Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Statystyki

tytuł liczba odwiedzin
Status prawny2 366
Regulamin1 611
Schemat organizacyjny4 192
O BIPie/instrukcja …3 559
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO – 2013504
Sprawozdanie z pracy 2009, Plan pracy 2010381
Przedmiot działalności1 153
Dane teleadresowe9 312
Udostępnianie informacji4 792
Majątek Kuratorium Oświaty w Rzeszowie1 631
Archiwum721
Rejestry832
Przyjęcia w sprawie skarg i wniosków1 911
Godziny pracy1 081
Uzgodnienia inwestycji oświatowych551
Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą5 082
Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów szkolnych6 786
Uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą4 649
Kolejność załatwiania spraw918
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych510
Uzyskanie zgody na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli550
Osoby odpowiedzialne za BIP w KO Rzeszów605
Kontrole zewnętrzne w 2012 roku415
Kontrole zewnętrzne w 2011 roku338
Kontrole zewnętrzne w 2014 roku341
Kontrole zewnętrzne w 2015 roku363
Kontrole zewnętrzne w 2016 roku607
Treść rozporządzenia0
Składanie „oświadczeń lustracyjnych” i „informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego” przez kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół8 780
Ogłoszenia17 836
Informacja dla osób niepełnosprawnych11 200
Nabór do służby cywilnej16 875
Rejestr Ryzyka – 2017r.4 188
Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem w 2016r.603
Rejestr Ryzyka – 2016r.473
Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem w 2015r.322
Kontrola zarządcza – rok 2016377
Kontrola zarządcza – rok 2015367
Plan działalności Kuratorium Oświaty w Rzeszowie601
Rejestr Ryzyka – 2015r.440
Kontrola zarządcza – rok 2014347
Kontrola zarządcza – rok 2013327
Kontrola zarządcza – rok 2012354
Kontrola zarządcza – rok 2011291
Kontrola zarządcza – rok 2010319
Praktyki studenckie w administracji rządowej522
Kierownictwo6 464
Pracownicy samodzielni8 443
Zespół Budżetu i Finansów6 369
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2014/150
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2015/160
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2016/170
Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie za 2017 r.298
Kontrola zarządcza – rok 2017296
Kontrole zewnętrzne w 2017 roku546
Klauzula RODO0
Plan działalności Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na 20190
SPRAWOZDANIE Z PLANU DZIAŁALNOŚCI ZA 20180
Rejestr ryzyka – 2018r.0
Sprawozdanie z rejestru ryzyka 20180
Rejestr ryzyka Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na 2019 rok0
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok0
Plan działalności Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na 2019 kolejne mierniki0
Wydział Jakości i Zarządzania Edukacją1 052
Wydział Rozwoju i Wsparcia Edukacji1 218
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok298
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie