Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Statystyki

tytuł liczba odwiedzin
Status prawny2 552
Regulamin1 734
Schemat organizacyjny4 716
O BIPie/instrukcja …3 843
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO – 2013529
Sprawozdanie z pracy 2009, Plan pracy 2010401
Przedmiot działalności1 236
Dane teleadresowe10 095
Udostępnianie informacji5 170
Majątek Kuratorium Oświaty w Rzeszowie1 730
Archiwum761
Rejestry876
Przyjęcia w sprawie skarg i wniosków2 281
Godziny pracy1 181
Uzgodnienia inwestycji oświatowych581
Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą5 362
Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów szkolnych7 186
Uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą4 915
Kolejność załatwiania spraw967
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych546
Uzyskanie zgody na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli574
Osoby odpowiedzialne za BIP w KO Rzeszów647
Kontrole zewnętrzne w 2012 roku434
Kontrole zewnętrzne w 2011 roku355
Kontrole zewnętrzne w 2014 roku360
Kontrole zewnętrzne w 2015 roku381
Kontrole zewnętrzne w 2016 roku627
Treść rozporządzenia0
Składanie „oświadczeń lustracyjnych” i „informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego” przez kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół9 230
Ogłoszenia18 899
Informacja dla osób niepełnosprawnych12 151
Nabór do służby cywilnej17 513
Rejestr Ryzyka – 2017r.4 346
Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem w 2016r.622
Rejestr Ryzyka – 2016r.489
Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem w 2015r.339
Kontrola zarządcza – rok 2016395
Kontrola zarządcza – rok 2015387
Plan działalności Kuratorium Oświaty w Rzeszowie617
Rejestr Ryzyka – 2015r.463
Kontrola zarządcza – rok 2014364
Kontrola zarządcza – rok 2013343
Kontrola zarządcza – rok 2012374
Kontrola zarządcza – rok 2011309
Kontrola zarządcza – rok 2010337
Praktyki studenckie w administracji rządowej553
Kierownictwo6 896
Pracownicy samodzielni8 658
Zespół Budżetu i Finansów6 569
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2014/150
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2015/160
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2016/170
Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie za 2017 r.311
Kontrola zarządcza – rok 2017314
Kontrole zewnętrzne w 2017 roku589
Klauzula RODO0
Plan działalności Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na 20190
SPRAWOZDANIE Z PLANU DZIAŁALNOŚCI ZA 20180
Rejestr ryzyka – 2018r.0
Sprawozdanie z rejestru ryzyka 20180
Rejestr ryzyka Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na 2019 rok0
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok0
Plan działalności Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na 2019 kolejne mierniki0
Wydział Jakości i Zarządzania Edukacją1 523
Wydział Rozwoju i Wsparcia Edukacji1 720
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok441
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie