Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO – 2013

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.)

Treść sprawozdania – plik MS Word