Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Statystyki

tytuł liczba odwiedzin
Status prawny2 737
Regulamin1 855
Schemat organizacyjny5 212
O BIPie/instrukcja …4 164
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO – 2013568
Sprawozdanie z pracy 2009, Plan pracy 2010431
Przedmiot działalności1 335
Dane teleadresowe10 914
Udostępnianie informacji5 592
Majątek Kuratorium Oświaty w Rzeszowie1 879
Archiwum853
Rejestry947
Przyjęcia w sprawie skarg i wniosków2 746
Godziny pracy1 264
Uzgodnienia inwestycji oświatowych627
Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą5 653
Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów szkolnych7 730
Uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą5 975
Kolejność załatwiania spraw1 032
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych586
Uzyskanie zgody na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli625
Osoby odpowiedzialne za BIP w KO Rzeszów698
Kontrole zewnętrzne w 2012 roku463
Kontrole zewnętrzne w 2011 roku384
Kontrole zewnętrzne w 2014 roku384
Kontrole zewnętrzne w 2015 roku404
Kontrole zewnętrzne w 2016 roku648
Treść rozporządzenia0
Składanie „oświadczeń lustracyjnych” i „informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego” przez kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół9 757
Ogłoszenia19 991
Informacja dla osób niepełnosprawnych13 572
Nabór do służby cywilnej18 297
Rejestr Ryzyka – 2017r.4 532
Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem w 2016r.655
Rejestr Ryzyka – 2016r.522
Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem w 2015r.368
Kontrola zarządcza – rok 2016426
Kontrola zarządcza – rok 2015409
Plan działalności Kuratorium Oświaty w Rzeszowie659
Rejestr Ryzyka – 2015r.505
Kontrola zarządcza – rok 2014392
Kontrola zarządcza – rok 2013363
Kontrola zarządcza – rok 2012395
Kontrola zarządcza – rok 2011331
Kontrola zarządcza – rok 2010364
Praktyki studenckie w administracji rządowej587
Kierownictwo8 485
Pracownicy samodzielni9 224
Zespół Budżetu i Finansów6 795
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2014/150
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2015/160
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2016/170
Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie za 2017 r.336
Kontrola zarządcza – rok 2017342
Kontrole zewnętrzne w 2017 roku677
Klauzula RODO0
Plan działalności Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na 20190
SPRAWOZDANIE Z PLANU DZIAŁALNOŚCI ZA 20180
Rejestr ryzyka – 2018r.0
Sprawozdanie z rejestru ryzyka 20180
Rejestr ryzyka Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na 2019 rok0
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok0
Plan działalności Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na 2019 kolejne mierniki0
Wydział Jakości i Zarządzania Edukacją2 270
Wydział Rozwoju i Wsparcia Edukacji2 497
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok630
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie