Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą

Informujemy, że z dniem 31 marca 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty  (Dz. U. z 2015 r. poz. 447).

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej http://men.gov.pl w zakładce: zagranica, podzakładka: uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą (link:http://men.gov.pl/pl/wspolpraca-miedzynarodowa/uznawanie-swiadectw-zagranicznychznajdują się aktualne informacje na temat nowych zasad  uznawania lub potwierdzania wykształcenia uzyskanego za granicą.