Jubileusz 250. lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej - działania szkół i placówek, które zostaną podjęte w celu upowszechnienia wiedzy o historii i zasługach Komisji Edukacji Narodowej

16
35
96
98
70
28
60
14
24
45
93
56
34
49
35
77
42
78
37
58
18
19
21
65
16


LP Nazwa szkoły Powiat Gmina Miejscowość Nazwa działania Data
1 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W CZARNEJ bieszczadzki Czarna Czarna Górna Konkurs plastyczny KEN 2023-10-20
2 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W CZARNEJ bieszczadzki Czarna Czarna Górna Pasowanie na ucznia z uwzględnieniem 250 rocznicy powstania KEN 2023-10-20
3 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W CZARNEJ bieszczadzki Czarna Czarna Górna Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 250 rocznica powstania KEN 2023-10-12
4 SZKOŁA PODSTAWOWA W POLANIE bieszczadzki Czarna Polana Akademia 2023-10-13
5 SZKOŁA PODSTAWOWA IM WOJSK OCHRONY POGRANICZA bieszczadzki Lutowiska Lutowiska Uroczysta Akademia z okazji 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej z udziałem przedstawicieli organu prowadzącego i lokalnych instytucji, min. Straży Granicznej, Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Nadleśnictwa Lutowiska, GOPS. Wykonanie gazetki informacyjnej na korytarzu szkolnym. Przeprowadzenie lekcji historycznej "Szkoła dawniej a dziś" z wykorzystaniem eksponatów ze Szkolnej Izby Regionalnej. Uroczyste Pasowanie Pierwszoklasisty z udziałem nauczycieli i rodziców. 2023-10-16
6 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W ROPIENCE bieszczadzki Ustrzyki Dolne Ropienka Uroczysty przemarsz społeczności szkolnej ulicami Ropienki połączony z odczytywaniem najważniejszych faktów historycznych związanych z powołaniem KEN i zakończony Mszą Świętą. 2023-10-13
7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W USTRZYKACH DOLNYCH bieszczadzki Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne Konkurs na portret nauczyciela dla klas I - III 2023-09-04
8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W USTRZYKACH DOLNYCH bieszczadzki Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne Dzień z nowoczesną technologią – inicjatywa środowiskowa 2023-10-11
9 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W USTRZYKACH DOLNYCH bieszczadzki Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne Konkurs na prezentację multimedialną na temat KEN 2023-10-05
10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W USTRZYKACH DOLNYCH bieszczadzki Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2023-10-13
11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W USTRZYKACH DOLNYCH bieszczadzki Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne Moja ilustracja wybranej bajki Ignacego Krasickiego” – konkurs plastyczny dla klas 4 – 8 2023-09-28
12 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W USTRZYKACH DOLNYCH bieszczadzki Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne I śmiech niekiedy może być nauką” – dydaktyzm bajek Ignacego Krasickiego – lekcja języka polskiego w klasach 4 – 8. 2023-09-28
13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W USTRZYKACH DOLNYCH bieszczadzki Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne Narodziny polskiej nauki - Historia Komisji Edukacji Narodowej – lekcja historii w klasach 4 – 8. 2023-09-25
14 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE bieszczadzki Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne konkurs na prezentację multimedialną 2023-10-13
15 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE bieszczadzki Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne uroczysta akademia 2023-10-13
16 SZKOŁA PODSTAWOWA W WOJTKOWEJ bieszczadzki Ustrzyki Dolne Wojtkowa Akademia rocznicowa, pasowanie na ucznia klasy 1, konkurs plastyczny 2023-10-12
17 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE brzozowski Brzozów Brzozów 13 października 2023 r. - Uroczyste obchody 250-lecia utworzenia KEN: przemarsz ulicami miasta do Bazyliki Mniejszej w Brzozowie, Msza Święta, uroczysta akademia; Październik/Listopad - Bieg (sztafeta) "250 km na 250-lecie utworzenia KEN"; Grudzień - Konkurs historyczny połączony z "lekcją historii" dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych 2023-10-13
18 TECHNIKUM NR 1 brzozowski Brzozów Brzozów 13 października 2023 r. - Uroczyste obchody 250-lecia utworzenia KEN: przemarsz ulicami miasta do Bazyliki Mniejszej w Brzozowie, Msza Święta, uroczysta akademia; Październik/Listopad - Bieg (sztafeta) "250 km na 250-lecie utworzenia KEN"; Grudzień - Konkurs historyczny połączony z "lekcją historii" dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych 2023-10-13
19 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 IM. BŁ. S. C. FARON W BRZOZOWIE brzozowski Brzozów Brzozów Przedstawienie teatralne "Dzień Edukacji Narodowej" 2023-10-13
20 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1IM.WŁ.SZAFERAW BRZOZOWIE brzozowski Brzozów Brzozów apel, konkurs 2023-10-13
21 PRZEDSZKOLE SAMORZADOWEW GRABOWNICY STARZEŃSKIEJ brzozowski Brzozów Grabownica Starzeńska montaż słowno-muzyczny 2023-10-13
22 PRZEDSZKOLE SAMORZADOWEW GRABOWNICY STARZEŃSKIEJ brzozowski Brzozów Grabownica Starzeńska montaż słowno-muzyczny 2023-10-13
23 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2W HUMNISKACH brzozowski Brzozów Humniska akademia 2023-10-13
24 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.KRÓLOWEJ JADWIGI W HUMNISKACH brzozowski Brzozów Humniska Akademia, gazetka szkolna 2023-10-13
25 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2IM.I.ŁUKASIEWICZAW HUMNISKACH brzozowski Brzozów Humniska Uroczysta akademia, lekcje na godzinach wychowawczych, gazetki. 2023-10-13
26 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.KS. PAWŁA KOMBORSKIEGO W PRZYSIETNICY brzozowski Brzozów Przysietnica konkursy wiedzy upowszechniające historię i zasługi KENi uroczysta akademia 2023-10-11
27 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1IM.MARII KONOPNICKIEJW PRZYSIETNICY brzozowski Brzozów Przysietnica Konkurs wiedzowy oraz uroczysta akademia z ok. 250 lecia Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-11
28 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWEW PRZYSIETNICY brzozowski Brzozów Przysietnica Konkurs wiedzowy oraz uroczysta akademia z ok. 250 lecia Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-11
29 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWEW STAREJ WSI brzozowski Brzozów Stara Wieś Uroczysta akademia 2023-10-12
30 SZKOŁA PODSTAWOWAIM.PROF. W.PAŃKIW TURZYM POLU brzozowski Brzozów Turze Pole Akademia połączona ze świętem szkoły i pasowaniem na ucznia klasy I 2023-10-09
31 SZKOŁA PODSTAWOWA W ZMIENNICY brzozowski Brzozów Zmiennica AKADEMIA SZKOLNA 2023-10-13
32 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BARYCZY brzozowski Domaradz Barycz Apel okolicznościowy 2023-10-13
33 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOMARADZU brzozowski Domaradz Domaradz Apel, konkursy 2023-10-13
34 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W DOMARADZU brzozowski Domaradz Domaradz Apel, konkursy 2023-10-13
35 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. PRAŁATA ANTONIEGO KOŁODZIEJA W DOMARADZU brzozowski Domaradz Domaradz Apel, konkursy 2023-10-13
36 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GOLCOWEJ brzozowski Domaradz Golcowa 250 lat jednolitej edukacji naszego Narodu 2023-10-13
37 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI W DYDNI brzozowski Dydnia Dydnia akja informacyjno - edukacyjna nt. dziedzictwa KEN 2023-10-13
38 SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABÓWCE brzozowski Dydnia Grabówka uroczysta akademia 2023-10-13
39 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W JABŁONCE brzozowski Dydnia Jabłonka "Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć" - akademia z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
40 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W NIEBOCKU brzozowski Dydnia Niebocko Uroczyste obchody - Msza Św. Uroczysta akademia 2023-10-13
41 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W NIEBOCKU brzozowski Dydnia Niebocko Uroczysta akademia 2023-10-13
42 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W HACZOWIE Z FILIĄ W TRZEŚNIOWIE brzozowski Haczów Haczów Akademia 2023-10-20
43 SZKOŁA PODSTAWOWA W JABŁONICY POLSKIEJ brzozowski Haczów Jabłonica Polska Akademia 2023-10-12
44 SZKOŁA PODSTAWOWA W MALINÓWCE brzozowski Haczów Malinówka Wystawka tematyczna 2023-10-13
45 SZKOŁA PODSTAWOWA W MALINÓWCE brzozowski Haczów Malinówka Akademia szkolna 2023-10-13
46 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA W BLIZNEM brzozowski Jasienica Rosielna Blizne Uroczysta akademia "Chylimy głowy w podzięce za Wasz trud i serce". 2023-10-12
47 SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENICY ROSIELNEJ IM.ŚW.JANA PAWŁA II brzozowski Jasienica Rosielna Jasienica Rosielna Uroczysta, szkolna akademia, konkurs 2023-10-13
48 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY I KRÓLOWEJ JADWIGI brzozowski Jasienica Rosielna Orzechówka akademia środowiskowa 2023-10-12
49 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W IZDEBKACH brzozowski Nozdrzec Izdebki Akademia szkolna z okazji 250- lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
50 SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLISKACH brzozowski Nozdrzec Siedliska Akademia z Okazji 250 rocznicy powstania KEN, pogadanki na lekcjach z uczniami o tym wydarzeniu. 2023-10-13
51 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W WESOŁEJ brzozowski Nozdrzec Wesoła ""Szkoła kiedyś i dziś"- prezentacja multimedialna 2023-10-13
52 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W BRZOSTKU dębicki Brzostek Brzostek Uroczystość nadania nowego sztandaru. Międzypowiatowy konkurs plastyczny Ojcowie Komisji Edukacji Narodowej. 2023-10-19
53 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH dębicki Brzostek Januszkowice Akademia z okazji 250 rocznicy uchwalenia Komisji Edukacji Narodowej. Przygotowanie prezentacji okolicznościowej. 2023-10-12
54 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BOROWEJ dębicki Czarna Borowa lekcja historii-Powstanie KEN-w kl.VII i V 2023-09-28
55 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARNEJ dębicki Czarna Czarna okolicznościowa wystawa na korytarzu 2023-10-13
56 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARNEJ dębicki Czarna Czarna lekcje historii poświęcone tej tematyce 2023-10-12
57 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARNEJ dębicki Czarna Czarna Uroczysta akademia 2023-10-13
58 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JAŹWINACH dębicki Czarna Jaźwiny Historia Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
59 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RÓŻY dębicki Czarna Róża Uroczysta Akademia dla społeczności szkolnej. 2023-10-13
60 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RÓŻY dębicki Czarna Róża Uroczysta Akademia dla społeczności szkolnej. 2023-10-13
61 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W STAREJ JASTRZĄBCE dębicki Czarna Stara Jastrząbka Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2023-10-13
62 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W DĘBICY dębicki Dębica Dębica 4. Jubileuszowe wydanie gazetki szkolnej – „250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej” 2023-10-20
63 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W DĘBICY dębicki Dębica Dębica 6. Konkurs „Żywa lekcja historii – Nauczyciel – mentor – wzór w różnych dziedzinach sztuki”. 2023-10-11
64 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W DĘBICY dębicki Dębica Dębica 1. Prelekcja przez radiowęzeł – „Dziedzictwo Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-12
65 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. GENERAŁA TADEUSZA BORA-KOMOROWSKIEGO dębicki Dębica Dębica Przygotowanie wystawy tematycznej na korytarzu szkolnym dotyczącej historii i znaczenia KEN 2023-10-02
66 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. GENERAŁA TADEUSZA BORA-KOMOROWSKIEGO dębicki Dębica Dębica Przeprowadzenie godzin wychowawczych nt. Komisji Edukacji Narodowej i jej znaczenia dla rozwoju szkolnictwa 2023-10-09
67 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. KS. PROF. ALOJZEGO FRANCISZKA NOSALA W DĘBICY dębicki Dębica Dębica cykl lekcji historii poświęconych działalności i powstaniu KEN 2023-10-16
68 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. KS. PROF. ALOJZEGO FRANCISZKA NOSALA W DĘBICY dębicki Dębica Dębica akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
69 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. ARMII KRAJOWEJ W DĘBICY dębicki Dębica Dębica Akademia z okazji DEN wraz w prezentacją multimedialną pt."Komisja Edukacji Narodowej-fenomen w europejskim szkolnictwie XVIII wieku" 2023-10-13
70 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W DĘBICY dębicki Dębica Dębica Przedszkolny Dzień Edukacji Narodowej 2023-10-13
71 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W DĘBICY dębicki Dębica Dębica Wykonanie prac plastycznych przez wszystkie grupy przedszkolne na temat ,, Upominek dla mojej pani "-ekspozycja prac na korytarzu w kącikach plastycznych 2023-10-10
72 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W DĘBICY dębicki Dębica Dębica Przygotowanie okazjonalnych upominków przez grupę starszaków dla pracowników przedszkola z okazji ,,DEN" 2023-10-13
73 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W DĘBICY dębicki Dębica Dębica Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej polączona z prezentacją multimedialno- edukacyjną dla dzieci na temat ,,Jubileusz 250 lecia powołania KEN" 2023-10-13
74 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W DĘBICY dębicki Dębica Dębica Przygotowanie gazetki pod hasłem Jubileusz 250 lecia powołania KEN połączonej z Dziejami Przedszkola Miejskiego nr 4 " -wyeksponowanie jej dla dzieci ,rodziców i pracowników na korytarzu przedszkolnym . 2023-10-12
75 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W DĘBICY dębicki Dębica Dębica Uroczystość wewnątrzprzedszkolna "Dzień Edukacji Narodowej" 2023-10-12
76 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DĘBICY dębicki Dębica Dębica Uroczystość wewnątrzprzedszkolna dla wszystkich grup przedszkolnych 2023-10-13
77 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 W DĘBICY dębicki Dębica Dębica Kształtowanie młodych umysłów wymaga wielkiego serca. 2023-10-13
78 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 W DĘBICY dębicki Dębica Dębica Przygotowanie prezentacji multimedialnej przez zespół nauczycieli na temat 250 rocznicy KEN 2023-10-11
79 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 W DĘBICY dębicki Dębica Dębica Wykonanie kartek okolicznościowych dla nauczycieli przez dzieci podczas zajęć edukacyjnych plastycznych 2023-10-10
80 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 W DĘBICY dębicki Dębica Dębica Uroczystość z okazji DEN w przedszkolu połączona z prezentacją multimedialną i wręczeniem wszystkim pracownikom kartek okolicznościowych przez dzieci 2023-10-13
81 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 W DĘBICY dębicki Dębica Dębica Przygotowanie gazetki upamiętniającej rocznicę 250-lecia KEN 2023-10-13
82 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO dębicki Dębica Dębica - organizacja debaty oksfordzkiej pt. "Co jest ważniejsze w edukacji dzieci i młodzieży: wartości czy wiedza?", przygotowanie gazetek ściennych na temat KEN w salach lekcyjnych i na korytarzach szkoły, dzień tematyczny Samorządu Uczniowskiego – młodzież przebierze się w elementy strojów z epoki (XVIII wiek), przywołanie dziedzictwa KEN podczas akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2023-10-12
83 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W DĘBICY dębicki Dębica Dębica Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat 250 rocznicy powołania KEN 2023-10-16
84 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W DĘBICY dębicki Dębica Dębica Organizacja szkolnej uroczystości z okazji 250 rocznicy powołania KEN 2023-10-13
85 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W DĘBICY dębicki Dębica Dębica Organizacja powiatowej uroczystości z okazji 250 rocznicy powołania KEN 2023-10-12
86 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W DĘBICY dębicki Dębica Dębica akademia 2023-10-13
87 SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO LKS IGLOOPOL DĘBICA dębicki Dębica Dębica 3. Konkurs plastyczny – „Nauczyciel w moich oczach” 2023-10-13
88 SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO LKS IGLOOPOL DĘBICA dębicki Dębica Dębica 1. Prelekcja przez radiowęzeł – „Dziedzictwo Komisji Edukacji Narodowej” 2023-10-12
89 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W DĘBICY dębicki Dębica Dębica Edukacja dobrem każdego pokolenia Polaków - akademia, konkurs dla uczniów, wystawa - październik 2023 2023-10-13
90 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA LAZAROWICZA W GUMNISKACH dębicki Dębica Gumniska Uroczysta akademia z okazji 250 lecia KEN z zaproszeniem nauczycieli emerytów 2023-10-13
91 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA Z LATOSZYNA W LATOSZYNIE dębicki Dębica Latoszyn Lekcje tematyczne na historii i języku polskim. Gazetka szkolna. Akadaemia z okazji Jubileuszu 250 lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej. 2023-09-13
92 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W NAGAWCZYNIE dębicki Dębica Nagawczyna Warsztaty z kaligrafii 2023-09-28
93 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W NAGAWCZYNIE dębicki Dębica Nagawczyna Wspólne czytanie fragmentów dzieł słynnych Polaków wraz z emerytowanymi nauczycielami naszej szkoły, księdzem, sołtysem przedstawicielami OSP, Seniorami oraz KGW, wspomnienia emerytowanych nauczycieli na temat dawnej szkoły 2023-09-15
94 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W NAGAWCZYNIE dębicki Dębica Nagawczyna Przeprowadzenie lekcji na temat szkół anglojęzycznych i niemieckojęzycznych 2023-09-29
95 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W NAGAWCZYNIE dębicki Dębica Nagawczyna Lekcja matematyki – układanie oraz rozwiązywanie zadań z wynikiem 250 2023-10-09
96 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W NAGAWCZYNIE dębicki Dębica Nagawczyna Wywiad z emerytowanymi nauczycielami 2023-09-15
97 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W NAGAWCZYNIE dębicki Dębica Nagawczyna Wystawa kronik szkolnych w bibliotece 2023-09-18
98 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W NAGAWCZYNIE dębicki Dębica Nagawczyna Wykonanie pamiątkowego kotylionu na akademię 2023-10-06
99 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W NAGAWCZYNIE dębicki Dębica Nagawczyna Zorganizowanie biegu na 250m 2023-10-12
100 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W NAGAWCZYNIE dębicki Dębica Nagawczyna Przygotowanie przez uczniów prezentacji: „Historia Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-11
101 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W NAGAWCZYNIE dębicki Dębica Nagawczyna Wspomnienie szkoły – wywiady uczniów z ich dziadkami lub babciami opublikowanie ich na stronie szkoły 2023-10-09
102 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W NAGAWCZYNIE dębicki Dębica Nagawczyna 1) Wycieczka do Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz” w Jasionce 2023-09-26
103 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W NAGAWCZYNIE dębicki Dębica Nagawczyna Czytanie fragmentów Ustawy Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-06
104 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W NAGAWCZYNIE dębicki Dębica Nagawczyna Podsumowanie działań związanych z 250 leciem KEN - uroczysta akademia z udziałem zaproszonych gości. 2023-10-13
105 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W PODGRODZIU dębicki Dębica Podgrodzie Z KEN ku sztucznej inteligencji... 2023-10-13
106 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTWAOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W PUSTKOWIE dębicki Dębica Pustków Wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów o tematyce "Historia powstania KEN" 2023-10-12
107 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTWAOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W PUSTKOWIE dębicki Dębica Pustków Uroczysta Akademia upamiętniająca 250 rocznicę powołania KEN połączona z Mszą Św. w intencji twórców KEN i zmarłych pracowników nasze szkoły. 2023-10-13
108 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PUSTKOWIE-OSIEDLU dębicki Dębica Pustków-Osiedle akademia szkolna 2023-10-13
109 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PUSTKOWIE-OSIEDLU dębicki Dębica Pustków-Osiedle akademia szkolna 2023-10-13
110 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PUSTKOWIE-OSIEDLU dębicki Dębica Pustków-Osiedle Test historyczny 2023-10-12
111 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PUSTKOWIE-OSIEDLU dębicki Dębica Pustków-Osiedle Konkurs historyczny 2023-10-11
112 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTWOWA IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO W STASIÓWCE dębicki Dębica Stasiówka Montaż słowno-muzyczny 2023-10-12
113 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W STOBIERNEJ dębicki Dębica Stobierna W naszej szkole wychowawcy zadeklarowali następujące działania: - przygotowanie akademii z okazji 250 - lecia KEN - pogadanki na zajęciach z wychowawcą - wyświetlanie na lekcjach filmów edukacyjnych i prezentacji multimedialnych - przygotowanie gazetek ściennych i plakatów - udział uczniów w konkursie powiatowym na temat KEN 2023-09-13
114 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EDWARDA RACZYŃSKIEGO W ZAWADZIE dębicki Dębica Zawada akademia okolicznościowa 2023-10-13
115 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EDWARDA RACZYŃSKIEGO W ZAWADZIE dębicki Dębica Zawada uroczystość szkolna - akademia okolicznościowa 2023-10-13
116 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PARTYZANTÓW ARMII KRAJOWEJ W DĘBOWEJ dębicki Jodłowa Dębowa Konkurs historyczny "Życie Hugona Kołłątaja i działalność Komisji Edukacji Narodowej". 2023-10-11
117 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PARTYZANTÓW ARMII KRAJOWEJ W DĘBOWEJ dębicki Jodłowa Dębowa Udział uczniów w konkursie plastycznym "Portret mojego nauczyciela" 2023-10-04
118 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PARTYZANTÓW ARMII KRAJOWEJ W DĘBOWEJ dębicki Jodłowa Dębowa Akademia szkolna z okazji 250 rocznicy powołania KEN 2023-10-13
119 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PARTYZANTÓW ARMII KRAJOWEJ W DĘBOWEJ dębicki Jodłowa Dębowa 250 lat Komisji Edukacji Narodowej - Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej 2023-10-12
120 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.MARII KONOPNICKIEJ W JODŁOWEJ dębicki Jodłowa Jodłowa Uroczysta akademia 2023-10-13
121 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ZBYSZKA CYGANIEWICZA W JODŁOWEJ dębicki Jodłowa Jodłowa gazetka tematyczna z okazji rocznicy powstania KEN 2023-10-13
122 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ZBYSZKA CYGANIEWICZA W JODŁOWEJ dębicki Jodłowa Jodłowa Uroczysta akademia związana z 250 rocznicą powstania KEN, konkurs wiedzy na temat powstania i działalności KEN 2023-10-13
123 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.KS.FRANCISZKA BLACHNICKIEGO W JODŁOWEJ dębicki Jodłowa Jodłowa Gminna Uroczystość z Okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej -Akademia 2023-10-12
124 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.KS.FRANCISZKA BLACHNICKIEGO W JODŁOWEJ dębicki Jodłowa Jodłowa Konkurs wiedzy Quiz -Życie i twórczość Hugona Kołłątaja i działalnosc Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-11
125 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.KS.FRANCISZKA BLACHNICKIEGO W JODŁOWEJ dębicki Jodłowa Jodłowa Konkurs plastyczny gminny "Portrety Naszych nauczycieli"-klasy I-III 2023-09-20
126 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.III ZGRUPOWANIA ARMII KRAJOWEJ POCISK W DOBRKOWIE dębicki Pilzno Dobrków Tablica z okazji 250 lecia KEN 2023-10-09
127 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.III ZGRUPOWANIA ARMII KRAJOWEJ POCISK W DOBRKOWIE dębicki Pilzno Dobrków Akademia szkolna 2023-10-12
128 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPINACH dębicki Pilzno Lipiny Akademia szkolna 2023-10-12
129 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MACHOWEJ dębicki Pilzno Machowa Konkurs wiedzy o KEN 2023-10-10
130 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MACHOWEJ dębicki Pilzno Machowa Apel , konkurs wiedzy o KEN, spotkanie z emerytowanymi nauczycielami, gazetka okolicznościowa 2023-10-13
131 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W PILŹNIE dębicki Pilzno Pilzno spotkania z emerytowanymi nauczycielami, gazetki, 2023-10-12
132 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. SEBASTIANA PETRYCEGO W PILŹNIE dębicki Pilzno Pilzno uroczysty apel 2023-10-13
133 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCICACH dębicki Pilzno Strzegocice - środowiskowa akademia z okazji 250 lecia powstania KEN 2023-10-13
134 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZWIERNIKU dębicki Pilzno Zwiernik Uroczysta akademia z okazji obchodów 250-lecia KEN 2023-10-16
135 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘKACH DOLNYCH dębicki Pilzno Łęki Dolne Konkurs plastyczny "Mój dzień w szkole" 2023-10-12
136 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘKACH DOLNYCH dębicki Pilzno Łęki Dolne Konkurs piosenki o szkole 2023-10-12
137 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘKACH DOLNYCH dębicki Pilzno Łęki Dolne Akademia z okazji 250 powołania KEN 2023-10-13
138 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO PRYMASA TYSIĄCLECIA W ŁĘKACH GÓRNYCH dębicki Pilzno Łęki Górne Uroczysta akademia z okazji 250 rocznicy KEN 2023-10-16
139 SZKOŁA PODSTAWOWA W BOBROWEJ dębicki Żyraków Bobrowa uroczysta akademia, gazetka tematyczna, informacja na stronie internetowej 2023-10-13
140 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.STANISŁAWA MROCZKI W GÓRZE MOTYCZNEJ dębicki Żyraków Góra Motyczna Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2023-10-12
141 SZKOŁA PODSTAWOWA W KORZENIOWIE dębicki Żyraków Korzeniów Akademia okolicznościowa 2023-10-12
142 SZKOŁA PODSTAWOWA W NAGOSZYNIE dębicki Żyraków Nagoszyn Akademia 2023-10-16
143 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W STRASZĘCINIE dębicki Żyraków Straszęcin Konkurs kaligrafii pisany piórem gęsim. 2023-10-10
144 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W STRASZĘCINIE dębicki Żyraków Straszęcin Wystawa zdjęc z wycieczki do skansenu, gdzie można było zobaczyć jak wyglądała szkoła. 2023-10-11
145 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W STRASZĘCINIE dębicki Żyraków Straszęcin Broszura informacyjna dla uczniów i rodziców. 2023-10-12
146 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W STRASZĘCINIE dębicki Żyraków Straszęcin Audycja radiowa 2023-10-12
147 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻYRAKOWIE dębicki Żyraków Żyraków KONKURS PLASTYCZNY "KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ NA AFISZU", WSTAWA "DZIEDZICTWO KEN", AKADEMIA SZKOLNA 2023-10-13
148 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W DOBKOWICACH jarosławski Chłopice Dobkowice Uroczysty apel, okolicznościowa gazetka 2023-10-13
149 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PROF.STEFANA MYCZKOWSKIEGO W JANKOWICACH jarosławski Chłopice Jankowice Lekcje historii poświęcone Komisji Edukacji Narodowej, uroczysty apel. 2023-10-13
150 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁOWCACH SZKOŁA PODSTAWOWA IM.WINCENTEGO WITOSA W ŁOWCACH jarosławski Chłopice Łowce Program artystyczny ukazujący znaczenie KEN w chwili jej powołania. Informacja na stronie szkoły. Konkursy w klasach z wiedzy na temat KEN> 2023-10-12
151 SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. IZABELI MARII DZIEDUSZYCKIEJ W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław Motto:"Ludzie bardziej objaśnieni, ludzie lepsi, a zarazem szczęśliwsi" (G.Piramowicz). Projekt edukacyjny: Encyklopedia Edukacji Polskiej. 2023-10-12
152 PRZEDSZKOLE NR 14 SPECJALNE JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław Uroczuysty apel i inscenizacja teatralna poświecona Jubileuszowi 250 lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
153 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław Encyklopedia Polskiej Edukacji - lekcja otwarta oraz przygotowanie gazetki tematycznej 2023-10-12
154 PUBLICZNE KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ANNY JENKE W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław Akademia z okazji 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-16
155 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław Akademia szkolna 2023-10-13
156 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I BIZNESOWYCH IM. MARII-CURIE SKŁODOWSKIEJ W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław konkurs tematyczny 2023-10-17
157 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I BIZNESOWYCH IM. MARII-CURIE SKŁODOWSKIEJ W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław akademia szkolna 2023-10-13
158 ZESPÓŁ SZKÓŁ INNOWACYJNYCH W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław Akademia szkolna 2023-10-13
159 TECHNIKUM NR 3 W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław Konkurs na przedstawienie postaci wybitnego matematyka i jego ważnych dokonań. Okres od 1773 do czasów współczesnych. Forma plakatu. 2023-10-09
160 TECHNIKUM NR 3 W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław Audycja dla całej szkoły o powstaniu Komisji Edukacji Narodowej pt. "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie" 2023-10-13
161 TECHNIKUM NR 3 W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław Lekcje nt powstania i znaczenia KEN 2023-10-02
162 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław konkurs tematyczny 2023-10-17
163 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław akademia szkolna 2023-10-13
164 TECHNIKUM NR 1 W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław konkurs tematyczny 2023-10-17
165 TECHNIKUM NR 1 W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław akademia szkolna 2023-10-13
166 VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław Akademia szkolna 2023-10-13
167 TECHNIKUM NR 5 W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław Akademia szkolna 2023-10-13
168 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław Uroczuysty apel i inscenizacja teatralna poświecona Jubileuszowi 250 lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
169 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI jarosławski Jarosław Jarosław Uroczysta akademia z okazji Dnia KEN, gazetka okolicznościowa 2023-10-10
170 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4 jarosławski Jarosław Jarosław Mały artysta pamięta o Dniu dukacji Narodowej 2023-10-13
171 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 jarosławski Jarosław Jarosław Przedstawienie pt.: "Edukacja wśród nas" 2023-10-13
172 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. PIOTRA SKARGI jarosławski Jarosław Jarosław Wiązanka piosenek dla oświaty, humor szkolny 2023-10-13
173 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. PIOTRA SKARGI jarosławski Jarosław Jarosław Rys historyczny KEN - plakat i prezentacja multimedialna 2023-10-13
174 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. PIOTRA SKARGI jarosławski Jarosław Jarosław Wystawa okolicznościowa "Szkoła we wspomnieniach" 2023-10-12
175 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA jarosławski Jarosław Jarosław Uroczysta akademia 2023-10-13
176 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA jarosławski Jarosław Jarosław 1. Gra terenowa upamiętniająca 250 rocznicę - quiz historyczny -11.10.2023r. 2. Gazetka okolicznościowa. 3. Uroczysta akademia. 2023-10-12
177 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 SPECJALNA W JAROSŁAWIU jarosławski Jarosław Jarosław Uroczuysty apel i inscenizacja teatralna poświecona Jubileuszowi 250 lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
178 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. ALEKSANDRA FREDRY W SUROCHOWIE jarosławski Jarosław Surochów Jubileusz 250. lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-09-13
179 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W TUCZEMPACH jarosławski Jarosław Tuczempy Uroczysta akademia. 2023-10-13
180 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W TUCZEMPACH jarosławski Jarosław Tuczempy Cykl zajęć połączonych z prezentacjami uczniowskimi. 2023-10-17
181 ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WÓLCE PEŁKIŃSKIEJ jarosławski Jarosław Wólka Pełkińska pogadanki, prelekcje, prezentacje w ramach lekcji historii i wosu 2023-10-04
182 ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WÓLCE PEŁKIŃSKIEJ jarosławski Jarosław Wólka Pełkińska pogadanki, prelekcje, prezentacje w ramach zajęć z wychowawcami 2023-09-29
183 ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WÓLCE PEŁKIŃSKIEJ jarosławski Jarosław Wólka Pełkińska Akademia - montaż- słowno-muzyczny o historii i roli Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
184 SZKOŁA PODSTAWOWA W KORZENICY jarosławski Laszki Korzenica apel 2023-10-12
185 SZKOŁA PODSTAWOWA W KORZENICY jarosławski Laszki Korzenica apel 2023-09-22
186 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA III SOBIESKIEGO W LASZKACH jarosławski Laszki Laszki Uroczyste święto Nauczycieli, Emerytów oraz pracowników oświatowych z Gminy Laszki 2023-10-12
187 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W WIETLINIE jarosławski Laszki Wietlin Uroczysta Akademia z okazji 250 lecia KEN 2023-10-13
188 SZKOŁA PODSTAWOWA IM KS. J. RADOCHOŃSKIEGO Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W WIERZBNEJ jarosławski Pawłosiów Wierzbna akademia, prelekcje 2023-10-13
189 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W JODŁÓWCE jarosławski Pruchnik Jodłówka Akademia - historia i zasługi KEN; gazetka okolicznościowa; pogadanki na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego. 2023-10-13
190 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KRAMARZÓWCE jarosławski Pruchnik Kramarzówka Konkurs plastyczny "Moja Szkoła" 2023-10-12
191 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KRAMARZÓWCE jarosławski Pruchnik Kramarzówka Prezentacja multimedialna 2023-10-12
192 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KRAMARZÓWCE jarosławski Pruchnik Kramarzówka Konkurs Wiedzy o KEN 2023-10-12
193 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W PRUCHNIKU jarosławski Pruchnik Pruchnik Otwarcie i poświęcenie Miasteczka Ruchu Drogowego. 2023-10-13
194 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W PRUCHNIKU jarosławski Pruchnik Pruchnik Historia inaczej - nauka i zabawa, w klasach VI - VIII na lekcjach historii wykorzystana gra dydaktyczna - poker kryterialny ph. "Komisyja nad edukacją młodzi narodowej szlacheckiej dozór mająca" - powstanie i działalność. 2023-10-09
195 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W PRUCHNIKU jarosławski Pruchnik Pruchnik Program artystyczny poświęcony historii KEN skierowany do uczniów i rodziców naszej szkoły oraz mieszkańców Pruchnika. 2023-10-13
196 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W PRUCHNIKU jarosławski Pruchnik Pruchnik Uroczyste Pasowanie Pierwszoklasistów. 2023-10-11
197 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W PRUCHNIKU jarosławski Pruchnik Pruchnik Gminny konkurs historyczny dotyczący czasów stanisławowskich i działalności KEN skierowany do uczniów od klasy klas IV-VIII szkół podstawowych Gminy Pruchnik. 2023-10-10
198 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W PRUCHNIKU jarosławski Pruchnik Pruchnik Zajęcia z wychowawcą i lekcje historii poświęcone działalności KEN, opracowanie plakatów okolicznościowych ph. „Komisja Edukacji Narodowej – nasz Patron” i wywieszenie ich na drzwiach klasopracowni. 2023-10-13
199 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W PRUCHNIKU jarosławski Pruchnik Pruchnik Rajd pieszy ph. „Na szczyt wiedzy” – dla uczniów od klas IV do VIII. 2023-10-07
