Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Statystyki

tytuł liczba odwiedzin
Status prawny4 676
Regulamin2 828
Schemat organizacyjny8 286
O BIPie/instrukcja …7 187
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO – 2013829
Sprawozdanie z pracy 2009, Plan pracy 2010692
Przedmiot działalności2 016
Dane teleadresowe17 680
Udostępnianie informacji9 207
Majątek Kuratorium Oświaty w Rzeszowie3 438
Archiwum1 785
Rejestry1 729
Przyjęcia w sprawie skarg i wniosków5 827
Godziny pracy1 893
Uzgodnienia inwestycji oświatowych1 036
Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą8 970
Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów szkolnych13 226
Uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą9 438
Kolejność załatwiania spraw1 671
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych1 076
Uzyskanie zgody na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli1 162
Osoby odpowiedzialne za BIP w KO Rzeszów1 156
Treść rozporządzenia0
Składanie „oświadczeń lustracyjnych” i „informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego” przez kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół15 937
Ogłoszenia33 221
Informacja dla osób niepełnosprawnych24 792
Nabór do służby cywilnej26 097
Praktyki studenckie w administracji rządowej2 747
Kierownictwo19 792
Pracownicy samodzielni13 091
Zespół Budżetu i Finansów8 242
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2014/150
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2015/160
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2016/170
Klauzula RODO0
Wydział Jakości i Zarządzania Edukacją8 309
Wydział Rozwoju i Wsparcia Edukacji8 995
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok2 139
Kontrola Zarządcza – 2018 r.423
Kontrola Zarządcza – 2019 r.550
Kontrola Zarządcza – 2020 r.1 084
Wykaz szkół i placówek oświatowych0
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok325
Deklaracja dostępności732
Ogłoszenia archiwalne409
Archiwum wyników496
Archiwum informacji209
Ogłoszenia aktualne1 629
Wyniki aktualne1 094
Informacje aktualne365
Kontrola Zarządcza – 2021 r.339
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok150
Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dnia 23.09.2021 r.0