Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą

Informujemy, że z dniem 31 marca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 447 ze zm).

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki https://www.gov.pl/web/edukacja/uznawanie-wyksztalcenia-uzyskanego-za-granica znajdują się informacje na temat zasad uznawania lub potwierdzania wykształcenia uzyskanego za granicą.

• Informacja dotycząca świadectw uzyskanych za granicą, które nie wymagają załatwiania dodatkowych formalności w polskich urzędach https://www.gov.pl/web/edukacja/swiadectwa-uzyskane-za-granica-ktore-nie-wymagaja-zalatwiania-dodatkowych-formalnosci-w-polskich-urzedach
• Wzór – Wniosek o uznanie świadectwa uzyskanego za granicą i uprawnień do kontynuacji nauki – *.doc
• Wzór – Upoważnienie do występowania w moim imieniu w postępowaniu o uznanie świadectwa uzyskanego za granicą i uprawnień do kontynuacji nauki – *.doc