200 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W PRUCHNIKU jarosławski Pruchnik Pruchnik Wystawa na holu szkoły prac konkursu plastycznego ph. „Edukacja dawniej i dziś”- konkurs skierowany do uczniów od klas I-VII. 2023-10-06
201 SZKOŁA PODSTAWOWA W KORCZOWEJ jarosławski Radymno Korczowa Wystawa poswięcona 250-leciu Komisji Edukacji Narodowej oraz akademia 2023-10-13
202 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W OSTROWIE jarosławski Radymno Ostrów 250 lat Komisji Edukacji Narodowej w Tradycją i Nowoczesnoscią. 2023-10-13
203 SZKOŁA PODSTAWOWA IM BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 R. jarosławski Radymno Radymno Akademia 2023-10-13
204 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE jarosławski Radymno Radymno "Dziękujemy Wam za trud codzienny, za troskę i uśmiech niezmienny” 2023-10-13
205 SZKOŁA PODSTAWOWA W SOŚNICY IM. KPT. WŁADYSŁAWA WAŻNEGO jarosławski Radymno Sośnica Wystawa 2023-10-13
206 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ROKIETNICY jarosławski Rokietnica Rokietnica Konkurs poetycki "Wdzięczność jest pamięcią serca" 2023-10-20
207 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ROKIETNICY jarosławski Rokietnica Rokietnica Apel szkolny „Jan Paweł II wychowawcą pokoleń” 2023-10-13
208 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ROKIETNICY jarosławski Rokietnica Rokietnica Laurki dla nauczycieli i pracowników szkoły „A wdzięczność nasza bez granic” 2023-10-13
209 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ROKIETNICY jarosławski Rokietnica Rokietnica Audycja radiowa "Historia powstania KEN" 2023-10-12
210 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ROKIETNICY jarosławski Rokietnica Rokietnica Szkolny konkurs plastyczny "Exlibris KEN" 2023-10-12
211 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ROKIETNICY jarosławski Rokietnica Rokietnica Zwiedzanie biblioteki szkolnej i gminnej „Sercem szkoły jest biblioteka” 2023-10-11
212 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ROKIETNICY jarosławski Rokietnica Rokietnica Prezentacja dla uczniów w PowerPoint na godz. wych kl 4, 5, 6, 7„Rola nauczyciela w życiu ucznia” 2023-10-10
213 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ROKIETNICY jarosławski Rokietnica Rokietnica Wystawa pt. "Nauka to podróż" 2023-10-09
214 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ROKIETNICY jarosławski Rokietnica Rokietnica Gazetka na korytarzu szkolnym „KEN w pigułce” 2023-10-05
215 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W TAPINIE jarosławski Rokietnica Tapin Jubileusz 250. lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-12
216 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W TULIGŁOWACH jarosławski Rokietnica Tuligłowy Dzieje polskiej edukacji. Jubileusz 250.lecia powołania KEN. 2023-10-18
217 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ROŹWIENICY FILIA W BYSTROWICACH jarosławski Roźwienica Bystrowice Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym w celu przybliżenia dzieciom historii powstania KEN 2023-10-12
218 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ROŹWIENICY FILIA W CZĄSTKOWICACH jarosławski Roźwienica Cząstkowice Apel z Okazji 250 lecia KEN - zaproszeni rodzice, władze lokalne. 2023-10-12
219 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ROŹWIENICY FILIA W CZĄSTKOWICACH jarosławski Roźwienica Cząstkowice Apel z Okazji 250 lecia KEN - zaproszeni rodzice, władze lokalne. 2023-10-12
220 SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĄSTKOWICACH jarosławski Roźwienica Cząstkowice Apel z Okazji 250 lecia KEN - zaproszeni rodzice, władze lokalne. Pasowanie na Ucznia klasy 1 2023-10-12
221 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ROŹWIENICY jarosławski Roźwienica Roźwienica Mini apel z okazji Dnia Nauczyciela. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym w celu przybliżenia dzieciom historii powstania KEN 2023-10-12
222 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ROŹWIENICY FILIA W RUDOŁOWICACH jarosławski Roźwienica Rudołowice Akademia z okazji 250 Lecia KEN - zaproszeni rodzice, władze lokalne 2023-10-16
223 SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDOŁOWICACH jarosławski Roźwienica Rudołowice Projekt edukacyjny - Szkoła dawniej i dziś 2023-10-10
224 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ROŹWIENICY FILIA W TYNIOWICACH jarosławski Roźwienica Tyniowice Uczestnictwo w Akademii z okazji 250 lecia KEN w szkole podstawowej 2023-10-12
225 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ROŹWIENICY FILIA W WĘGIERCE jarosławski Roźwienica Węgierka Udział w akademii z okazji 250 lecia KEN organizowanej przez szkołę podstawową 2023-10-12
226 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ROŹWIENICY FILIA W WOLI ROŹWIENICKIEJ jarosławski Roźwienica Wola Roźwienicka Akademia z Okazji 250 lecia KEN - zaproszeni rodzice, władze lokalne. 2023-10-12
227 SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI ROŹWIENICKIEJ jarosławski Roźwienica Wola Roźwienicka Akademia z okazji 250 lecia KEN - zaproszeni rodzice, władze lokalne 2023-10-12
228 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ROŹWIENICY FILIA W WOLI WĘGIERSKIEJ jarosławski Roźwienica Wola Węgierska uczestnictwo w akademii zorganizowanej przez z okazji 250 lecia KEN 2023-10-12
229 SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI WĘGIERSKIEJ jarosławski Roźwienica Wola Węgierska Uroczysta akademia 2023-10-13
230 SZKOŁA FILIALNA W CETULI jarosławski Wiązownica Cetula Uroczysta akademia z okazji Święta KEN. 2023-10-13
231 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MANASTERZU jarosławski Wiązownica Manasterz uroczysta akademia , wystawa poświęcona KEN połączona z rozstrzygnięciem konkursu historycznego dla uczniów kl. 4- 8 2023-10-12
232 SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANA PAWŁA II W PIWODZIE jarosławski Wiązownica Piwoda Uroczysta akademia z okazji Święta KEN. 2023-10-13
233 SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANA PAWŁA II W PIWODZIE jarosławski Wiązownica Piwoda Wystawa poswiecona KEN. 2023-10-13
234 SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANA PAWŁA II W PIWODZIE jarosławski Wiązownica Piwoda Audycja radiowo-wezlowa 2023-09-29
235 SZKOŁA PODSTAWOWA W RYSZKOWEJ WOLI jarosławski Wiązownica Ryszkowa Wola Akademia 2023-10-13
236 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA STANISŁAWA SUDOŁA W WIĄZOWNICY jarosławski Wiązownica Wiązownica ZAJECIA Z WYCHOWAWCĄ PRZYBLIŻAJACE DZIAŁALNOŚĆ KEN 2023-10-13
237 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA STANISŁAWA SUDOŁA W WIĄZOWNICY jarosławski Wiązownica Wiązownica GAZETKA O TWÓRCACH I DZIAŁALNOŚCI KEN W HOLU SZKOLNYM 2023-10-13
238 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA STANISŁAWA SUDOŁA W WIĄZOWNICY jarosławski Wiązownica Wiązownica PREZENTACJA NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY I FB 2023-10-13
239 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA STANISŁAWA SUDOŁA W WIĄZOWNICY jarosławski Wiązownica Wiązownica SZKOLNA AKADEMIA Z PRZEDSTAWIENIEM DOTYCZĄCYM TWÓRCÓW I DZIAŁALNOŚCI KEN 2023-10-13
240 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ZAPAŁOWIE jarosławski Wiązownica Zapałów Prezentacja multimedialna " Historia, zasługi i dorobek KEN" 2023-10-13
241 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ZAPAŁOWIE jarosławski Wiązownica Zapałów Wykonanie ulotek informacyjnych dla rodziców 2023-10-09
242 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ZAPAŁOWIE jarosławski Wiązownica Zapałów 250 lat KEN - zajęcia z wychowawcą 2023-10-02
243 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ZAPAŁOWIE jarosławski Wiązownica Zapałów Wykonanie gazetki tematycznej " Historia KEN" 2023-10-11
244 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ZAPAŁOWIE jarosławski Wiązownica Zapałów Zorganizowanie wystawy " Szkoła dawniej" 2023-10-02
245 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ZAPAŁOWIE jarosławski Wiązownica Zapałów Uroczysta akademia 2023-10-13
246 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BRZYSKACH jasielski Brzyska Brzyska akademia, gazetki, informacja na stronie www. 2023-10-13
247 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W BŁAŻKOWEJ jasielski Brzyska Błażkowa "Wędrówką życie jest człowieka" - Montaż słowno-muzyczny. Szkolny konkurs wiedzy - historia powstania i znaczenie KEN. Wystawa prac plastycznych. 2023-10-13
248 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH W LIPNICY DOLNEJ jasielski Brzyska Lipnica Dolna lekcje wychowawcze, wystawa 2023-10-12
249 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CIEKLINIE jasielski Dębowiec Cieklin Akademia 2023-10-13
250 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. DR. STANISŁAWA PAWŁOWSKIEGO W DĘBOWCU jasielski Dębowiec Dębowiec Uroczysta Akademia w celu upamiętnienia powołania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
251 SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRYNI jasielski Dębowiec Dobrynia "Bieg dla KEN". Bieg uczniów klas 1-3 i 4-8 upamiętniający 250 rocznicę powstania KEN 2023-10-12
252 ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOLI DĘBOWIECKIEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI DĘBOWIECKIEJ jasielski Dębowiec Wola Dębowiecka Uroczysta akademia upamiętniająca 250 rocznicę powstania KEN, okolicznościowa wystawa 2023-10-13
253 SZKOŁA PODSTAWOWA IM . MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZARZECZU jasielski Dębowiec Zarzecze Konkurs plastyczny " Szkoła moim drugim domem" - kartka okolicznościowa 2023-10-11
254 SZKOŁA PODSTAWOWA IM . MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZARZECZU jasielski Dębowiec Zarzecze Pogadanki na temat historii powstania KEN i jej znaczenia 2023-10-09
255 SZKOŁA PODSTAWOWA IM . MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZARZECZU jasielski Dębowiec Zarzecze Akademia szkolna, 2023-10-13
256 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PPŁK JÓZEFA MODRZEJEWSKIEGO W JAŚLE jasielski Jasło Jasło Akademia szkolna 2023-10-18
257 MEDYCZNO-SPOŁECZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAŚLE jasielski Jasło Jasło umieszczenie informacji upowszechniających historię, zasługi oraz dorobek Komisji Edukacji Narodowej na stronie internetowej szkoły i Facebook'u szkolnym 2023-10-11
258 MEDYCZNO-SPOŁECZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAŚLE jasielski Jasło Jasło przeprowadzenie pogadanki dla młodzieży nt. Komisji Edukacji Narodowej wg harmonogramu 2023-10-09
259 MEDYCZNO-SPOŁECZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAŚLE jasielski Jasło Jasło przygotowanie wystawy na holu szkoły z informacjami upowszechniającymi historię, zasługi oraz dorobek Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-11
260 MEDYCZNO-SPOŁECZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAŚLE jasielski Jasło Jasło organizacja uroczystości z okazji Dnia edukacji Narodowej 2023-10-12
261 ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 6 W JAŚLE jasielski Jasło Jasło Akademia 2023-10-13
262 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W JAŚLE jasielski Jasło Jasło Uroczysta akademia upamiętniająca 250-lecie powołania Komisji Edukacji Narodowej, Lekcja historii - obejrzenie prezentacji " Narodziny polskiej nauki-Historia Komisji Edukacji Narodowej" 2023-10-12
263 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W JAŚLE jasielski Jasło Jasło Gazetka szkolna, Akademia 2023-10-13
264 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W JAŚLE jasielski Jasło Jasło Konkurs plastyczny, gazetka okolicznościowa, lekcje wychowawcze, informacja na stronie internetowej szkoły 2023-10-09
265 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W JAŚLE jasielski Jasło Jasło akademia 2023-10-12
266 TECHNIKUM NR 5 W JAŚLE jasielski Jasło Jasło Uroczystości szkolne - akademia, quizy wiedzy o historii i zasługach KEN, konkurs na prezentację multimedialną na temat powołania KEN, debata o wartości edukacji 2023-10-13
267 TECHNIKUM NR 3 W JAŚLE jasielski Jasło Jasło uroczysty apel 2023-10-13
268 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W JAŚLE jasielski Jasło Jasło Apel z okazji 250-lecia KEN 2023-10-13
269 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W JAŚLE jasielski Jasło Jasło uroczysta akademia 2023-10-16
270 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MACIEJA RATAJA W OPACIU jasielski Jasło Opacie "Dobrze wiem, czym jest KEN" - konkurs wiedzy o KEN - ie na sportowo. 2023-10-16
271 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WINCENTEGO WITOSA W OSOBNICY jasielski Jasło Osobnica Lekcje wychowawcze na temat historii powstania KEN - prezentacja.Uroczysty apel.Gazetki tematyczne. 2023-10-13
272 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W TRZCINICY jasielski Jasło Trzcinica Uroczysta akademia z udziałem emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły. Wykonanie wspólnej fotografii .Stworzenie prezentacji dotyczącej zmian zachodzących w oświacie na przestrzeni lat ,, Szkoła dawniej i dziś- od liczydła do komputera". 2023-10-13
273 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W TRZCINICY jasielski Jasło Trzcinica bieg sztafetowy 5x50m, 250 strzałów na wirtualnej strzelnicy 2023-10-13
274 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIEŹDZIEDZY jasielski Kołaczyce Bieździedza Uroczyste obchody KEN 2023-10-13
275 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO W KOŁACZYCACH jasielski Kołaczyce Kołaczyce "Wspomnij, Westchnij, Wyobraź Sobie" 2023-10-13
276 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŁACZYCACH jasielski Kołaczyce Kołaczyce Międzypokoleniowa debata o nauczaniu. Uroczysta akademia. 2023-10-16
277 SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBLICY jasielski Kołaczyce Lublica Apel poświęcony 250 rocznicy powołania KEN, gazetka okolicznosciowa 2023-10-12
278 SPOŁECZNE PRZEDSZKOLE W LUBLICY jasielski Kołaczyce Lublica Apel poswięcony 250 rocznicy powołania KEN, gazetka okolicznosciowa 2023-10-12
279 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH W LUBLICY jasielski Kołaczyce Lublica Apel poświęcony 250 rocznicy powołania KEN, okolicznościowa gazetka 2023-10-12
280 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W KĄTACH jasielski Nowy Żmigród Kąty Uroczysta Akademia. Spotkanie uczniów z emerytowanymi nauczycielami. 2023-10-12
281 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W KĄTACH jasielski Nowy Żmigród Kąty Uroczysta Akademia. Spotkanie uczniów z emerytowanymi nauczycielami. 2023-10-16
282 SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA ŚWIETEGO JANA PAWŁA II W NIENASZOWIE jasielski Nowy Żmigród Nienaszów 1. Lekcje wychowawcze, pogadanki na w/w temat. 2023-10-12
283 SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA ŚWIETEGO JANA PAWŁA II W NIENASZOWIE jasielski Nowy Żmigród Nienaszów Uroczysta akademia z okazji Jubileuszu 250 lecia KEN 2023-10-12
284 PRZEDSZKOLE GMINNE W NOWYM ŻMIGRODZIE jasielski Nowy Żmigród Nowy Żmigród Program artystyczny z okazji DEN dla czynnych i emerytowanych pracowników przedszkola. Nawiązanie do historii i zasług Komisji Edukacji Narodowej. Dekoracje w holu i w salach dydaktycznych nawiązujące do obchodzonego jubileuszu. 2023-10-13
285 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA FINDYSZA - MĘCZENNIKA W NOWYM ŻMIGRODZIE jasielski Nowy Żmigród Nowy Żmigród Uroczysty apel 2023-10-13
286 FILIALNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM ŻMIGRODZIE jasielski Nowy Żmigród Stary Żmigród Uroczysty apel 2023-10-13
287 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘŻYNACH jasielski Nowy Żmigród Łężyny Uczcijmy 250 rocznicę powołania KEN - konkurs plastyczny, debata na temat - szkoła moich marzeń, Uroczysta akademia- spotkanie z emerytowanymi pracownikami 2023-10-12
288 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁYSEJ GÓRZE jasielski Nowy Żmigród Łysa Góra Uroczysta akademia 2023-10-13
289 SZKOŁA PODSTAWOWA W MRUKOWEJ jasielski Osiek Jasielski Mrukowa Uroczysty apel 2023-10-14
290 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W OSIEKU JASIELSKIM jasielski Osiek Jasielski Osiek Jasielski Uroczysty apel i prezentacja multimedialna 2023-10-13
291 PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE W OSIEKU JASIELSKIM jasielski Osiek Jasielski Osiek Jasielski Uroczysty apel 2023-10-13
292 SZKOŁA PODSTAWOWA W PIELGRZYMCE jasielski Osiek Jasielski Pielgrzymka uroczysty apel 2023-10-12
293 PRZEDSZKOLE GMINNE INTEGRACYJNE jasielski Osiek Jasielski Samoklęski Uroczysta akademia z okazji jubileuszu 250-lecia powołania KEN 2023-10-13
294 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W SAMOKLĘSKACH jasielski Osiek Jasielski Samoklęski Uroczysta akademia z okazji jubileuszu 250-lecia powołania KEN 2023-10-13
295 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W SAMOKLĘSKACH jasielski Osiek Jasielski Samoklęski Pogadanki w ramach godzin z wychowawcą. 2023-10-12
296 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ jasielski Osiek Jasielski Zawadka Osiecka Akademia z udziałem nauczycieli,uczniów i rodziców 2023-10-13
297 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W ZAŁĘŻU jasielski Osiek Jasielski Załęże uroczysty apel, gazetki 2023-10-13
298 SZKOŁA PODSTAWOWA W BĄCZALU DOLNYM jasielski Skołyszyn Bączal Dolny uroczysta akademia 2023-09-12
299 SZKOŁA PODSTAWOWA W JABŁONICY jasielski Skołyszyn Jabłonica Akademia szkolna 2023-10-12
300 SZKOŁA PODSTAWOWA W KUNOWEJ jasielski Skołyszyn Kunowa Apel 2023-10-12
301 SZKOŁA PODSTAWOWA W LISOWIE jasielski Skołyszyn Lisów Gazetka ścienna - "250 lat Komisji Edukacji Narodowej" 2023-09-04
302 SZKOŁA PODSTAWOWA W LISOWIE jasielski Skołyszyn Lisów Prezentacja multimedialna dla uczniów klas 1-8 na temat Komisji Eduklacji Narodowej. 2023-10-12
303 SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYSIEKACH jasielski Skołyszyn Przysieki Akademia szkolna 2023-10-12
304 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĘCANACH jasielski Skołyszyn Święcany Uroczysta akademia 2023-10-12
305 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĘCANACH jasielski Skołyszyn Święcany Uroczysta akademia 2023-10-12
306 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GLINIKU POLSKIM jasielski Tarnowiec Glinik Polski Uroczysty apel 2023-10-16
