Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Ogłoszenia archiwalne

Ogłoszenie o naborze na wizytatora do spraw: nadzoru pedagogicznego w Oddziale Jakości i Zarządzania Edukacją w Tarnobrzeg Nr 135579

Ogłoszenie o naborze na Radcę Prawnego do spraw: udzielania pomocy prawnej w Zespole Radców Prawnych Nr 129301

Ogłoszenie o naborze na wizytatora do spraw: nadzoru pedagogicznego w Oddziale Jakości i Zarządzania Edukacją w Przemyślu Nr 126670

Ogłoszenie o naborze na wizytatora do spraw: nadzoru pedagogicznego w Oddziale Jakości i Zarządzania Edukacją w Tarnobrzegu Nr 126671

Ogłoszenie o naborze na wizytatora do spraw: nadzoru pedagogicznego w Oddziale Jakości i Zarządzania Edukacją w Tarnobrzegu Nr 125697
Ogłoszenie o naborze na wizytatora do spraw: nadzoru pedagogicznego w Oddziale Jakości i Zarządzania Edukacją w Przemyślu Nr 125700
Ogłoszenie o naborze na wizytatora do spraw: nadzoru pedagogicznego w Oddziale Jakości i Zarządzania Edukacją w Tarnobrzegu Nr 124974
Ogłoszenie o naborze na wizytatora do spraw: nadzoru pedagogicznego w Oddziale Jakości i Zarządzania Edukacją w Przemyślu Nr 124658
Ogłoszenie o naborze na wizytatora do spraw: nadzoru pedagogicznego w Oddziale Jakości i Zarządzania Edukacją w Krośnie Nr 123284
Ogłoszenie o naborze na wizytatora do spraw: nadzoru pedagogicznego w Wydziale Rozwoju i Wsparcia Edukacji Nr 123282
Ogłoszenie o naborze na wizytatora do spraw: nadzoru pedagogicznego w Oddziale Jakości i Zarządzania Edukacją w Tarnobrzegu Nr 123280
Ogłoszenie o naborze na wizytatora do spraw: nadzoru pedagogicznego w Wydziale Jakości i Zarządzania Edukacją Nr 123279
Ogłoszenie o naborze na wizytatora do spraw: nadzoru pedagogicznego w Oddziale Jakości i Zarządzania Edukacją w Przemyślu Nr 123269
Ogłoszenie o naborze na inspektora do spraw: księgowości budżetowej, obsługi kasowej i udzielanych dotacji w Zespole Budżetu i Finansów Nr 123292
Ogłoszenie o naborze na wizytatora do spraw: nadzoru pedagogicznego w Oddziale Jakości i Zarządzania Edukacją w Przemyślu Nr 117320
Ogłoszenie o naborze na wizytatora do spraw: nadzoru pedagogicznego w Wydziale Jakości i Zarządzania Edukacją Nr 117318
Ogłoszenie o naborze na wizytatora do spraw: nadzoru pedagogicznego w Oddziale Jakości i Zarządzania Edukacją w Tarnobrzegu Nr 117317
Ogłoszenie o naborze na wizytatora do spraw: nadzoru pedagogicznego w Oddziale Jakości i Zarządzania Edukacją w Przemyślu Nr 116423
Ogłoszenie o naborze na wizytatora do spraw: nadzoru pedagogicznego w Wydziale Rozwoju i Wsparcia Edukacji Nr 115911
Ogłoszenie o naborze na wizytatora do spraw: nadzoru pedagogicznego w Wydziale Jakości i Zarządzania Edukacją Nr 115493
Ogłoszenie o naborze na wizytatora do spraw: nadzoru pedagogicznego w Oddziale Jakości i Zarządzania Edukacją w Tarnobrzegu Nr 115495
Ogłoszenie o naborze na inspektora do spraw: księgowości budżetowej i obsługi kasowej w Zespole Budżetu i Finansów Nr 114387
Ogłoszenie o naborze na inspektora do spraw: kancelaryjnych i realizacji rządowych programów i projektów edukacyjnych w Oddziale Kadr i Administracji w Wydziale Rozwoju i Wsparcia Edukacji Nr 113890
Ogłoszenie o naborze na inspektora do spraw: prowadzenia sekretariatu kuratora oświaty w Oddziale Kadr i Administracji w Wydziale Rozwoju i Wsparcia Edukacji Nr 113848 
Ogłoszenie o naborze na wizytatora do spraw: nadzoru pedagogicznego w Oddziale Jakości i Zarządzania Edukacją w Przemyślu Nr 113283
Ogłoszenie o naborze na wizytatora do spraw: nadzoru pedagogicznego w Wydziale Rozwoju i Wsparcia Edukacji Nr 113278
Ogłoszenie o naborze na wizytatora do spraw: nadzoru pedagogicznego w Wydziale Jakości i Zarządzania Edukacją Nr 113276
Ogłoszenie o naborze na wizytatora do spraw: nadzoru pedagogicznego w Oddziale Jakości i Zarządzania Edukacją w Tarnobrzegu Nr 113327
Ogłoszenie o naborze na wizytatora do spraw: nadzoru pedagogicznego w Wydziale Jakości i Zarządzania Edukacją Nr 108031
Ogłoszenie o naborze na wizytatora do spraw: nadzoru pedagogicznego w Wydziale Rozwoju i Wsparcia Edukacji Nr 108038
Ogłoszenie o naborze na wizytatora do spraw: nadzoru pedagogicznego w Wydziale Jakości i Zarządzania Edukacją w Przemyśli Nr 108036
Ogłoszenie o naborze na wizytatora do spraw: nadzoru pedagogicznego w Oddziale Jakości i Zarządzania Edukacją w Przemyślu Nr 102870
Ogłoszenie o naborze na wizytatora do spraw: nadzoru pedagogicznego w Wydziale Jakości i Zarządzania Edukacją
Ogłoszenie o naborze na wizytatora do spraw: nadzoru pedagogicznego w Oddziale Jakości i Zarządzania Edukacją w Przemyślu
Ogłoszenie o naborze na inspektora do spraw: organizacyjno-administracyjnych i zamówień publicznych Nr 96975
Ogłoszenie o naborze na Inspektora do spraw: rozliczeń i kontroli w Zespole Budżetu i Finansów Nr 95580
Ogłoszenie o naborze na Inspektora do spraw: wypoczynku dzieci i młodzieży i archiwum zakładowego w Oddziale Administracji i Obsługi w Wydziale Rozwoju i Wsparcia Edukacji 95415
Ogłoszenie o naborze na Inspektora do spraw: organizacyjno – administracyjnych i zamówień publicznych w Oddziale Administracji i Obsługi w Wydziale Rozwoju i Wsparcia Edukacji 95374
Ogłoszenie o naborze na wizytatora w Rzeszowie Nr 94899
Ogłoszenie o naborze na wizytatora w Tarnobrzegu Nr 94897
Ogłoszenie o naborze na wizytatora w Rzeszowie Nr 90902
Ogłoszenie o naborze na wizytatora w Tarnobrzegu Nr 90903
Ogłoszenie o naborze na wizytatora w Rzeszowie Nr 87876
Ogłoszenie o naborze na wizytatora w Tarnobrzegu Nr 87875
Ogłoszenie o naborze na wizytatora w Rzeszowie Nr 86187
Ogłoszenie o naborze na wizytatora w Tarnobrzegu Nr 86190
Ogłoszenie o naborze do wizytatora do Rzeszowa Nr 83040
Ogłoszenie o naborze na wizytatora do Przemyśla Nr 83042
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Wydziale Jakości i Zarządzania Edukacją Oddział w Przemyślu nr 80516/05.07.2021
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Wydziale Rozwoju i Wsparcia Edukacji – Oddział Pragmatyki i Prawa Oświatowego nr 80702/05.07.2021
Wizytator do spraw: nadzoru pedagogicznego w Wydziale Jakości i Zarządzania Edukacją Oddział w Przemyślu
Wizytator do spraw: nadzoru pedagogicznego w Wydziale Rozwoju i Wsparcia Edukacji – Oddział Pragmatyki i Prawa Oświatowego
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Rzeszowie – ogłoszenie nr 72660 / 04.01.2021
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Krośnie – ogłoszenie nr 71429 / 26.11.2020
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Przemyślu – ogłoszenie nr 71430 / 26.11.2020
Ogłoszenie o naborze na inspektora do spraw: Udzielania i rozliczania dotacji w Zespole Budżetu i Finansów nr 68369
Ogłoszenie o naborze na wizytatora w oddziale Wspomagania i Innowacji nr 66834
