Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Statystyki

tytuł liczba odwiedzin
Status prawny2 902
Regulamin1 954
Schemat organizacyjny5 656
O BIPie/instrukcja …4 508
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO – 2013611
Sprawozdanie z pracy 2009, Plan pracy 2010472
Przedmiot działalności1 440
Dane teleadresowe11 769
Udostępnianie informacji5 984
Majątek Kuratorium Oświaty w Rzeszowie2 019
Archiwum940
Rejestry1 016
Przyjęcia w sprawie skarg i wniosków3 100
Godziny pracy1 352
Uzgodnienia inwestycji oświatowych673
Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą5 920
Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów szkolnych8 261
Uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą6 291
Kolejność załatwiania spraw1 099
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych636
Uzyskanie zgody na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli682
Osoby odpowiedzialne za BIP w KO Rzeszów757
Treść rozporządzenia0
Składanie „oświadczeń lustracyjnych” i „informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego” przez kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół10 781
Ogłoszenia21 913
Informacja dla osób niepełnosprawnych15 030
Nabór do służby cywilnej19 000
Praktyki studenckie w administracji rządowej767
Kierownictwo10 228
Pracownicy samodzielni9 782
Zespół Budżetu i Finansów7 023
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2014/150
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2015/160
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2016/170
Klauzula RODO0
Wydział Jakości i Zarządzania Edukacją3 107
Wydział Rozwoju i Wsparcia Edukacji3 335
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok855
Kontrola Zarządcza – 2018 r.106
Kontrola Zarządcza – 2019 r.131
Kontrola Zarządcza – 2020 r.198
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie