Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Nabór do służby cywilnej

Procedury

Zarządzenie nr 1 /2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Procedury naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie” – plik *.pdf

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2015   Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego procedury naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z dnia 19 stycznia 2015 r.
 
Procedura   naboru na stanowiska w służbie cywilnej  w kuratorium oświaty w Rzeszowie – plik *.pdf

Zarządzenie Nr 8/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 21 marca 2016r. zmieniające Zarządzenie nr 1 /2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Procedury naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

  1. Załącznik nr 1 – Protokół z naboru w Służbie Cywilnej w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
  2. Załącznik nr 2 – Ewidencja ofert na stanowisko
  3. Załącznik nr 3 – Indywidualna karta oceny kandydata
  4. Załącznik nr 4 – Formularz indywidualnej oceny kandydata w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej

Informacja dla kandydatów ubiegających się na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej dotycząca ochrony danych osobowych
Wzór oświadczenia – dotyczy ogłoszenia o naborze

Ogłoszenia o naborze

1. Aktualne

 

2. Archiwum ogłoszeń

Ogłoszenie o naborze na inspektora w Rzeszowie nr 42819
Ogłoszenie o naborze na inspektora w Tarnobrzegu nr 42822
Ogłoszenie o naborze na inspektora w Krośnie nr 42821
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Rzeszowie z dnia 17.01.2019 r. nr 40968 – nabór na zastępstwo
Ogłoszenie o naborze na inspektora ds rachunkowości nr 35904
Ogłoszenie o naborze na inspektora ds zamówień publicznych nr 35644
Ogłoszenie o naborze na starszego referenta  – nr 26276
Ogłoszenie o naborze na wizytatora w Rzeszowie – nr 22392
Ogłoszenie o naborze na wizytatora w Rzeszowie – nr 22389
Ogłoszenie o naborze na wizytatora w Oddziale Wspomagania i Innowacji w Rzeszowie – nr 18576
Ogłoszenie o naborze na wizytatora do Oddziału Pragmatyki i Prawa Oświatowego w Rzeszowie – nr 18577
Ogłoszenie o naborze na wizytatora w Krośnie – nr 18571
Ogłoszenie o naborze na wizytatora w Rzeszowie – nr 18574
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na inspektora z dnia 27.03.2017 r. – nr 9622.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Przemyślu z dnia 22.02.2017 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Rzeszowie z dnia 21.12.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Przemyślu z dnia 21.12.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Tarnobrzegu z dnia 21.12.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Krośnie z dnia 21.12.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Wydziału Rozwoju i Wsparcia Edukacji z dnia 24.11.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Oddziału Jakości i Zarzadzania Edukacji w Przemyślu z dnia 24.11.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Oddziału Jakości i Zarzadzania Edukacji w Tarnobrzegu z dnia 24.11.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Oddziału Jakości i Zarzadzania Edukacji w Krośnie z dnia 24.11.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Oddziału Pragmatyki i Prawa Oświatowego z dnia 24.11.2016 r.
Informacja dla kandydatów na stanowisko radcy prawnego z dnia 2016-10-11
Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego w Rzeszowie z dnia 09.09.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Rzeszowie z dnia 07.07.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Przemyślu z dnia 07.07.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Tarnobrzegu z dnia 07.07.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Krośnie z dnia 26.04.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Rzeszowie z dnia 26.04.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Przemyślu z dnia 26.04.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Tarnobrzegu z dnia 26.04.2016 r.
Ogłoszenia o naborze do Służby Cywilnej na stanowisko: dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego z dnia 2016-03-23
Ogłoszenia o naborze do Służby Cywilnej na stanowisko referenta w Zespole Budżetu i Finansów z dn.11.08.2015r.
Ogłoszenia o naborze do Służby Cywilnej na stanowiska starszych referentów z dn.10.09.2014r.
Ogłoszenie o naborze do Służby Cywilnej nr 162976 na stanowisko informatyka z dn. 10.09.2014r.
Ogłoszenia o naborze na stanowiska wizytatorów z dn. 11.06.2014r.
Ogłoszenia o naborze do Służby Cywilnej z dn. 19.12.2013r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Tarnobrzegu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Przemyślu

Wyniki naboru

1. Aktualne

Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 42821
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 42822
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 42819 

2. Archiwum informacji

Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 40968
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 35904
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 35644
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 26276
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 22389
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 22392
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr 18574

Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr 18571
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr 18576
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr 18577
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 9622
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 8647

Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 6519
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 6517
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 6516
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 6515
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 5458
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 5480
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 5501
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 5509
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 5510
Informacja o wynikach naboru na stanowisko radcy prawnego – ogłoszenie nr: 3263
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 1229
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 1226
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 1212
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 180270
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 180267
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 180263
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 180353
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 179239
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 172091
Informacja o wynikach naboru – ogłoszenie nr: 162976 
Informacja o wynikach naboru na stanowiska starszych referentów – ogłoszenia nr 162959, 162969, 162972 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko wizytatora – ogłoszenie nr 160732 i nr 160729
Informacja o wynikach naboru na stanowisko informatyka – ogłoszenie nr 159574
Informacja o wynikach naboru na stanowisko wizytatora – ogłoszenie nr 158237
Informacja o wynikach naboru na stanowiska wizytatorów
Informacja o wynikach naboru na stanowisko wizytatora, ogłoszenie nr 152273 i nr 152278

Informacje dla uczestników

1. Aktualne

BRAK

2. Archiwum informacji

Informacja dla uczestników naboru – ogłoszenia nr: 9622
Informacja dla uczestników naboru – ogłoszenia nr: 8647

Informacja dla uczestników naboru – ogłoszenia nr: 6515, 6516, 6517, 6519
Informacja dla uczestników naboru nr 5501, 5458, 5509, 5510, 5480
Informacja dla uczestników naboru na stanowisko wizytatora z dnia 2016-07-07
Informacja dla uczestników naboru na stanowisko wizytatora z dnia 2016-05-25
Informacja dla uczestników naboru na stanowisko dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego z dnia 2016-03-23
Informacja dla uczestników naboru na stanowisko informatyka z dn. 26.05.2014r.
Informacja dla uczestników naboru na stanowiska wizytatorów z dnia 2014.03.20
Informacja dla uczestników naboru na starszego referenta
Informacja dla uczestników naboru na starszego referenta
Informacja dla uczestników naboru na stanowiska wizytatorów
Informacja dla uczestników naboru na stanowiska wizytatorów