Ogłoszenie o naborze na inspektora w Rzeszowie nr 42819
Ogłoszenie o naborze na inspektora w Tarnobrzegu nr 42822
Ogłoszenie o naborze na inspektora w Krośnie nr 42821
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Rzeszowie z dnia 17.01.2019 r. nr 40968 – nabór na zastępstwo
Ogłoszenie o naborze na inspektora ds rachunkowości nr 35904
Ogłoszenie o naborze na inspektora ds zamówień publicznych nr 35644
Ogłoszenie o naborze na starszego referenta  – nr 26276
Ogłoszenie o naborze na wizytatora w Rzeszowie – nr 22392
Ogłoszenie o naborze na wizytatora w Rzeszowie – nr 22389
Ogłoszenie o naborze na wizytatora w Oddziale Wspomagania i Innowacji w Rzeszowie – nr 18576
Ogłoszenie o naborze na wizytatora do Oddziału Pragmatyki i Prawa Oświatowego w Rzeszowie – nr 18577
Ogłoszenie o naborze na wizytatora w Krośnie – nr 18571
Ogłoszenie o naborze na wizytatora w Rzeszowie – nr 18574
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na inspektora z dnia 27.03.2017 r. – nr 9622.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Przemyślu z dnia 22.02.2017 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Rzeszowie z dnia 21.12.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Przemyślu z dnia 21.12.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Tarnobrzegu z dnia 21.12.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Krośnie z dnia 21.12.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Wydziału Rozwoju i Wsparcia Edukacji z dnia 24.11.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Oddziału Jakości i Zarzadzania Edukacji w Przemyślu z dnia 24.11.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Oddziału Jakości i Zarzadzania Edukacji w Tarnobrzegu z dnia 24.11.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Oddziału Jakości i Zarzadzania Edukacji w Krośnie z dnia 24.11.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Oddziału Pragmatyki i Prawa Oświatowego z dnia 24.11.2016 r.
Informacja dla kandydatów na stanowisko radcy prawnego z dnia 2016-10-11
Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego w Rzeszowie z dnia 09.09.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Rzeszowie z dnia 07.07.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Przemyślu z dnia 07.07.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Tarnobrzegu z dnia 07.07.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Krośnie z dnia 26.04.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Rzeszowie z dnia 26.04.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Przemyślu z dnia 26.04.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Tarnobrzegu z dnia 26.04.2016 r.
Ogłoszenia o naborze do Służby Cywilnej na stanowisko: dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego z dnia 2016-03-23
Ogłoszenia o naborze do Służby Cywilnej na stanowisko referenta w Zespole Budżetu i Finansów z dn.11.08.2015r.
Ogłoszenia o naborze do Służby Cywilnej na stanowiska starszych referentów z dn.10.09.2014r.
Ogłoszenie o naborze do Służby Cywilnej nr 162976 na stanowisko informatyka z dn. 10.09.2014r.
Ogłoszenia o naborze na stanowiska wizytatorów z dn. 11.06.2014r.
Ogłoszenia o naborze do Służby Cywilnej z dn. 19.12.2013r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Tarnobrzegu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Przemyślu