307 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. T. KOŚCIUSZKI W TARNOWCU jasielski Tarnowiec Tarnowiec Uroczysty apel z okazji DEN 2023-10-13
308 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. T. KOŚCIUSZKI W TARNOWCU jasielski Tarnowiec Tarnowiec Prace porządkowe na grobie pierwszego nauczyciela w Tarnowcu 2023-10-04
309 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. T. KOŚCIUSZKI W TARNOWCU jasielski Tarnowiec Tarnowiec Lekcje z wychowawcą przybliżające powstanie i dokonania KEN 2023-10-06
310 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. T. KOŚCIUSZKI W TARNOWCU jasielski Tarnowiec Tarnowiec Gazetki informacyjne o działalności KEN 2023-10-12
311 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. T. KOŚCIUSZKI W TARNOWCU jasielski Tarnowiec Tarnowiec Konkurs historyczno-plastyczny na wykonanie lapbooka - powstanie i działalność KEN 2023-10-10
312 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA WE WROCANCE jasielski Tarnowiec Wrocanka Hugo Kołłątaj - członek konfederacji Sejmu Czteroletniego 2023-10-12
313 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁAJSCACH jasielski Tarnowiec Łajsce Uroczysta Akademia 2023-10-12
314 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ŁUBIENKU jasielski Tarnowiec Łubienko Uroczysta akademia 2023-10-13
315 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W ŁUBIENKU jasielski Tarnowiec Łubienko Uroczysta akademia 2023-10-13
316 SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWACH BARANOWSKICH kolbuszowski Cmolas Ostrowy Baranowskie pogadanka połączona z prezentacją, przygotowanie gazetki ściennej, akademia 2023-10-13
317 SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWACH TUSZOWSKICH IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO kolbuszowski Cmolas Ostrowy Tuszowskie Wydanie gazetki w wersji papierowej zawierającej historię, zasługi, wiedzę dotyczącą KEN, która będzie skierowana do społeczności szkolnej i lokalnego środowiska. Rozdanie gazetek na uroczystej akademii oraz wykonanie gazetek ściennych w szkole. 2023-10-13
318 SZKOŁA PODSTAWOWA W TRZĘSÓWCE IM. ZYGMUNTA NOWAKOWSKIEGO kolbuszowski Cmolas Trzęsówka Akademia z okazji 250-lecia KEN 2023-10-19
319 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU kolbuszowski Dzikowiec Dzikowiec Uroczysta Akademia z okazji Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-16
320 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOPCIACH kolbuszowski Dzikowiec Kopcie Akademia z okazji 250 lecia Komisji Edukacji Nauczycieli. Pasowanie uczniów klasy I. 2023-10-16
321 SZKOŁA PODSTAWOWA W SPIACH kolbuszowski Dzikowiec Wilcza Wola Nakręcenie filmu pt. Najlepsze wspomnienia ze szkoły( wspomnienia rodziców i dziadków), uroczysta akademia,gazetka na korytarzu szkolnym 2023-10-13
322 TECHNIKUM kolbuszowski Kolbuszowa Kolbuszowa Prelekcje na lekcjach historii, języka polskiego, zajęciach z wychowawcą związane z działalnością Komisji Edukacji Narodowej oraz Uroczysta Akademia 2023-10-13
323 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W KOLBUSZOWEJ kolbuszowski Kolbuszowa Kolbuszowa Uroczysta akademia z udziałem rodziców 2023-10-13
324 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W KOLBUSZOWEJ kolbuszowski Kolbuszowa Kolbuszowa uroczysta akademia z udziałem Rady Rodziców 2023-10-13
325 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W KOLBUSZOWEJ kolbuszowski Kolbuszowa Kolbuszowa Wystawa dotycząca powstania KEN. 2023-10-02
326 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W KOLBUSZOWEJ kolbuszowski Kolbuszowa Kolbuszowa Konkurs wiedzy o KEN. 2023-10-02
327 TECHNIKUM kolbuszowski Kolbuszowa Werynia Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona z ślubowaniem uczniów klas pierwszych 2023-10-13
328 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WIDEŁCE kolbuszowski Kolbuszowa Widełka Uroczysta akademia z okazji DEN oraz 250 rocznicy powstania KEN dla społeczności szkolnej z udziałem prof. Kazimierza Ożoga 2023-10-10
329 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA ADAMA KOZŁOWIECKIEGO W HUCIE KOMOROWSKIEJ kolbuszowski Majdan Królewski Huta Komorowska Uroczysta akademia z okazji 250.lecia KEN 2023-10-13
330 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARII KONOPNICKIEJ W KOMOROWIE kolbuszowski Majdan Królewski Komorów Uroczysta akademia z okazji 250 - lecia KEN, okolicznościowa gazetka 2023-10-13
331 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W MAJDANIE KRÓLEWSKIM kolbuszowski Majdan Królewski Majdan Królewski Uroczysta akademia 2023-10-13
332 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W MAJDANIE KRÓLEWSKIM kolbuszowski Majdan Królewski Majdan Królewski Koncert muzyki klasycznej 2023-10-13
333 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W MAJDANIE KRÓLEWSKIM kolbuszowski Majdan Królewski Majdan Królewski Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych 2023-10-13
334 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W MAJDANIE KRÓLEWSKIM kolbuszowski Majdan Królewski Majdan Królewski Uroczysta akademia z okazji 250. rocznicy powołania KEN 2023-10-13
335 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W MAJDANIE KRÓLEWSKIM kolbuszowski Majdan Królewski Majdan Królewski Msza Sw.. dziękczynna z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli czynnych zawodowo i nauczycieli emerytów. 2023-10-13
336 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI RUSINOWSKIEJ kolbuszowski Majdan Królewski Wola Rusinowska "Obiady czwartkowe"- inscenizacja historyczna nt. polskiego oświecenia. Rola nauki i kultury w wychowaniu przyszłego pokolenia. 2023-09-13
337 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI RUSINOWSKIEJ kolbuszowski Majdan Królewski Wola Rusinowska Wystawa dotycząca głównych twórców KEN - udostępniona dla rodziców. 2023-09-13
338 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI RUSINOWSKIEJ kolbuszowski Majdan Królewski Wola Rusinowska Gazetka nt. historii Komisji Edukacji Narodowej 2023-09-22
339 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW.JANA PAWŁA II W HUCINIE kolbuszowski Niwiska Hucina Uroczysta akademia związana z powstaniem KEN 2023-10-13
340 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W HUCISKU kolbuszowski Niwiska Hucisko apel 2023-10-13
341 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GENERAŁA BRONISŁAWA KWIATKOWSKIEGO W MAZURACH kolbuszowski Raniżów Mazury Apel poświęcony KEN. Będzie on poprzedzony uroczystością 140-lecia szkoły w Mazurach 2023-10-13
342 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W RANIŻOWIE kolbuszowski Raniżów Raniżów Uroczysta akademia 2023-10-13
343 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BISKUPA JANA OZGI W WOLI RANIŻOWSKIEJ kolbuszowski Raniżów Wola Raniżowska - lekcje wychowawcze na temat historii i zasług KEN, akademia z udziałem zaproszonych samorządowców, radnych i organu prowadzącego szkołę, wycieczka integracyjna nauczycieli z terenu gminy Raniżów. 2023-10-13
344 SZKOŁA PODSTAWOWA W FALISZÓWCE krośnieński Chorkówka Faliszówka Akademia z okazji 250 rocznicy powołania KEN, gazetka okolicznościowa. 2023-10-13
345 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. STANISŁAWA KOŁODZIEJA W KOBYLANACH krośnieński Chorkówka Kobylany Uroczysta akademia poświęcona 250.rocznicy powstania KEN połączona z pasowaniem na ucznia pierwszoklasistów. 2023-10-19
346 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KOPYTOWEJ krośnieński Chorkówka Kopytowa Szkoła dawniej i dziś - Uroczysta Akademia z okazji DEN i 250-lecia KEN. Wspomnienia emerytowanych nauczycieli. 2023-10-13
347 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SULISTROWEJ krośnieński Chorkówka Sulistrowa Akademia szkolna 2023-10-13
348 SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPAŃCOWEJ krośnieński Chorkówka Szczepańcowa Uroczysta Akademia w 250 lecie powołania Komisji Edukacji Narodowej - rys historyczny, prezentacja multimedialna, 2023-10-13
349 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA KLOBASSY-ZRENCKIEGO W ŻEGLCACH krośnieński Chorkówka Żeglce Wystawa oraz akademia poświęcona 250.rocznicy powstania KEN. Ślubowanie pierwszoklasistów 2023-10-16
350 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W GŁOJSCACH krośnieński Dukla Głojsce Prezentacje, filmy o KEN, konkurs plastyczny i recytatorski. 2023-10-12
351 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW OPERACJI KARPACKO-DUKIELSKIEJ W IWLI krośnieński Dukla Iwla Uroczysta akademia 2023-10-13
352 SZKOŁA PODSTAWOWA W TYLAWIE krośnieński Dukla Tylawa Uroczysty apel. Gazetka 2023-10-13
353 SZKOŁA PODSTAWOWA W TYLAWIE krośnieński Dukla Tylawa Uroczysty apel. Gazetka 2023-10-13
354 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W WIETRZNIE krośnieński Dukla Wietrzno "Służmy jak możemy Ojczyźnie. Edukacja dać jej może radę i siłę! 2023-10-13
355 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁĘKACH DUKIELSKICH krośnieński Dukla Łęki Dukielskie Akademia połączona z prezentacją n/t historii powstania i działalności KEN 2023-10-13
356 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.ANTONIEGO PODGÓRSKIEGO W IWONICZU krośnieński Iwonicz-Zdrój Iwonicz Szkolny konkurs historyczno-literacki "Szkoła i nauczyciel w oczach dziecka" 2023-10-09
357 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.ANTONIEGO PODGÓRSKIEGO W IWONICZU krośnieński Iwonicz-Zdrój Iwonicz Dzień samorządności 2023-10-13
358 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.ANTONIEGO PODGÓRSKIEGO W IWONICZU krośnieński Iwonicz-Zdrój Iwonicz Zajęcia z wychowawcą - historia powstania KEN 2023-10-09
359 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.ANTONIEGO PODGÓRSKIEGO W IWONICZU krośnieński Iwonicz-Zdrój Iwonicz Uroczysty apel z okazji KEN 2023-10-13
360 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W LUBATOWEJ krośnieński Iwonicz-Zdrój Lubatowa Apel "Warsztaty XXI wieku" 2023-10-13
361 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W LUBATÓWCE krośnieński Iwonicz-Zdrój Lubatówka Akademia z okazji święta KEN 2023-10-13
362 SZKOŁA PODSTAWOWA W JAŚLISKACH krośnieński Jaśliska Jaśliska Uroczysty apel 2023-10-13
363 SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBIESZYNIE krośnieński Jedlicze Dobieszyn "Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy" 2023-10-13
364 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO MANIERSKIEGO W JEDLICZU krośnieński Jedlicze Jedlicze APEL 2023-10-13
365 TECHNIKUM W JEDLICZU krośnieński Jedlicze Jedlicze Drużynowy konkurs matematyczno-historyczny 2023-10-16
366 TECHNIKUM W JEDLICZU krośnieński Jedlicze Jedlicze Przygotowanie szkolnej akademii z okazji 250 rocznicy KEN 2023-10-16
367 TECHNIKUM W JEDLICZU krośnieński Jedlicze Jedlicze Przygotowanie powiatowej akademii w zwiazku z rocznicą KEN 2023-10-12
368 TECHNIKUM W JEDLICZU krośnieński Jedlicze Jedlicze Przygotowanie rocznicowej statuetki wykonanej na drukarce 3 D 2023-10-06
369 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W JEDLICZU krośnieński Jedlicze Jedlicze Druzynowy konkurs matematyczno-historyczny z okazji 250 rocznicy KEN 2023-10-16
370 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W JEDLICZU krośnieński Jedlicze Jedlicze Przygotowanie akademii szkolnej w związku z 250 rocznicą KEN 2023-10-16
371 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W JEDLICZU krośnieński Jedlicze Jedlicze Przygotowanie powiatowej akademii z okazji 250 rocznicy KEN 2023-10-12
372 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W JEDLICZU krośnieński Jedlicze Jedlicze Wykonanie pamiatkowego medalu wykonanego w projekcie metaloplastyki poświeconego 250 rocznicy KEN 2023-10-06
373 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KORCZYNIE krośnieński Korczyna Korczyna Uroczysta akademia z okazji jubileuszu 250. lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej. Wspomnienia emerytowanych nauczycieli. 2023-10-13
374 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A.FREDRY W KORCZYNIE krośnieński Korczyna Korczyna Gazetki tematyczne związane z jubileuszem 250. lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej. 2023-10-10
375 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A.FREDRY W KORCZYNIE krośnieński Korczyna Korczyna Lekcje historii związane z jubileuszem 250. lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej. 2023-10-12
376 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A.FREDRY W KORCZYNIE krośnieński Korczyna Korczyna Uroczysta akademia z okazji jubileuszu 250. lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej. 2023-10-13
377 SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASNEJ krośnieński Korczyna Krasna Uroczysta akademia 2023-10-13
378 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. I.ŁUKASIEWICZA W WĘGLÓWCE krośnieński Korczyna Węglówka akademia 2023-10-13
379 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KROŚCIENKU WYŻNYM krośnieński Krościenko Wyżne Krościenko Wyżne 250 lat Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-12
380 SZKOŁA PODSTAWOWA W GŁOWIENCE IM. BENEDYKTA WIERDAKA krośnieński Miejsce Piastowe Głowienka Uroczysta akademia środowiskowa, konkurs plastyczny i literacki 2023-10-11
381 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TYTUSA TRZECIESKIEGO W MIEJSCU PIASTOWYM krośnieński Miejsce Piastowe Miejsce Piastowe Uroczysta akademia z okazji Jubileuszu 250 - lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej. Pasowanie na ucznia. 2023-10-12
382 SZKOŁA PODSTAWOWA W ROGACH krośnieński Miejsce Piastowe Rogi Uroczysty apel. 2023-10-12
383 SZKOŁA PODSTAWOWA W TARGOWISKACH IM. ŚWIĘTEGO JANA KANTEGO krośnieński Miejsce Piastowe Targowiska Akademia z okazji KEN 2023-10-12
384 SZKOŁA PODSTAWOWA WE WROCANCE IM. STANISŁAWY GRELLI krośnieński Miejsce Piastowe Wrocanka Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej 2023-10-12
385 SZKOŁA PODSTAWOWA W ZALESIU IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO krośnieński Miejsce Piastowe Zalesie Uroczysta akademia szkolna 2023-10-12
386 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘŻANACH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI krośnieński Miejsce Piastowe Łężany Uroczysta Akademia z okazji Jubileuszu 250 - lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej. Uroczyste pasowanie uczniów klasy pierwszej. 2023-10-12
387 SZKOŁA PODSTAWOWA W BZIANCE krośnieński Rymanów Bzianka Prezentacja, dotycząca historii powstania KEN, będąca częścią programu z okazji DEN, Lapbook wykonany z uczniami, Interaktywne życzenia dla pracowników szkoły 2023-10-13
388 SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM krośnieński Rymanów Głębokie Wystawa okolicznościowa 2023-10-09
389 SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM krośnieński Rymanów Głębokie Akademia z okazji DEN 2023-10-12
390 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KLIMKÓWCE krośnieński Rymanów Klimkówka Przygotowanie gazetki na korytarzu szkolnym 2023-09-29
391 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KLIMKÓWCE krośnieński Rymanów Klimkówka Uroczysta akademia poświęcona 250. rocznicy powstania KEN 2023-10-13
392 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. TADEUSZA JAKUBIŃSKIEGO W MILCZY krośnieński Rymanów Milcza 1. Wykonanie projektów klasowych upowszechniających działalność KEN 2. Organizacja uroczystej akademii z okazji 250.lecia powołania KEN. N. 2023-10-12
393 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W RYMANOWIE krośnieński Rymanów Rymanów Uroczysta akademia poświęcona jubileuszowi 250. lecia powołania KEN. 2023-10-24
394 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W RYMANOWIE krośnieński Rymanów Rymanów Uroczysta akademia poświęcona jubileuszowi 250. lecia powołania KEN. 2023-10-25
395 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MONTESSORI W RYMANOWIE krośnieński Rymanów Rymanów prezentacja historyczna 2023-10-16
396 SZKOŁA PODSTAWOWA W SIENIAWIE krośnieński Rymanów Sieniawa Akademia 2023-10-13
397 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WE WRÓBLIKU SZLACHECKIM krośnieński Rymanów Wróblik Szlachecki Historia EDUKACJI w pigułce - konkurs na prezentację multimedialną 2023-10-12
398 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WE WRÓBLIKU SZLACHECKIM krośnieński Rymanów Wróblik Szlachecki Konkurs literacki (wiersz, wywiad) "Mój Nauczyciel". 2023-10-11
399 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WE WRÓBLIKU SZLACHECKIM krośnieński Rymanów Wróblik Szlachecki Program artystyczny "250 lat Edukacji Narodowej" 2023-10-13
400 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. STANISŁAWA STAROWIEYSKIEGO krośnieński Wojaszówka Bratkówka akademia szkolna 2023-10-12
401 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. TRYBUSA krośnieński Wojaszówka Wojaszówka uroczysty apel, prezentacja multimedialna, gazetki ścienne 2023-10-16
402 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J. KOCHANOWSKIEGO krośnieński Wojaszówka Łęki Strzyżowskie Prezentacja historyczna: 250 - lecie powołania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
403 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J. KOCHANOWSKIEGO krośnieński Wojaszówka Łęki Strzyżowskie Uroczysta akademia z okazji 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. 2023-10-13
404 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W BALIGRODZIE leski Baligród Baligród apel 2023-10-13
405 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ALEKSANDRA FREDRY W CISNEJ leski Cisna Cisna Akademia i pasowanie na ucznia 2023-10-13
406 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.SZYBOWNIKÓW POLSKICH W BEZMIECHOWEJ DOLNEJ leski Lesko Bezmiechowa Dolna akcja informacyjna, akademia 2023-10-13
407 TECHNIKUM W LESKU leski Lesko Lesko Wystawa prac Liceum Sztuk Pastycznych "Od kaganka do laptopa" 2023-10-13
408 TECHNIKUM W LESKU leski Lesko Lesko Uroczysta akademia 2023-10-13
409 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA leski Lesko Lesko Uroczysta akademia 2023-10-13
410 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA leski Lesko Lesko Wystawa prac Liceum Sztuk Plastycznych "Od kaganka do laptopa" 2023-10-13
411 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.WINCENTEGO POLA W LESKU leski Lesko Lesko akcja informacyjna 2023-10-13
