Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Statystyki

tytuł liczba odwiedzin
Status prawny3 979
Regulamin2 674
Schemat organizacyjny7 756
O BIPie/instrukcja …6 204
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO – 2013787
Sprawozdanie z pracy 2009, Plan pracy 2010653
Przedmiot działalności1 906
Dane teleadresowe16 133
Udostępnianie informacji8 349
Majątek Kuratorium Oświaty w Rzeszowie2 883
Archiwum1 641
Rejestry1 557
Przyjęcia w sprawie skarg i wniosków4 984
Godziny pracy1 807
Uzgodnienia inwestycji oświatowych963
Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą8 061
Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów szkolnych11 964
Uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą8 690
Kolejność załatwiania spraw1 573
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych997
Uzyskanie zgody na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli1 063
Osoby odpowiedzialne za BIP w KO Rzeszów1 077
Treść rozporządzenia0
Składanie „oświadczeń lustracyjnych” i „informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego” przez kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół14 728
Ogłoszenia31 957
Informacja dla osób niepełnosprawnych22 138
Nabór do służby cywilnej24 077
Praktyki studenckie w administracji rządowej2 312
Kierownictwo17 528
Pracownicy samodzielni12 511
Zespół Budżetu i Finansów8 020
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2014/150
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2015/160
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2016/170
Klauzula RODO0
Wydział Jakości i Zarządzania Edukacją6 955
Wydział Rozwoju i Wsparcia Edukacji7 471
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok1 902
Kontrola Zarządcza – 2018 r.382
Kontrola Zarządcza – 2019 r.499
Kontrola Zarządcza – 2020 r.1 022
Wykaz szkół i placówek oświatowych0
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok286
Deklaracja dostępności384
Ogłoszenia archiwalne248
Archiwum wyników272
Archiwum informacji107
Ogłoszenia aktualne716
Wyniki aktualne395
Informacje aktualne138
Kontrola Zarządcza – 2021 r.189
Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dnia 26.03.2021 r.191
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok83
Informacja o dokonaniu darowizny zbędnych rzeczowych składników majątku ruchomego0