Działania szkół i placówek towarzyszące uroczystości Beatyfikacji Rodziny Ulmów, które zostaną podjęte na rzecz upowszechnienia wiedzy o Polakach, którzy z narażeniem życia ratowali osoby narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej.

2
18
14
81
33
30
32
12
13
54
36
17
14
60
25
47
28
28
32
7
8
17
25
40
2


LP Nazwa szkoły Powiat Gmina Miejscowość Nazwa działania Data
1 SZKOŁA PODSTAWOWA W POLANIE bieszczadzki Czarna Polana Uroczysty apel 2023-05-31
2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 SPECJALNA bieszczadzki Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne Cykl lekcji (religia i godzina wychowawcza) poświęconych popularyzacji wiedzy o życiu rodziny Ulmów i podkreśleniu znaczenia wartości, za które oddali życie. Wykonanie na korytarzu szkolnym specjalnej tablicy (gazetki) poświęconej rodzinie Ulmów 2023-09-04
3 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W BRZOZOWIE brzozowski Brzozów Brzozów Organizacja konkursu fotograficznego 2023-09-11
4 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE brzozowski Brzozów Brzozów Uroczysta akademia poświęcona rodzinie Ulmów, cykl zajęć na lekcjach historii i godzinach wychowawczych. 2023-09-20
5 TECHNIKUM NR 1 brzozowski Brzozów Brzozów Uroczysta akademia poświęcona rodzinie Ulmów, cykl zajęć na lekcjach historii i godzinach wychowawczych. 2023-09-20
6 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M.KONOPNICKIEJW GRABOWNICY STARZEŃSKIEJ brzozowski Brzozów Grabownica Starzeńska Akademia, gazetka szkolna 2023-04-27
7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.KRÓLOWEJ JADWIGI W HUMNISKACH brzozowski Brzozów Humniska Gazetki klasowe,pogadanki 2023-05-29
8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2IM.I.ŁUKASIEWICZAW HUMNISKACH brzozowski Brzozów Humniska gazetka ścienna informacyjna 2023-09-05
9 SZKOŁA PODSTAWOWAIM.PROF. W.PAŃKIW TURZYM POLU brzozowski Brzozów Turze Pole Przedstawienie historii rodziny Ulmów na lekcjach religii, przygotowanie gazetki ściennej na korytarzu szkolnym 2023-05-29
10 SZKOŁA PODSTAWOWA W ZMIENNICY brzozowski Brzozów Zmiennica wizualizacja przestrzeni szkolnej 2023-05-22
11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GOLCOWEJ brzozowski Domaradz Golcowa "Jak się kształtowała świętość?"- konkurs plastyczny i apel okolicznościowy 2023-09-07
12 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI W DYDNI brzozowski Dydnia Dydnia Zorganizowanie wycieczki dla uczniów do Markowej 2023-06-20
13 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI W DYDNI brzozowski Dydnia Dydnia udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Rodzina Ulmów z Markowej - historia wypełniona dobrocią i Miłością" 2023-05-12
14 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI W DYDNI brzozowski Dydnia Dydnia Zorganizowanie i przeprowadzenie Dekanalnego Konkursu Literacko - Plastycznego "Świadectwo człowieczeństwa i wiary rodziny Ulmów" pod honorowym patronatem Ks. Arcybiskupa Adama Szala, wręczenie nagród na uroczystej gali konkursu podczas wizytacji kanonicznej 2023-05-05
15 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W JABŁONCE brzozowski Dydnia Jabłonka Samarytanie z Markowej- prezentacja 2023-03-23
16 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W NIEBOCKU brzozowski Dydnia Niebocko Sprawiedliwi wśród narodów świata 2023-05-19
17 SZKOŁA PODSTAWOWA W HACZOWIE IM. DOC. DR INŻ. JANA WYŻYKOWSKIEGO brzozowski Haczów Haczów Ekspozycja i prezentacja upamiętniające historię Rodziny Ulmów. 2023-05-30
18 SZKOŁA PODSTAWOWA W JABŁONICY POLSKIEJ brzozowski Haczów Jabłonica Polska Akademia 2023-05-26
19 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.BPA JAKUBA GLAZERA W WOLI JASIENICKIEJ brzozowski Jasienica Rosielna Wola Jasienicka Uroczysty apel "W drodze do beatyfikacji Rodziny Ulmów" 2023-06-05
20 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WESOŁEJ brzozowski Nozdrzec Wesoła Patriotyczny program artystyczny upamiętniający II wojnę światową ze szczególnym uwzględnieniem problemu holocaustu i bohaterskiej postawy wielu Polaków w obronie Żydów na przykładzie Rodziny Ulmów. 2023-09-20
21 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BOROWEJ dębicki Czarna Borowa lekcje historii-film o Irenie Sendlerowej oraz informacje o Rodzinie Ulmów 2023-05-16
22 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W STAREJ JASTRZĄBCE dębicki Czarna Stara Jastrząbka Wycieczka do Markowej - zwiedzanie muzeum i złożenie kwiatów. 2023-03-17
23 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BRZEŹNICY dębicki Dębica Brzeźnica Rodzina Ulmów w literaturze - przygotowanie gazetki tematycznej pod kierunkiem nauczycieli polonistów 2023-05-30
24 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BRZEŹNICY dębicki Dębica Brzeźnica Warsztaty w kl. 7-8 "Cena odwagi i sprzeciwu - historia rodziny Ulmów". Cel poznanie naszej wspólnej historii polskiej i żydowskiej, okazja do czerpania wzorców oraz kształtowania własnego światopoglądu na gruncie szacunku i solidarności. Podsumowanie udziału uczniów naszej szkole w Ogólnopolskim konkursie plastycznym "Rodzina Ulmów z Markowej - historia wypełniona dobrocią i miłością" organizowanym przez Fundację BO WARTO. 2023-05-30
25 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BRZEŹNICY dębicki Dębica Brzeźnica 1. Quiz nt. Rodziny Ulmów w kl. 4-6
26 TECHNIKUM NR 4 W DĘBICY dębicki Dębica Dębica Akademia szkolna, gazetka nt. rodziny Ulmów i Polaków ratujących Żydów 2023-09-06
27 TECHNIKUM NR 4 W DĘBICY dębicki Dębica Dębica Lekcje religii "Cena sprzeciwu i odwagi-rodzina Ulmów" 2023-09-05
28 TECHNIKUM NR 4 W DĘBICY dębicki Dębica Dębica Lekcja historii "Rodzina Ulmów-zawołani po imieniu" 2023-09-04
29 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W PODGRODZIU dębicki Dębica Podgrodzie "Narażali swoje życie" 2023-06-12
30 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W STOBIERNEJ dębicki Dębica Stobierna W związku z obchodami towarzyszącymi uroczystości Beatyfikacji Rodziny Ulmów, planuję się następujące działania: W klasach edukacji wczesnoszkolnej : • zapoznanie uczniów z Rodziną Ulmów • przedstawienie krótkiej prezentacji multimedialnej dostosowanej do wieku odbiorców, • zaplanowano "Spacer" po wirtualnym MUZEUM POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ IM. RODZINY ULMÓW W MARKOWEJ, • zaplanowano pogadankę z dziećmi dotyczącą w/w działań W klasach IV-VIII • 14.06.2022r. odbyła się wycieczka szkolna do Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej • w maju i czerwcu zostaną przeprowadzone tematy na zajęciach z wychowawcą o rodzinie Ulmów tj. „Cena odwagi i sprzeciwu - historia rodziny Ulmów”, „Beatyfikacja Rodziny Ulmów” 2023-06-12
31 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PARTYZANTÓW ARMII KRAJOWEJ W DĘBOWEJ dębicki Jodłowa Dębowa Pomoc Żydom udzielana przez Polaków w czasie II wojny światowej - apel.
32 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ZBYSZKA CYGANIEWICZA W JODŁOWEJ dębicki Jodłowa Jodłowa Wyjście na Cmentarz Żydowski w sołectwie Wisowa gmina Jodłowa 2023-05-23
33 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JAWORZU GÓRNYM dębicki Pilzno Jaworze Górne "Pamięci Tych, którzy ratowali Żydów" - wystawa 2023-09-06
34 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘKACH DOLNYCH dębicki Pilzno Łęki Dolne Przeprowadzenie lekcji wychowawczych oraz historii o Polakach, którzy z narażeniem życia ratowali osoby narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej. 2023-05-19
35 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PROF.STEFANA MYCZKOWSKIEGO W JANKOWICACH jarosławski Chłopice Jankowice Gazetka szkolna upamiętniająca Rodzinę Ulmów 2023-06-12
36 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I BIZNESOWYCH IM. MARII-CURIE SKŁODOWSKIEJ W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław Prezentacje multimedialne na lekcjach historii, hit-u 2023-09-08
37 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I BIZNESOWYCH IM. MARII-CURIE SKŁODOWSKIEJ W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław Wycieczka do muzeum w Markowej. 2023-09-12
38 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław Rajd rowerowy "Śladami Rodziny Ulmów" 2023-05-29
39 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław gazetki tematyczne 2023-02-20
40 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław ekspozycja materiałów dot. Rodziny Ulmów w bibliotece szkolnej 2023-04-17
41 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław audycja nadana przez radiowęzeł szkolny 2023-05-22
42 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław plakaty tematyczne zaprojektowane przez uczniów ZSTiO w Jarosławiu 2023-05-19
43 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław prezentacja multimedialna "Rodzina Ulmów" 2023-05-15
44 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław Wystąpienie przez radiowęzeł, wystawa w pracowni, informacja na FB szkoły 24-05-2023
45 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław Spotkanie z autorem książki " Żydzi w Jarosławiu" Jerzym Czechowiczem 2023-05-30
46 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław Prezentacja filmu dokumentalnego o Rodzinie Ulmów na lekcjach historii 2023-05-15
47 TECHNIKUM NR 4 W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław Odwiedzenie i uporządkowanie cmentarza żydowskiego 2023-05-24
48 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław "Poznaj losy rodziny Ulmów i historie Polaków ratujących naród żydowski" 2023-09-07
49 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. PIOTRA SKARGI jarosławski Jarosław Jarosław Nagranie audycji w Radio Fara dot. zrealizowanych działań w szkole dot. historii Rodziny Ulmów 2023-05-15
50 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. PIOTRA SKARGI jarosławski Jarosław Jarosław Udział uczniów w Ogólnopolskim konkursie plastycznym Rodzina Ulmów w Markowej- historia wypełniona dobrocią i miłością, organizowanym przez Fundację BO WARTO 2023-05-15
51 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. PIOTRA SKARGI jarosławski Jarosław Jarosław Wykonanie plakatów o rodzinie Ulmów 2023-04-28
52 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. PIOTRA SKARGI jarosławski Jarosław Jarosław Projekt "pudełkowy" zbieramy informacje dot. rodziny Ulmów 2023-05-12
53 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. PIOTRA SKARGI jarosławski Jarosław Jarosław Wycieczka do Markowej "Muzeum Rodziny Ulmów" 2023-03-15
54 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO jarosławski Jarosław Jarosław Wieczornica dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego "Samarytanie z Markowej", przygowanie folderu dedykowanego rodzinie Ulmów, szkolny konkurs literacki "List do Wikorii i Józefa Ulmów", udział czętnych uczniów, rodziców i nauczycieli wraz z księdzem uczącym religii we mszy beatyfikacyjnej rodziny Ulmów, wycieczka klas 4-8 do Markowej, lekcja historii dedykowana rodzinie Ulmów przygotowana przez uczniów klas 7-8 dla uczniów klas IV (w ramach projektu "SP! Serce i pomoc"), w holu szkoły wystawa " Samarytanie z Markowej", gazetka multimedialna na ekranie na korytarzu szkolnym. Działania realizowane będą od września do października roku szkolnego 2023/2024."
55 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO jarosławski Jarosław Jarosław Samarytanie z Markowej 2022-09-16
56 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. WOJSKA POLSKIEGO jarosławski Jarosław Jarosław Pogadanki w ramach godzin wychowawczych n.t. Polaków ratujących życie osobom narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej oraz wystawa plakatów poświęconych rodzinie Ulmów. 2023-06-02
57 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA jarosławski Jarosław Jarosław Wieczornica upamiętniająca wydarzenie (nawiązanie do historii Żydów w Jarosławiu i holokaustu), uroczyste podsumowanie wcześniej zorganizowanych konkursów tematycznych. 2023-10-05
58 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 SPECJALNA W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław Poznaj losy rodziny Ulmów i historie Polaków ratujących naród żydowski. 2023-09-07
59 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO jarosławski Jarosław Jarosław konkurs szkolny, wycieczka do Muzem w Markowej 2023-09-15
60 PUBLICZNE KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ANNY JENKE W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław Wystawa IPN "Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939-1945" 2023-06-23
61 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.BŁ.KS.JANA BALICKIEGO W MORAWSKU jarosławski Jarosław Morawsko lekcje historyczne, konkurs wiedzy, wycieczka do Markowej 2023-06-05
62 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MUNINIE jarosławski Jarosław Munina ,,Samarytanie z Markowej''- wystawa 2023-06-05
63 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. ALEKSANDRA FREDRY W SUROCHOWIE jarosławski Jarosław Surochów Samarytanie z Markowej – Rodzina Ulmów 2023-09-08
64 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W TUCZEMPACH jarosławski Jarosław Tuczempy Cykl zajęć połączonych z wystawą. 2023-09-06
65 ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WÓLCE PEŁKIŃSKIEJ jarosławski Jarosław Wólka Pełkińska Markowskie bociany- spotkanie z p. Marią Elżbietą Szulikowską - poetką i pisarką o Rodzinie Ulmów 2023-03-23
66 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA III SOBIESKIEGO W LASZKACH jarosławski Laszki Laszki Apel 2023-09-08
67 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARII KONOPNICKIEJ W MIĘKISZU NOWYM jarosławski Laszki Miękisz Nowy WYCIECZKA DO MUZEUM ULMÓW W MARKOWEJ 2023-07-12
68 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W WIETLINIE jarosławski Laszki Wietlin Wycieczka do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej w Markowej 2023-03-01
69 ZESPÓŁ SZKÓŁ W PAWŁOSIOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. MICKIEWICZA Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W PAWŁOSIOWIE jarosławski Pawłosiów Pawłosiów Audycja radiowa poświęcona rodzinie Ulmów 2023-09-05
70 ZESPÓŁ SZKÓŁ W PAWŁOSIOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. MICKIEWICZA Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W PAWŁOSIOWIE jarosławski Pawłosiów Pawłosiów Gazetka poświęcona historii rodziny Ulmów 2023-09-01
71 ZESPÓŁ SZKÓŁ W PAWŁOSIOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. MICKIEWICZA Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W PAWŁOSIOWIE jarosławski Pawłosiów Pawłosiów Polacy ratujący Żydów - rodzina Ulmów z Markowej 2023-05-15
72 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W JODŁÓWCE jarosławski Pruchnik Jodłówka Pogadanki w klasach na godzinach wychowawczych, oglądanie filmów edukacyjnych, konkurs plastyczny dla klas I-III, konkurs wiedzy dla klas IV -VIII 2023-06-02
73 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KRAMARZÓWCE jarosławski Pruchnik Kramarzówka Konkurs pn.: List do rodziny Ulmów 2023-09-07
74 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KRAMARZÓWCE jarosławski Pruchnik Kramarzówka Apel poświęcony pamięci rodzinie Ulmów 2023-09-07
75 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KRAMARZÓWCE jarosławski Pruchnik Kramarzówka Wystawa zdjęć poświęcona Rodzinie Ulmów 2023-09-06