412 LICEUM PLASTYCZNE W LESKU leski Lesko Lesko Uroczysta akademia 2023-10-13
413 LICEUM PLASTYCZNE W LESKU leski Lesko Lesko Wystawa prac Liceum Sztuk Plastycznych "Od kaganka do laptopa" 2023-10-13
414 SZKOŁA PODSTAWOWA W MANASTERCU leski Lesko Manasterzec Akademia - Dzień Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
415 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W UHERCACH MINERALNYCH leski Olszanica Uherce Mineralne Dzień Patrona połaczony z Śwętowaniem Jubileuszu 250 lecia KEN 2023-10-12
416 SZKOŁA PODSTAWOWA W BEREZCE leski Solina Berezka gazetka i apel 2023-10-12
417 SZKOŁA PODSTAWOWA W BÓBRCE leski Solina Bóbrka Historia szkolnictwa w Gminie Solina 2023-10-13
418 SZKOŁA PODSTAWOWA W MYCZKOWIE leski Solina Myczków Historia Edukacji w Naszych Miejscowościach 2023-10-17
419 SZKOŁA PODSTAWOWA W MYCZKOWCACH leski Solina Myczkowce Uroczysta akademia, konkurs plastyczny pt: "Moja szkoła" 2023-10-13
420 SZKOŁA PODSTAWOWA W WOŁKOWYI leski Solina Wołkowyja Uroczysta Akademia 2023-10-13
421 SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAWOZIE leski Solina Zawóz apel klasy 1-3 2023-10-13
422 SZKOŁA PODSTAWOWA W LASZCZYNACH leżajski Grodzisko Dolne Laszczyny apel ,,ku pamięci" 2023-10-16
423 SZKOŁA PODSTAWOWA W WÓLCE GRODZISKIEJ leżajski Grodzisko Dolne Wólka Grodziska Akademia z okazji 250 rocznicy KEN 2023-10-16
424 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA ŚWIĄTONIOWSKIEGO W BRZYSKIEJ WOLI leżajski Kuryłówka Brzyska Wola Uroczysta akademia 2023-10-13
425 SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBROWICY leżajski Kuryłówka Dąbrowica Konkurs dla klas VI - VIII "Jak, na co i po co powstała KEN"-prezentacja multimedialna, Wystawa "Nasza szkoła dawniej i dziś", Koncert piosenki szkolnej, Konkurs plastyczny dla klas I - III ph. "Szkoła marzeń" , uroczysta akademia z okazji 250-lecia KEN 2023-10-12
426 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FRANCISZKA KYCI W KURYŁÓWCE leżajski Kuryłówka Kuryłówka Turniej wiedzy + wystawa, konkursy plastyczne, konkurs literacki 2023-10-09
427 SZKOŁA PODSTAWOWA GIEDLAROWA leżajski Leżajsk Giedlarowa Organizacja debaty środowiskowej "Edukacja jest w niej ukryty skarb. Od założeń Komisji Edukacji Narodowej do szkoły jutra" 12102023
428 SZKOŁA PODSTAWOWA HUCISKO leżajski Leżajsk Hucisko Prelekcja ,wystawa prac plastycznych 2023-10-12
429 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LEŻAJSKU leżajski Leżajsk Leżajsk Akademia 2023-10-13
430 SZKOŁA PODSTAWOWA W PISKOROWICACH leżajski Leżajsk Piskorowice Uroczysta akademia 2023-10-13
431 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W NOWEJ SARZYNIE leżajski Nowa Sarzyna Nowa Sarzyna Bieg ulicą Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-12
432 SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDZIE ŁAŃCUCKIEJ leżajski Nowa Sarzyna Ruda Łańcucka Przedstawienie teatralne 2023-10-12
433 SZKOŁA PODSTAWOWA W TARNOGÓRZE leżajski Nowa Sarzyna Tarnogóra Akademia szkolna 2023-10-12
434 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W WOLI ZARCZYCKIEJ leżajski Nowa Sarzyna Wola Zarczycka Uroczysta akademia 2023-10-12
435 SZKOLA PODSTAWOWA W WÓLCE ŁĘTOWSKIEJ leżajski Nowa Sarzyna Wólka Łętowska Dzień Edukacji Narodowej 2023-10-12
436 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PŁK. BRONISŁAWY WYSŁOUCHOWEJ Z SZABATOWSKICH W CIESZANOWIE lubaczowski Cieszanów Nowe Sioło Montaż słowno-muzyczny "Jubileusz Edukacji" 2023-10-13
437 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W HORYŃCU-ZDROJU lubaczowski Horyniec-Zdrój Horyniec-Zdrój Lekcje wychowawcze na temat upowszechniania wiedzy o historii i zasługach Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
438 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO WITOSA W BASZNI DOLNEJ lubaczowski Lubaczów Basznia Dolna Wystawa na korytarzu szkolnym upowszechniająca zasługi KEN, uroczysty apel na w/w temat. 2023-10-13
439 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POETY KS. JANA TWARDOWSKIEGO lubaczowski Lubaczów Krowica Sama Uroczystości - akademia okolicznościowa, pogadanki na lekcjach wychowawczych, prezentacja multimedialna, gazetka okolicznościowa, zasadzenie dębu 2023-10-13
440 SZKOŁA PODSTAWOWA W LISICH JAMACH lubaczowski Lubaczów Lisie Jamy Konkurs plastyczny pod hasłem "Nauczyciel" 2023-10-11
441 SZKOŁA PODSTAWOWA W LISICH JAMACH lubaczowski Lubaczów Lisie Jamy Akademia z okazji 250 rocznicy KEN 2023-10-13
442 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W LISICH JAMACH lubaczowski Lubaczów Lisie Jamy Zajęcia plastyczne związane z KEN 2023-10-12
443 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W LISICH JAMACH lubaczowski Lubaczów Lisie Jamy Akademia z okazji 250 rocznicy KEN 2023-10-13
444 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 KRAINA UŚMIECHU lubaczowski Lubaczów Lubaczów Uroczysta akademia 2023-10-13
445 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LUBACZOWIE lubaczowski Lubaczów Lubaczów akademia, wystawa okolicznościowa 2023-10-13
446 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1IM. GEN. STANISŁAWA DĄBKA lubaczowski Lubaczów Lubaczów Akademia z treściami historii i zasługach Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
447 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W MŁODOWIE lubaczowski Lubaczów Młodów Projekt "Nauka jest jak otwarte okno, które pozwala na wycieczkę w inny wymiar" - Stephen Hawking. Prezentacja multimedialna wykonana przez uczniów klas VII " Rozważania o polskiej edukacji w 250 rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Dyskusja nad polską oświatą w kategoriach: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość na lekcjach wychowawczych w następujących obszarach tematycznych: dzieło Komisji Edukacji Narodowej w recepcji kolejnych pokoleń, rola edukacji w okresach przełomowych w dziejach państwa i narodu, osiągnięcia polskiej dydaktyki, wkład polskiej edukacji w europejski dorobek cywilizacyjny. Wystawa "Cokolwiek stanowi szczęśliwość szczególną człowieka (...) to wszystko jest rzeczą edukacji" - historia naszej szkoły. 2023-10-16
448 SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W ZAŁUŻU lubaczowski Lubaczów Załuże Uroczysta Akademia z okazji 250.lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
449 TECHNIKUM NR 1 W OLESZYCACH lubaczowski Oleszyce Oleszyce pogadanka na lekcji języka polskiego 2023-09-08
450 ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W OLESZYCACH lubaczowski Oleszyce Oleszyce Snoezelen w edukacji - oroczyste otwarcie sali doświadczania świata w ramach grantu Razem w Klasie 2023-10-13
451 ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W OLESZYCACH lubaczowski Oleszyce Oleszyce Edukacja w kontekście przyszłości - konferencja, debata moderowana. 2023-10-13
452 ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W OLESZYCACH lubaczowski Oleszyce Oleszyce Śladami KEN - gra miejska 2023-10-11
453 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W OLESZYCACH lubaczowski Oleszyce Oleszyce akademia Łączenie pokoleń (akademia społeczności szkolnej z emerytami) 2023-10-16
454 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA KUSTRONIA W STARYCH OLESZYCACH lubaczowski Oleszyce Stare Oleszyce Uroczysty apel 2023-10-13
455 SZKOŁA PODSTAWOWA W ZALESIU lubaczowski Oleszyce Zalesie Konkurs wiedzy o KEN 2023-10-13
456 SZKOŁA PODSTAWOWA W CEWKOWIE lubaczowski Stary Dzików Cewków Uroczysty apel oraz zajęcia z wychowawcą w każdej klasie z okazji 250. lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej. 2023-10-13
457 SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM DZIKOWIE lubaczowski Stary Dzików Stary Dzików Uroczysta akademia oraz gazetka okolicznościowa 2023-10-12
458 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.HENRYKA SIENKIEWICZA lubaczowski Wielkie Oczy Wielkie Oczy Montaż słowno-muzyczny z okazji jubileuszu 250. lecia powołania KEN oraz pasowanie na ucznia . 2023-10-13
459 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BOHATERÓW WRZEŚNIA1939 W ŁUKAWCU lubaczowski Wielkie Oczy Łukawiec Od edukacji dzieci zależy mądrość narodu 2023-10-13
460 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Akademia z okazji święta Edukacji Narodowej 2023-10-12
461 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. JANUSZA KORCZAKA W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Uroczysty apel z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
462 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Wycieczka szkolna kl.VI do Podkarpackiego Centrum Nauki "Łukasiewicz" 2024-04-23
463 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Audycja radiowa z okazji 250-rocznicy utworzenia KEN 2023-10-13
464 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Szkolny konkurs historyczny kl.VII-VIII "Oświata i kultura w czasach stanisławowskich na tle wydarzeń politycznych" 2023-10-17
465 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. DAR GÓRNIKÓW W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Uroczysta Akademia 2023-10-13
466 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Akademia z okazji święta Edukacji Narodowej 2023-10-12
467 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 BAJKOWA ÓSEMKA W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Konkurs plastyczny dla dzieci 2023-10-12
468 TECHNIKUM NR 1 IM. JANA SZCZEPANIKA W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Panel wychowawczy z okazji 250. lecia powołania KEN 2023-10-09
469 TECHNIKUM NR 1 IM. JANA SZCZEPANIKA W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Apel okolicznościowy, sympozjum z okazji jubileuszu 2023-10-13
470 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Pogadanki tematyczne nt. zawodu nauczyciela. Wystawa prac dzieci pn. "Moje wymarzone przedszkole". 2023-10-12
471 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Uroczysta akademia 2023-10-13
472 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO KARPATY W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Lekcje historii w poszczególnych klasach na temat działalności KEN 2023-10-13
473 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NIEBIESKA 21 m. Krosno M. Krosno Krosno akademia 2023-10-13
474 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. JANA SZCZEPANIKA W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Panel wychowawczy z okazji 250. lecia powołania KEN 2023-10-09
475 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. JANA SZCZEPANIKA W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Apel okolicznościowy, sympozjum z okazji jubileuszu 2023-10-13
476 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 IM. KS. STANISŁAWA SZPETNARA W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Lekcje historii i języka polskiego – prezentacja 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-12
477 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 IM. KS. STANISŁAWA SZPETNARA W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Akademia z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
478 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KROŚNIE m. Krosno M. Krosno Krosno Jubileuszowe obchody 130-lecia Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie 2023-10-16
479 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl 12.10.2023 r. Współorganizacja i udział delegacji I LO w Przemyślu w wojewódzkich obchodach 250. rocznicy powołania KEN – Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. 12 - 13.10. 2023 r. Akademie okolicznościowe przygotowane przez uczniów klasy 2e pod opieką merytoryczną mgr Anny Dorociak i mgr. Tomasza Kuźmieka – aula I LO w Przemyślu. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 250. rocznicę powołania KEN – I LO w Przemyślu. 08.12.2023 r. Wykłady akademickie pt. „Komisja Edukacji Narodowej – fenomen w europejskim szkolnictwie” – aula I LO w Przemyślu: - dr hab. Maria Stinia, Profesor UJ, - dr hab. Tomasz Pudłocki, Profesor UJ, - dr hab. Mariusz Chrostek, Profesor UR. 2023-10-13
480 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. ADAMA MICKIEWICZA W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Konkursy plastyczne realizowane w świetlicy szkolnej 2023-10-13
481 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. ADAMA MICKIEWICZA W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Konkurs plastyczny dla uczniów klas 4-7 SP 15 "Szkoła przyszłości", wystawa pokonkursowa 2023-10-13
482 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. ADAMA MICKIEWICZA W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Wystawa "Dawne przybory szkolne" 2023-10-13
483 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. ADAMA MICKIEWICZA W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Wystawa historyczno-informacyjna 250 lat KEN 2023-10-13
484 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. ADAMA MICKIEWICZA W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Relacja z obchodów jubileuszu w TV 15 przygotowana przez Szkolną Grupę Reporterów 2023-10-13
485 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. ADAMA MICKIEWICZA W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Apel okolicznościowy 2023-10-13
486 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. HENRYKA JORDANA W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Wystawa "250 lat Komisji Edukacji Narodowej" 2023-10-09
487 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. HENRYKA JORDANA W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Projekt "250 lat Komisji Edukacji Narodowej" 2023-10-10
488 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Prelekcje o historii i zasługach KEN w klasach I-VIII podczas zajęć z wychowawcą 2023-10-13
489 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl 250 lat Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-12
490 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORLĄT LWOWSKICH W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl okolicznościowy montaż słowno-muzyczny 2023-10-12
491 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Gazetka oraz prezentacja, dawna klasa w muzeum miasta przemyśla celem porównania dawnego sposobu uczenia(dawnych pomocy naukowych). Oglądanie filmiku Narodziny polskiej nauki - Historia Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
492 TECHNIKUM NR 4 W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Uroczysty odczyt zapoznający uczniów z funkcjonowaniem KEN 2023-10-13
493 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Teatr obrazu grupy teatralnej PAT ZSEiO Z dziennika nauczyciela... Przedstawienie historii KEN okiem belfra, (pantomima, teatr plastyczny ilustracyjny cieni) - Historie odległe i teraźniejsze. Wystawa prac uczniów: Moja szkoła. Historia KEN i multimedia. 2023-10-16
494 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Uroczysty odczyt zapoznający uczniów z funkcjonowaniem KEN 2023-10-13
495 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Szkolny Konkurs Historyczny pt.,, Powstanie i działalność Komisji Edukacji Narodowej w latach 1773-1794 2023-10-16
496 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 SPECJALNA W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Uroczysta Akademia . Gazetka tematyczna 2023-10-12
497 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA NR 3 W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Uroczysta Akademia . Gazetka tematyczna 2023-10-12
498 SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO PRZEMYŚL m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Jubileuszowe obchody KEN 2023-10-13
499 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE W PRZEMYŚLU m. Przemyśl M. Przemyśl Przemyśl Uroczysta Akademia z okazji DEN 2023-10-13
500 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA REJTANA m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Informacje o KEN na stronie szkoły 2023-10-13
501 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA REJTANA m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Gazetka tematyczna 2023-10-13
502 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA REJTANA m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Akademia z okazji 250 rocznicy powołania KEN 2023-10-13
503 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. LEOPOLDA LISA-KULI m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Akademia 2023-10-13
504 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. LEOPOLDA LISA-KULI m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Wykład 2023-10-20
505 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. LEOPOLDA LISA-KULI m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Wykład 2023-09-22
506 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2 IM. WOJCIECHA KILARA m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Gazetka ścienna 2023-10-11
507 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2 IM. WOJCIECHA KILARA m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Koncert z okazji 250.rocznicy KEN 2023-10-12
508 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. ORLĄT LWOWSKICH m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Akademia 2023-10-13
509 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów 8) uroczysta audycja podsumowująca dokonania Komisji Edukacji Narodowej. 2023-10-13
510 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów 7) projekt edukacyjny z historii realizowany w klasach VI - VIII: „ Reformy KEN i ich wpływ na szkolnictwo”; 2023-10-10
511 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów 6) konkurs plastyczny dla klas VI - VIII: „Ojcowie polskiej edukacji”; 2023-10-04
512 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów 5) konkurs plastyczny dla klas IV -V: „ Szkoła moich marzeń”; 2023-10-03
513 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów 4) konkurs plastyczny dla klas I - III „ Szkoła dawniej i dziś”; 2023-10-02
514 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów 3) lekcje z historii i j. polskiego poświęcone dokonaniom Komisji oraz konkretnym zasługom; 2023-09-26
515 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów 2) lekcje wychowawcze w klasach IV - VIII: m.in. „Dlaczego powstały szkoły, czyli co zawdzięczamy KEN?”, „Ojcowie polskiej edukacji””; 2023-09-25
