Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Dodaj szkołę do zestawienia

Nazwa szkoły (w przypadku biblioteki wpisz jej nazwę)
Czy biblioteka pedagogiczna
Regon
Liczba uczniów (w przypadku biblioteki wpisz 0)
Organ prowadzący (nazwa)
Województwo
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr
Telefon
Koszt całkowity w zł
Kwota wnioskowana z Priorytetu 3 w zł
Finansowy wkład własny w zł
Czy szkoła składa wniosek pierwszy raz

Szkoły dodane do zestawienia

Nazwa szkoły Czy biblioteka Regon Liczba uczniów Organ prowadzący Województwo Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr Telefon Koszt całkowity w zł Kwota wnioskowana z Priorytetu 3 w zł Finansowy wkład własny w zł Czy szkoła składa wniosek pierwszy raz

Dokumenty

Kontakt do administratora: pprajzner@ko.rzeszow.pl