76 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KRAMARZÓWCE jarosławski Pruchnik Kramarzówka Projekcja filmu dokumentalno - fabularnego poświęcony przejmującej historii rodziny Ulmów i innych rodzin z Markowej, które ratowały Żydów w czasie II wojny światowej - Chleba Naszego Powszedniego 2023-06-14
77 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KRAMARZÓWCE jarosławski Pruchnik Kramarzówka Wycieczka do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej (wyjazd dla klasy 7 i 8) 2023-05-31
78 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W PRUCHNIKU jarosławski Pruchnik Pruchnik Wystawa w holu szkoły dotycząca historii Rodziny Ulmów i procesu beatyfikacyjnego Sług Bożych połączona z prezentacją publikacji na temat Ulmów pt. "W hołdzie Miłosiernym". 2023-06-12
79 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W PRUCHNIKU jarosławski Pruchnik Pruchnik Spotkanie z ks. Witoldem Burda 2023-06-15
80 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W PRUCHNIKU jarosławski Pruchnik Pruchnik Zajęcia z wychowawcą- czytanie fragmentów książki "Markowskie bociany"autorstwa Marii Elżbiety Szulikowskiej. 2023-06-12
81 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W PRUCHNIKU jarosławski Pruchnik Pruchnik Wycieczka do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. 2023-06-15
82 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W PRUCHNIKU jarosławski Pruchnik Pruchnik Wyjazd do teatru do Przeworska na spektakl Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów 2023-06-15
83 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W PRUCHNIKU jarosławski Pruchnik Pruchnik Prezentacja i omówienie historii Ulmów w kl. I - III na podstawie "Opowieści o Rodzinie Ulmów - Boso do Nieba" 2023-06-16
84 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W ROZBORZU DŁUGIM jarosławski Pruchnik Rozbórz Długi Wyjazd do Muzeum Ulmów w Markowej., Akademia pt. "Rodzina Ulmów" 2023-06-14
85 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUŃKOWICACH IM. WOJSK OCHRONY POGRANICZA jarosławski Radymno Duńkowice Gazetka korytarzowa 2023-05-17
86 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUŃKOWICACH IM. WOJSK OCHRONY POGRANICZA jarosławski Radymno Duńkowice Wycieczka do Muzeum Rodziny Ulmów w Markowej klasy 7 i 8 2023-06-20
87 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W OSTROWIE jarosławski Radymno Ostrów Lekcje tematyczne:" Miłosierni z Markowej" 2023-06-12
88 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKOŁOSZOWIE jarosławski Radymno Skołoszów Zajęcia z wykorzystaniem scenariuszy Pani metodyk (PCEN Przemyśl) 2023-06-02
89 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKOŁOSZOWIE jarosławski Radymno Skołoszów Wycieczka szkolna do Muzeum w Markowej 2023-05-19
90 SZKOŁA PODSTAWOWA W SOŚNICY IM. KPT. WŁADYSŁAWA WAŻNEGO jarosławski Radymno Sośnica Konkurs wiedzy o rodzinie Ulmów 2023-05-30
91 SZKOŁA PODSTAWOWA W SOŚNICY IM. KPT. WŁADYSŁAWA WAŻNEGO jarosławski Radymno Sośnica Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej - rodzina Ulmów z Markowej - wystawa 2023-05-15
92 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁAZACH IM.STRAŻY GRANICZNEJ jarosławski Radymno Łazy pogadanka, konkurs, lekcja historiii religii 2023-06-07
93 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ROKIETNICY jarosławski Rokietnica Rokietnica Wycieczka dzieci pierwszokomunijnych do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowejim Rodziny Ulmów z Markowej 2023-06-16
94 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ROKIETNICY jarosławski Rokietnica Rokietnica Audycja przez szkolny radiowęzeł :"Samarytanie z Markowej " wyemitowana w Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów 2023-03-24
95 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ROKIETNICY jarosławski Rokietnica Rokietnica Gazetka tematyczna o Rodzinie Ulmów 2023-03-24
96 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ROKIETNICY jarosławski Rokietnica Rokietnica Wycieczka do Markowej - zwiedzanie Muzeum polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im Rodziny Ulmów z Markowej - ucz klasy VI, VII, VIII 2023-04-20
97 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W TAPINIE jarosławski Rokietnica Tapin Wycieczka szkolna do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, gazetka szkolna, lekcja poświęcona historii rodziny Ulmów i Polaków ratujących osoby narodowości żydowskiej. 2023-09-20
98 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W TULIGŁOWACH jarosławski Rokietnica Tuligłowy "Cena odwagi i sprzeciwu". Dzień pamięci o Rodzinie Ulmów. 2023-09-07
99 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORLĄT LWOWSKICH W ROŹWIENICY jarosławski Roźwienica Roźwienica Realizacja projektu edukacyjnego "Ulmowie - lekcja miłości do bliźniego" 2023-09-07
100 SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDOŁOWICACH jarosławski Roźwienica Rudołowice 1. Wspólne obejrzenie filmu i prezentacji - Zginęli, bo ratowali Żydów. Brutalne morderstwo Ulmów 2. Konkurs wiedzy o rodzinie Ulmów - klasy VII i VIII 3. Zaprojektowanie odznaczenia przyznawanego osobom ratujące żydowskie dzieci podczas okupacji przez dzieci. klasy od IV-VI 4. Żyli wśród nas- wywiad z najstarszymi członkami rodziny na temat ludności żydowskiej zamieszkującej w Rudołowicach - wszyscy uczniowie 06-2023
101 SZKOŁA PODSTAWOWA W TYNIOWICACH jarosławski Roźwienica Tyniowice uroczysty apel 2023-05-22
102 SZKOŁA PODSTAWOWA W TYNIOWICACH jarosławski Roźwienica Tyniowice Poznanie historii rodziny Ulmów-wycieczka do Markowej 2023-06-22
103 SZKOŁA PODSTAWOWA W TYNIOWICACH jarosławski Roźwienica Tyniowice spotkanie- historia i losy okolicznych rodzin żydowskich. 2023-05-22
104 SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI WĘGIERSKIEJ jarosławski Roźwienica Wola Węgierska Pokaz filmu, pogadanka 2023-05-30
105 SZKOŁA FILIALNA W CETULI jarosławski Wiązownica Cetula Historia Rodziny Ulmów 2023-06-13
106 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MANASTERZU jarosławski Wiązownica Manasterz uroczysta akademia plus wystawa 2023-06-14
107 SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANA PAWŁA II W PIWODZIE jarosławski Wiązownica Piwoda Śladami Rodziny Ulmów 2023-06-13
108 SZKOŁA PODSTAWOWA W RYSZKOWEJ WOLI jarosławski Wiązownica Ryszkowa Wola "Śladami Rodziny Ulmów" 2023-09-08
109 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA STANISŁAWA SUDOŁA W WIĄZOWNICY jarosławski Wiązownica Wiązownica INSPIRUJĄCA HISTORIA RODZINY ULMÓW. SZKOLNY KONKURS WIEDZY O RODZINIE ULMÓW ORAZ KONKURS PLASTYCZNY. 2023-06-12
110 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ZAPAŁOWIE jarosławski Wiązownica Zapałów Być autorytetem jak Ulmowie - historia rodziny Ulmów. ( język polski) 2023-05-30
111 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ZAPAŁOWIE jarosławski Wiązownica Zapałów Przybliżenie historii rodziny Ulmów na lekcjach historii. 2023-05-29
112 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ZAPAŁOWIE jarosławski Wiązownica Zapałów Rozmowy na zajęciach z wychowawcą o wielkim bohaterstwie Józefa i Wiktorii Ulmów. 2023-06-05
113 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ZAPAŁOWIE jarosławski Wiązownica Zapałów Oglądanie filmu o Polakach, którzy w czasie II wojny światowej mieszkali i ratowali Żydów w Markowej i okolicach. 2023-06-06
114 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ZAPAŁOWIE jarosławski Wiązownica Zapałów Zorganizowanie gazetki tematycznej pt. " Polacy ratujący Żydów"" 2023-05-18
115 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ZAPAŁOWIE jarosławski Wiązownica Zapałów Wycieczka do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. 2023-06-07
116 ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOLI DĘBOWIECKIEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI DĘBOWIECKIEJ jasielski Dębowiec Wola Dębowiecka Zamieszczenie informacji o rodzinie Ulmów na szkolnej stronie 2023-06-13
117 ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOLI DĘBOWIECKIEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI DĘBOWIECKIEJ jasielski Dębowiec Wola Dębowiecka Projekcja filmu i rozdanie ulotek tematycznych 2023-05-29
118 ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOLI DĘBOWIECKIEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI DĘBOWIECKIEJ jasielski Dębowiec Wola Dębowiecka Prelekcje i pogadanki na temat życia rodziny Ulmów 2023-05-30
119 ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOLI DĘBOWIECKIEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI DĘBOWIECKIEJ jasielski Dębowiec Wola Dębowiecka Udział nauczyciela w konferencji "Rodzina Ulmów"; 2023-05-18
120 SZKOŁA PODSTAWOWA IM . MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZARZECZU jasielski Dębowiec Zarzecze Udział nauczyciela w konferencji " Rodzina Ulmów - wzór wiary, miłości i ofiary", Przekazanie uczniom i rodzicom ulotek dotyczących rodziny Ulmów, Umieszczenie na stronie szkolnej informacji, przygotowanie przez uczniów prezentacji o rodzinie Ulmów, prelekcja filmu z serii Historia dla Ciebie-pamięć.pl. Rodzina Ulmów. Ulmowie świadectwo sprawiedliwych Żydzi i Polacy 2023-05-17
121 TECHNIKUM NR 3 W JAŚLE jasielski Jasło Jasło akcja informacyjna - edukacja wizualna 2023-09-06
122 MEDYCZNO-SPOŁECZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAŚLE jasielski Jasło Jasło wycieczka do Markowej 2023-09-08
123 MEDYCZNO-SPOŁECZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAŚLE jasielski Jasło Jasło akademia 2023-09-05
124 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W JAŚLE jasielski Jasło Jasło debata uczniowska 2023-05-19
125 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W OSOBNICY jasielski Jasło Osobnica Historia Chany Bodner 2023-09-08
126 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W TRZCINICY jasielski Jasło Trzcinica Przygotowanie prezentacji online nt.Rodziny Ulmów i wyświetlenie jej podczas godzin wychowawczych. Ponadto przygotowanie w holu szkoły wystawy poswięconej Polakom ratującym życie narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej . Szkoła co roku bierze udział w akcji ,, Żonkile". 2023-06-20
127 SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEKLÓWCE jasielski Kołaczyce Sieklówka Apel szkolny związany z rocznicą wybuchu II wojny światowej 2023-09-08
128 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W KĄTACH jasielski Nowy Żmigród Kąty Apel dla klas V_VIII 2023-05-31
129 SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA ŚWIETEGO JANA PAWŁA II W NIENASZOWIE jasielski Nowy Żmigród Nienaszów 1. Lekcje wychowawcze, pogadanki na w/w temat. 2. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. 2. wycieczka edukacyjna do Muzeum rodziny Ulmów
130 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA FINDYSZA - MĘCZENNIKA W NOWYM ŻMIGRODZIE jasielski Nowy Żmigród Nowy Żmigród Przypomnienie życia i dokonania Rodziny Ulmów 2023-05-19
131 FILIALNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM ŻMIGRODZIE jasielski Nowy Żmigród Stary Żmigród Prezentacja 2023-05-22
132 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁYSEJ GÓRZE jasielski Nowy Żmigród Łysa Góra Prezentacja o rodzinie Ulmów 2023-05-31
133 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W SAMOKLĘSKACH jasielski Osiek Jasielski Samoklęski Prezentacja dla uczniów w ramach zajęć z wychowawcą 2023-06-22
134 SZKOŁA PODSTAWOWA W BĄCZALU DOLNYM jasielski Skołyszyn Bączal Dolny Udział wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas w szkoleniu „Rodzina Ulmów - wzór wiary, miłości i ofiary” prowadzący ks. dr Witold Burda- postulator procesu beatyfikacyjnego rodziny Ulmów w Markowej, maj 2023 r. • konkurs na prezentację multimedialną o historii Rodziny Ulmów, maj -czerwiec 2023 r. • tematy na zajęciach z wychowawcą o rodzinie Ulmów dotyczące historii tej rodziny, okoliczności śmierci i przyczyn beatyfikacji, maj -czerwiec 2023 r.
135 SZKOŁA PODSTAWOWA W BĄCZALU DOLNYM jasielski Skołyszyn Bączal Dolny W klasach edukacji wczesnoszkolnej : • na podstawie krótkiej prezentacji multimedialnej (wykonanej przez uczniów starszych klas) zapoznanie uczniów z historią Rodziną Ulmów • wirtualny spacer po Muzeum Polaków Ratujących Żydów Podczas II Wojny Światowej imienia Rodziny Ulmów w Markowej
136 SZKOŁA PODSTAWOWA W BĄCZALU DOLNYM jasielski Skołyszyn Bączal Dolny Wycieczka szkolna do Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej - październik 2023 r.
137 SZKOŁA PODSTAWOWA W HARKLOWEJ jasielski Skołyszyn Harklowa Lekcje wychowawcze zwiazane z tematem, gazetki ścienne, referat ks. dr Witolda Burdy, wycieczka do muzeum w Markowej, pogadanki dla młodszych uczniów 2023-05-31
138 SZKOŁA PODSTAWOWA W LISOWIE jasielski Skołyszyn Lisów Akcja "Bukiet kwiatów dla dzieci z rodziny Ulmów" z okazji Dnia Dziecka. Konkurs plastyczny. 2023-05-31
139 SZKOŁA PODSTAWOWA W LISOWIE jasielski Skołyszyn Lisów Prezentacja multimedialna dla uczniów klas 4-8. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. 2023-05-15
140 SZKOŁA PODSTAWOWA W LISOWIE jasielski Skołyszyn Lisów Zorganizowanie wystawy na temat męczeńskiej śmierci członków rodziny Ulmów - na szkolnym korytarzu dla uczniów i rodziców. 2023-05-09
141 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĘCANACH jasielski Skołyszyn Święcany Lekcja muzealna prowadzona przez pracownika Muzeum Ziemi Bieckiej na temat rodziny Ulmów oraz sytuacji Polaków i Żydów podczas II wojny światowej. 2023-06-06
142 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĘCANACH jasielski Skołyszyn Święcany Lekcje historii w kl.8,7,6,5 i 4 a temat ,,Polscy Samarytanie"-historia Józefa i Wiktorii Ulmów 2023-06-05
143 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĘCANACH jasielski Skołyszyn Święcany Udział uczniów ze Szkolnego Koła Caritas w wykładzie ,,Rodzina Ulmów- wzór wiary,miłości i ofiary" ks.dr Witolda Burdy,postulatora procesu beatyfikacyjnego rodziny Ulmów z Markowej. 2023-05-18
144 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZELUŚNICY jasielski Tarnowiec Czeluśnica prelekcja 2023-05-10
145 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZELUŚNICY jasielski Tarnowiec Czeluśnica 2023-05-10
146 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GLINIKU POLSKIM jasielski Tarnowiec Glinik Polski Prelekcja dotycząca rodziny Ulmów oraz projekcja filmu. 2023-05-15
147 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA WE WROCANCE jasielski Tarnowiec Wrocanka Wykład dotyczący rodziny Ulmów. Projekcja filmu. 2023-05-15
148 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁAJSCACH jasielski Tarnowiec Łajsce Przybliżenie historii rodziny Ulmów na lekcjach historii, języka polskiego, religii, zajęciach z wychowawcą /pogadanki, filmy biograficzne/. Zorganizowanie wycieczki do Muzeum w Markowej. 2023-05-29
149 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU kolbuszowski Dzikowiec Dzikowiec Dzień Pamięci o Polakach, którzy z narażeniem życia ratowali osoby narodowości żydowskiej. 2023-05-22
150 ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIKOWCU kolbuszowski Dzikowiec Dzikowiec Dzień Pamięci o Polakach, którzy z narażeniem życia ratowali osoby narodowości żydowskiej. 2023-05-22
151 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOPCIACH kolbuszowski Dzikowiec Kopcie Gazetka ścienna na szkolnym korytarzu nawiązująca do ratowania Żydów przez Polaków podczas II wojny światowej (czerwiec).
152 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOPCIACH kolbuszowski Dzikowiec Kopcie Lekcje religii w klasach IV - VIII w związku z beatyfikacją Sług Bożych Józefa I Wiktorii Ulmów i ich dzieci (wrzesień 2023)
153 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOPCIACH kolbuszowski Dzikowiec Kopcie Wyjazd uczniów klas VI - VIII do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej. 2023-09-13
154 SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPNICY kolbuszowski Dzikowiec Lipnica Zorganizowanie wystawy "Samarytanie z Markowej. Ulmowie - Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom" z wykorzystaniem materiałów IPN. 2023-05-30
155 SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPNICY kolbuszowski Dzikowiec Lipnica Oglądanie filmu "Chleba Naszego Powszedniego" kl.6 i kl.7 2023-05-26
156 SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPNICY kolbuszowski Dzikowiec Lipnica Oglądanie filmu "Chleba Naszego Powszedniego" kl.4 i kl.5 2023-05-26
157 SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPNICY kolbuszowski Dzikowiec Lipnica Oglądanie filmu "Chleba Naszego Powszedniego" kl.8 2023-05-31
158 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W WILCZEJ WOLI kolbuszowski Dzikowiec Wilcza Wola Wycieczka szkolna do Muzeum Rodziny Ulmów 2023-09-12
159 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W WILCZEJ WOLI kolbuszowski Dzikowiec Wilcza Wola Dzień Pamięci - lekcje w klasach V - VIII na temat rodziny Ulmów z wykorzystaniem materiałów IPN, Bieg Pamięci, apel. 2023-09-11
160 SZKOŁA PODSTAWOWA W SPIACH kolbuszowski Dzikowiec Wilcza Wola prezentacja, gazetka szkolna, album,projekcja filmu 2023-05-17
161 TECHNIKUM kolbuszowski Kolbuszowa Kolbuszowa Konkurs - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata i Rodzina Ulmów z powiatu kolbuszowskiego, organizacja wystawy prac konkursowych poświęconych Rodzinie Ulmów i kolbuszowianom ratującym Żydów podczas II wojny światowej, przedstawienie historii rodziny Ulmów na lekcjach. 2023-06-16
162 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOLBUSZOWEJ kolbuszowski Kolbuszowa Kolbuszowa Postery o rodzinie Ulmów i Sprawiedliwych z powiatu kolbuszowskiego 2023-06-06
163 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOLBUSZOWEJ kolbuszowski Kolbuszowa Kolbuszowa Wykład "Skomplikowane stosunki Polsko - Żydowskie w czasie niemieckiej okupacji na przykładzie województwa podkarpackiego" - udział młodzieży LO w wykładzie - dr hab. prof. UR Elżbieta Rączy 2023-04-17
164 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W KOLBUSZOWEJ kolbuszowski Kolbuszowa Kolbuszowa Wystawa o mieszkańcach Kolbuszowej, którzy pomagali osoby narodowości żydowskiej w czasie II wojny światowej; udział w konkursie plastycznym. 2023-05-29
165 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KPT. JÓZEFA BATOREGO W WERYNI kolbuszowski Kolbuszowa Werynia Lekcje religii na temat Beatyfikacji rodziny Ulmów, Lekcje wychowawcze w klasach na temat Holokaustu oraz pomocy Żydom, Gazetka informacyjna na korytarzu szkolnym, udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym RODZINA ULMÓW z MARKOWEJ - historia wypełniona dobrocią i Miłością, Wycieczka klas starszych do Muzeum w Markowej 2023-05-31
166 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZĄTCE kolbuszowski Majdan Królewski Krzątka Przeprowadzenie 5 lekcji tematycznych "Sprawiedliwi wśród narodów świata" w klasach IV-VIII - w okresie od 24.03.2023 r. do 31.03.2023 r. 2023-03-31
167 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZĄTCE kolbuszowski Majdan Królewski Krzątka Przygotowanie gazetki ściennej pt. "24 marca - Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów" 2023-03-24
168 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZĄTCE kolbuszowski Majdan Królewski Krzątka Udział uczniów w konkursie plastycznym pn. "Rodzina Ulmów z Markowej-historia wypełniona dobrocią i miłością"organizowanym przez Fundację "Bo warto". 2023-05-12
169 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI RUSINOWSKIEJ kolbuszowski Majdan Królewski Wola Rusinowska Powiększanie zbiorów biblioteki szkolnej o literaturę popularno-naukową na temat Rodziny Ulmów w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zaplanowanego do realizacji w I semestrze roku szkolnego 2023/2024. 2023-06-12
170 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI RUSINOWSKIEJ kolbuszowski Majdan Królewski Wola Rusinowska Spotkanie autorskie z s. Elżbietą Marią Szulikowską autorką książki "Wiktoria Ulma. Opowieść o miłości" i Panem Bogdanem Romaniukiem jednym z inicjatorów powstania Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej. 2023-06-06
171 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI RUSINOWSKIEJ kolbuszowski Majdan Królewski Wola Rusinowska Wyjazd do kina w Mielcu na film pt. "Filip" w wersji dla szkół. 2023-03-22
172 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI RUSINOWSKIEJ kolbuszowski Majdan Królewski Wola Rusinowska Ulmowie symbolem Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Działanie realizowane od początku marca do końca roku szkolnego. Upowszechnianie wiedzy z wykorzystaniem internetowych zbiorów Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej (lekcje historii, religii). 2023-03-01
173 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI RUSINOWSKIEJ kolbuszowski Majdan Królewski Wola Rusinowska Ulmowie symbolem Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Działanie realizowane od początku marca do końca roku szkolnego. Korzystanie ze zbirów IPN- Rodzina Ulmów podczas lekcji historii i religii.
174 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI RUSINOWSKIEJ kolbuszowski Majdan Królewski Wola Rusinowska Ulmowie symbolem Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Działanie realizowane od początku marca do końca roku szkolnego. W ramach tego działania powyższą tematykę poruszano na lekcjach historii, godzinach wychowawczych i lekcjach religii. 2023-03-01
175 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI RUSINOWSKIEJ kolbuszowski Majdan Królewski Wola Rusinowska Wykonanie gazetki ściennej o rodzinie Ulmów, z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów 2023-03-24
176 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BISKUPA JANA OZGI W WOLI RANIŻOWSKIEJ kolbuszowski Raniżów Wola Raniżowska Gazetka informacyjna o Beatyfikacji Rodziny Ulmów oraz upowszechniająca wiedzę o wielkich Polakach. 2023-05-16
177 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BISKUPA JANA OZGI W WOLI RANIŻOWSKIEJ kolbuszowski Raniżów Wola Raniżowska Wycieczka do Muzeum Ulmów w Markowej klas VI-VIII 2023-10-20
178 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BISKUPA JANA OZGI W WOLI RANIŻOWSKIEJ kolbuszowski Raniżów Wola Raniżowska "Rodzina Ulmów" - Bohaterowie z Markowej lekcja w kl. IV- VIIIz historii i religii. 2023-06-14
179 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. STANISŁAWA KOŁODZIEJA W KOBYLANACH krośnieński Chorkówka Kobylany BOHATERSKA RODZINA ULMÓW 2023-06-13
180 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W ŚWIERZOWEJ POLSKIEJ krośnieński Chorkówka Świerzowa Polska Zapoznanie uczniów z historią Rodziny Ulmów - katechezy we wszystkich klasach, Audycja przez radiowęzeł poświęcona Rodzinie Ulmów 2023-06-12
181 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WALK O PRZEŁĘCZ DUKIELSKĄ W LATACH 1944-1945 W DUKLI krośnieński Dukla Dukla zajęcia tematyczne, pogadanki 12-16-06-2023
182 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W GŁOJSCACH krośnieński Dukla Głojsce Wirtualna wycieczka w Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej; klasowe gazetki tematyczne; Lapbooki - Rodzina Ulmów. 2023-05-29
183 SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIONCE krośnieński Dukla Jasionka Konkurs szkolny tematycznie związany z życiem Rodziny Ulmów 2023-09-08
184 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII I MICHAŁA KRUKIERKÓW W RÓWNEM krośnieński Dukla Równe Pamięć to nas obowiązek! Działania: prelekcje i pogadanki na temat życia rodziny Ulmów na lekcjach wychowawczych, wykonanie lapbook-ów na lekcjach historii i języka polskiego przez klasę ósmą, wystawa dla klas młodszych, omówienie praca. Spotkanie z historykiem (np. IPN) 2023-09-18
185 SZKOŁA PODSTAWOWA W TYLAWIE krośnieński Dukla Tylawa "Kto ratuje jedno życie - ratuje cały świat" - lekcje historyczne 2023-09-07
186 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁĘKACH DUKIELSKICH krośnieński Dukla Łęki Dukielskie Prezentacja multimedialna n/t Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej" 2023-05-18
187 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.ANTONIEGO PODGÓRSKIEGO W IWONICZU krośnieński Iwonicz-Zdrój Iwonicz Czytanki okolicznościowe dla dzieci i młodzieży podczas nabożeństw majowych. 2023-05-01
188 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.ANTONIEGO PODGÓRSKIEGO W IWONICZU krośnieński Iwonicz-Zdrój Iwonicz Katechezy "o rodzinie Ulmów" dla dzieci i młodzieży. 2023-04-26
189 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.ANTONIEGO PODGÓRSKIEGO W IWONICZU krośnieński Iwonicz-Zdrój Iwonicz Wspólne oglądanie transmisji z wizyty Pana Prezydenta Andrzeja Dudy w Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej. 2023-03-24
190 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.ANTONIEGO PODGÓRSKIEGO W IWONICZU krośnieński Iwonicz-Zdrój Iwonicz Konferencja "o prawdziwej miłości w rodzinie Ulmów" dla młodzieży klas VIII przygotowujących się do bierzmowania. 2023-03-17
191 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.ANTONIEGO PODGÓRSKIEGO W IWONICZU krośnieński Iwonicz-Zdrój Iwonicz Pogadanki "o świadectwie miłości" dla młodzieży szkolnej zaangażowanej w Ruch Apostolstwa Młodzieży" w Parafii w Iwoniczu. 2023-03-03
192 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.ANTONIEGO PODGÓRSKIEGO W IWONICZU krośnieński Iwonicz-Zdrój Iwonicz Gazetka na szkolnym korytarzu "o heroicznej miłości rodziny Ulmów" 2023-02-28
193 SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBIESZYNIE krośnieński Jedlicze Dobieszyn Męczennicy z Markowej 2023-06-16
194 SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASNEJ krośnieński Korczyna Krasna wycieczka do Muzeum w Markowej 2023-09-22
195 SZKOŁA PODSTAWOWA W ZALESIU IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO krośnieński Miejsce Piastowe Zalesie Wycieczka do Muzeum im. Rodziny Ulmów w Markowej 2023-09-06
196 SZKOŁA PODSTAWOWA W BZIANCE krośnieński Rymanów Bzianka Wystawa Polaków ratujących Żydów 2023-09-06
197 SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM krośnieński Rymanów Głębokie Wystawa o rodzinie Ulmów. 2023-06-12
198 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KLIMKÓWCE krośnieński Rymanów Klimkówka Wycieczka do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej 2023-10-02
199 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KLIMKÓWCE krośnieński Rymanów Klimkówka Wykonanie przez uczniów lapbooka na temat rodziny Ulmów 2023-06-14
200 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KLIMKÓWCE krośnieński Rymanów Klimkówka Przybliżenie historii rodziny Ulmów - prezentacja multimedialna, gazetki tematyczne 2023-06-12
201 SZKOŁA PODSTAWOWA W SIENIAWIE krośnieński Rymanów Sieniawa Bohaterscy samarytanie z Markowej. 2023-06-15
202 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WE WRÓBLIKU SZLACHECKIM krośnieński Rymanów Wróblik Szlachecki Pamiętamy o Cichych Bohaterach - Rodzina Ulmów. Projekt multimedialny. 2023-06-13
203 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WE WRÓBLIKU SZLACHECKIM krośnieński Rymanów Wróblik Szlachecki Zachować człowieczeństwo czy życie? Panel dyskusyjny. 2023-06-19
204 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WE WRÓBLIKU SZLACHECKIM krośnieński Rymanów Wróblik Szlachecki Konkurs literacki - list od dzieci do dzieci Rodziny Ulmów. 2023-06-16
205 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WE WRÓBLIKU SZLACHECKIM krośnieński Rymanów Wróblik Szlachecki Wycieczka do Markowej. 2023-09-05
206 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. TRYBUSA krośnieński Wojaszówka Wojaszówka projekty klasowe i ich prezentacja 2023-06-14
207 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. TRYBUSA krośnieński Wojaszówka Wojaszówka wycieczka do muzeum w Markowej 2023-09-11
208 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. TRYBUSA krośnieński Wojaszówka Wojaszówka gazetki ścienne 2023-05-31
209 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. TRYBUSA krośnieński Wojaszówka Wojaszówka prezentacja multimedialna 2023-05-29
210 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J. KOCHANOWSKIEGO krośnieński Wojaszówka Łęki Strzyżowskie Rodzina Ulmów - przykład poświęcenia i miłości. Projekt prowadzony od kwietnia br. do września. 2023-09-08
211 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 SPECJALNA leski Lesko Lesko Emisja filmu 2023-06-14
212 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 SPECJALNA leski Lesko Lesko Wystawa zdjęć fotorelacja 2023-06-14
213 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 SPECJALNA leski Lesko Lesko Uroczysta Akademia, emisja filmu, wystawa zdjęć 2023-06-13
214 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LESKU leski Lesko Lesko Spektakl o Rodzinie Ulmów " W hołdzie Miłosiernym" wyrezyserowany przez s. Annę Konieczną dla społeczności lokalnej, przygotowany przez ok. 40 osobowy zespół złożony z uczniów, absolwentów, nauczycieli, pracowników i sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Andersa w Lesku. Tekst przygotowała s. Jolanta Markowska, muzykę Paweł Goliński. Spektakl wystawiony w BDK w Lesku w dniach 23-25 maja a także w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Starowiejskich w Starej Wsi w dniu 3 czerwca. 2023-05-23
215 SZKOŁA PODSTAWOWA W BEREZCE leski Solina Berezka wystawa tematyczna 2023-09-04
216 SZKOŁA PODSTAWOWA W MYCZKOWIE leski Solina Myczków Konferencja połączona z debatą dla uczniów klas V -VIII na temat pomocy Polaków Żydom 2023-09-07
217 SZKOŁA PODSTAWOWA W MYCZKOWIE leski Solina Myczków Wycieczka do Markowej 2023-09-15
218 SZKOŁA PODSTAWOWA W MYCZKOWIE leski Solina Myczków Wystawa w holu szkoły o historii rodziny Ulmów 2023-09-04
219 SZKOŁA PODSTAWOWA W CHODACZOWIE leżajski Grodzisko Dolne Chodaczów Pogadanka poglądowa przybliżająca historię rodziny Ulmów 2023-06-22
220 SZKOŁA PODSTAWOWA W GRODZISKU DOLNYM leżajski Grodzisko Dolne Grodzisko Dolne Pogadanki z uczniami o beatyfikowanej Rodzinie na lekcji historii, religii, języka polskiego. 2023-04-20
221 SZKOŁA PODSTAWOWA W GRODZISKU DOLNYM leżajski Grodzisko Dolne Grodzisko Dolne Obrazki z życie codziennego Rodziny Ulmów - prezentacja prac plastycznych 2023-06-02
222 SZKOŁA PODSTAWOWA W GRODZISKU DOLNYM leżajski Grodzisko Dolne Grodzisko Dolne Gazetka informacyjno poglądowa na korytarzu szkolnymo Rodzinie Ulmów 2023-02-01
223 SZKOŁA PODSTAWOWA W GRODZISKU GÓRNYM leżajski Grodzisko Dolne Grodzisko Górne Lekcja o Rodzinie Ulmów 2023-06-13
224 SZKOŁA PODSTAWOWA W LASZCZYNACH leżajski Grodzisko Dolne Laszczyny gazetka okolicznościowa 2023-09-04
225 SZKOŁA PODSTAWOWA BRZÓZA KRÓLEWSKA leżajski Leżajsk Brzóza Królewska Spotkania w ramach współpracy z Instytutem Pileckiego - "Zawołani po imieniu". Wycieczka klas VII i VIII do muzeum w Markowej. 2023-05-30
226 SZKOŁA PODSTAWOWA HUCISKO leżajski Leżajsk Hucisko Prelekcja, projekcja filmu oraz wystawa prac plastycznych 2023-05-19
227 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W LEŻAJSKU leżajski Leżajsk Leżajsk wizyta wychowanków internatu SOSW im. św. Jana Pawła II w Leżajsku w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej 2023-05-24
228 SZKOŁA PODSTAWOWA W PISKOROWICACH leżajski Leżajsk Piskorowice "Uczymy się od innych jak pięknie żyć" 2023-06-21
229 SZKOŁA POSTAWOWA WIERZAWICE leżajski Leżajsk Wierzawice przygotowanie tablicy informacyjnej o rodzinie Ulmów, przygotowanie prezentacji o rodzinie Ulmów dla klas I-VIII, wycieczka do Muzeum w Markowej, 2023-06-12
230 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W JELNEJ leżajski Nowa Sarzyna Jelna wycieczka do Muzeum Polaków Ratujących Żydów Podczas II Wojny Światowej IM. Rodziny Ulmów w Markowej. 2023-05-31
231 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PŁK. BRONISŁAWY WYSŁOUCHOWEJ Z SZABATOWSKICH W CIESZANOWIE lubaczowski Cieszanów Nowe Sioło Sprawiedliwi wśród narodów - Polacy ratujący Żydów na terenie woj. podkarpackiego. 2023-06-02
232 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W HORYŃCU-ZDROJU lubaczowski Horyniec-Zdrój Horyniec-Zdrój Uczniowie uczniom o rodzinie Ulmów - prezentacja klas VIII dla młodszych uczniów. 2023-05-22
233 SZKOŁA PODSTAWOWA W LISICH JAMACH lubaczowski Lubaczów Lisie Jamy Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata 2023-05-31
234 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LUBACZOWIE lubaczowski Lubaczów Lubaczów Samarytanie z Markowej - wystawa 2023-05-23
235 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W MŁODOWIE lubaczowski Lubaczów Młodów Przygotowanie przez uczniów prezentacji dotyczące Polaków, którzy zostali zamordowani za dzielanie pomocy Żydom. Przybliżenie sylwetki osób ratujących i ukrywających się. Kontekst okupacji niemieckiej i nieludzkiego prawodastwa w jakim przyszło im żyć. Realizacja w okresie 29.05.2023 - 05.06.2023 r. klasy VI -VIII 2023-06-05
236 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W MŁODOWIE lubaczowski Lubaczów Młodów Wystawa w bibliotece szkolnej pt. "Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej" 2023-06-07
237 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W MŁODOWIE lubaczowski Lubaczów Młodów Cykl lekcji historii w ramach których będą prezentowane filmy przybliżające historię Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Prezentacja filmów: "Kwadrans z historią - Polacy ratujący Żydów", "Co wydarzyło sie w Markowej? Ulmowie. Anatomia zbrodni.", "Historia Muzeum Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej" realizacja od 29.05.2023 - 16.06.2023 2023-06-16
238 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W MŁODOWIE lubaczowski Lubaczów Młodów Wycieczka klas IV - V do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej 2023-11-14
239 SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W ZAŁUŻU lubaczowski Lubaczów Załuże Upamiętnienie męczeńskiej śmierci rodziny Ulmów z Markowej. 2023-09-08
240 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA KUSTRONIA W STARYCH OLESZYCACH lubaczowski Oleszyce Stare Oleszyce Okolocznościowa gazetka 2023-09-11
241 SZKOŁA PODSTAWOWA W ZALESIU lubaczowski Oleszyce Zalesie Konkurs literacko-plastyczny 2023-06-12
242 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.HENRYKA SIENKIEWICZA lubaczowski Wielkie Oczy Wielkie Oczy zajęcia tematyczne, prezentacja multimedialna; gazetka 2023-06-12
243 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BOHATERÓW WRZEŚNIA1939 W ŁUKAWCU lubaczowski Wielkie Oczy Łukawiec Projekt, gazetka 2023-09-08
244 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 IM. STANISŁWA STASZICA W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Beatyfikacja rodziny Ulmów – realizacja tematyki na lekcjach religii we wszystkich klasach – od maja do października 2023 2023-05-15
245 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 IM. STANISŁWA STASZICA W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Rodzina Ulmów - symbol postawy Polaków, którzy zginęli z rąk Niemców za niesienie pomocy Żydom w czasie okupacji - od maja do października 2023 2023-05-15
246 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 IM. STANISŁWA STASZICA W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Wystawa "Rodzina Ulmów w fotografi i publikacjach książkowych". Wystawa w bibliotece szkolnej - wrzesień 2023 2023-09-07
247 TECHNIKUM NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Beatyfikacja rodziny Ulmów – realizacja tematyki na lekcjach religii we wszystkich klasach – od maja do października 2023 2023-05-15
248 TECHNIKUM NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Rodzina Ulmów - symbol postawy Polaków, którzy zginęli z rąk Niemców za niesienie pomocy Żydom w czasie okupacji - od maja do października 2023 2023-05-15
249 TECHNIKUM NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Wystawa "Rodzina Ulmów w fotografii i publikacjach książkowych". Wystawa w bibliotece szkolnej - wrzesień 2023 2023-09-07
250 VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Wystawa o rodzinie Ulmów i innych Polakach, którzy ratowali osoby narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej 2023-09-04
251 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Wystawa o rodzinie Ulmów i innych Polakach, którzy ratowali osoby narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej 2023-09-04
252 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. DAR GÓRNIKÓW W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Audycja radiowa poświęcona Rodzinie Ulmów 2023-09-14
253 TECHNIKUM NR 4 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Wystawa o rodzinie Ulmów i innych Polakach, którzy ratowali osoby narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej 2023-09-04
254 TECHNIKUM NR 1 IM. JANA SZCZEPANIKA W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno udział w Olimpiadzie Wiedzy o Wielkich Polakach dla uczniów szkół średnich w roku szkolnym 2022/2023 "Słudzy Boży - Rodzina Ulmów" 2023-05-25
255 TECHNIKUM NR 1 IM. JANA SZCZEPANIKA W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno wystawa okolicznościowa 2023-09-15
256 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZCZEPANIKA W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno udział w Olimpiadzie Wiedzy o Wielkich Polakach dla uczniów szkół średnich w roku szkolnym 2022/2023 "Słudzy Boży - Rodzina Ulmów" 2023-05-25
257 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZCZEPANIKA W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno wystawa okolicznościowa 2023-09-15
258 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Beatyfikacja rodziny Ulmów – realizacja tematyki na lekcjach religii we wszystkich klasach – od maja do października 2023 2023-05-15
259 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Rodzina Ulmów - symbol postawy Polaków, którzy zginęli z rąk Niemców za niesienie pomocy Żydom w czasie okupacji - od maja do października 2023 2023-05-15
260 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Wystawa "Rodzina Ulmów w fotografii i publikacjach książkowych". Wystawa w bibliotece szkolnej - wrzesień 2023 2022-09-07
261 SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I LO W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Katechezy okolicznościowe w klasach 1-8; apel szkolny związany z historią życia rodziny Ulmów przygotowany przez uczniów klasy 8. 2023-09-06
262 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. KAZIMIERZA MORAWSKIEGO W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl 13.04.23 r. Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach - Rodzina Ulmów - 30 osób- 3 osoby zakwalifikowały się do finału. 2023-04-13
263 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. HENRYKA JORDANA W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Pogadanka przedstawiająca tło historyczne prześladowania narodu żydowskiego podczas II wojny światowej 2023-06-02
264 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. HENRYKA JORDANA W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Konkurs wiedzy o życiu i niezwykłej miłości bliźniego kl. 4-8 2023-06-14
265 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. HENRYKA JORDANA W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Konkurs plastyczny kl.1-3 RODZINA ULMÓW WZOREM MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ 2023-06-07
266 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. HENRYKA JORDANA W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Pielgrzymka do Markowej 2023-06-20
267 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. HENRYKA JORDANA W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Samarytanie z Markowej - praca plastyczna w formie plakatu z zaproszeniem na beatyfikację połączona w wystawą umieszczoną przy wejściu do szkoły 2023-06-16
268 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. HENRYKA JORDANA W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Lekcje okolicznościowe ukazujące życie i męczeńską śmierć Rodziny Ulmów. 2023-05-15
269 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Zajęcia i gazetki z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych IPN na temat rodziny Ulmów 2023-05-17
270 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Wycieczka do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światoowej im. Rodziny Ulmów w Markowej 2023-06-13
271 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Oglądanie wystawy "Opowieść o Żydach przemyskich" w Muzeum Ziemii Przemyskiej 2023-05-31
272 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Oglądanie filmu dokumentalnego "Kupiłem historię" nt. historii rodziny ukrywającej Żydów w Przemyślu i wycieczka do ich kamienicy 2023-05-26
273 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Lekcje wychowawcze i lekcje religii na temat poznania rodziny Ulmów 2023-05-15
274 TECHNIKUM NR 4 W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Katechezy w klasach o rodzinie Ulmów i współpraca z Wydziałem Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu 2023-02-02
275 TECHNIKUM NR 4 W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Próby sztuki o rodzinie Ulmów realizowane przez 33 uczniów ZSEiO w Przemyślu od 1 lutego 2023 2023-02-01
276 TECHNIKUM NR 4 W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Organizacja etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach: Sługach Bożych - rodzinie Ulmów dla szkół średnich w Archidiecezji Przemyskiej 2023-04-13
277 TECHNIKUM NR 4 W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Wspólna próba sztuki o Ulmach - młodzieży ZSEiO z Diakonią Muzyczną Archidiecezji Przemyskiej w Bursie Szkolnej Sług Jezusa w Przemyślu 2023-06-09
278 TECHNIKUM NR 4 W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Powołani do miłości - młodzieżowa sztuka o rodzinie Ulmów wystawiana przez 33 uczniów ZSEiO w Markowej 10 września 2023 2 godziny przed beatyfikacją 2023-09-10
279 TECHNIKUM NR 4 W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Powołani do miłości - młodzieżowa sztuka o rodzinie Ulmów wystawiana przez 33 uczniów ZSEiO w Markowej: 9 września 2023 podczas Podkarpackiego Święta Młodych z rodziną Ulmów 2023-09-09
280 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Katechezy w klasach o rodzinie Ulmów i współpraca z Wydziałem Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu 2023-02-02
281 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Próby sztuki o rodzinie Ulmów realizowane przez 33 uczniów ZSEiO w Przemyślu od 1 lutego 2023. 2023-02-01
282 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Organizacja etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach: Sługach Bożych - rodzinie Ulmów dla szkół średnich w Archidiecezji Przemyskiej 2023-04-13
283 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Wspólna próba sztuki o Ulmach - młodzieży ZSEiO z Diakonią Muzyczną Archidiecezji Przemyskiej w Bursie Szkolnej Sług Jezusa w Przemyślu 2023-06-09
284 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Powołani do miłości - młodzieżowa sztuka o rodzinie Ulmów wystawiana przez 33 uczniów ZSEiO w Markowej 10 września 2023 2 godziny przed beatyfikacją 2023-09-10
285 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Powołani do miłości - młodzieżowa sztuka o rodzinie Ulmów wystawiana przez 33 uczniów ZSEiO w Markowej: 9 września 2023 podczas Podkarpackiego Święta Młodych z rodziną Ulmów 2023-09-09
286 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Rodzina Ulmów - Polacy ratujący Żydów podczas niemieckiej okupacji 2023-06-07
287 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów prezentacja multimedialna, gazetka okolicznościowa, 2023-09-08
288 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BOHATERÓW 27 PUŁKU PIECHOTY W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów 5. Audycja przez radiowęzeł szkolny o historii Ulmów 2023-09-08
289 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BOHATERÓW 27 PUŁKU PIECHOTY W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów 4. Wystawa informująca o historii rodziny Ulmów 09-2023
290 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BOHATERÓW 27 PUŁKU PIECHOTY W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Realizacja tematów lekcji wychowawczych, WDŻ, religii, historii, j.polskiego; wykorzystywanie materiałów do lekcji ze strony www.ulmowie.pl 2023-2024
291 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BOHATERÓW 27 PUŁKU PIECHOTY W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów 2. Ujęcie treści w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym. 2023-2024
292 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BOHATERÓW 27 PUŁKU PIECHOTY W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów 1.Wycieczki szkolne do Muzeum Ulmów w Markowej. 2023-2024
293 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów apel przez radiowęzeł 2023-05-18
294 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA REJTANA m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów godziny wychowawcze - prezentacja 2023-12-21
295 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA REJTANA m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów wycieczka do Muzeum w Markowej 2023-10-20
296 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA REJTANA m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Szkolny konkurs "Samarytanie z Markowej" 2023-06-12
297 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA REJTANA m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów wycieczka do Markowej- wychowankowie internatu 2022-10-19
298 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA REJTANA m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów pogadanki w grupach internackich 2023-05-31
299 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA REJTANA m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów gazetki tematyczne 2023-06-06
300 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. ORLĄT LWOWSKICH m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów apel przez radiowęzeł 2023-05-18
301 SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 20 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Organizacja wystawy na terenie szkoły "Kultura, historia, tradycja Żydów". Organizacja zajęć dotyczących Rodziny Ulmów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej "Historia poświęcenia. Rodzina Ulmów". 2023-06-20
302 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA NR 2 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Organizacja wystawy na terenie szkoły "Kultura, historia, tradycja Żydów". Organizacja zajęć dotyczących Rodziny Ulmów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej "Historia poświęcenia. Rodzina Ulmów". 2023-06-20
303 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów wystawa okolicznościowa 2023-05-15
304 TECHNIKUM NR 13 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów gazetka szkolna 2023-05-25
305 TECHNIKUM NR 13 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów lekcje historii 2023-05-25
306 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIV m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów III. Lekcja religii- Temat: „Do końca Go umiłowali” 1. Wprowadzenie (co sprawia że człowiek czuje się szczęśliwy/nieszczęśliwy?) 2. Przykłady z Pisma Św. (ukazanie różnych darów, które otrzymał człowiek od Boga, że był szczęśliwy) 3. Omówienie tekstu J 13, 1-11 („do końca ich umiłował…”, które będzie nawiązaniem do tematu lekcji) 4. Praca w grupach (lub dyskusja ) „W jaki sposób ja mogę „służyć” (w szkole, domu, parafii) wśród kolegów i koleżanek?” 5. Przykłady z życia, w jaki sposób rodzina Ulmów potrafiła służyć innym (przez co stanie się błogosławiona, czyli szczęśliwa) 2023-05-26
307 TECHNIKUM NR 9 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów III. Lekcja religii- Temat: „Do końca Go umiłowali” 1. Wprowadzenie (co sprawia że człowiek czuje się szczęśliwy/nieszczęśliwy?) 2. Przykłady z Pisma Św. (ukazanie różnych darów, które otrzymał człowiek od Boga, że był szczęśliwy) 3. Omówienie tekstu J 13, 1-11 („do końca ich umiłował…”, które będzie nawiązaniem do tematu lekcji) 4. Praca w grupach (lub dyskusja ) „W jaki sposób ja mogę „służyć” (w szkole, domu, parafii) wśród kolegów i koleżanek?” 5. Przykłady z życia, w jaki sposób rodzina Ulmów potrafiła służyć innym (przez co stanie się błogosławiona, czyli szczęśliwa) 2023-05-26
308 TECHNIKUM NR 9 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Udział młodzieży w I Diecezjalnej Olimpiadzie o Rodzinie Ulmów- 2 uczniów zakwalifikowanych do Etapu Finałowego. 2023-05-25
309 TECHNIKUM NR 9 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów I. Wycieczki edukacyjne do Markowej-Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. 2023-05-09
310 TECHNIKUM NR 8 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów 3. Organizacja wycieczek edukacyjnych do Muzeum Polaków Ratujących Żydów Podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. 2023-09-28
311 TECHNIKUM NR 8 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Udział uczniów w cyklu lekcji przygotowanych przez rzeszowski IPN 2023-10-24
312 TECHNIKUM NR 8 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Sprawiedliwi wśród Narodów Świata - konkurs wewnątrzszkolny 2023-09-20
313 TECHNIKUM NR 6 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów ,,Sylwetki Józefa i Wiktorii Ulmów - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata". 2023-05-23
314 TECHNIKUM NR 6 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów ,,Sylwetki Józefa i Wiktorii Ulmów - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata". 2023-06-12
315 TECHNIKUM NR 6 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów ,,Sylwetki Józefa i Wiktorii Ulmów - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata". 2023-06-16
316 PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II SIÓSTR PREZENTEK m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów lekcje wychowawcze nt. Rodziny Ulmów, zachęta do udziału w Beatyfikacji 2023-06-01
317 PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II SIÓSTR PREZENTEK m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów udział w Ogólnopolskim Konkursie "Rodzina Ulmów z Markowej - historia wypełniona dobrocią i Miłością" 2023-05-12
318 PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II SIÓSTR PREZENTEK m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów wystawa Samarytanie z Markowej 2023-02-01
319 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II SIÓSTR PREZENTEK W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów lekcje wychowawcze nt. Rodzinie Ulmów, zachęta do udziału w Beatyfikacji 2023-06-01
320 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II SIÓSTR PREZENTEK W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów udział w Ogólnopolskim Konkursie "Rodzina Ulmów z Markowej - historia wypełniona dobrocią i Miłością" 2023-05-12
321 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II SIÓSTR PREZENTEK W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów wystawa Samarytanie z Markowej 2023-02-01
322 SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS JANA TWARDOWSKIEGO W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Lekcje poświęcone rodzinie Ulmów (religia i historia), praca plastyczna - Rodzina Ulmów widziana oczami dzieci, quiz podsumowujący wiedzę na temat Polaków ratujących osoby narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej. 2023-09-12
323 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU PIJARÓW IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Sprawiedliwy wśród narodów świata. 2023-10-16
324 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Przybliżenie uczniom klas IV-VIII życiorysów Polaków ratujących Żydów przez dwie uczennice klasy VIII - laureatki XXIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. 2023-06-07
325 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ARMII KRAJOWEJ W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Audycja szkolna , zajęcia na godz. wychowawczych, gazetki scienne. 2023-09-08
326 PUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA m. Tarnobrzeg M. Tarnobrzeg Tarnobrzeg lekcja wychowawcza 2023-05-31
327 KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA PAWŁA II m. Tarnobrzeg M. Tarnobrzeg Tarnobrzeg teaty na lekcjach wychowawczych 2023-05-31
328 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. MICKIEWICZA W BOROWEJ mielecki Borowa Borowa Audycja radiowa poświęcona rodzinie Ulmów 2023-06-07
329 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. MICKIEWICZA W BOROWEJ mielecki Borowa Borowa Wirtualna gazetka z prezentacją nt. Rodziny Ulmów 2023-06-05
330 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. MICKIEWICZA W BOROWEJ mielecki Borowa Borowa Gazetki klasowe 2023-06-05
331 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. MICKIEWICZA W BOROWEJ mielecki Borowa Borowa Konkurs plastyczny "Rodzina Ulmów z Markowej"-historia wypełniona dobrocią i miłością. 2023-05-12
332 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. MICKIEWICZA W BOROWEJ mielecki Borowa Borowa Film edukacyjny "Historia Rodziny Ulmów" 2023-05-16
333 SZKOŁA PODSTAWOWA W BRNIU OSUCHOWSKIM mielecki Czermin Breń Osuchowski "Heroizm rodziny Ulmów" 2023-09-08
334 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CHORZELOWIE mielecki Mielec Chorzelów Projekcja filmu "Rodzina Ulmów" 2023-09-08
335 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CHORZELOWIE mielecki Mielec Chorzelów Wystawa "Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej" 2023-06-12
336 SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRZĄSTOWIE mielecki Mielec Chrząstów AKADEMIA 2023-09-27
337 SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĄŻNICACH mielecki Mielec Książnice przygotowanie przez SU gazetki ściennej z informacjami na temat historii rodziny Ulmów 2023-06-06
338 SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĄŻNICACH mielecki Mielec Książnice - przygotowanie przez uczniów klasy VIII plakatów na temat rodziny Ulmów i wydarzeń z 1944 roku 2023-05-30
339 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ŻWIRKI I WIGURY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI W MIELCU mielecki Mielec Mielec wyjścia na wystawy okolicznościowe, filmy, spotkania autorskie 2023-06-01
340 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ŻWIRKI I WIGURY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI W MIELCU mielecki Mielec Mielec konkurs dla uczniów klas VII-VIII na plakat 2024-03-11
341 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ŻWIRKI I WIGURY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI W MIELCU mielecki Mielec Mielec przeprowadzenie lekcji w klasach VI-VIII 2024-03-11
342 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ŻWIRKI I WIGURY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI W MIELCU mielecki Mielec Mielec wystawy tematyczne na holu szkolnym 2023-09-08
343 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MIELCU mielecki Mielec Mielec plakaty informujące o temacie 2023-06-19
344 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MIELCU mielecki Mielec Mielec audycja przygotoana przez uczniów, seanse dokumentalne 2023-09-12
345 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W MIELCU mielecki Mielec Mielec Ulmowie jako przykład rodziny ratującej osoby narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej. 2023-05-30
346 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. GRZEGORZA LATO mielecki Mielec Mielec 1.Przeprowadzenie lekcji w klasach IV-VII o Holokauście i o Polakach ratujących Żydów 2. Poszerzenie tych treści w klasie VIII 3.Udział w warsztatach edukacyjnych on-line organizowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich 4.Poznawanie historii Żydów w Mielcu, poszukiwanie śladów tej społeczności w Mielcu 5.Konkurs na prezentację multimedialną, pracę plastyczną lub plakat o Polakach ratujących Żydów w latach II wojny światowej. 2023-09-01
