Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Osoby odpowiedzialne za BIP w KO Rzeszów

Tomasz Kras – osoba odpowiedzialna za stronę techniczną BIPu,
tel.  (0-17) 867-11-03,
fax. (0-17) 867-19-54,
email: tkras@ko.rzeszow.pl