516 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów 1) pogadanki o KEN - kl. I – III 2023-09-21
517 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów konkursy polonistyczne i plastyczne 2023-10-10
518 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów wystawa okolicznościowa 2023-10-13
519 VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Uroczysta akademia poświęcona KEN-250-lecia,lekcje wychowawcze poswięcone tej tematyce. 2023-10-13
520 OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Koncert z okazji 250 lecia KEN 2023-10-12
521 OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Wykonanie gazetek szkolnych o Jubileuszu 250 lecia KEN 2023-10-09
522 OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Akademia z okazji powołania 250 lecia KEN 2023-10-10
523 TECHNIKUM NR 9 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Uroczysta Akademia 2023-10-13
524 TECHNIKUM NR 9 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów SZKOLNY KONKURS Z OKAZJI ĆWIERĆWIECZA POWSTANIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ "MY SIEJEMY ZE ŁZAMI, ALE POTOMKOWIE NASI ZBIERAĆ BĘDĄ W RADOŚCI…". 2023-10-12
525 TECHNIKUM NR 8 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Lekcja otwarta 2023-11-13
526 TECHNIKUM NR 10 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów apel okolicznościowy, gazetka tematyczna 2023-10-16
527 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Akademia cz. I- historia KEN, cz.II koncert; Prezentacje multimedialne n.t. KEN, -konkurs;Konkurs w bibliotece:kl. IV-VIII"KEN250"- wyszukiwanie informacji we wskazanych źródłach, kl. I-III- rebusy, puzzle, rysunek. Zaprezentowanie znanej dzieciom postaci literackiej(pisarza, poety)poprzez zgromadzone rekwizyty, książki, utwory, kostiumy wykonane przez dzieci i rodziców, wystawa portretów wybranych postaci wykonanych przez uczniów. Pogadanka o twórcach KEN- przedstawienie osób i ich zasług. 2023-10-16
528 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Zajęcia świetlicowe poświęcone upowszechnianiu wiedzy o historii i zasługach KEN. 2023-10-09
529 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Lekcje historii poświęcone upowszechnianiu wiedzy o historii i zasługach KEN w klasach IV-VIII w dniach 9-13. 10.2023 r. 2023-10-11
530 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Konkurs plastyczno-historyczny pt. "KEN na plakacie". Zadaniem uczestników będzie wykonanie plakatu promującego osoby, wydarzenia historyczne związane z utworzeniem i działalnością Komisji Edukacji Narodowej. 2023-10-20
531 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Zorganizowanie wystawy w szkolnej bibliotece pt. "KEN - 250. rocznica powstania" lub "Historia i działalność KEN w 250. rocznicę powstania", bądź "KEN wczoraj i dziś". 2023-10-23
532 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej zawierająca rys historyczny . 2023-10-13
533 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Akademia Szkolna nt. 250.lecia KEN 2023-10-12
534 TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Akademia Szkolna nt. 250.lecia KEN 2023-10-12
535 PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE WYSPA SKARBÓW m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów akademia słowno-muzyczna pt"Chylimy głowy w podzięce za wasz trud i serce" 2023-10-13
536 DWUJĘZYCZNE LICEUM UNIWERSYTECKIE IM. STANISŁAWA BARAŃCZAKA W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Iskra nadziei w czasach mroku. Uroczysta akademia z okazji 250.leci powołania KEN. 2023-10-13
537 PARAFIALNE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE IM. ŚW. ROCHA W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Akademia 2023-10-12
538 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Uroczysta akademia 2023-10-13
539 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Lekcje historii w klasach 4-7 2023-10-10
540 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Konkurs plastyczny dla klas 1-7 2023-10-02
541 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 44 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Uroczysta akademia 2023-10-13
542 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 44 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Konkurs plasyczny dla grup dzieci 6-letnich 2023-10-03
543 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU PIJARÓW IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Ks. Stanisław Konarski - reformator szkolnictwa w Polsce 2023-10-04
544 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2023-10-13
545 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów apel, tablica informacyjna 2023-10-13
546 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANA III SOBIESKIEGO m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Uroczysta Akademia z okazji Dnia Nauczyciela oraz działania towarzyszące z okazji 250 lat KEN 2023-10-11
547 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. STANISŁAWA MACZKA m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów akademia okolicznościowa, odsłonięcie okolicznościowej tablicy, biuletyn okolicznościowy, kartki okolicznościowe dla byłych pracowników szkoły, wystawa kronik szkoły, wystawa historyczna nawiązująca do 250. lecia, prelekcja dotycząca 250.lecia KEN przeprowadzona przez zaproszonego gościa z IPN 2023-10-13
548 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. 21 BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Lekcje wychowawcze, prezentacje, quizy, akademia 2023-10-12
549 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów "Uczniowskie poezjowanie" szkolny konkurs recytatorski z okazji 250-lecia powstania KEN 2023-10-25
550 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Prezentacja multimedialna (na zajęciach z wychowawcą przez 2 tygodnie od 2.10.) 2023-10-02
551 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów akademia z okazji 250-lecia KEN 2023-10-11
552 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Uroczysty koncert i akademia z okazji 250. lecia powołania KEN. 2023-10-13
553 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Koncert na skrzypcach upamiętniający 250 rocznicę KEN 2023-10-12
554 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Akademia Szkolna 2023-10-13
555 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Dekoracja tablicy w holu szkoły- Samorząd Uczniowski, nauczyciele historii 2023-10-02
556 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Wykonanie gazetek ściennych- opiekunowie pracowni 2023-10-02
557 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Mityng lekkoatletyczny -nauczyciele WF-u 2023-10-23
558 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Przeprowadzenie zajęć na temat pracy nauczyciela na przestrzeni dziejów, nauka piosenki i wiersza nawiązujących do tego świeta, wykonanie plakatu ''Szkoła wczoraj i dziś'' 2023-10-09
559 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Przeprowadzenie zajęc kreatywno-plastyczno-muzyczno-ruchowych ''Ojczyzna-Słowiańszczyzna'',''Tajemnicza walizka'' - zajęcia edukacyjne o specyfice pracy nauczyciela, tematyczna dekoracja ''Narodziny polskiej nauki- historia KEN'' z wykorzystaniem narzędzi TIK 2023-10-09
560 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Przeprowadzenie godzin wychowawczych- nauczyciele wychowawcy 2023-10-02
561 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Szkolny Konkurs Historyczny dla klas 6-8 na plakat informacyjny 250 rocznica powstania KEN 2023-10-16
562 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Pedagog szkolny- wycieczka do I LO z wybraną klasą 2023-10-16
563 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Świetlica szkolna- konkurs plastyczny '' Szkoła wczoraj i dziś'' 2023-10-09
564 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W RZESZOWIE m. Rzeszów M. Rzeszów Rzeszów Pasowanie na ucznia z programem nawiązującym do tego świeta. 2023-10-01
565 KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA PAWŁA II m. Tarnobrzeg M. Tarnobrzeg Tarnobrzeg apel okolicznościowy 2023-10-12
566 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA m. Tarnobrzeg M. Tarnobrzeg Tarnobrzeg Wystawa 2023-09-19
567 TECHNIKUM m. Tarnobrzeg M. Tarnobrzeg Tarnobrzeg Wystawa 2023-09-19
568 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM JANA PAWŁA II m. Tarnobrzeg M. Tarnobrzeg Tarnobrzeg Konkursy plastyczne dla klas I-III "Moja szkoła, Mój nauczyciel" 2023-09-25
569 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM JANA PAWŁA II m. Tarnobrzeg M. Tarnobrzeg Tarnobrzeg Konkurs informatyczny dla klas VI - VIII 2023-10-12
570 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM JANA PAWŁA II m. Tarnobrzeg M. Tarnobrzeg Tarnobrzeg Quiz o KEN klasy IV - VIII 2023-10-10
571 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM JANA PAWŁA II m. Tarnobrzeg M. Tarnobrzeg Tarnobrzeg Tablica okolicznościowa poświęcona KEN 2023-09-15
572 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM JANA PAWŁA II m. Tarnobrzeg M. Tarnobrzeg Tarnobrzeg Lekcje historii i wychowawcze poświęcone KEN 2023-10-03
573 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM JANA PAWŁA II m. Tarnobrzeg M. Tarnobrzeg Tarnobrzeg Uroczysta akademiaz okazji 250. lecia KEN 2023-10-13
574 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. STANISŁAWA PIĘTAKA m. Tarnobrzeg M. Tarnobrzeg Tarnobrzeg konkurs wiedzy o historii i zasługach Komisji Edukacji Narodowej dla klas VI-VII 2023-10-16
575 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. WINCENTEGO BUCZKA m. Tarnobrzeg M. Tarnobrzeg Tarnobrzeg Obchody 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
576 PRZEDSZKOLE NR 2 W TARNOBRZEGU m. Tarnobrzeg M. Tarnobrzeg Tarnobrzeg Uroczystość w wykonaniu dzieci sześcioletnich: tańce oraz wiersze i piosenki o pracy nauczyciela 2023-10-13
577 PRZEDSZKOLE NR 12 W TARNOBRZEGU m. Tarnobrzeg M. Tarnobrzeg Tarnobrzeg uroczysta akademia 2023-10-13
578 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W TARNOBRZEGU m. Tarnobrzeg M. Tarnobrzeg Tarnobrzeg Akademiaszkolna 2023-10-13
579 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO m. Tarnobrzeg M. Tarnobrzeg Tarnobrzeg Uroczysty apel dla społeczności szkolnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2023-10-13
580 PUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA m. Tarnobrzeg M. Tarnobrzeg Tarnobrzeg lekcja wychowawcza, akademia okolicznosciowa 2023-10-12
581 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. MICKIEWICZA W BOROWEJ mielecki Borowa Borowa Sonda przygotowana przez Samorząd Uczniowski 2023-10-10
582 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. MICKIEWICZA W BOROWEJ mielecki Borowa Borowa Konkurs literacki "Nauczyciel w kulturze i sztuce" 2023-10-11
583 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. MICKIEWICZA W BOROWEJ mielecki Borowa Borowa Konkurs plastyczny "Mój nauczyciel" 2023-10-09
584 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. MICKIEWICZA W BOROWEJ mielecki Borowa Borowa Audycja radiowa - wywiady "Jak to jest być nauczycielem" 2023-10-12
585 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. MICKIEWICZA W BOROWEJ mielecki Borowa Borowa Debata nauczycielska "Jak dobrostan nauczycieli przekłada się na zaufanie do nich" 2023-10-11
586 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. MICKIEWICZA W BOROWEJ mielecki Borowa Borowa Gazetki okolicznościowe w klasach i na korytarzach szkolnych 2023-10-03
587 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. MICKIEWICZA W BOROWEJ mielecki Borowa Borowa Pocztówki z życzeniami dla wszystkich emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły 2023-10-12
588 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. MICKIEWICZA W BOROWEJ mielecki Borowa Borowa Uroczysta akademia z okazji 250-lecia KEN z udziałem władz gminnych, nauczycieli czynnych i emerytów 2023-10-13
589 SZKOŁA PODSTAWOWA W BRNIU OSUCHOWSKIM mielecki Czermin Breń Osuchowski Przedstawienie szkolne pt. "Awans nauczycieli" ,gazetka ścienna okolicznościowa, przypomnienie historii powstania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
590 SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERMINIE mielecki Czermin Czermin uroczysta akademia, konkurs wiedzy, konkurs plastyczny 2023-10-16
591 SZKOŁA PODSTAWOWA W OTAŁĘŻY mielecki Czermin Otałęż akademia, wieczornica 2023-10-18
592 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CHORZELOWIE mielecki Mielec Chorzelów Akademia 2023-10-13
593 SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĄŻNICACH mielecki Mielec Książnice Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej ze szczególnym uwzględnieniem w części artystycznej i oficjalnej tematyki związanej z powstaniem, działalnością, zasługami Komisji Edukacji Narodowej. 2023-10-13
594 SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĄŻNICACH mielecki Mielec Książnice Przeprowadzenie wśród uczniów klasy VII i VIII konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną na ten temat. Zwycięska prezentacja zostanie pokazana społeczności szkolnej podczas akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2023-10-03
595 SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĄŻNICACH mielecki Mielec Książnice Przygotowanie przez uczniów klasy VI galerii postaci związanych z tym historycznym wydarzeniem i prezentacja jej na korytarzu szkolnym. 2023-09-29
596 SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĄŻNICACH mielecki Mielec Książnice Wykonanie przez uczniów klasy IV i V, pod kierunkiem nauczyciela historii, komiksów o tej samej tematyce. 2023-09-26
597 SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĄŻNICACH mielecki Mielec Książnice Realizacja na lekcjach historii w klasach IV-VIII tematyki związanej z powstaniem i działalnością Komisji Edukacji Narodowej . 2023-09-19
598 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ŻWIRKI I WIGURY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI W MIELCU mielecki Mielec Mielec Szkoła na wesoło - twórczość literacka i plastyczna uczniów, wystawa prac. 2023-09-25
599 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ŻWIRKI I WIGURY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI W MIELCU mielecki Mielec Mielec Wystawa - informacje historyczne. 2023-10-03
600 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ŻWIRKI I WIGURY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI W MIELCU mielecki Mielec Mielec Prezentacja o powstaniu KEN na godziny wychowawcze. 2023-10-10
601 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ŻWIRKI I WIGURY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI W MIELCU mielecki Mielec Mielec Audycja przez radiolę. 2023-10-13
602 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ŻWIRKI I WIGURY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI W MIELCU mielecki Mielec Mielec Galeria postaci związanych z reformą szkolnictwa. 2023-10-03
603 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MIELCU mielecki Mielec Mielec konkurs prac plastycznych, konkurs wiedzy historycznej o KEN, gazetka ścienna, konkurs recytatorski wiersz o nauczycielu 2023-10-16
604 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. WŁADYSŁAWA JASIŃSKIEGO JĘDRUSIA W MIELCU mielecki Mielec Mielec 10. Galeria kartek z życzeniami dla nauczycieli i pracowników oświaty 2023-10-09-14
605 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. WŁADYSŁAWA JASIŃSKIEGO JĘDRUSIA W MIELCU mielecki Mielec Mielec 9. Wielcy ludzie Komisji Edukacji Narodowej – wystawa w bibliotece szkolnej 2023-10-01-31
606 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. WŁADYSŁAWA JASIŃSKIEGO JĘDRUSIA W MIELCU mielecki Mielec Mielec 8. Zajęcia z wychowawcami na temat 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-01-31
607 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. WŁADYSŁAWA JASIŃSKIEGO JĘDRUSIA W MIELCU mielecki Mielec Mielec 7. Szkolny konkurs na projekt medalu Komisji Edukacji Narodowej 2023-09-01-31
608 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. WŁADYSŁAWA JASIŃSKIEGO JĘDRUSIA W MIELCU mielecki Mielec Mielec 6. Konkurs fotograficzny dla uczniów i rodziców pt. „Szkoła dawniej” 2023-10-01-31
609 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. WŁADYSŁAWA JASIŃSKIEGO JĘDRUSIA W MIELCU mielecki Mielec Mielec 5. Z kamerą wśród nauczycieli – przeprowadzenie wywiadów na temat zawodu nauczyciela 2023-10-12
610 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. WŁADYSŁAWA JASIŃSKIEGO JĘDRUSIA W MIELCU mielecki Mielec Mielec 4. Koncert życzeń dla nauczycieli i pracowników oświaty przez radiolę prowadzony przez uczniów 2023-09-13
611 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. WŁADYSŁAWA JASIŃSKIEGO JĘDRUSIA W MIELCU mielecki Mielec Mielec 3. Lekcja historii - utworzenie i znaczenie Komisji Edukacji Narodowej – uroczystość o charakterze akademii 2023-10-13
612 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. WŁADYSŁAWA JASIŃSKIEGO JĘDRUSIA W MIELCU mielecki Mielec Mielec 2. Dekoracja na tablicach informacyjnych z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej w holu szkolnym i salach lekcyjnych 2023-10-01-31
613 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. WŁADYSŁAWA JASIŃSKIEGO JĘDRUSIA W MIELCU mielecki Mielec Mielec 1. Historia powstania Komisji Edukacji Narodowej – projekcja prezentacji multimedialnej w holu głównym szkoły na monitorze 2023-10-01-31
614 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.WOJSKA POLSKIEGO mielecki Mielec Mielec Audycja przez radiolę szkolną, gazetka o Komisji Edukacji Narodowej przy wejściu do szkoły 2023-10-13
615 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. JANA BYTNARA RUDEGO W MIELCU mielecki Mielec Mielec akademia 2023-10-12
616 TECHNIKUM NR 1 mielecki Mielec Mielec Spotkanie okolicznościowe dla nauczycieli 2023-10-13
617 TECHNIKUM NR 1 mielecki Mielec Mielec Audycja poświęcona 250. leciu powołania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
618 TECHNIKUM NR 1 mielecki Mielec Mielec Konkurs dla młodzieży z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej- prezentacja multimedialna 2023-10-12
619 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 mielecki Mielec Mielec akademia, gazetka szkolna, prezentacja, 2023-10-13