347 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 mielecki Mielec Mielec gazetka szkolna, prezentacje, audycja radiowa, wycieczka do Markowej 2023-09-15
348 TECHNIKUM NR 2 mielecki Mielec Mielec gazetka szkolna, prezentacje, audycja radiowa, wycieczka do Markowej 2023-09-15
349 SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI MIELECKIEJ IM.JÓZEFA MAKSYMILIANA OSSOLIŃSKIEGO mielecki Mielec Wola Mielecka "W hołdzie miłosiernym-lekcja biblioteczna o rodzinie Ulmów" 2023-05-19
350 SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI MIELECKIEJ IM.JÓZEFA MAKSYMILIANA OSSOLIŃSKIEGO mielecki Mielec Wola Mielecka Wykonanie wystawy poświęconej życiu i działalności Rodziny Ulmów. 2023-05-31
351 SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI MIELECKIEJ IM.JÓZEFA MAKSYMILIANA OSSOLIŃSKIEGO mielecki Mielec Wola Mielecka Przygotowanie przez uczniów prac plastycznych nt. Rodziny Ulmów. 2023-05-29
352 SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI MIELECKIEJ IM.JÓZEFA MAKSYMILIANA OSSOLIŃSKIEGO mielecki Mielec Wola Mielecka Przeprowadzenie lekcji multimedialnej "Rodzina Ulmów. Sprawiedliwi wśród narodów świata z Markowej". 2023-05-29
353 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W KIEŁKOWIE mielecki Przecław Kiełków Wystawa i lekcje 2023-09-12
354 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DĄBROWSKIEJ W RZEMIENIU mielecki Przecław Rzemień 1. Multimedialna lekcja patriotyczna w klasach 4-8 – Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej 2. Wykonanie plakatów inspirowanych historią Rodziny Ulmów z Markowej w klasach 4-8 3. Gazetka ścienna 4. Katecheza - RODZINA ULMÓW Z MARKOWEJ – historia wypełniona dobrocią i miłością 5. Szkolny Konkurs Plastyczny – Rodzina Ulmów z Markowej 6. Wykonanie prezentacji multimedialnych na temat Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej 7. Marsz pamięci do Obelisku- miejsca pamięci, gdzie pomordowano przez hitlerowców mieszkańców Rzemienia i okolic, którzy pracowali w filii obozu zagłady Pustków znajdującej w Rzemieniu 8. Wycieczka do Markowej 2023-09-29
355 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RADOMYŚLU WIELKIM mielecki Radomyśl Wielki Radomyśl Wielki Wystawa fotograficzna na temat Rodziny Ulmów, lekcje w oparciu o zdjęcia Rodziny Ulmów i fragmenty filmu pt: "Gniazdo sierot" - o Siostrach Służebniczkach ratujących Żydów w zakładzie dla sierot w Turkowicach, praca plastyczna w klasach I i II pt: "Serce za serce" (serce wyklejone bibułą, papierem kolorowym) - serca będą ozdabiać wystawę zdjęć na holu w klasach V i VI - zapoznanie uczniów z fragmentami filmów pt: "Matusia" i "Gniazdo sierot" o wkładzie osób duchownych w ratowanie Żydów. Na lekcjach historii w klasach 4 - 8 będą przeprowadzone lekcje o rodzinie Ulmów i innych Polakach ratujących życie Żydom w czasie II wojny światowej oraz będzie zrobiona gazetka z tym związana na gazetce historycznej. 2023-06-01
356 TECHNIKUM W RADOMYŚLU WIELKIM mielecki Radomyśl Wielki Radomyśl Wielki konkurs plastyczny 2023-06-15
357 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W RADOMYŚLU WIELKIM mielecki Radomyśl Wielki Radomyśl Wielki konkurs plastyczny 2023-06-15
358 ZESPÓŁ SZKÓŁ W MALINIU mielecki Tuszów Narodowy Malinie Przygotowywanie plakatów o polskich patriotach II wojny światowej - także o rodzinie Ulmów 2023-09-08
359 ZESPÓŁ SZKÓŁ W MALINIU mielecki Tuszów Narodowy Malinie Przygotowywanie plakatów o polskich patriotach II wojny światowej - także o rodzinie Ulmów 2023-06-05
360 ZESPÓŁ SZKÓŁ W MALINIU mielecki Tuszów Narodowy Malinie Prezentacje na lekcje wychowawcze 2023-09-06
361 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MALINIU mielecki Tuszów Narodowy Malinie Przygotowywanie plakatów o polskich patriotach II wojny światowej - także o rodzinie Ulmów 2023-09-08
362 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MALINIU mielecki Tuszów Narodowy Malinie Prezentacje na lekcje wychowawcze 2023-09-06
363 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MALINIU mielecki Tuszów Narodowy Malinie Pprzygotowanie krótkich biogramów bohaterów II wojny światowej wśród nich rodziny Ulmów 2023-06-05
364 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HARASIUKACH niżański Harasiuki Harasiuki 1. Prezentacje multimedialne nt. Rodziny Ulmów na lekcjach historii i języka polskiego. „ Ulmowie – męczennicy ratujący Żydów” – (Przystanek historia, odc. 69 IPN TV PL). 2. Wystawa historyczna na korytarzu lub w bibliotece szkolnej – w Kąciku czytelniczym nt. „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”. 3. Zakup publikacji do biblioteki dotyczących rodziny Ulmów i innych Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. 4. Wycieczka do Markowej – zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem dla klas VI-VIII. 2023-09-12
365 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCIE KRZESZOWSKIEJ niżański Harasiuki Huta Krzeszowska Zbrodnia w Markowej 2023-05-16
366 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMOSTAWIE niżański Jarocin Domostawa Wycieczka do Markowej 2023-09-20
367 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMOSTAWIE niżański Jarocin Domostawa Prezentacja i pogadanka upowszechniające wiedzę na temat Rodziny Ulmów. 2023-05-26
368 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W JAROCINIE niżański Jarocin Jarocin Wyjazd na uroczystość Beatyfikacji Rodziny Ulmów 2023-05-10
369 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W GROBLACH niżański Jeżowe Groble Sprawiedliwi wśród narodów świata: Rodzina Ulmów - wystawa. Lekcja w kl. VII i VIII: Cena odwagi i sprzeciwu - historia rodziny Ulmów. 2023-05-26
370 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM NARCIE niżański Jeżowe Stary Nart Wykład na temat Holocaustu 2023-04-18
371 SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZESZOWIE niżański Krzeszów Krzeszów Rodzina Ulmów-historia bohaterstwa i poświęcenia 2023-05-15
372 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO niżański Nisko Nisko ,,Nasi Sprawiedliwi"- lekcje historii, wiedzy o społeczeństwie w oparciu o wystawę prezentującą sylwetki niżańskich ,,Sprawiedliwych". Okres trwania: maj-wrzesień 2023r.
373 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO niżański Nisko Nisko ,,Historia rodziny Ulmów". Okres trwania: wrzesień 2023r.
374 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOSIELCU IM.JANA PAWŁA II,NOWOSIELEC 134 niżański Nisko Nowosielec Historia rodziny Ulmów na ekranie 2023-06-05
375 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW.STANISŁAWA KOSTKI W ZARZECZU niżański Nisko Zarzecze Konkurs wiedzy o życiu Rodziny Ulmów, akademia, wycieczka do muzeum w Markowej. 2023-09-08
376 SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE niżański Ulanów Dąbrówka Projekcja filmu Chleba Naszego Powszedniegi " połączona z prelekcją dotyczącą rodziny Ulmów i innych rodzin ratujących Żydów na Podkarpaciu 2023-06-08
377 SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE niżański Ulanów Dąbrówka wystawa Męczennicy z Markowej - historia rodziny Ulmów 2023-06-07
378 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ULANOWIE niżański Ulanów Ulanów Akademia szkolna 2023-06-02
379 SZKOŁA PODSTAWOWA W WÓLCE TANEWSKIEJ niżański Ulanów Wólka Tanewska gazetka szkolna, apel, projekcja filmu 2023-09-08
380 SZKOŁA PODSTAWOWA W WÓLCE TANEWSKIEJ niżański Ulanów Wólka Tanewska wycieczka do muzeum Rodziny Ulmów 2023-06-15
381 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.NOBLISTÓW POLSKICH W SUFCZYNIE przemyski Bircza Sufczyna historia rodziny Ulmów 2023-09-07
382 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO KRASICKIEGO W DUBIECKU przemyski Dubiecko Dubiecko "Rodzina Ulmów z Markowej - historia wypełniona dobrocią i Miłością" Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 2023-05-08
383 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W NIENADOWEJ przemyski Dubiecko Nienadowa program słowno- muzyczny 2023-09-29
384 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W KNIAŻYCACH przemyski Fredropol Kniażyce Informacja na szkolnej gazetce, pogadanka 2023-05-22
385 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W SIERAKOŚCACH przemyski Fredropol Sierakośce AKCJA INFORMACYJNA 2023-06
386 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W SIERAKOŚCACH przemyski Fredropol Sierakośce Wirtualne zwiedzanie Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej 2023-05-29
387 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW JADWIGI KRÓLOWEJ W KRASICZYNIE przemyski Krasiczyn Krasiczyn apel 2023-09-05
388 SZKOŁA PODSTAWOWA W MEDYCE IM. KRÓLA WŁ. JAGIEŁŁY przemyski Medyka Medyka scenariusz lekcji o rodzinie Ulmów, lekcje w kl. VI-VIII na podstawie stworzonego scenariusza, wystawa poświęcona rodzinie Ulmów 2023-05-10
389 SZKOŁA PODSTAWOWA W TORKACH przemyski Medyka Torki Lekcja informująca o pomocy Żydom w oparciu o historię Rodziny Ulmów. 2023-06-16
390 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI W OSTROWIE przemyski Przemyśl Ostrów montaż słowno muzyczny związany z upamiętnieniem rodziny Ulmów zajęcia czytelnicze przybliżające sylwetki osób ratujących żydów konkurs multimedialny i plastyczny Sprawiedliwi wśród Narodów Świata 2023-06-12
391 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PIOTRA MICHAŁOWSKIEGO W BOLESTRASZYCACH przemyski Żurawica Bolestraszyce Uroczysta akademia poświęcona rodzinie Ulmów, cykl zajęć na lekcjach historii, języka polskiego, wdż, religii oraz zajęciach z wychowawcą 2023-09-07
392 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PIOTRA MICHAŁOWSKIEGO W BOLESTRASZYCACH przemyski Żurawica Bolestraszyce Uroczysta akademia poświęcona rodzinie Ulmów.
393 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW.STANISŁAWA KOSTKI W MAĆKOWICACH przemyski Żurawica Maćkowice Akademia okolicznościowa 2023-06-06
394 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W ORZECHOWCACH przemyski Żurawica Orzechowce
395 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ADAMÓWCE przeworski Adamówka Adamówka konkurs wiedzy IV - VIII i plastyczny I - III 2023-06-13
396 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W DĘBOWIE przeworski Gać Dębów Polacy ratujący Żydów w naszej miejscowości i gminie 2023-09-29
397 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W DĘBOWIE przeworski Gać Dębów Wycieczka do Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej 2023-10-20
398 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W DĘBOWIE przeworski Gać Dębów projekcja filmu o Ulmach 2023-06-16
399 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W JAWORNIKU POLSKIM przeworski Jawornik Polski Jawornik Polski Lekcja historii nt: Pomoc Polaków w przetrwaniu holokaustu przez ludność żydowską podczas okupacji niemieckiej ze szczególnym uwzględnieniem bohaterstwa rodziny Ulmów z Markowej + gazetka informacyjna. 2023-06-07
400 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO przeworski Jawornik Polski Manasterz 4. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów plastycznych związanych z tematyką. 2023-06-01
401 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO przeworski Jawornik Polski Manasterz 3. Poświęcenie w każdej klasie lekcji z wychowawcą na przybliżenie problematyki w kontekście rodziny Ulmów. 2023-05-31
402 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO przeworski Jawornik Polski Manasterz 2. Wykonanie gazetek w klasach i na korytarzu 2023-05-16
403 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO przeworski Jawornik Polski Manasterz 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu nt. wiedzy o Rodzinie Ulmów. 2023-06-12
404 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W KAŃCZUDZE przeworski Kańczuga Kańczuga Udział w konkursie plastycznym "Rodzina Ulmów z Markowej - historia wypełniona dobrocią i Miłością" 2023-05-11
405 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W KAŃCZUDZE przeworski Kańczuga Kańczuga Prelekcja na temat Polaków ratujących życie osobom narodowości żydowskiej w czsie II wojny śwatowej. 2023-06-14
406 TECHNIKUM W KAŃCZUDZE przeworski Kańczuga Kańczuga Prelekcja na temat Polaków ratujących życie osobom narodowości żydowskiej w czsie II wojny śwatowej. 2023-06-14
407 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLEGŁYCH W STRAJKU W KRZECZOWICACH W 1936 W KRZECZOWICACH przeworski Kańczuga Krzeczowice Tragiczne bohaterstwo rodziny Ulmów - lekcja dla uczniów klas VI - VIII. 2023-05-31
408 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLEGŁYCH W STRAJKU W KRZECZOWICACH W 1936 W KRZECZOWICACH przeworski Kańczuga Krzeczowice Wykonanie i przedstawienie prezentacji „Cena odwagi-historia rodziny Ulmów” 2023-06-02
409 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W PANTALOWICACH przeworski Kańczuga Pantalowice Samarytanie z Markowej 2023-05-30
410 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W RĄCZYNIE przeworski Kańczuga Rączyna Rajd rowerowy do Markowej dla chętnych uczniów, wycieczka autobusowa dla pozostałych, zwiedzanie muzeum Ulmów 2023-05-18
411 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA I MARII JĘDRZEJOWSKICH W SIEDLECZCE przeworski Kańczuga Siedleczka gazetka szkolna Samarytanie z Markowej 2023-05-22
412 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA I MARII JĘDRZEJOWSKICH W SIEDLECZCE przeworski Kańczuga Siedleczka Udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym" Rodzina Ulmów z Markowej- historia wypełniona dobrocią i miłością" 2023-05-12
413 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA I MARII JĘDRZEJOWSKICH W SIEDLECZCE przeworski Kańczuga Siedleczka zorganizowanie wycieczki szkolnej kl. I - III do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej 2013-06-06
414 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA I MARII JĘDRZEJOWSKICH W SIEDLECZCE przeworski Kańczuga Siedleczka zorganizowanie wycieczki szkolnej kl. IV- VIII do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej 2023-06-01
415 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W SIETESZY przeworski Kańczuga Sietesz pogadanki 2023-05-26
416 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŁOPUSZCE WIELKIEJ przeworski Kańczuga Łopuszka Wielka Wycieczka do muzeum, skansenu 2023-05-31
417 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W NOWOSIELCACH przeworski Przeworsk Nowosielce akademia, wycieczka lub pogadanka 2023-09-07
418 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM JANA PAWŁA II przeworski Przeworsk Przeworsk Pogadanka na temat historii rodziny Ulmów. 2023-05-30
419 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM JANA PAWŁA II przeworski Przeworsk Przeworsk “Co wiemy o Rodzinie Ulmów?”- pogadanka nt. Rodziny Ulmów, film edukacyjny i wykonanie plakatu. 2023-05-31
420 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM JANA PAWŁA II przeworski Przeworsk Przeworsk “Sprawiedliwi wśród narodów świata”- warsztaty pt. “Obojętność boli”. - kółko historyczne 2023-06-14
421 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM JANA PAWŁA II przeworski Przeworsk Przeworsk Lekcja - film pt,,Chleba Naszego Powszedniego” (Przejmująca historia rodziny Ulmów i innych rodzin ratujących żydów w czasie wojny) 2023-05-29
422 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM JANA PAWŁA II przeworski Przeworsk Przeworsk Lekcja pt: “Cena odwagi i sprzeciwu - historia rodziny Ulmów” 2023-06-15
423 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM JANA PAWŁA II przeworski Przeworsk Przeworsk Gazetka tematyczna “Rodzina Ulmów - miłosierni samarytanie z Markowej” 2023-06-05
424 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM JANA PAWŁA II przeworski Przeworsk Przeworsk Wyjście na spektakl teatralny pt. "Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów" w wykonaniu artystów z Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie 2023-06-15
425 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO przeworski Przeworsk Przeworsk lekcje historii na temat holokaustu 2023-05-30
426 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO przeworski Przeworsk Przeworsk Pogadanki 2023-05-29
427 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W ROZBORZU przeworski Przeworsk Rozbórz Lekcja historii o rodzinie Ulmów. 2023-05-29
428 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. BRATA ALBERTA W STUDZIANIE przeworski Przeworsk Studzian Prezentacja multimedialna przedstawiająca Polaków ratujących osoby narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej. 2023-09-08
429 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĘTONIOWEJ przeworski Przeworsk Świętoniowa Realizacja projektu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej " Pamięć ważna rzecz" 2023-05-10
430 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĘTONIOWEJ przeworski Przeworsk Świętoniowa Lekcja muzelna w Muzeum Oskara Schindlera w Krakowie. 2023-06-26
431 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĘTONIOWEJ przeworski Przeworsk Świętoniowa Wizyta studyjna w Muzeum w Bełżcu 2023-06-01
432 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĘTONIOWEJ przeworski Przeworsk Świętoniowa Losy żydów Przeworskich-lekcja muzealna 2023-05-10
433 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĘTONIOWEJ przeworski Przeworsk Świętoniowa Dzrzewo Pamięci żydowskich uczniów szkoły 2023-04-19
434 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĘTONIOWEJ przeworski Przeworsk Świętoniowa Lekcja w synagodze w Łańcucie 2023-05-30
435 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĘTONIOWEJ przeworski Przeworsk Świętoniowa Realizacja innowacji: Człowiek wobec Holokaustu 2023-06-01
436 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĘTONIOWEJ przeworski Przeworsk Świętoniowa Lekcja w Muzeum Ulmów w Markowej 2023-05-30
437 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. ANTONIEGO Z PADWY W URZEJOWICACH przeworski Przeworsk Urzejowice Wycieczka do Muzeum Rodziny Ulmów w Markowej 2023-09-20
438 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. ANTONIEGO Z PADWY W URZEJOWICACH przeworski Przeworsk Urzejowice Projekcja filmu o rodzinie Ulmów "Chleba naszego Powszedniego" 2023-03-07
439 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. ANTONIEGO Z PADWY W URZEJOWICACH przeworski Przeworsk Urzejowice Projekty chętnych uczniów dotyczące rodziny Ulmów 2022-10-31
440 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. ANTONIEGO Z PADWY W URZEJOWICACH przeworski Przeworsk Urzejowice Przedstawieni historii rodziny Ulmów w trakcie realizacji tematu lekcji w klasie VIII 2022-10-20
441 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W CZERWONEJ WOLI CZERWONA WOLA 39 37-530 SIENIAWA przeworski Sieniawa Czerwona Wola Projekcja filmu pt.,, Ulmowie męczennicy ratujący Żydów" 2023-05-18
442 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W CZERWONEJ WOLI CZERWONA WOLA 39 37-530 SIENIAWA przeworski Sieniawa Czerwona Wola Pogadanka nt. ,, Samarytanie z Markowej". 2023-05-17
443 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. KAZIMIERZA SUCHECKIEGO WYLEWA 137-530 SIENIAWA przeworski Sieniawa Wylewa uroczysty apel, prelekcja 2023-09-14
444 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. ANTONIEGO CHRUŚCIELA PS. MONTER W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ przeworski Tryńcza Gniewczyna Łańcucka lekcje wychowawcze 2023-06-20
445 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. ANTONIEGO CHRUŚCIELA PS. MONTER W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ przeworski Tryńcza Gniewczyna Łańcucka konkurs plastyczny 2023-05-26
446 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. ANTONIEGO CHRUŚCIELA PS. MONTER W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ przeworski Tryńcza Gniewczyna Łańcucka lekcje historii 2023-06-20
447 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ZARZECZU przeworski Zarzecze Zarzecze Projekcja filmu pt. „Chleba naszego powszedniego” TV Łańcut, pomysłodawca Andrzej Piechowski. 2023-06-14
448 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ZARZECZU przeworski Zarzecze Zarzecze 7. Wystawa mobilna o rodzie Ulmów „Rodzina Ulmów. Honorując sprawiedliwych” od 29.05 do 02.06 2023r.
449 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZARZECZU przeworski Zarzecze Zarzecze Spotkania ze świadkami historii w ramach akcji „Ocalmy od zapomnienia historię rodziny z Markowej” 2023-05-19
450 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZARZECZU przeworski Zarzecze Zarzecze Szkolny konkurs fotograficzny „Świat zamknięty w czarno – białej fotografii. Śladem pasji Józefa Ulmy”. 2023-06-02
451 TECHNIKUM W ZARZECZU przeworski Zarzecze Zarzecze Rajd pieszy na trasie Zarzecze – Markowa, złożenie kwiatów i warta honorowa uczniów z klas logistycznych (mundury) pod pomnikiem upamiętniającym śmierć rodziny Ulmów. 2023-05-12
452 TECHNIKUM W ZARZECZU przeworski Zarzecze Zarzecze Spotkania ze świadkami historii w ramach akcji „Ocalmy od zapomnienia historię rodziny z Markowej” - pani Maria Ryznar – Fołta 2023-05-09
453 TECHNIKUM W ZARZECZU przeworski Zarzecze Zarzecze Spektakl teatralny o rodzinie Ulmów w wykonaniu uczniów ZS im. Wincentego Witosa w Zarzeczu. 2023-06-20
454 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ZARZECZU przeworski Zarzecze Zarzecze Wystawa „Samarytanie z Markowej. Ulmowie – Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom” 2023-03-17
455 SZKOŁA PODSTAWOWA W IWIERZYCACH IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO ropczycko-sędziszowski Iwierzyce Iwierzyce Wycieczka do Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej - wizyta na Cmentarzu Parafialnym i w Kościele Parafialnym. Ponadto na lekcjach historii w klasach VI-VIII nauczyciel przeprowadził zajęcia przybliżające historię rodziny Ulmów. 2023-04-21
456 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OSTROWIE ropczycko-sędziszowski Ostrów Ostrów Prezentacja klasy VIII dla młodszych uczniów 2023-05-12
457 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OSTROWIE ropczycko-sędziszowski Ostrów Ostrów Gazetka informacyjna 2023-05-11
458 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OSTROWIE ropczycko-sędziszowski Ostrów Ostrów Lekcje historii na temat Holokaustu i ratowania Żydów w czasie II wojny światowej 2023-05-12
459 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OSTROWIE ropczycko-sędziszowski Ostrów Ostrów Lekcje religii na temat beatyfikacji rodziny Ulmów 2023-05-11
460 TECHNIKUM NR 2 W ROPCZYCACH ropczycko-sędziszowski Ropczyce Ropczyce Zaplanowano przygotowanie wystawy poświęconej Rodzinie Ulmów zorganizowanej w bibliotece szkolnej. 2023-09-21
461 TECHNIKUM NR 2 W ROPCZYCACH ropczycko-sędziszowski Ropczyce Ropczyce Zostala zorganizowana wystawa w bibliotece szkolnej poświęcona 80 rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim - zostały wyeksponowane książki dotyczące tej Rodziny. 2023-04-19
462 TECHNIKUM NR 2 W ROPCZYCACH ropczycko-sędziszowski Ropczyce Ropczyce Udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Rodzina Ulmów z Markowej - historia wypełniona dobrocią i miłością" 2023-05-15
463 TECHNIKUM NR 2 W ROPCZYCACH ropczycko-sędziszowski Ropczyce Ropczyce Lekcja historyczna o Polakach ratujących z narażeniem życia osoby pochodzenia żydowskiego podczas II wojny światowej. 2023-10-09
464 TECHNIKUM NR 2 W ROPCZYCACH ropczycko-sędziszowski Ropczyce Ropczyce Konkurs plastyczny- Polacy ratujący z narażeniem życia ludność pochodzenia żydowskiego podczas II wojny światowej- 2023-09-11
465 TECHNIKUM NR 2 W ROPCZYCACH ropczycko-sędziszowski Ropczyce Ropczyce Wyjazd do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej 2023-09-18
466 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W ROPCZYCACH ropczycko-sędziszowski Ropczyce Ropczyce Zaplanowana lekcja w klasie I BM na temat: Być człowiekiem w czasach nieludzkich. Historia rodziny Ulmów. 2023-05-25
467 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W ROPCZYCACH ropczycko-sędziszowski Ropczyce Ropczyce Zaplanowano przygotowanie wystawy poświęconej Rodzinie Ulmów zorganizowanej w bibliotece szkolnej. 2023-09-21
468 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W ROPCZYCACH ropczycko-sędziszowski Ropczyce Ropczyce Zostala zorganizowana wystawa w bibliotece szkolnej poświęcona 80 rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim - zostały wyeksponowane książki dotyczące tej Rodziny. 2023-04-19
469 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W ROPCZYCACH ropczycko-sędziszowski Ropczyce Ropczyce Konkurs plastyczny- Polacy ratujący z narażeniem życia ludność pochodzenia żydowskiego podczas II wojny światowej- 2023-09-11
470 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W ROPCZYCACH ropczycko-sędziszowski Ropczyce Ropczyce Udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Rodzina Ulmów z Markowej - historia wypełniona dobrocią i miłością" 2023-05-15
471 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W ROPCZYCACH ropczycko-sędziszowski Ropczyce Ropczyce Lekcja historyczna o Polakach ratujących z narażeniem życia osoby pochodzenia żydowskiego podczas II wojny światowej. 2023-10-16
472 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W ROPCZYCACH ropczycko-sędziszowski Ropczyce Ropczyce Wyjazd do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej 2023-09-18
473 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. SEWERYNA UDZIELI W ROPCZYCACH ropczycko-sędziszowski Ropczyce Ropczyce wycieczka do Markowej w roku szkolnym 2023/2024 klasa 8 a 2023-09-27
474 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. SEWERYNA UDZIELI W ROPCZYCACH ropczycko-sędziszowski Ropczyce Ropczyce XVIII Gminny Konkurs Wiedzy Religijnej - "Rodzina Ulmów - wzór miłości miłosiernej w XX wieku" 2023-06-12
475 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ROPCZYCACH ropczycko-sędziszowski Ropczyce Ropczyce " Polscy Sprawiedliwi" 2023-09-23
476 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W ROPCZYCACH ropczycko-sędziszowski Ropczyce Ropczyce Wycieczka do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej 2023-10-04
477 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PIOTRA SKARGI W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM ropczycko-sędziszowski Sędziszów Małopolski Sędziszów Małopolski Działania Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi towarzyszące uroczystości Beatyfikacji Rodziny Ulmów, które zostaną podjęte na rzecz upowszechnienia wiedzy o Polakach, narażających życie dla ratowania osob narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej. /Beatyfikacja Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci – polskiej rodziny, która została zamordowana w 1944 roku przez niemieckich okupantów, za ukrywanie w swoim domu Żydów – odbędzie się 10 września 2023 roku w Markowej/ l.p. Rodzaj działań Kto realizuje Termin realizacji 1. Udział uczniów w Ogólnopolskim konkursie plastycznym Rodzina Ulmów w Markowej - historia wypełniona dobrocią i miłością, organizowanym przez Fundację BO WARTO nauczyciel bibliotekarz 15 maj 2023 2. Wykonanie gazetki ściennej poświęconej Polakom ratującym Żydów przed zagładą na przykładzie rodziny Ulmów z Markowej nauczyciel bibliotekarz 20 maj 2023 3. Lekcja wychowawcza poświęcona popularyzacji wiedzy o życiu rodziny Ulmów i podkreśleniu znaczenia wartości, za które oddali życie. wychowawcy klas 4 - 12 września 2023 4. Lekcje religii na temat: „Narażenie życia swojej rodziny dla ratowania skazanych na zagładę na przykładzie Józefa i Wiktorii Ulmów – czy postawa akceptowana przez współczesną młodzież?” katecheci wrzesień 2023 5. Audycja nadana przez radiowęzeł szkolny połączona z czytaniem fragmentów książki „Markowskie bociany” autorstwa Marii Elżbiety Szulikowskiej. poloniści 8 września 2023 6. Lekcje online na historii i wos: „Rola wartości leżących u podstaw odzyskania i utrzymania niepodległości Polski oraz budowy jedności Narodu Polskiego na przykładzie rodziny Ulmów z Markowej” realizowana z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. nauczyciele historii i wos-u wrzesień 2023 7. Odwiedzenie i uporządkowanie cmentarza żydowskiego nauczyciel: p. Jan Flisak, p. Wojciech Sala wrzesień 2023 8. Wycieczka do muzeum w Markowej. ewentualnie nauczyciele historycy wrzesień – październik 2023 2023-05-15
478 TECHNIKUM NR 1 W SĘDZISZOWIE MŁP. ropczycko-sędziszowski Sędziszów Małopolski Sędziszów Małopolski Wykład pod tytułem "Rodzina Ulmów - zbrodnia w Markowej. 2023-06-06
479 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PROF.KAROLA OLSZEWSKIEGO W BRONISZOWIE ropczycko-sędziszowski Wielopole Skrzyńskie Broniszów 1. Apel dla klas IV-VIII z prezentacją filmów "Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej"; 2. Lekcja historii z przedstawicielem IPN w Rzeszowie - "Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej w latach 1939-1945"(IX 2023); 3. Wyjazd do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.(IX 2023) 2023-05-10
480 SZKOŁA PODSTWOWA IM.KSIĘDZA CZESŁAWA PRZYSTASIA W LUTORYŻU rzeszowski Boguchwała Lutoryż O Polakach ratujących Żydów- projekt edukacyjny. 2023-06-05
481 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ rzeszowski Boguchwała Racławówka Spotkanie z pracownikiem IPN Maciejem Rędziniakiem nt. Pomoc Polaków dla Żydów podczas II wojny światowej 2023-09-13
482 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ZGŁOBNIU rzeszowski Boguchwała Zgłobień Wizyta w muzeum w Markowej Ulmów 2023-03-23
483 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁCE rzeszowski Błażowa Białka zajęcia edukacyjne w Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej 2023-06-10
484 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY I ANNY JENKE W BŁAŻOWEJ rzeszowski Błażowa Błażowa Akademia "Ulmowie - życia za życie" 2023-06-16
485 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY I ANNY JENKE W BŁAŻOWEJ rzeszowski Błażowa Błażowa Wycieczka nauczycieli i pracowników do Muzeum Ulmów w Markowej 2023-06-13
486 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY I ANNY JENKE W BŁAŻOWEJ rzeszowski Błażowa Błażowa Wycieczka uczniów klas 5 i 6 do Muzeum Ulmów w Markowej 2023-06-05
487 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW. JANA KANTEGO W FUTOMIE rzeszowski Błażowa Futoma Wycieczka do Muzeum Ulmów w Markowej. 2023-05-31
488 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW. JANA KANTEGO W FUTOMIE rzeszowski Błażowa Futoma Gazetka tematyczna o rodzinie Ulmów. 2023-09-06
489 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW. JANA KANTEGO W FUTOMIE rzeszowski Błażowa Futoma Konkurs wiedzy o rodzinie Ulmów i konkurs plastyczny 2023-09-15
490 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARII KONOPNICKIEJ W KĄKOLÓWCE rzeszowski Błażowa Kąkolówka gazetka tematyczna, tematy realizowane na lekcjach religii i zajęciach z wychowawcą 2023-06-12
491 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W PIĄTKOWEJ rzeszowski Błażowa Piątkowa Nasi bohaterowie - Ulmowie 2023-06-21
492 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W CHMIELNIKU rzeszowski Chmielnik Chmielnik Szkolne obchody Beatyfikacji Rodziny Ulmów 2023-09-08
493 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W CHMIELNIKU rzeszowski Chmielnik Chmielnik Wycieczka uczniów klas VI-VIII do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej 2023-06-15
494 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO W WOLI RAFAŁOWSKIEJ rzeszowski Chmielnik Wola Rafałowska Wycieczka do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej 2023-10-06
495 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO W WOLI RAFAŁOWSKIEJ rzeszowski Chmielnik Wola Rafałowska Udział w akcji społeczno - edukacyjnej Żonkile upamiętniającej rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim 2023-04-19
496 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO W WOLI RAFAŁOWSKIEJ rzeszowski Chmielnik Wola Rafałowska Udział uczniów w projekcji filmu "Ulmowie męczennicy ratujący Żydów 2023-05-29
497 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO W WOLI RAFAŁOWSKIEJ rzeszowski Chmielnik Wola Rafałowska Moja mała ojczyzna - pamięć o śp. Rozalia Socha mieszkanka Woli Rafałowskiej, która uratowała Żydów podczas II wojny światowej 2023-06-06
498 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO W WOLI RAFAŁOWSKIEJ rzeszowski Chmielnik Wola Rafałowska Wiktoria i Józef Ulmowie - Samarytanie z Markowej - gazetka ścienna o życiu i okolicznościach śmierci Rodziny Ulmów 2023-09-04
499 SZKOŁA PODSTAWOWA W BACHÓRZU rzeszowski Dynów Bachórz Wycieczka do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej 2023-10-05
500 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOHATERÓW WALK CHŁOPSKICH W HARCIE rzeszowski Dynów Harta Spotkanie z przedstawicielem IPN Rzeszów 2023-06-06
501 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOHATERÓW WALK CHŁOPSKICH W HARCIE rzeszowski Dynów Harta Rodzna Ulmów w akcie Misterium Męki Pańskiej 2023-03-12
502 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W BUDACH GŁOGOWSKICH rzeszowski Głogów Małopolski Budy Głogowskie Wystawa Pod hasłem "Rodzina Ulmów. Honorując Sprawiedliwych" z Fundacji Im. Rodziny Ulmów SOAR. Prelekcja s. Marii Elżbiety Szulikowskiej: Nie da się zrozumieć rodziny Ulmów bez pryzmatu wiary. Rozmowy nt. Rodziny Ulmów w zespołach klasowych. 2023-06-06
503 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM rzeszowski Głogów Małopolski Głogów Małopolski Wystawa "Polacy ratujący Żydów", lekcje historii "Żydzi w Głogowie 2023-09-07
504 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W GRZEGORZÓWCE rzeszowski Hyżne Grzegorzówka Konkurs wiedzy o Wielkich Polakach 2023-09-12
505 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. WŁ.SIKORSKIEGO W HYŻNEM rzeszowski Hyżne Hyżne
506 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KRASNEM rzeszowski Krasne Krasne wystawa okolicznościowa, lekcje wychowawcze, historii,religii 2023-09-11
507 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W PALIKÓWCE rzeszowski Krasne Palikówka Prelekcja oraz wyjazd do Markowej 2023-06-21
508 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. IGNACEGO PARTYKI W GÓRNIE rzeszowski Sokołów Małopolski Górno Apel tematyczny z prezentacją i występem laureatek I miejsca Wojewódzkiego Konkursu Piosenki 'Kochany Bracie..." z piosenką o rodzinie Ulmów.
