Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Statystyki

tytuł liczba odwiedzin
Status prawny6 893
Regulamin4 578
Schemat organizacyjny13 460
O BIPie/instrukcja …10 480
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO – 20131 201
Sprawozdanie z pracy 2009, Plan pracy 20101 067
Przedmiot działalności3 079
Dane teleadresowe28 338
Udostępnianie informacji13 225
Majątek Kuratorium Oświaty w Rzeszowie5 137
Archiwum3 205
Rejestry2 632
Przyjęcia w sprawie skarg i wniosków10 037
Godziny pracy2 983
Uzgodnienia inwestycji oświatowych1 553
Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą12 795
Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów szkolnych20 396
Uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą13 471
Kolejność załatwiania spraw2 364
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych1 856
Uzyskanie zgody na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli1 903
Osoby odpowiedzialne za BIP w KO Rzeszów1 762
Treść rozporządzenia0
Składanie „oświadczeń lustracyjnych” i „informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego” przez kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół26 736
Ogłoszenia54 421
Informacja dla osób niepełnosprawnych35 122
Nabór do służby cywilnej41 539
Praktyki studenckie w administracji rządowej5 716
Kierownictwo47 340
Pracownicy samodzielni21 188
Zespół Budżetu i Finansów10 552
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2014/150
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2015/160
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2016/170
Kontrole zewnętrzne w 2017 roku926
Klauzula RODO0
Wydział Jakości i Zarządzania Edukacją18 397
Wydział Rozwoju i Wsparcia Edukacji19 487
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok4 161
Kontrola Zarządcza – 2018 r.802
Kontrola Zarządcza – 2019 r.1 111
Kontrola Zarządcza – 2020 r.1 614
Wykaz szkół i placówek oświatowych0
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok667
Deklaracja dostępności1 846
Ogłoszenia archiwalne1 900
Archiwum wyników2 090
Archiwum informacji855
Ogłoszenia aktualne11 912
Wyniki aktualne11 602
Informacje aktualne2 155
Kontrola Zarządcza – 2021 r.1 055
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok605
Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania lub darowizny składnika majątku ruchomego z dnia 12.10.2021 r.570
Informacja o dokonaniu darowizny zbędnych rzeczowych składników majątku ruchomego0
Kontrola Zarządcza – 2022 r.1 968
Petycje – informacje ogólne, zasady przyjmowania936
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok563
Lista kontroli przeprowadzona przez pracowników Kuratorium Oświaty od 1 września 2019 roku do 1 września 2022 roku907
Kontrola Zarządcza – 2023 r.863
Lista kontroli przeprowadzona przez pracowników Kuratorium Oświaty od 1 września 2022 roku (aktualizacja 20.12.2023r.)240
Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania składnika majątku ruchomego z dnia 07.03.2023 r.436
Informacja o dokonaniu nieodpłatnego przekazania zbędnych rzeczowych składników majątku ruchomego – 29.03.2023 r.0
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok198
Kontrola Zarządcza – 2024 r.46
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2017/180
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2018/190
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2019/200
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2020/210
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2021/220
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO 2022/230