Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Statystyki

tytuł liczba odwiedzin
Status prawny7 574
Regulamin5 321
Schemat organizacyjny15 030
O BIPie/instrukcja …11 347
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO – 20131 238
Sprawozdanie z pracy 2009, Plan pracy 20101 103
Przedmiot działalności3 224
Dane teleadresowe31 027
Udostępnianie informacji14 161
Majątek Kuratorium Oświaty w Rzeszowie5 527
Archiwum3 717
Rejestry2 823
Przyjęcia w sprawie skarg i wniosków10 713
Godziny pracy3 224
Uzgodnienia inwestycji oświatowych1 684
Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą13 514
Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów szkolnych21 932
Uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą14 118
Kolejność załatwiania spraw2 490
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych1 955
Uzyskanie zgody na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli1 995
Osoby odpowiedzialne za BIP w KO Rzeszów1 856
Treść rozporządzenia0
Składanie „oświadczeń lustracyjnych” i „informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego” przez kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół28 576
Ogłoszenia o konkursach na dyrektora szkoły / placówki62 735
Informacja dla osób niepełnosprawnych37 850
Nabór do służby cywilnej44 711
Praktyki studenckie w administracji rządowej6 491
Kierownictwo56 634
Pracownicy samodzielni23 496
Zespół Budżetu i Finansów11 048
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2014/150
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2015/160
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2016/170
Kontrole zewnętrzne w 2017 roku979
Klauzula RODO0
Wydział Jakości i Zarządzania Edukacją21 128
Wydział Rozwoju i Wsparcia Edukacji21 621
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok4 526
Kontrola Zarządcza – 2018 r.846
Kontrola Zarządcza – 2019 r.1 183
Kontrola Zarządcza – 2020 r.1 660
Wykaz szkół i placówek oświatowych0
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok707
Deklaracja dostępności1 973
Ogłoszenia archiwalne2 191
Archiwum wyników2 504
Archiwum informacji919
Ogłoszenia aktualne13 629
Wyniki aktualne13 278
Informacje aktualne2 551
Kontrola Zarządcza – 2021 r.1 119
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok643
Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania lub darowizny składnika majątku ruchomego z dnia 12.10.2021 r.630
Informacja o dokonaniu darowizny zbędnych rzeczowych składników majątku ruchomego0
Kontrola Zarządcza – 2022 r.2 057
Petycje – informacje ogólne, zasady przyjmowania1 029
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok621
Lista kontroli przeprowadzona przez pracowników Kuratorium Oświaty od 1 września 2019 roku do 1 września 2022 roku1 000
Kontrola Zarządcza – 2023 r.963
Lista kontroli przeprowadzona przez pracowników Kuratorium Oświaty od 1 września 2022 roku (aktualizacja 20.12.2023r.)240
Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania składnika majątku ruchomego z dnia 07.03.2023 r.507
Informacja o dokonaniu nieodpłatnego przekazania zbędnych rzeczowych składników majątku ruchomego – 29.03.2023 r.0
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok253
Kontrola Zarządcza – 2024 r.311
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2017/180
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2018/190
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2019/200
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2020/210
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2021/220
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2022/230
Sprawozdanie finansowe za 2023 rok56
Statut236
Organizacja2 724
Wydział Administracji74