509 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. IGNACEGO PARTYKI W GÓRNIE rzeszowski Sokołów Małopolski Górno Wycieczka klas 6 i 7 do Markowej, po beatyufikacji
510 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. IGNACEGO PARTYKI W GÓRNIE rzeszowski Sokołów Małopolski Górno gazetka informacyjna 2023-06-05
511 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. M. LACHORA W GÓRNIE rzeszowski Sokołów Małopolski Górno konkurs i wystawa prac: "Rodzina Ulmów w obronie ludzkich wartości" 2023-06-05
512 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. M. LACHORA W GÓRNIE rzeszowski Sokołów Małopolski Górno wycieczka do Muzeum w Markowej 2023-05-31
513 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. M. LACHORA W GÓRNIE rzeszowski Sokołów Małopolski Górno pogadanka, projekcja filmu 2023-05-26
514 SZKOŁA PODSTAWOWA W WÓLCE NIEDŹWIEDZKIEJ rzeszowski Sokołów Małopolski Wólka Niedźwiedzka Plakaty tematyczne, ekspozycja plac 2023-05-30
515 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W BRATKOWICACH rzeszowski Świlcza Bratkowice Prezentacja na stronie szkoły, lekcje na temat prześladowania ludności żydowskiej. 2023-09-06
516 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W MROWLI rzeszowski Świlcza Mrowla Wycieczka szkolna do Markowej -
517 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W MROWLI rzeszowski Świlcza Mrowla 1. Spotkanie szkolnego koła Caritas z ks. dr Witoldem Burdą - postulatorem procesu beatyfikacyjnego rodziny Ulmów z Markowej. 2023-05-17
518 SZKOŁA PODSTAWOWA W WÓLCE PODLEŚNEJ IM. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI rzeszowski Trzebownisko Wólka Podleśna Kto ratuje jedno życie ratuje cały świat. Polacy ratujący Żydów . Rodzina Ulmów, Irena Sendlerowa, Jan i Antonina Żabińscy. Projekt edukacyjny 2023-05-10
519 SZKOŁA PODSTAWOWA W WÓLCE PODLEŚNEJ IM. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI rzeszowski Trzebownisko Wólka Podleśna Kto ratuje jedno życie ratuje cały świat. Polacy ratujący Żydów . Rodzina Ulmów, Irena Sendlerowa, Jan i Antonina Żabińscy. Projekt edukacyjny 2023-05-12
520 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĄCE rzeszowski Trzebownisko Łąka Lekcja historii w kl. VIII nt. holocaustu "W okupowanej Polsce- holocaust wśród naszych sąsiadów" poświęcona Rodzinie Ulmów
521 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĄCE rzeszowski Trzebownisko Łąka Gazetka szkolna o Rodzinie Ulmów z uwzglednieniem tragizmu holocaustu w czasie II wojny światowej 2023-06-05
522 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĄCE rzeszowski Trzebownisko Łąka Wycieczka klasy VII i VIII do Muzeum Ulmów w Markowej 2023-09-20
523 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUKAWCU rzeszowski Trzebownisko Łukawiec 1. W klasach VI-VIIISP w ramach lekcji historii - wykorzystanie zasobów edukacyjnych IPN: a) Pakiet edukacyjny „Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej” b) https://ipn.gov.pl/pl/rodzina-ulmow c)Wystawa „Samarytanie z Markowej. Ulmowie – Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom. 2. Lekcja online IPN w Rzeszowie- Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej dla klasy VII-VIII SP. 3. Zorganizowanie w szkole okolicznościowej gazetki - wystawy w holu głównym na temat Rodziny Ulmów i Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. 4.Szkolny konkurs historyczny na wykonanie prezentacji multimedialnej/folderu prezentującego Rodzinę Ulmów i jej postawę w czasie II wojny. 5.Organizacja wyjazdu do Muzeum w Markowej dla uczniów z klas VI-VIII SP - 26.09.2023r. 2023-09-26
524 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TYCZYNIE rzeszowski Tyczyn Tyczyn Gazetki tematyczne o Beatyfikacji Rodziny Ulmów , upowszechnianie wiedzy o wielkich Polakach. 2023-09-05
525 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TYCZYNIE rzeszowski Tyczyn Tyczyn Rodzina Ulmów - tematem lekcji historii i zajęć z wychowawcą 2023-09-07
526 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TYCZYNIE rzeszowski Tyczyn Tyczyn Lekcje z przedstawicielem IPN Rzeszów - heroizm Polaków w czasie II wojny światowej, historia Rodziny Ulmów 2023-06-21
527 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. JULIANA KRZYŻANOWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W BUKOWSKU sanocki Bukowsko Bukowsko Przedstawienie historii rodziny Ulmów na godzinach wychowawczych, przygotowanie gazetki ściennej na korytarzu szkolnym i projekcja filmu o rodzinie Ulmów 2023-06-12-2023-06-15
528 SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA BŁ. O. ANASTAZEGO PANKIEWICZA W ZESPOLE SZKÓŁ W NOWOTAŃCU sanocki Bukowsko Nowotaniec "Samarytanie z Markowej" 2023-09-08
529 SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ IM.JANA PAWŁA II W POBIEDNIE sanocki Bukowsko Pobiedno Majówka pt: "Godni naśladowania " 2023-05-18
530 SZKOŁA PODSTAWOWA W RZEPEDZI sanocki Komańcza Rzepedź Kampania plakatowa "Zginąć, ale z honorem" 2023-06-07
531 SZKOŁA PODSTAWOWA W RZEPEDZI sanocki Komańcza Rzepedź Akcja plakatowa i prezentacja multimedialna 2023-06-08
532 SZKOŁA PODSTAWOWA W RZEPEDZI sanocki Komańcza Rzepedź Udostępnienie na stronie Biblioteki Szkoły Podstawowej plików IPN 2023-06-08
533 SZKOŁA PODSTAWOWA W RZEPEDZI sanocki Komańcza Rzepedź Zajęcia koła humanistycznego "Polacy, którzy ratowali osoby narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej 2023-06-06
534 SZKOŁA PODSTAWOWA W RZEPEDZI sanocki Komańcza Rzepedź Pogadanki na lekcjach historii 2023-06-12
535 SZKOŁA PODSTAWOWA W RZEPEDZI sanocki Komańcza Rzepedź Katecheza okolicznościowa o Rodzinie Ulmów 2023-06-07
536 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO W WISŁOKU WIELKIM sanocki Komańcza Wisłok Wielki Godziny z wychowawcą na temat Polaków ratujących osoby narodowości żydowskiej, być może świadectwa kogoś z rodziny uczniów. Udział klas starszych w uroczystości beatyfikacji rodziny Ulmów. 2023-09
537 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI W KOSTAROWCACH sanocki Sanok Kostarowce Prezentacja multimedialna "Rodzina Ulmów" 2023-09-01
538 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI W KOSTAROWCACH sanocki Sanok Kostarowce Uroczysty apel - prezentacja multimedialna" Rodzina Ulmów". 2023-06-15
539 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W MRZYGŁODZIE sanocki Sanok Mrzygłód Ulmowie - historia bohaterskiej rodziny - zajęcia z wychowawcami. 2023-05-15
540 SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEBIESZCZANACH sanocki Sanok Niebieszczany Rodzina Ulmów z Markowej i historia wypełniona dobrocią i miłością - konkurs plastyczny. 2023-05-12
541 SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEBIESZCZANACH sanocki Sanok Niebieszczany Wystawka na korytarzu szkolnym o Rodzinie Ulmów 2023-05-05
542 SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEBIESZCZANACH sanocki Sanok Niebieszczany Konkurs wiedzy o Rodzinie Ulmów 2023-05-15
543 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W PAKOSZÓWCE sanocki Sanok Pakoszówka Konkurs plastyczny 2023-06-19
544 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W PAKOSZÓWCE sanocki Sanok Pakoszówka apel 2023-06-12
545 TECHNIKUM NR 1 W SANOKU sanocki Sanok Sanok Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach - Słudzy Boży - Rodzina Ulmów 2023-05-25
546 SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 IM. GEN. BRONISŁAWA PRUGARA-KETLINGA sanocki Sanok Sanok Bohaterska Rodzina Wiktorii i Józefa Ulmów 2023-09-08
547 SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAŁUŻU sanocki Sanok Wujskie Ulmowie - prawdziwi ludzie. Lekcja otwarta 2023-09-07
548 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W CZASZYNIE sanocki Zagórz Czaszyn By pamięć nie umarła 2023-09-20
549 SZKOŁA PODSTAWOWA W BAŻANÓWCE sanocki Zarszyn Bażanówka Polacy wobec Holocaustu- lekcje historii 2023-06-12
550 SZKOŁA PODSTAWOWA W BAŻANÓWCE sanocki Zarszyn Bażanówka Lekcja religii- beatyfikacja rodziny Ulmów 2023-06-02
551 SZKOŁA PODSTAWOWA W BAŻANÓWCE sanocki Zarszyn Bażanówka Gazetka szkolna- Polacy wobec zagłady 2023-09-08
552 SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOSIELCACH sanocki Zarszyn Nowosielce Miłuj bliźniego swego 2023-09-08
553 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W ODRZECHOWEJ sanocki Zarszyn Odrzechowa "Rodzina Ulmów- przykładem Polaków, którzy z narażeniem życia ratowali osoby narodowości żydowskiej" -odwrócona lekcja Historii z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych przygotowanych przez uczniów 2023-05-18
554 SZKOŁA PODSTAWOWA W PIELNI sanocki Zarszyn Pielnia apel 2023-09-08
555 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GWOŹDŹCU stalowowolski Bojanów Gwoździec Gazetka szkolna o ludziach, którzy ratowali osoby narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej 2023-06-17
556 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYSZOWIE stalowowolski Bojanów Przyszów Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej 2023-05-17
557 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W PYSZNICY stalowowolski Pysznica Pysznica Zwyczajni - niezwyczajni bohaterowie II wojny światowej 2023-06-15
558 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ENERGETYKÓW W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Wystawa prac - plakatów wykonanych przez poszczególne klasy. Plakaty związane będą tematycznie z losami rodziny Ulmów i pomocą Żydom w czasie II wojny światowej. 2023-05-20
559 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ENERGETYKÓW W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Lekcje asystenckie w klasach IV-VI prowadzone przez uczniów klas VII- VIII, prezentujące losy rodziny Ulmów. 2023-05-17
560 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Wycieczka szkolna 2023-09-08
561 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WACŁAWA GÓRSKIEGO W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Akcja Żonkil - 80 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim 2023-04-19
562 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WACŁAWA GÓRSKIEGO W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Wycieczka klas 6-8 do Muzeum Pamięci Auschwitz-Birkenau 2023-04-13
563 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WACŁAWA GÓRSKIEGO W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Cykl zajęć na lekcjach historii i godzinach wychowawczych poświęconych popularyzacji wiedzy o życiu rodziny Ulmów. 2023-09-07
564 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WACŁAWA GÓRSKIEGO W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Wirtualny spacer po Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej 2023-09-06
565 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WACŁAWA GÓRSKIEGO W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola "Miłość ponad wszystko" - prezentacja, filmik, quiz - lekcje religii 2023-05-15
566 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką uczniowie obejrzeli i wysłuchali prezentacji dotyczącej historii rodziny Ulmów z Markowej. W prezentacji zostały wykorzystane materiały IPN ze strony internetowej. 2023-03-23
567 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Akcja Żonkile - pogadanka na lekcjach wychowawczych w klasach m.in. o rodzinie Ulmów z Markowej 2023-04-19
568 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Zwiedzanie Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej - wycieczka 2023-05-19
569 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola prelekcja dotycząca rodziny ratującej Żydów w Nisku. 2023-05-24
570 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR4 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Obejrzenie filmu o rodzinie Ulmów 2023-05-31
571 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR4 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola "Historia rodziny Ulmów ratujących Żydów podczas II wojny światowej" - lekcja historii 2023-05-22
572 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR4 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola "Historia rodziny Ulmów ratujących Żydów podczas II wojny światowej" - lekcja historii 2023-05-19
573 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR4 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola "Holocaust i świadectwo sprawiedliwych-rodzina Ulmów" - lekcja historii 2023-05-26
574 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR4 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola godziny wychowawcze, lekcje religii, prezentacje "" Sprawiedliwi wśród narodów świata- historia rodziny Ulmów." 2023-05-31
575 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Wycieczka szkolna 2023-09-08
576 TECHNIKUM NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Wycieczka szkolna 2023-09-08
577 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Wycieczka z udziałem uczniów do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. 6.10.2023r.
578 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Lekcja otwarta pt. Życie za życie. Historie Polaków, którzy oddali swoje życie za ratowanie Żydów w czasie drugiej wojny światowej (Lekcja z wykorzystaniem filmu pt. Życie za życie. Powstałego we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej i Narodowym Centrum Kultury) Termin realizacji zadania. 26 .09.2023r.
579 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Audycja poświęcona historii rodziny Ulmów. Tytuł audycji: W hołdzie miłosiernym. Rodzina Ulmów( Tytuł zaczerpnięty z książki pt. W hołdzie miłosiernym. Rodzina Ulmów, której autorami są Mateusz Szpytma i Jarosław Szarek)Termin realizacji zadania: Emisji audycji przez szkolny radiowęzeł. 8.09.2023r.
580 TECHNIKUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Wycieczka z udziałem uczniów do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. 6.10.2023r.
581 TECHNIKUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Lekcja otwarta pt. Życie za życie. Historie Polaków, którzy oddali swoje życie za ratowanie Żydów w czasie drugiej wojny światowej (Lekcja z wykorzystaniem filmu pt. Życie za życie. Powstałego we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej i Narodowym Centrum Kultury). 26.09.2023r.
582 TECHNIKUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Audycja poświęcona historii rodziny Ulmów. Tytuł audycji: W hołdzie miłosiernym. Rodzina Ulmów( Tytuł zaczerpnięty z książki pt. W hołdzie miłosiernym. Rodzina Ulmów, której autorami są Mateusz Szpytma i Jarosław Szarek). 8.09.2023r.
