Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Statystyki

tytuł liczba odwiedzin
Status prawny5 943
Regulamin3 901
Schemat organizacyjny11 368
O BIPie/instrukcja …8 974
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO – 20131 055
Sprawozdanie z pracy 2009, Plan pracy 2010937
Przedmiot działalności2 735
Dane teleadresowe23 187
Udostępnianie informacji11 502
Majątek Kuratorium Oświaty w Rzeszowie4 394
Archiwum2 552
Rejestry2 266
Przyjęcia w sprawie skarg i wniosków8 174
Godziny pracy2 534
Uzgodnienia inwestycji oświatowych1 342
Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą11 139
Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów szkolnych16 848
Uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą11 775
Kolejność załatwiania spraw2 110
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych1 545
Uzyskanie zgody na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli1 636
Osoby odpowiedzialne za BIP w KO Rzeszów1 536
Treść rozporządzenia0
Składanie „oświadczeń lustracyjnych” i „informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego” przez kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół21 011
Ogłoszenia45 320
Informacja dla osób niepełnosprawnych31 466
Nabór do służby cywilnej34 841
Praktyki studenckie w administracji rządowej4 276
Kierownictwo29 665
Pracownicy samodzielni16 308
Zespół Budżetu i Finansów9 565
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2014/150
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2015/160
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2016/170
Kontrole zewnętrzne w 2017 roku781
Klauzula RODO0
Wydział Jakości i Zarządzania Edukacją13 467
Wydział Rozwoju i Wsparcia Edukacji14 759
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok3 298
Kontrola Zarządcza – 2018 r.680
Kontrola Zarządcza – 2019 r.898
Kontrola Zarządcza – 2020 r.1 487
Wykaz szkół i placówek oświatowych0
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok554
Deklaracja dostępności1 477
Ogłoszenia archiwalne1 241
Archiwum wyników1 234
Archiwum informacji567
Ogłoszenia aktualne7 774
Wyniki aktualne6 151
Informacje aktualne1 301
Kontrola Zarządcza – 2021 r.862
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok463
Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania lub darowizny składnika majątku ruchomego z dnia 12-10-2021365
Informacja o dokonaniu darowizny zbędnych rzeczowych składników majątku ruchomego0
Kontrola Zarządcza – 2022 r.1 493
Petycje – informacje ogólne, zasady przyjmowania623
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok388
Lista kontroli przeprowadzona przez pracowników Kuratorium Oświaty od 1 września 2019 roku do 1 września 2022 roku335
Kontrola Zarządcza – 2023 r.66