Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych

– osobiście, na elektronicznych nośnikach danych w godzinach pracy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – kancelaria pok. 113a.
– za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: kuratorium@ko.rzeszow.pl,
– za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczejKuratorium Oświaty w Rzeszowie na platformie ePUAP http://epuap.gov.pl.