583 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W CZUDCU strzyżowski Czudec Czudec Film dokumentalny "Ulmowie męczennicy ratujący Żydów" - Przystanek Historia; projekcja podczas lekcji historii 2023-10-30
584 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W CZUDCU strzyżowski Czudec Czudec Audycja poświecona rodzinie Ulmów 2023-09-11
585 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W CZUDCU strzyżowski Czudec Czudec Audycja poświecona rodzinie Ulmów 2023-09-11
586 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W CZUDCU strzyżowski Czudec Czudec Wystawa IPN "Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej" 2023-10-16
587 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W CZUDCU strzyżowski Czudec Czudec Lekcje przeprowadzone przez edukatora IPN na temat "Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej" 2023-09-29
588 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W CZUDCU strzyżowski Czudec Czudec Realizacja projektu historycznego pt. "historia rodziny Ulmów", klasy VII-VIII 2023-10-20
589 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W CZUDCU strzyżowski Czudec Czudec Wycieczka do Muzeum Ulmów w Markowej 2023-09-15
590 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PUŁKOWNIKA KAZIMIERZA IRANKA OSMECKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W PSTRĄGOWEJ strzyżowski Czudec Pstrągowa PLAKAT 2023-05-29
591 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JÓZEFA WYBICKIEGO WE FRYSZTAKU strzyżowski Frysztak Frysztak Gazetka tematyczna, lekcje religii 2023-06-01
592 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JÓZEFA WYBICKIEGO WE FRYSZTAKU strzyżowski Frysztak Frysztak Gazetka tematyczna 2023-06-01
593 ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOGOŁOWIE strzyżowski Frysztak Gogołów Apel okolicznościowy - "RODZINA ULMÓW - DOBRZY SAMARYTANIE" 2023-09-08
594 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW.JANA KANTEGO W LUBLI strzyżowski Frysztak Lubla Pamiętamy o Rodzinie Ulmów 2023-06-07
595 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W STĘPINIE strzyżowski Frysztak Stępina Pogadanka na temat pomocy Żydom w okresie II WŚ, ścienna gazetka tematyczna 2023-06-05
596 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. RODZINY W LUTCZY strzyżowski Niebylec Lutcza Uroczysty apel 2023-09-08
597 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. RODZINY W LUTCZY strzyżowski Niebylec Lutcza Wycieczka uczniów kl. VI-VIII do Muzeum w Markowej 2023-06-02
598 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. RODZINY W LUTCZY strzyżowski Niebylec Lutcza Lekcja z pracownikiem IPN 2023-05-26
599 SZKOŁA PODSTAWOWA IM KSIĘDZA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W POŁOMI strzyżowski Niebylec Połomia 1) Zorganizowanie wyjazdu do Markowej, 2) Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem IPN, 3) Podaganki na godzinach wychowawczych i religii 2023-09-10
600 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W DOBRZECHOWIE strzyżowski Strzyżów Dobrzechów Polacy ratujący Żydów na terenie parafii Dobrzechów. 2023-06-21
601 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ORŁA BIAŁEGO W STRZYŻOWIE strzyżowski Strzyżów Strzyżów Realizacja zajęć z projektu" Zawołani po imieniu" przybliżających sylwetki Polaków ratujących Żydów podczas okupacji niemieckiej na Podkarpaciu ( Rodzina Ulmów, Michał Stasiuk). 2023-09-07
602 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ORŁA BIAŁEGO W STRZYŻOWIE strzyżowski Strzyżów Strzyżów Realizacja zajęć z projektu "Zawołani po imieniu" przybliżających sylwetki Polaków ratujących Żydów podczas okupacji niemieckiej na Podkarpaciu ( Rodzina Ulmów). 2023-06-14
603 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W STRZYŻOWIE strzyżowski Strzyżów Strzyżów Lekcja historii dla kl. 8 na temat: „Polacy wobec Holokaustu” 2023-06-16
604 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W STRZYŻOWIE strzyżowski Strzyżów Strzyżów Przedstawienie dla uczniów klas 1-3 pt: „Samarytanie z Markowej” 2023-06-13
605 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W STRZYŻOWIE strzyżowski Strzyżów Strzyżów Konkurs wiedzy dla uczniów klas 5-7 pod hasłem: „Ulmowie - męczennicy ratujący Żydów” 2023-06-06
606 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W STRZYŻOWIE strzyżowski Strzyżów Strzyżów Konkurs plastyczny pod hasłem: „Gorliwa modlitwa, praca i miłość bliźniego w życiu Rodziny Ulmów” 2023-05-31
607 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W STRZYŻOWIE strzyżowski Strzyżów Strzyżów Lekcja historii dla kl. 8 na temat: „Istota człowieczeństwa – historia Rodziny Ulmów” 2023-05-19
608 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W STRZYŻOWIE strzyżowski Strzyżów Strzyżów Tablica informacyjna przedstawiająca najważniejsze fakty z życia Rodziny Ulmów 2023-05-18
609 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W STRZYŻOWIE strzyżowski Strzyżów Strzyżów Informacja dotycząca konkursu i historii Rodziny Ulmów dostępna na stronie internetowej szkoły i facebooku placówki 2023-05-17
610 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W STRZYŻOWIE strzyżowski Strzyżów Strzyżów Konferencja naukowa „Historia Rodziny Ulmów” połączona z warsztatami plastycznymi 2023-05-12
611 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W STRZYŻOWIE strzyżowski Strzyżów Strzyżów Lekcja religii dla kl. 2 na temat: „Modlitwa i praca oraz miłość bliźniego w życiu Rodziny Ulmów” 2023-05-12
612 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W STRZYŻOWIE strzyżowski Strzyżów Strzyżów Lekcja religii dla kl. 1 na temat: „Modlitwa i praca oraz miłość bliźniego w życiu Rodziny Ulmów” 2023-05-11
613 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA W WYSOKIEJ STRZYŻOWSKIEJ strzyżowski Strzyżów Wysoka Strzyżowska Wycieczka do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej w Markowej 2023-09-27
614 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W ŻYZNOWIE strzyżowski Strzyżów Żyznów Warsztaty - "Cena odwagi i sprzeciwu - historia rodziny Ulmów" - klasy VII - VIII. 2023-06-05
615 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO tarnobrzeski Baranów Sandomierski Baranów Sandomierski Pokazanie i przedstawienie rodziny Ulmów omówienie ich heroicznego czynu. . 2023-05-15
616 ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKOPANIU tarnobrzeski Baranów Sandomierski Skopanie Historia rodziny Ulmów 2023-06-01
617 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. ADAMA OSETKA W GORZYCACH tarnobrzeski Gorzyce Gorzyce Lekcja, podczas której nauczyciel przedstawi historię Rodziny Ulmów 2023-05-18
618 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SPECJALNA W GRĘBOWIE tarnobrzeski Grębów Grębów "Cena odwagi i sprzeciwu- historia rodziny Ulmów" 2023-09-08
619 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W NOWEJ DĘBIE tarnobrzeski Nowa Dęba Nowa Dęba Zajęcia na godzinach wychowawczych dotyczące Rodziny Ulmów. Wystawa w szkole poświęcona wybranym Polakom ratującym Żydów w czasie II wojny światowej. 2023-09-08
620 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W NOWEJ DĘBIE tarnobrzeski Nowa Dęba Nowa Dęba Tydzień z Rodziną Ulmów (konkursy, wystawy, wycieczka) 2023-09-25
621 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BRONISŁAWA ZYBURY W NOWEJ DĘBIE tarnobrzeski Nowa Dęba Nowa Dęba W ramach Uroczystości Beatyfikacji Rodziny Ulmów w naszej szkole zostaną przeprowadzone w kl. IV -VIII lekcje historii przedstawiające Ulmów. Lekcja będzie skorelowana z informacjami o Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej a zarazem zachęta do odwiedzenia tego miejsca. Dodatkowym podsumowaniem lekcji będzie wykonanie wspólnie z w/w klasami wystawy w klasopracowni historycznej pt: "Bohaterska Rodzina Ulmów". 2023-05-22
622 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIAŁOBRZEGACH łańcucki Białobrzegi Białobrzegi konkurs plastyczny oraz minispektakl teatralny 2023-09-12
623 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZARNEJ łańcucki Czarna Czarna Konkurs wewnątrzklasowy (podsumowanie) - prezentacja multimedialna. Uczniowie przygotowują prezentację w domu, na informatyce (ewentualnie godzina wychowawcza) prezentują je w klasach młodszych
624 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZARNEJ łańcucki Czarna Czarna Pogadanka , flm dokumentalno - fabularny poświęcony Rodzinie Ulmów ( np. "Chleba naszego Powszedniego") 2023-06-05
625 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZARNEJ łańcucki Czarna Czarna Wycieczka klasy 8 do byłego obozu koncentracyjnego Auszchwitz-Birkenau oraz do Muzeum Rodziny Ulmów w Markowej. 2023-06-06
626 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZARNEJ łańcucki Czarna Czarna Lekcję j. polskiego "Ludzie, którzy ratowali wiarę w człowieka" poświęcono "sprawiedliwym wśród narodów świata" - wymieniono konkretne osoby, w tym rodzinę Ulmów z Markowej oraz wspomniano o beatyfikacji 2023-06-12
627 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZARNEJ łańcucki Czarna Czarna W związku z zaplanowaną na dzień 10.09.2023 roku beatyfikacją rodziny Ulmów, na zajęcia z religii przygotowano na początek nowego roku szkolnego 2023/24 okolicznościowe katechezy, projekcje filmów o rodzinie Ulmów z Markowej dla wszystkich klas 1 -8 SP. 2023-09-11
628 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZARNEJ łańcucki Czarna Czarna Pogadanka na lekcji wychowawczej wraz z wirtualną wycieczką do Muzeum Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej w Markowej 2023-05-29
629 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZARNEJ łańcucki Czarna Czarna Przedstawienie sylwetek i tragicznej historii rodziny Ulmów na lekcjach historii w klasach 4-8 w kontekście zagłady narodu żydowskiego w czasie II Wojny Światowej oraz istoty odznaczenia Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata 2023-04-10
630 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZARNEJ łańcucki Czarna Czarna Udział uczennic w konkursie plastycznym "Rodzina Ulmów. Historia wypełniona Miłością" zorganizowanym przez Fundację BO WARTO z siedzibą w Warszawie 2023-05-10
631 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZARNEJ łańcucki Czarna Czarna wyjazd uczniów do Markowej do Muzeum Rodziny Ulmów 2023-06-01
632 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.OBROŃCÓW WESTERPLATTE W DĄBRÓWKACH łańcucki Czarna Dąbrówki zajęcia przedszkolne o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej 2023-06-13
633 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.OBROŃCÓW WESTERPLATTE W DĄBRÓWKACH łańcucki Czarna Dąbrówki przeprowadzenie lekcji historii, języka polskiego, języka angielskiego i religii o Polakach, którzy z narażeniem życia ratowali osoby narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej 2023-06-12
634 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.OBROŃCÓW WESTERPLATTE W DĄBRÓWKACH łańcucki Czarna Dąbrówki konkurs wiedzy 2023-11-16
635 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.OBROŃCÓW WESTERPLATTE W DĄBRÓWKACH łańcucki Czarna Dąbrówki wyjazd klasy ósmej do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej 2023-10-10
636 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.OBROŃCÓW WESTERPLATTE W DĄBRÓWKACH łańcucki Czarna Dąbrówki konkurs plastyczny 2023-09-21
637 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRZEMIENICY łańcucki Czarna Krzemienica Lekcja otwarta z religii dotycząca Rodziny 2023-05-26
638 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MEDYNI GŁOGOWSKIEJ łańcucki Czarna Medynia Głogowska "Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat" 2023-06-12
639 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA PIGONIA W MEDYNI ŁAŃCUCKIEJ łańcucki Czarna Medynia Łańcucka Konkurs historyczny "RODZINA ULMÓW Z MARKOWEJ" 2023-06-06
640 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W WOLI MAŁEJ łańcucki Czarna Wola Mała Konkurs szkolny na prezentację multimedialną, uroczysty apel 2023-09-08
641 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W WOLI MAŁEJ łańcucki Czarna Wola Mała Gazetka okolicznościowa 2023-06-16
642 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W ZALESIU łańcucki Czarna Zalesie Prelekcja, gazetka okolicznościowa 2023-06-05
643 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA RAKA W HUSOWIE łańcucki Markowa Husów "Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat" - lekcje okolicznościowe w klasach 4-8 2023-09-05
644 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA RAKA W HUSOWIE łańcucki Markowa Husów Konkurs plastyczny. 2023-09-04
645 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA RAKA W HUSOWIE łańcucki Markowa Husów Wystawa "Rodzina Ulmów - honorując sprawiedliwych - cykl lekcji w klasach 6 -8. 2022-11-25
646 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SŁUG BOŻYCH RODZINY ULMÓW W MARKOWEJ łańcucki Markowa Markowa Współorganizacja wojewódzkiego konkursu wiedzy o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej 2023-10-13
647 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SŁUG BOŻYCH RODZINY ULMÓW W MARKOWEJ łańcucki Markowa Markowa Wystawa o rodzinie Ulmów 2023-03-06
648 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SŁUG BOŻYCH RODZINY ULMÓW W MARKOWEJ łańcucki Markowa Markowa Organizacja powiatowego konkursu wiedzy "Rodzina Ulmów z Markowej" 2023-06-14
649 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SŁUG BOŻYCH RODZINY ULMÓW W MARKOWEJ łańcucki Markowa Markowa Lekcje z metodykami z PCEN wg opracowanych scenariuszy 2023-05-30
650 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SŁUG BOŻYCH RODZINY ULMÓW W MARKOWEJ łańcucki Markowa Markowa Uroczysta akademia z okazji Dnia Patrona 2023-03-23
651 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SŁUG BOŻYCH RODZINY ULMÓW W MARKOWEJ łańcucki Markowa Markowa Organizacja Wojewódzki konkurs plastyczny "Rodzina Ulmów z Markowej - historia która inspiruje" 2023-03-23
652 SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W RAKSZAWIE łańcucki Rakszawa Rakszawa godzina wychowawcza na temat Rodziny Ulmów 2023-06-16
653 SZKOŁA PODSTAWOWA W WĘGLISKACH łańcucki Rakszawa Węgliska Gazetka okolicznościowa 2023-06-12
654 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. ANTONIEGO TYCZYŃSKIEGO W ALBIGOWEJ łańcucki Łańcut Albigowa Przeprowadzenie w poszczególnych klasach lekcji na temat Polaków, którzy ratowali osoby narodowości żydowskiej w trakcie II wojny światowej 2023-06-16
655 SZKOŁA PODSTAWOWA W CIERPISZU łańcucki Łańcut Cierpisz apel - ,, Samarytanie z Markowej" 2023-06-20
656 SZKOŁA PODSTAWOWA W GŁUCHOWIE łańcucki Łańcut Głuchów Piesza pielgrzymka we wrześniu, konkurs plastyczny i konkurs wiedzy, tematyczne lekcje katechezy i zajęć wychowawczych
657 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PŁK. LEOPOLDA LISA-KULI W KOSINIE łańcucki Łańcut Kosina Prezentacje podczas lekcji (religia i godzina wychowawcza) poświęconych rodzinie Ulmów. Wykonanie wystawy tematycznej na korytarzu szkolnym poświęconej rodzinie Ulmów. 2023-06-05
658 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KRACZKOWEJ łańcucki Łańcut Kraczkowa lekcja muzealna w Muzeum Ulmów w Markowej, tematyczne lekcje wychowawcze 2023-06-07
659 SZKOŁA PODSTAWOWA W ROGÓŻNIE łańcucki Łańcut Rogóżno Wycieczka do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
660 SZKOŁA PODSTAWOWA W ROGÓŻNIE łańcucki Łańcut Rogóżno Lekcja online realizowana z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
661 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAPITANA WACŁAWA NYCZA W SONINIE łańcucki Łańcut Sonina Szkolna lekcja historii 2023-05-26
662 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SONINIE łańcucki Łańcut Sonina Szkolna lekcja historii 2023-05-26
663 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA BOSKO W WYSOKIEJ łańcucki Łańcut Wysoka Szkolny konkurs plastyczny o rodzinie Ulmów, ekspozycja prac uczniowskich 2023-09-11
664 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA BOSKO W WYSOKIEJ łańcucki Łańcut Wysoka Wycieczki do Muzeum Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej w Markowej- uczniowie kl. 6-8 2023-06
665 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA BOSKO W WYSOKIEJ łańcucki Łańcut Wysoka Przeprowadzenie w kl.1-8 lekcji poświęconych sylwetkom Polaków ratujących Żydów z wykorzystaniem materiałów ze strony ulmowie.pl 2023-06-01-16
666 TECHNIKUM W WYSOKIEJ łańcucki Łańcut Wysoka Konkurs wiedzy o Rodzinie Ulmów 2023-06-14
667 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE łańcucki Łańcut Łańcut Prelekcja pracowników IPN Rzeszów, wystawa prac uczniów dotycząca tematu, lekcje tematyczne, wyjazd do muzeum rodziny Ulmów w Markowej, projekcja filmu "Chleba naszego powszedniego" 2023-06-07
668 TECHNIKUM NR 3 IM. JANA INGLOTA łańcucki Łańcut Łańcut - pogadanki na lekcjach historii, WoS i historia i teraźniejszość, godzinach wychowawczych, wycieczki wybranych klas do Muzeum Rodziny Ulmówi
669 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ŁAŃCUCIE łańcucki Łańcut Łańcut wystawa na temat historii rodziny Ulmów 2023-05-29
670 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ŁAŃCUCIE łańcucki Łańcut Łańcut Wycieczka do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej 2023-06-22
671 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ŁAŃCUCIE łańcucki Łańcut Łańcut Lekcja "Rodzina Ulmów - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata" - klasa IV" 2023-05-16
672 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ŁAŃCUCIE łańcucki Łańcut Łańcut Lekcja "Rodzina Ulmów - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata" - klasa V 2023-05-18
673 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ŁAŃCUCIE łańcucki Łańcut Łańcut Lekcja "Historia rodziny Ulmów" - klasa V, VI, VIII 2023-05-19
674 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ŁAŃCUCIE łańcucki Łańcut Łańcut Lekcja "Historia rodziny Ulmów" - klasa VIII 2023-05-18
675 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ŁAŃCUCIE łańcucki Łańcut Łańcut Lekcja "Historia rodziny Ulmów" - klasa V 2023-05-22