Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Wydział Jakości i Zarządzania Edukacją

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pokoju Telefon e-mail
Dyrektor Wydziału Jakości
i Zarządzania Edukacją
Bożena Pasieka 131 17
867-11-31
bpasieka@ko.rzeszow.pl