-28 SAMORZĄDOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM Głogów Małopolski
50 tyflopedagog tyflopedagog 2 zastępstwo 2023-02-28 SAMORZĄDOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM Głogów Małopolski
51 nauczyciel historii i WOS historia 18 wakat 2023-02-24 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W STRZYŻOWIE Strzyżów
52 Nauczyciel doradztwa zawodowego doradca zawodowy 20 wakat 2023-02-10 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUKAWCU Łukawiec
53 psycholog psycholog 20 wakat 2023-03-31 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ROPCZYCACH Ropczyce
54 psycholog psycholog 18 zastępstwo 2023-03-31 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ROPCZYCACH Ropczyce
55 psycholog psycholog 20 zastępstwo 2023-03-31 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ROPCZYCACH Ropczyce
56 psycholog psycholog 8 wakat 2023-02-28 ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOGOŁOWIE Gogołów
57 psycholog psycholog szkolny 8 wakat 2023-03-31 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W NIENADOWEJ Nienadowa
58 DORADZTWO ZAWODOWE doradca zawodowy - 10 godz./rok 1 wakat 2023-02-28 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA III SOBIESKIEGO W LASZKACH Laszki
59 psycholog szkolny psycholog szkolny 7 wakat 2023-02-28 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KOMAŃCZY Komańcza
60 Surdopedagogika surdopedagog 2 wakat 2023-05-30 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W KOSIENICACH Kosienice
61 Psycholog psycholog szkolny 5 wakat 2023-05-31 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W KOSIENICACH Kosienice
62 Psycholog szkolny psycholog szkolny 8 wakat 2023-06-30 SZKOŁA PODSTAWOWA W RZEPEDZI Osiedle A
63 LOGOPEDA logopeda 6 wakat 2023-08-25 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA ŚWIĄTONIOWSKIEGO W BRZYSKIEJ WOLI Brzyska Wola
64 PSYCHOLOG SZKOLNY psycholog szkolny 8 wakat 2023-08-25 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA ŚWIĄTONIOWSKIEGO W BRZYSKIEJ WOLI Brzyska Wola
65 Psycholog szkolny psycholog szkolny 15 wakat 2023-02-28 TECHNIKUM W STRZYŻOWIE W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE Strzyżów
66 Nauczyciel wspomagający ucznia z autyzmem nauczyciel wspomagający 20 wakat 2023-02-17 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORLĄT LWOWSKICH W ZABRATÓWCE Zabratówka
67 Psycholog szkolny psycholog 9 wakat 2023-06-23 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORLĄT LWOWSKICH W ZABRATÓWCE Zabratówka
68 Logopeda logopeda 13 zastępstwo 2023-02-28 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W PRUCHNIKU Pruchnik
69 Nauczyciel przedszkola nauczanie przedszkolne 19 zastępstwo 2023-02-08 SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPNICY Lipnica
70 psycholog szkolny psycholog szkolny 7 wakat 2023-03-31 SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPNICY Lipnica
71 Nauczyciel współorganizujący kształcenie inne 13 wakat 2023-02-17 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ŻWIRKI I WIGURY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI W MIELCU Mielec
72 Nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów informatyk/programista przedmioty zawodowe (informatyczne) 18 wakat 2023-04-30 TECHNIKUM NR 2 Brzozów
73 psycholog w przedszkolu psycholog 8 wakat 2023-03-31 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W PRUCHNIKU Pruchnik
74 psycholog szkolny psycholog szkolny 10 wakat 2023-02-28 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM Sędziszów Małopolski
75 Logopeda logopeda 5 wakat 2023-02-28 TECHNIKUM W CZUDCU W ZESPOLE SZKÓŁ W CZUDCU Czudec
76 Psycholog psycholog 9 wakat 2023-03-31 TECHNIKUM W CZUDCU W ZESPOLE SZKÓŁ W CZUDCU Czudec
77 psycholog psycholog szkolny 9 wakat 2023-08-31 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W ROZBORZU DŁUGIM Rozbórz Długi
78 Nauczyciel biologii biologia 5 wakat 2023-02-10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PUŁKOWNIKA KAZIMIERZA IRANKA OSMECKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W PSTRĄGOWEJ Pstrągowa
79 nauczyciel przedmiotów zawodowych - architektura, aranżacja wnętrz przedmioty zawodowe (budowlane) 6 wakat 2023-06-30 TECHNIKUM NR 5 W JAŚLE Jasło
80 magister architektury krajobrazu przedmioty zawodowe (inne) 19 zastępstwo 2023-02-28 TECHNIKUM NR 5 W JAŚLE Jasło
81 nauczyciel geografii geografia 18 wakat 2023-06-23 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.WOJSKA POLSKIEGO Mielec
82 nauczyciel matematyki matematyka 18 wakat 2023-02-28 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.WOJSKA POLSKIEGO Mielec
83 nauczyciel wspomagający nauczyciel wspomagający 22 zastępstwo 2023-02-10 SZKOŁA PODSTAWOWA W PODBORZU Podborze
84 Psycholog psycholog szkolny 12 wakat 2023-04-30 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI Żołynia
85 nauczyciel specjalista tyflopedagog 2 wakat 2023-02-28 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MANASTERZU Manasterz
86 psycholog psycholog szkolny 8 wakat 2023-06-24 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MANASTERZU Manasterz
87 wakat psycholog szkolny 7 wakat 2023-06-30 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM MARII LACHMAN W BRZEZINACH-BERDECHOWIE Brzeziny
88 psycholog psycholog szkolny 8 wakat 2023-02-28 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU Dzikowiec
89 oligofrenopedagogika oligofrenpedagogika 18 wakat 2023-06-30 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA KOCHANOWSKIEGO W SZÓWSKU Szówsko
90 tyflopedagog tyflopedagog 18 wakat 2023-06-30 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA KOCHANOWSKIEGO W SZÓWSKU Szówsko
91 Psycholog psycholog szkolny 6 wakat 2023-04-30 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM Głogów Małopolski
92 Psycholog szkolny psycholog szkolny 10 wakat 2023-06-30 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. ANTONIEGO Z PADWY W URZEJOWICACH Urzejowice
93 Psycholog psycholog szkolny 9 wakat 2023-06-23 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W ROZBORZU Rozbórz
94 Pedagog specjalny pedagog specjalny 9 wakat 2023-06-23 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W ROZBORZU Rozbórz
95 Pedagog specjalny pedagog specjalny 9 wakat 2023-06-30 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W ROZBORZU Rozbórz
96 psycholog psycholog szkolny 10 wakat 2023-02-28 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W BUDACH GŁOGOWSKICH Budy Głogowskie
97 psycholog psycholog szkolny 9 wakat 2023-03-01 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W NOWOSIELCACH Nowosielce
98 psycholog psycholog 9 wakat 2024-01-31 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W NOWOSIELCACH Nowosielce
99 Socjoterapeuta socjoterapeuta 2 wakat 2023-02-28 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO HUBALA Bircza
100 Psycholog, Psychoterapeuta psycholog szkolny 17 wakat 2023-02-28 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO HUBALA Bircza
101 Psycholog psycholog szkolny 10 wakat 2023-03-31 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W PRZEWROTNEM Przewrotne
102 zatrudnię nauczyciela inne 4 wakat 2023-02-19 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO RESOVIA W RZESZOWIE Rzeszów
103 zatrudnię nauczyciela historia 8 wakat 2023-02-19 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO RESOVIA W RZESZOWIE Rzeszów
104 Tyflopedagog tyflopedagog 2 wakat 2023-02-28 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANNY Z DZIAŁYŃSKICH POTOCKIEJ W POSADZIE GÓRNEJ Posada Górna
105 Psycholog, Psychoterapeuta psycholog szkolny 6 wakat 2023-02-28 SAMORZADOWE PRZEDSZKOLE Bircza
106 Praca psycholog szkolny 8 wakat 2023-02-28 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POETY KS. JANA TWARDOWSKIEGO Krowica Sama
107 nauczyciel języka angielskiego język angielski 10 zastępstwo 2023-02-06 SZKOŁA PODSTAWOWA W LISICH JAMACH Lisie Jamy
108 psycholog szkolny psycholog szkolny 11 wakat 2023-06-30 SZKOŁA PODSTAWOWA W SIENIAWIE Sieniawa
109 psycholog psycholog szkolny 8 wakat 2023-03-31 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNIE SZLACHECKIM Łubno Szlacheckie
110 Nauczyciel psycholog psycholog szkolny 11 wakat 2023-02-09 TECHNIKUM Kolbuszowa
111 psycholog psycholog 8 wakat 2023-06-30 SZKOŁA PODSTAWOWAIM.PROF. W.PAŃKIW TURZYM POLU Turze Pole
112 Oferta zatrudnienia psycholog 11 wakat 2023-02-28 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. NAJŚWIĘTSZEGO SERCAJEZUSA W STAREJ WSI Stara Wieś
113 nauczyciel wspomagający nauczyciel wspomagający 20 wakat 2023-02-17 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN.STANISŁAWA MACZKA W BOGUCHWALE Boguchwała
114 nauczyciel informatyki informatyka 2 wakat 2023-02-24 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BOGUCHWALE Boguchwała
115 j. angielski język angielski 11 zastępstwo 2023-02-17 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BOGUCHWALE Boguchwała
116 matematyka matematyka 19 zastępstwo 2023-02-10 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BOGUCHWALE Boguchwała
117 fizyka fizyka 6 wakat 2023-02-24 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BOGUCHWALE Boguchwała
118 logopeda logopeda 1 zastępstwo 2023-02-24 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BOGUCHWALE Boguchwała
119 psycholog szkolny psycholog szkolny 9 wakat 2023-02-24 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BOGUCHWALE Boguchwała
120 Psycholog psycholog 5 wakat 2023-03-31 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO WITOSA W NOSÓWCE Nosówka
121 Nauczyciel wspomagający nauczyciel wspomagający 20 zastępstwo 2023-02-28 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIELCU Mielec
122 Nauczyciel wspomagający nauczyciel wspomagający 40 wakat 2023-03-31 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIELCU Mielec
123 zatrudnię nauczyciela wiedza o społeczeństwie 4 wakat 2023-02-19 SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO RESOVIA W RZESZOWIE Rzeszów
124 zatrudnię nauczyciela historia 6 wakat 2023-02-19 SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO RESOVIA W RZESZOWIE Rzeszów
125 LOGOPEDA logopeda 40 wakat 2023-02-14 TERAPEUTYCZNE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE GUZICZEK Krosno
126 Nauczyciel wychowania przedszkolnego nauczanie przedszkolne 40 wakat 2023-02-28 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SMYK Jarosław
127 Nauczyciel język hiszpański 4 wakat 2023-02-19 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BŁĘDOWEJ ZGŁOBIEŃSKIEJ Błędowa Zgłobieńska
128 NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY- TERAPEUTA nauczyciel wspomagający 40 wakat 2023-02-28 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE M. MONTESSORI RADOSNA BUZIA W RZESZOWIE Rzeszów
129 Nauczyciel geografii geografia 6 wakat 2023-03-31 SZKOŁA PODSTAWOWA MONTESSORI Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BOGUCHWALE Boguchwała
130 Nauczyciel informatyki informatyka 6 wakat 2023-02-28 SZKOŁA PODSTAWOWA MONTESSORI Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BOGUCHWALE Boguchwała
131 Nauczyciel matematyki matematyka 12 wakat 2023-02-28 SZKOŁA PODSTAWOWA MONTESSORI IM. PILOTA PIRXA Rzeszów
132 Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego i Wczesnoszkolnego nauczanie przedszkolne 35 wakat 2023-02-28 NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ZUZIA W ROPCZYCACH Ropczyce
133 nauczyciel informatyki informatyka 8 zastępstwo 2023-02-17 PUBLICZNE KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ANNY JENKE W JAROSŁAWIU Jarosław
134 Gimnastyka korekcyjna inne 1 wakat 2023-02-28 PRYWATNE PRZEDSZKOLE TYGRYSEK Łańcut
135 Nauczyciel wychowania przedszkolnego nauczanie przedszkolne 35 wakat 2023-02-10 PRZEDSZKOLE MONTESSORI TUPTUŚ W RZESZOWIE Rzeszów
136 psycholog psycholog 8 wakat 2023-03-31 ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W FREDROPOLU Fredropol
137 psycholog psycholog szkolny 6 wakat 2023-03-31 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE AKADEMIA MALUSZKA SYLWIA CHWISTEK Dębica
138 Nauczyciel nauczanie przedszkolne 24 zastępstwo 2023-02-10 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SONINIE Sonina
LP Tytuł Przedmiot Liczba godzin Wymiar zatrudnienia Termin składania dokumentów Szkoła Miejscowość
Kontakt do administratora: pprajzner@ko.rzeszow.pl