620 TECHNIKUM NR 2 mielecki Mielec Mielec akademia, gazetka szkolna, prezentacje, 2023-10-13
621 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ST.SIERŻ. PILOTA STANISŁAWA DZIAŁOWSKIEGO W MIELCU mielecki Mielec Mielec Odwrócona lekcja - uczeń pełni rolę "eksperta" i z pomocą nauczyciela przekazuje wiedzę na dany temat pozostałym uczniom 2023-11-21
622 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ST.SIERŻ. PILOTA STANISŁAWA DZIAŁOWSKIEGO W MIELCU mielecki Mielec Mielec Lekcja języka polskiego na wesoło - nauczyciel w oczach ucznia (opis idealnego nauczyciela) 2023-10-26
623 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ST.SIERŻ. PILOTA STANISŁAWA DZIAŁOWSKIEGO W MIELCU mielecki Mielec Mielec Tryptyk " Edukacja w kolażu" - praca plastyczna wykonana przez dzieci ze świetlicy 2023-10-13
624 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ST.SIERŻ. PILOTA STANISŁAWA DZIAŁOWSKIEGO W MIELCU mielecki Mielec Mielec Szkolny konkurs poetycki "Wierszowana szkoła" 2023-10-20
625 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ST.SIERŻ. PILOTA STANISŁAWA DZIAŁOWSKIEGO W MIELCU mielecki Mielec Mielec wysłanie kartek okolicznościowych do emerytowanych pracowników szkoły 2023-10-10
626 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ST.SIERŻ. PILOTA STANISŁAWA DZIAŁOWSKIEGO W MIELCU mielecki Mielec Mielec Ewolucja dyscyplin sportowych - wystawa fotograficzna 2023-10-12
627 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ST.SIERŻ. PILOTA STANISŁAWA DZIAŁOWSKIEGO W MIELCU mielecki Mielec Mielec tematyczna gazetka szkolna 2023-10-02
628 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ST.SIERŻ. PILOTA STANISŁAWA DZIAŁOWSKIEGO W MIELCU mielecki Mielec Mielec Lekcje tematyczne poświęcone historii Komisji Edukacji Narodowe i jej roli na przestrzeni lat 2023-10-09
629 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ST.SIERŻ. PILOTA STANISŁAWA DZIAŁOWSKIEGO W MIELCU mielecki Mielec Mielec Narodowe Czytanie 2023-10-13
630 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W MIELCU mielecki Mielec Mielec Z muzyką przez 250 lat Komisji Edukacji Narodowej. 2023-10-12
631 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W MIELCU mielecki Mielec Mielec Audycja szkolna, tablica informacyjna poświęcona Jubileuszowi 250-lecia KEN 2023-10-12
632 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DWUJĘZYCZNE SZCZĘŚLIWE DZIECKO W MIELCU mielecki Mielec Mielec Uroczysty występ grup przedszkolnych 2023-10-13
633 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W MIELCU mielecki Mielec Mielec AKADEMIA, WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH, KONKURS LITERACKI NA WIERSZ ZWIĄZANY Z KEN, MONTAŻ FILMU Z ŻYCZENIAMI, SZKOLNY KONKURS WIEDZY O KEN 2023-10-13
634 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 mielecki Mielec Mielec Konkurs plastyczny i wystawa o historii i zasługach KEN 2023-11-16
635 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 mielecki Mielec Mielec Referat o historii KEN 2023-10-13
636 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 mielecki Mielec Mielec Quiz wiedzy o historii i zasługach KEN 2023-10-19
637 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 mielecki Mielec Mielec Audycja o historii i zasługach KEN 2023-10-13
638 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 mielecki Mielec Mielec Akademia z okazji KEN 2023-10-13
639 TECHNIKUM NR 4 mielecki Mielec Mielec Referat o historii KEN 2023-10-13
640 TECHNIKUM NR 4 mielecki Mielec Mielec Quiz wiedzy o historii i zasługach KEN 2023-10-19
641 TECHNIKUM NR 4 mielecki Mielec Mielec Konkurs plastyczny i wystawa o historii i zasługach KEN 2023-11-16
642 TECHNIKUM NR 4 mielecki Mielec Mielec Audycja o historii i zasługach KEN 2023-10-13
643 TECHNIKUM NR 4 mielecki Mielec Mielec Akademia z okazji KEN 2023-10-13
644 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIELCU mielecki Mielec Mielec Konkurs plastyczny pt. "Kartka urodzinowa dla Komisji Edukacji Narodowej" 2023-10-13
645 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIELCU mielecki Mielec Mielec Jubileuszowa gazetka ścienna z z rysem historycznym powołania Komisji Edukacji Narodowej. 2023-10-13
646 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIELCU mielecki Mielec Mielec Uroczystość z okazji 250. lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej. 2023-10-13
647 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W MIELCU mielecki Mielec Mielec Audycja 2023-10-13
648 NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W MIELCU mielecki Mielec Mielec Lekcje dotyczące historia powstania KEN, Konkurs wiedzy o KEN, gazetka informacyjna o KEN. 2023-10-12
649 SZKOŁA PODSTAWOWA W RYDZOWIE mielecki Mielec Rydzów Spotkania z uczniami 2023-09-12
650 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W TRZEŚNI mielecki Mielec Trześń akademia 2023-10-11
651 SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI MIELECKIEJ IM.JÓZEFA MAKSYMILIANA OSSOLIŃSKIEGO mielecki Mielec Wola Mielecka Przeprowadzenie lekcji nt.utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, Uroczysta Akademia z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN. Pasowanie na ucznia klasy I. Przeprowadzenie konkursów plastycznych. Przygotowanie gazetek tematycznych na korytarzach szkolnych. Okolicznościowe dyktando. 2023-10-13
652 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NASZE SMYKI mielecki Padew Narodowa Padew Narodowa działania artystyczne 2023-10-13
653 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W PADWI NARODOWEJ mielecki Padew Narodowa Padew Narodowa Uroczysty apel, konkurs plastyczny "Ojcowie Komisji Edukacji Narodowej", wystawa poświęcona osiągnięciom KEN, lekcje historii. 2023-10-13
654 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WALERII - SZALAY GROELE W PRZECŁAWIU mielecki Przecław Przecław akademia 2023-10-13
655 SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W RZEMIENIU mielecki Przecław Rzemień Jubileusz 250- lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
656 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DĄBROWSKIEJ W RZEMIENIU mielecki Przecław Rzemień Tworzymy pamiątkowe plakaty - projekt dla wszystkich klas 2023-10-13
657 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DĄBROWSKIEJ W RZEMIENIU mielecki Przecław Rzemień Lekcja wychowawcza lub historii w klasach I-VIII dot. 250.lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
658 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DĄBROWSKIEJ W RZEMIENIU mielecki Przecław Rzemień Uroczyste obchody 250.lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej na świeżym powietrzu - nagranie filmiku 2023-10-13
659 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DĄBROWSKIEJ W RZEMIENIU mielecki Przecław Rzemień Happening klasowy na szkolnych korytarzach - lista życzeń z okazji 250.lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
660 SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WISŁOCKIEJ mielecki Radomyśl Wielki Dąbrówka Wisłocka Akademia 2023-10-13
661 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DULCZY MAŁEJ mielecki Radomyśl Wielki Dulcza Mała Konkurs wiedzowy nt. działaności KEN 2023-11-15
662 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DULCZY MAŁEJ mielecki Radomyśl Wielki Dulcza Mała Akademia z okazji DEN 2023-10-12
663 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JANOWCU mielecki Radomyśl Wielki Janowiec Projekt edukacyjny "KEN oczami dziecka" 2023-10-13
664 SZKOŁA PODSTAWOWA W PODBORZU mielecki Radomyśl Wielki Podborze Uroczysta akademia z udziałem rodziców 2023-10-13
665 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RADOMYŚLU WIELKIM mielecki Radomyśl Wielki Radomyśl Wielki Uroczysta akademia podczas której zostanie zaprezentowana geneza powstania Komisji Edukacji Narodowej, jej działalność oraz dokonania. 2023-10-16
666 TECHNIKUM W RADOMYŚLU WIELKIM mielecki Radomyśl Wielki Radomyśl Wielki konkurs plastyczny na temat KEN, gazetka tematyczna dotycząca KEN, konkurs na prezentację PP na temat działań KEN, montaż słowno-muzyczny (uroczyste obchody Dnia Komisji Edukacji Nauczyciela), poświęcenie sztandaru szkoły. 2023-10-01
667 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W RADOMYŚLU WIELKIM mielecki Radomyśl Wielki Radomyśl Wielki konkurs plastyczny na temat KEN, gazetka tematyczna dotycząca KEN, konkurs na prezentację PP na temat działań KEN, montaż słowno-muzyczny (uroczyste obchody Dnia Komisji Edukacji Nauczyciela), poświęcenie sztandaru szkoły. 2023-10-01
668 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻARÓWCE mielecki Radomyśl Wielki Żarówka Uroczysta Akademia 2023-10-13
669 SZKOŁA PODSTAWOWA W ZDZIARCU mielecki Radomyśl Wielki Zdziarzec Informacja na gazetce szkolnej 2023-10-09
670 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW.JANA PAWŁA II W CZAJKOWEJ mielecki Tuszów Narodowy Czajkowa Akademia z okazji obchodów 250-lecia KEN 2023-10-13
671 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN.W.SIKORSKIEGO W TUSZOWIE NARODOWYM Z FILIĄ W GROCHOWEM mielecki Tuszów Narodowy Tuszów Narodowy Prezentacja talentów 2023-10-12
672 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JÓZEFA POCZĄTKA W WADOWICACH DOLNYCH mielecki Wadowice Górne Wadowice Dolne akademia, koncert 2023-10-13
673 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LESZKA DEPTUŁY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WADOWICACH GÓRNYCH mielecki Wadowice Górne Wadowice Górne Projekt "Nasza edukacja w czasie i przestrzeni" 2023-10-16
674 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HARASIUKACH niżański Harasiuki Harasiuki Tematyczna gazetka ścienna 2023-10-02
675 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HARASIUKACH niżański Harasiuki Harasiuki Uroczysta akademia z okazji 250 rocznicy powstania KEN 2023-10-13
676 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCISKU niżański Harasiuki Hucisko konkurs wiedzowy 2023-10-12
677 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCISKU niżański Harasiuki Hucisko uroczysta akademia 2023-10-13
678 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCIE KRZESZOWSKIEJ niżański Harasiuki Huta Krzeszowska Akademia szkolna z udziałem rodziców, okolicznościowe gazetki ścienne, przypomnienie zasług KEN w wystąpieniu przygotowanym dla środowiska lokalnego, szkolny konkurs wiedzy o KEN 2023-10-13
679 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZESZOWIE GÓRNYM niżański Harasiuki Krzeszów Górny 250. lecie powołania KEN - prezentacja 2023-10-13
680 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMOSTAWIE niżański Jarocin Domostawa Apel, prezentacja, wykład 2023-10-12
681 SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI ELEMENTARZ Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W GOLCACH niżański Jarocin Golce Prezentacja, Gazetka tematyczna, Akademia szkolna, Artykuł na stronę internetową 2023-10-13
682 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W JAROCINIE niżański Jarocin Jarocin Dzień z Januszem Korczakiem 2023-10-09
683 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W JAROCINIE niżański Jarocin Jarocin Mecz piłki nożnej : uczniowie konta nauczyciele 2023-10-12
684 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W JAROCINIE niżański Jarocin Jarocin Wyjście grupowe do starego budynku szkoły , obejrzenie wystawy "Poddasze pełne wspomnień" 2023-10-11
685 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W JAROCINIE niżański Jarocin Jarocin Mój nauczyciel - mój idol ( dzień stylizacji uczniów na wybranego nauczyciela) 2023-10-10
686 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W JAROCINIE niżański Jarocin Jarocin Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zaproszenie emerytowanych pracowników szkoły, prezentacja: Świat starej fotografii- historia szkoły 2023-10-13
687 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W GROBLACH niżański Jeżowe Groble Uroczysta akademia, program słowno-muzyczny z udziałem zaproszonych gości. Okolicznościowa dekoracja. 2023-10-13
688 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W JEŻOWEM CENTRUM niżański Jeżowe Jeżowe Akademia 2023-10-18
689 TECHNIKUM niżański Jeżowe Jeżowe Wystawa zdjęć "Portrety uczniów z tamtych lat" 2023-10-12
690 TECHNIKUM niżański Jeżowe Jeżowe Filmik stworzony przez uczniów dotyczący szkoły dziś 2023-10-13
691 TECHNIKUM niżański Jeżowe Jeżowe Konkurs lapbook dotyczący KEN 2023-10-13
692 TECHNIKUM niżański Jeżowe Jeżowe Uroczysta akademia z Okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona z częścią artystyczną (przedsatwienie) dotyczącą historii powstania KEN w Polsce oraz historią szkolnictw na przestrzeni lat 2023-10-13
693 TECHNIKUM niżański Jeżowe Jeżowe Gazetka upamiętniająca historię KEN 2023-10-13
694 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE niżański Jeżowe Jeżowe Wystawa zdjęć "Portrety uczniów z tamtych lat" 2023-10-12
695 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE niżański Jeżowe Jeżowe Gazetka upamiętniająca historię KEN 2023-10-13
696 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE niżański Jeżowe Jeżowe Filmik stworzony przez uczniów dotyczący szkoły dziś 2023-10-13
697 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE niżański Jeżowe Jeżowe Konkurs lapbook dotyczący KEN 2023-10-13
698 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE niżański Jeżowe Jeżowe Uroczysta akademia z Okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona z częścią artystyczną (przedsatwienie) dotyczącą historii powstania KEN w Polsce oraz historią szkolnictw na przestrzeni lat 2023-10-13
699 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM NARCIE niżański Jeżowe Stary Nart Akademia 2023-10-13
700 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NISKU niżański Nisko Nisko Wystawa okolicznościowa dla społeczności szkolnej i lokalnej. 2023-10-09
701 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NISKU niżański Nisko Nisko Lekcje historii nt. powołania Komisji Edukacji Narodowej i jej roli w rozwoju oświaty. 2023-10-09
702 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NISKU niżański Nisko Nisko Akademia Szkolna z okazji Jubileuszu 250. lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. 2023-10-13
703 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NISKU niżański Nisko Nisko Dyktando o Komisyi Edukacyi Narodowej 2023-10-11
704 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NISKU niżański Nisko Nisko Miejsko - Gminny Konkurs Historyczny "HISTORIA MOJEGO MIASTA” 2023-10-17
705 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NISKU niżański Nisko Nisko Konkurs literacki na opowiadanie lub wiersz pt. "Moja Szkoła" 2023-10-10
706 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W NISKU IM.GEN.STANISŁAWA DĄBKA niżański Nisko Nisko Wywiad z emerytowaną nauczycielką nt. historii szkoły. 2023-10-12
707 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W NISKU IM.GEN.STANISŁAWA DĄBKA niżański Nisko Nisko Konkurs plastyczny "Portret naszych nauczycieli" w klasach I-III. 2023-10-10
708 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W NISKU IM.GEN.STANISŁAWA DĄBKA niżański Nisko Nisko Czytanie fragmentów Ustawy Komisji Edukacji Narodowej (wykowawcy klas VII-VIII). 2023-10-13
709 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W NISKU IM.GEN.STANISŁAWA DĄBKA niżański Nisko Nisko Wystawa kronik szkolnych w holu szkolnym. 2023-10-09
710 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W NISKU IM.GEN.STANISŁAWA DĄBKA niżański Nisko Nisko Lekcja matematyki - rozwiąztywanie zadań tekstowych z wynikiem 250. 2023-10-11
711 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W NISKU IM.GEN.STANISŁAWA DĄBKA niżański Nisko Nisko Zorganizowanie biegu na 250 m. 2023-10-12
712 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W NISKU IM.GEN.STANISŁAWA DĄBKA niżański Nisko Nisko Wystawa „Nauczanie dawniej i dziś”. 2023-10-09
713 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W NISKU IM.GEN.STANISŁAWA DĄBKA niżański Nisko Nisko Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona z częścią artystyczną. 2023-10-12
714 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W NISKU IM.GEN.STANISŁAWA DĄBKA niżański Nisko Nisko Konkurs poetycki. 2023-10-11
715 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W NISKU IM.GEN.STANISŁAWA DĄBKA niżański Nisko Nisko Konkurs piosenki - Mój nauczyciel. 2023-10-12
716 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W NISKU IM.GEN.STANISŁAWA DĄBKA niżański Nisko Nisko Wystawa zdjęć (gazetka) upamiętniająca historię KEN. 2023-10-09
717 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W NISKU IM.GEN.STANISŁAWA DĄBKA niżański Nisko Nisko Lekcja historii nt. powołania Komisji Edukacji Narodowej i jej roli w rozwoju oświaty. 2023-10-13
718 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW.STANISŁAWA KOSTKI W ZARZECZU niżański Nisko Zarzecze Gazetka ścienna informacyjna na temat 250. lecia powołania KEN 2023-10-13
719 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW.STANISŁAWA KOSTKI W ZARZECZU niżański Nisko Zarzecze Uroczysta akademia z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli- rys historyczny o powołaniu KEN i zawodu nauczyciela 2023-10-13
720 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA niżański Rudnik nad Sanem Kopki uroczysta akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej 2023-10-13
721 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZĘDZELU niżański Rudnik nad Sanem Przędzel UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI JUBILEUSZU 250 LECIA POWOŁANIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ SZKOLNA POŁĄCZONA Z PASWANIEM NA UCZNIA 2023-10-13
722 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 IM. JANA PAWŁA II W RUDNIKU NAD SANEM niżański Rudnik nad Sanem Rudnik nad Sanem Ocalić od zapomnienia 2023-10-12
723 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR2 niżański Rudnik nad Sanem Rudnik nad Sanem Akademia 2023-10-13
724 SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE niżański Ulanów Dąbrówka Gazetka poswięcona rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-09
725 SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE niżański Ulanów Dąbrówka Uroczysta akademia 2023-10-13
