Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania składnika majątku ruchomego z dnia 07.03.2023 r.

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

ERA.2613.1.2023.EG                                                                                                    Rzeszów, 07.03.2023 r.

Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania składnika majątku ruchomego.

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 998 z późn.zm.) w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania  składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie informuje, że posiada zbędny składnik majątku ruchomego przeznaczony do nieodpłatnego przekazania.

Nazwa składnika majątku:

Samochód osobowy SKODA OCTAVIA 1,6 o następujących danych technicznych:

– nr rejestracyjny  RZ 6741C
– rok produkcji  2010
– nr VIN  TMBDA21Z5AC017951
– przebieg km – 316466 km
– pojemność / moc silnika – 1595 ccm
– dopuszczalna masa całkowita 1885 kg
– liczba miejsc : 5
– kolor nadwozia: czarny
– rodzaj skrzyni biegów – manualna
– rodzaj paliwa: benzyna
– ubezpieczenie OC AC ważne do 11.04.2023 r.
– aktualny przegląd techniczny do 03.03.2024 r.

W/w składnik majątku ruchomego może być przedmiotem nieodpłatnego przekazania na warunkach określonych w § 38 cytowanego wyżej Rozporządzenia, jednostkom sektora finansów publicznych lub państwowym osobom prawnym, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych.

Jednostki zainteresowane nieodpłatnym pozyskaniem ww. składnika majątku ruchomego, winny złożyć wniosek do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie w terminie do dnia 14 marca 2023 r.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie powinien zawierać:

1) nazwę, siedzibę i adres jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej osoby prawnej występującej o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
4) uzasadnienie.
5) do wniosku należy dołączyć statut zainteresowanego podmiotu albo inny dokument określający jego organizację oraz przedmiot działalności.

Zgodnie z § 7 ust.2 w/w Rozporządzenia, w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski jednostek sektora finansów publicznych.

Wnioski należy dostarczyć do dnia 14 marca 2023 r. (decyduje data wpływu) za pośrednictwem poczty tradycyjnej, osobiście do Kancelarii pok. 113a lub epuap-em (zaopatrzonym podpisem elektronicznym) na adres:

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul.
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Zbędny/zużyty składnik majątku ruchomego będzie udostępniony do obejrzenia, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu w siedzibie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15.

Szczegółowe informacje na temat składnika mienia ruchomego można uzyskać pod numerem telefonu: 17 867 11 18.

Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch

KLAUZULA RODO