Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Nabór do służby cywilnej

Ogłoszenia o naborze

1. Aktualne
2. Archiwum ogłoszeń

Wzór oświadczenia – dotyczy ogłoszenia o naborze

Wyniki naboru

1. Aktualne
2. Archiwum wyników

Informacje dla uczestników naboru

1. Aktualne
2. Archiwum informacji

 

Procedury naboru

Zarządzenie nr ERA.110.1.10.2024 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia „Procedury naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie”

Procedura naboru na stanowiska w Służbie Cywilnej w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Zarządzenie nr ERA.110.1.2.2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia „Procedury naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie”

Załącznik do Zarządzenia nr ERA.110.1.2.2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie ogłoszenia procedury naboru na stanowiska w służbie cywilnej w  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z dnia 10 stycznia 2022 r.

  1. Protokół z naboru w Służbie Cywilnej w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
  2. Ewidencja ofert na stanowisko
  3. Indywidualna karta oceny kandydata
  4. Formularz indywidualnej oceny kandydata w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej

 

Zarządzenie nr 1 /2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Procedury naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie” – plik *.pdf

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego procedury naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z dnia 19 stycznia 2015 r.
 
Procedura   naboru na stanowiska w służbie cywilnej  w kuratorium oświaty w Rzeszowie – plik *.pdf

Zarządzenie Nr 8/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 21 marca 2016r. zmieniające Zarządzenie nr 1 /2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Procedury naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

  1. Załącznik nr 1 – Protokół z naboru w Służbie Cywilnej w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
  2. Załącznik nr 2 – Ewidencja ofert na stanowisko
  3. Załącznik nr 3 – Indywidualna karta oceny kandydata
  4. Załącznik nr 4 – Formularz indywidualnej oceny kandydata w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej

Informacja dla kandydatów ubiegających się na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej dotycząca ochrony danych osobowych