Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Statystyki

tytuł liczba odwiedzin
Status prawny6 234
Regulamin4 104
Schemat organizacyjny12 054
O BIPie/instrukcja …9 404
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO – 20131 101
Sprawozdanie z pracy 2009, Plan pracy 2010988
Przedmiot działalności2 839
Dane teleadresowe24 644
Udostępnianie informacji12 038
Majątek Kuratorium Oświaty w Rzeszowie4 612
Archiwum2 792
Rejestry2 389
Przyjęcia w sprawie skarg i wniosków8 813
Godziny pracy2 660
Uzgodnienia inwestycji oświatowych1 402
Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą11 712
Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów szkolnych17 974
Uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą12 461
Kolejność załatwiania spraw2 185
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych1 643
Uzyskanie zgody na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli1 730
Osoby odpowiedzialne za BIP w KO Rzeszów1 612
Treść rozporządzenia0
Składanie „oświadczeń lustracyjnych” i „informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego” przez kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół23 009
Ogłoszenia49 231
Informacja dla osób niepełnosprawnych32 901
Nabór do służby cywilnej37 199
Praktyki studenckie w administracji rządowej4 788
Kierownictwo32 939
Pracownicy samodzielni17 444
Zespół Budżetu i Finansów9 850
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2014/150
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2015/160
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2016/170
Kontrole zewnętrzne w 2017 roku835
Klauzula RODO0
Wydział Jakości i Zarządzania Edukacją14 887
Wydział Rozwoju i Wsparcia Edukacji16 172
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok3 553
Kontrola Zarządcza – 2018 r.721
Kontrola Zarządcza – 2019 r.964
Kontrola Zarządcza – 2020 r.1 532
Wykaz szkół i placówek oświatowych0
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok594
Deklaracja dostępności1 626
Ogłoszenia archiwalne1 455
Archiwum wyników1 447
Archiwum informacji721
Ogłoszenia aktualne9 471
Wyniki aktualne8 341
Informacje aktualne1 634
Kontrola Zarządcza – 2021 r.930
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok509
Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania lub darowizny składnika majątku ruchomego z dnia 12.10.2021 r.454
Informacja o dokonaniu darowizny zbędnych rzeczowych składników majątku ruchomego0
Kontrola Zarządcza – 2022 r.1 690
Petycje – informacje ogólne, zasady przyjmowania737
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok468
Lista kontroli przeprowadzona przez pracowników Kuratorium Oświaty od 1 września 2019 roku do 1 września 2022 roku556
Kontrola Zarządcza – 2023 r.285
Lista kontroli przeprowadzona przez pracowników Kuratorium Oświaty od 1 września 2022 roku (aktualizacja 01.02.2023r.)240
Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania składnika majątku ruchomego z dnia 07.03.2023 r.238
Informacja o dokonaniu nieodpłatnego przekazania zbędnych rzeczowych składników majątku ruchomego – 29.03.2023 r.0
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok74