Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Statystyki

tytuł liczba odwiedzin
Status prawny5 684
Regulamin3 718
Schemat organizacyjny10 724
O BIPie/instrukcja …8 612
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO – 20131 009
Sprawozdanie z pracy 2009, Plan pracy 2010875
Przedmiot działalności2 536
Dane teleadresowe21 996
Udostępnianie informacji11 054
Majątek Kuratorium Oświaty w Rzeszowie4 221
Archiwum2 374
Rejestry2 158
Przyjęcia w sprawie skarg i wniosków7 609
Godziny pracy2 398
Uzgodnienia inwestycji oświatowych1 278
Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą10 593
Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów szkolnych16 059
Uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą11 254
Kolejność załatwiania spraw2 034
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych1 453
Uzyskanie zgody na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli1 516
Osoby odpowiedzialne za BIP w KO Rzeszów1 457
Treść rozporządzenia0
Składanie „oświadczeń lustracyjnych” i „informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego” przez kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół20 340
Ogłoszenia44 062
Informacja dla osób niepełnosprawnych30 595
Nabór do służby cywilnej32 699
Praktyki studenckie w administracji rządowej3 834
Kierownictwo27 117
Pracownicy samodzielni15 422
Zespół Budżetu i Finansów9 286
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2014/150
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2015/160
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2016/170
Kontrole zewnętrzne w 2017 roku735
Klauzula RODO0
Wydział Jakości i Zarządzania Edukacją12 116
Wydział Rozwoju i Wsparcia Edukacji13 308
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok3 051
Kontrola Zarządcza – 2018 r.622
Kontrola Zarządcza – 2019 r.830
Kontrola Zarządcza – 2020 r.1 443
Wykaz szkół i placówek oświatowych0
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok504
Deklaracja dostępności1 314
Ogłoszenia archiwalne1 008
Archiwum wyników1 065
Archiwum informacji479
Ogłoszenia aktualne6 060
Wyniki aktualne4 524
Informacje aktualne1 032
Kontrola Zarządcza – 2021 r.790
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok424
Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania lub darowizny składnika majątku ruchomego z dnia 12-10-2021279
Informacja o dokonaniu darowizny zbędnych rzeczowych składników majątku ruchomego0
Kontrola Zarządcza – 2022 r.1 050
Petycje – informacje ogólne, zasady przyjmowania450
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok321
Lista kontroli przeprowadzona przez pracowników Kuratorium Oświaty od 1 września 2019 roku do 1 września 2022 roku67