Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Archiwum

– Dokumentacja pedagogiczna zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych
– Dokumentacja płacowa
– Akta wewnętrzne Kuratorium Kuratorium Oświaty w Rzeszowie prowadzi archiwum (znajdujące się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz w delegaturze PUW w Tarnobrzegu) zawierające:
– akta osobowe i płacowe pracowników kuratorium,
– akta osobowe i płacowe placówek oświatowych zlikwidowanych przed rokiem1999,
– dokumentację pedagogiczną, w tym zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych,
– akta osobowe nauczycieli z terenu byłych województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego,
– dokumentację wytworzoną w byłych kuratoriach w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu.

Korespondencję dotyczącą dokumentacji archiwalnej należy kierować na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: ul. Grunwaldzka 15, 35-959 RZESZÓW.