726 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KURZYNIE ŚREDNIEJ niżański Ulanów Kurzyna Średnia Gazetka na temat historii KEN 2023-09-18
727 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KURZYNIE ŚREDNIEJ niżański Ulanów Kurzyna Średnia Konkurs wiedzy o historii KEN 2023-10-13
728 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ULANOWIE niżański Ulanów Ulanów Akademia szkolna 2023-10-13
729 SZKOŁA PODSTAWOWA W WÓLCE TANEWSKIEJ niżański Ulanów Wólka Tanewska uroczysta akademia, gazetka okolicznościowa 2023-10-13
730 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻOHATYNIE przemyski Bircza Żohatyn Uroczysta Akademia 2023-10-13
731 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BACHÓRCU przemyski Dubiecko Bachórzec Uroczysta akademia dla całej społeczności szkolnej 2023-10-13
732 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. IGNACEGO KRASICKIEGO W DUBIECKU przemyski Dubiecko Dubiecko Uroczysta Akademia 2023-09-12
733 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIECZYSŁAWA WERYHY DAROWSKIEGO W ISKANI przemyski Dubiecko Iskań Uroczysta Akademia 2023-10-13
734 TECHNIKUM przemyski Dubiecko Nienadowa Uroczysty apel okolicznościowy 2023-10-13
735 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZEDMIEŚCIU DUBIECKIM przemyski Dubiecko Przedmieście Dubieckie Uroczysta wieczornica dla społeczności lokalnej 2023-10-13
736 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZEDMIEŚCIU DUBIECKIM przemyski Dubiecko Przedmieście Dubieckie Wyjazd do Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie - dla społeczności lokalnej / rodziców, uczniów, absolwentów, rodziców, dziadków/ 2023-10-14
737 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W SIERAKOŚCACH przemyski Fredropol Sierakośce 250. rocznica powstania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-12
738 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW JADWIGI KRÓLOWEJ W KRASICZYNIE przemyski Krasiczyn Krasiczyn akademie okolicznościowe, wieczornice 2023-09-28
739 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W OLSZANACH przemyski Krasiczyn Olszany Uroczysta akademia z okazji KEN dla nauczycieli i emerytów w wykonaniu uczniów kl. V - VIII. Prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów pt. 2023-10-13
740 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J. SŁOWACKIEGO W BABICACH przemyski Krzywcza Babice -II Turniej Piłki Siatkowej z Okazji Dnia Edukacji Narodowej, -akademia, -spotkanie z nauczycielami emerytami 2023-10-13
741 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SYBIRAKÓW W BACHOWIE przemyski Krzywcza Bachów 1. Prezentacja nultimedialna umieszczona na stronie internetowej szkoły. Organizacja tygodnia tematycznego poświęcona KEN. Konkurs wiedzy o KEN. 2023-10-13
742 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SYBIRAKÓW W BACHOWIE przemyski Krzywcza Bachów 1. Prezentacja nultimedialna umieszczona na stronie internetowej szkoły. 2023-10-13
743 ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZYWCZY przemyski Krzywcza Krzywcza Szkolne obchody Swięta Edukacji 2023-10-12
744 SZKOŁA PODSTAWOWA W RECZPOLU przemyski Krzywcza Reczpol SZKOLNY TURNIEJ WIEDZY DLA KLAS IV-VIII PH. "HISTORIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ", GAZETKA OKOLICZNOŚCIOWA NA KORYTARZU SZKOLNYM, UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI DNIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 2023-10-12
745 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSZELCZYCACH przemyski Krzywcza Ruszelczyce Rocznica powołania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
746 SZKOŁA PODSTAWOWA W HURECZKU przemyski Medyka Hureczko Akademia 2023-10-13
747 SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE przemyski Medyka Leszno Konkurs plastyczny pt.: Szkoła marzeń" 2023-10-12
748 SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE przemyski Medyka Leszno Uroczysty apel poświęcony 250 lecia KEN 2023-10-13
749 SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W MEDYCE przemyski Medyka Medyka akademia 2023-10-13
750 SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLISKACH przemyski Medyka Siedliska akademia 2023-10-13
751 SZKOŁA PODSTAWOWA W KASZYCACH IM. PUŁKOWNIKA CZESŁAWA MĄCZYŃSKIEGO przemyski Orły Kaszyce Akademia 2023-10-13
752 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W NIZINACH przemyski Orły Niziny Apel, projekt edukacyjny 2023-10-13
753 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM IM. JANA PAWŁA II W WALAWIE przemyski Orły Walawa uroczysty apel 2023-10-13
754 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW.. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W ZADĄBROWIU przemyski Orły Zadąbrowie uroczysta akademia dla całej społeczności lokalnej 2023-10-13
755 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W OSTROWIE przemyski Przemyśl Ostrów akdemia, 2023-10-13
756 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI W OSTROWIE przemyski Przemyśl Ostrów akademia, gazetki, 2023-10-13
757 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ W STUBNIE przemyski Stubno Stubno uroczysta akademia 2023-10-11
758 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W KOSIENICACH przemyski Żurawica Kosienice Uroczysta akademia 2023-10-13
759 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW.STANISŁAWA KOSTKI W MAĆKOWICACH przemyski Żurawica Maćkowice Akademia okolicznościowa 2023-10-16
760 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MACIEJA RATAJA W WYSZATYCACH przemyski Żurawica Wyszatyce Pasowanie uczniów klasy I 2023-10-13
761 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MACIEJA RATAJA W WYSZATYCACH przemyski Żurawica Wyszatyce spotkanie z emerytowanymi pracownikami szkoły 2023-10-13
762 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MACIEJA RATAJA W WYSZATYCACH przemyski Żurawica Wyszatyce Gazetka tematyczna, akademia z okazji KEN, drukowanie na drukarce 3D i wręczenie nauczycielom medali okolicznościowych 2023-10-13
763 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MACIEJA RATAJA W WYSZATYCACH przemyski Żurawica Wyszatyce Szkolny konkurs na najlepszą prezentację multimedialną dot. historii KEN 2023-10-13
764 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W MAJDANIE SIENIAWSKIM przeworski Adamówka Majdan Sieniawski Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Komisja Edukacji Narodowej 1773–1794 2023-10-14
765 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO przeworski Jawornik Polski Manasterz Gazetki na korytarz i w klasach 2023-10-06
766 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO przeworski Jawornik Polski Manasterz Akademia z okazji rocznicy Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-20
767 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO przeworski Jawornik Polski Manasterz Pogadanka z wychowawcą na temat Komisji Edukacji Narodowej, roli szkoły i nauczycieli historii ( tajne nauczanie ) i życiu ludzi 2023-10-13
768 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO przeworski Jawornik Polski Manasterz Konkurs na wiersz o edukacji 2023-10-02
769 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO przeworski Jawornik Polski Manasterz Konkurs plastyczny "Szkoła daje mi..." 2023-09-30
770 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W KAŃCZUDZE przeworski Kańczuga Kańczuga 1. Gazetka tematyczna. 2. Konkurs wiedzy historycznej. 3. Gminny turniej tenisa stołowego. 2023-10-13
771 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W KAŃCZUDZE przeworski Kańczuga Kańczuga Audycja "250 lat historii KEN" przez szkolny radiowęzeł 2023-10-13
772 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W KAŃCZUDZE przeworski Kańczuga Kańczuga Wystawa fotograficzna z zarysem historycznym 2023-10-02
773 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLEGŁYCH W STRAJKU W KRZECZOWICACH W 1936 W KRZECZOWICACH przeworski Kańczuga Krzeczowice Apel 2023-10-13
774 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W PANTALOWICACH przeworski Kańczuga Pantalowice Upowszechnienie wiedzy i historii o zasługach KEN podczas akademii , gazetka tematyczna na korytarzu. 2023-10-13
775 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W RĄCZYNIE przeworski Kańczuga Rączyna uroczysty apel 2023-10-12
776 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA I MARII JĘDRZEJOWSKICH W SIEDLECZCE przeworski Kańczuga Siedleczka Uroczysta akademia szkolna poświęcona KEN połączona z wystawą strojów szkolnych na przestrzeni lat. 2023-10-13
777 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W SIETESZY przeworski Kańczuga Sietesz Akademia 2023-10-13
778 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE PN. MALI ODKRYWCY W GORLICZYNIE przeworski Przeworsk Gorliczyna Akademia 2023-10-13
779 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W MIROCINIE przeworski Przeworsk Mirocin Uroczysta Akademia , gazetka tematyczna, pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat historii i zasług Komisji Edukacji Narodowej. 2023-10-13
780 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W NOWOSIELCACH przeworski Przeworsk Nowosielce akademia, pogadanka na lekcjach 2023-10-13
781 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM JANA PAWŁA II przeworski Przeworsk Przeworsk Okolicznościowa akademia oraz konkursy szkolne angażujące uczniów klas 1 - 8 2023-10-16
782 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W PRZEWORSKU przeworski Przeworsk Przeworsk -Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem przedszkolaków, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, - Pogadanka z dziećmi w grupach na temat: Czym była i w jakim celu została powołana Komisja Edukacji Narodowej, podkreślenie wiodącej roli nauczycieli, - Przedszkolaki z wizytą w Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku – przybliżenie pracy nauczyciela, - „Laurka dla nauczyciela” - praca plastyczna w wykonaniu przedszkolaków. 2023-10-13
783 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 przeworski Przeworsk Przeworsk uroczysta akademia w grupie 5 latki dla całej społeczności przedszkolnej, w każdej grupie odbędą się zajęcia o tej tematyce, wyjście grupy 4 latki do szkoły celem przybliżeia pracy nauczyciela 2023-10-13
784 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO przeworski Przeworsk Przeworsk Akademia szkolna; gazetka okolicznościowa; lekcje historii o tematyce związanej z KEN 2023-10-12
785 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. BRATA ALBERTA W STUDZIANIE przeworski Przeworsk Studzian Uroczysta Akademia z okazji jubileuszu 250-lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-12
786 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĘTONIOWEJ przeworski Przeworsk Świętoniowa Piknik naukowy 2023-10-13
787 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĘTONIOWEJ przeworski Przeworsk Świętoniowa Koncert pieśni 2023-10-13
788 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĘTONIOWEJ przeworski Przeworsk Świętoniowa Msza św. za zmarłych i żyjących nauczycieli. 2023-10-13
789 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. KS. JANA BALICKIEGO W UJEZNEJ przeworski Przeworsk Ujezna Uroczysta akademia 2023-10-13
790 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. ANTONIEGO Z PADWY W URZEJOWICACH przeworski Przeworsk Urzejowice Akademia z okazji Jubileuszu 250. lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
791 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W CZERWONEJ WOLI CZERWONA WOLA 39 37-530 SIENIAWA przeworski Sieniawa Czerwona Wola Historia Komisji Edukacji Narodowej na lekcjach historii. 2023-10-12
792 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W CZERWONEJ WOLI CZERWONA WOLA 39 37-530 SIENIAWA przeworski Sieniawa Czerwona Wola Akademia szkolna pt. ,, Narodziny polskiej nauki" 2023-10-13
793 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. KAZIMIERZA SUCHECKIEGO WYLEWA 137-530 SIENIAWA przeworski Sieniawa Wylewa Prezentacja poświęcona 250. lecia powołania KEN 2023-10-12
794 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. KAZIMIERZA SUCHECKIEGO WYLEWA 137-530 SIENIAWA przeworski Sieniawa Wylewa Projekty i konkurs plastyczny 2023-10-02
795 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. KAZIMIERZA SUCHECKIEGO WYLEWA 137-530 SIENIAWA przeworski Sieniawa Wylewa Lekcje z wychowawcą 2023-10-06
796 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. KAZIMIERZA SUCHECKIEGO WYLEWA 137-530 SIENIAWA przeworski Sieniawa Wylewa Pogadanki na lekcji historii 2023-10-09
797 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. KAZIMIERZA SUCHECKIEGO WYLEWA 137-530 SIENIAWA przeworski Sieniawa Wylewa Gazetka i dekoracja tematyczna 2023-10-09
798 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. KAZIMIERZA SUCHECKIEGO WYLEWA 137-530 SIENIAWA przeworski Sieniawa Wylewa Akademia szkolna 2023-10-12
799 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. ANTONIEGO CHRUŚCIELA PS. MONTER W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ przeworski Tryńcza Gniewczyna Łańcucka spotkanie z nauczycielami emerytami i emerytowanymi pracownikami szkoły 2023-10-12
800 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. ANTONIEGO CHRUŚCIELA PS. MONTER W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ przeworski Tryńcza Gniewczyna Łańcucka Historia Komisji Edukacji Narodowej - prelekcja na zebraniu z rodzicami 2023-09-19
801 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. ANTONIEGO CHRUŚCIELA PS. MONTER W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ przeworski Tryńcza Gniewczyna Łańcucka DEN - prezentacja w klasach I-III 2023-10-02
802 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. ANTONIEGO CHRUŚCIELA PS. MONTER W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ przeworski Tryńcza Gniewczyna Łańcucka "Moja Pani" - konkurs plastyczny dla ucz. kl.I-III 2023-09-25
803 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. ANTONIEGO CHRUŚCIELA PS. MONTER W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ przeworski Tryńcza Gniewczyna Łańcucka Narodziny polskiej nauki - historia Komisji Edukacji Narodowej - godziny z wychowawcą 2023-10-09
804 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. ANTONIEGO CHRUŚCIELA PS. MONTER W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ przeworski Tryńcza Gniewczyna Łańcucka gazetka tematyczna 2023-09-30
805 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. ANTONIEGO CHRUŚCIELA PS. MONTER W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ przeworski Tryńcza Gniewczyna Łańcucka akademia z okazji DEN 2023-10-12
806 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W TRYŃCZY przeworski Tryńcza Tryńcza 250. rocznica powstania Komisji Edukacji Narodowej oczami matematyka 2023-10-12
807 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W MAĆKÓWCE przeworski Zarzecze Maćkówka Uroczysta Akademia i spotkanie z emerytowanymi nauczycielami oraz pracownikami szkoły. Wykonanie gazetki ściennej. 2023-10-12
808 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SIENNOWIE przeworski Zarzecze Siennów Uroczysta akademia, szkolny konkurs wiedzy 2023-10-12
809 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ZARZECZU przeworski Zarzecze Zarzecze Historia KEN - prezenrtacja multimedialna 2023-09-28
810 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZARZECZU przeworski Zarzecze Zarzecze KEN - powstanie i działalność - wystawa szkolna. 2023-10-12
811 TECHNIKUM W ZARZECZU przeworski Zarzecze Zarzecze Konkurs na plakat "Idee KEN" 2023-10-13
812 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. BRATA ALBERTA W ŻURAWICZKACH przeworski Zarzecze Żurawiczki Uroczysta Akademia z zaproszeniem emerytowanych nauczycieli, emerytowanych pracowników szkoły. Wykonanie gazetki ściennej. Spotkanie z emerytowanym nauczycielem. Przeprowadzenie zająć o historii oświaty lokalnej. 2023-10-12
813 SZKOŁA PODSTAWOWA W BYSTRZYCY IM. MARII KONOPNICKIEJ ropczycko-sędziszowski Iwierzyce Bystrzyca Gazetka szkolna temat KEN 2023-10-13
814 SZKOŁA PODSTAWOWA W BYSTRZYCY IM. MARII KONOPNICKIEJ ropczycko-sędziszowski Iwierzyce Bystrzyca Konkurs plastyczny 2023-10-16
815 SZKOŁA PODSTAWOWA W BYSTRZYCY IM. MARII KONOPNICKIEJ ropczycko-sędziszowski Iwierzyce Bystrzyca okazji 250 rocznicy KEN 2023-10-16
816 SZKOŁA PODSTAWOWA W NOCKOWEJ IM. BOHATERÓW WALK CHŁOPSKICH ropczycko-sędziszowski Iwierzyce Nockowa Akademia 2023-10-16
817 SZKOŁA PODSTAWOWA W NOCKOWEJ IM. BOHATERÓW WALK CHŁOPSKICH ropczycko-sędziszowski Iwierzyce Nockowa Konkurs wiedzy 2023-10-16
818 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. KS. ROMANA SITKO W KAMIONCE ropczycko-sędziszowski Ostrów Kamionka Z edukacją przez wieki - program artystyczny powiązany z wystawą eksponatów i zdjęć związanych z edukacją. 2023-10-16
819 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.DZIAŁACZY RUCHU CHŁOPSKIEGO W KOZODRZY ropczycko-sędziszowski Ostrów Kozodrza Zajęcia w klasach 1-3: Podróż wehikułem czasu - "W czasach Stanisława Augusta ostatniego Króla Polski". 2023-10-11
820 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.DZIAŁACZY RUCHU CHŁOPSKIEGO W KOZODRZY ropczycko-sędziszowski Ostrów Kozodrza Szkolny konkurs historyczny pt. "Co wiemy o KEN" 2023-10-18
821 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.DZIAŁACZY RUCHU CHŁOPSKIEGO W KOZODRZY ropczycko-sędziszowski Ostrów Kozodrza Wystawa upowszechniająca historię powstania KEN oraz przybliżenia sylwetek osób, które przyczyniły się do jej powstania. 2023-10-02
822 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.DZIAŁACZY RUCHU CHŁOPSKIEGO W KOZODRZY ropczycko-sędziszowski Ostrów Kozodrza Uroczysta akademia z zaproszonymi gośćmi, emerytowanymi nauczycielami i pracownikami obsługi. 2023-10-12
823 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OSTROWIE ropczycko-sędziszowski Ostrów Ostrów Akademia 2023-10-13
824 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OSTROWIE ropczycko-sędziszowski Ostrów Ostrów Lekcje wychowawcze 2023-10-09
825 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BAŚNI POLSKIEJ W NIEDŹWIADZIE DOLNEJ ropczycko-sędziszowski Ropczyce Niedźwiada Uroczysta Akademia z okazji 250. lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-18
826 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS. JANA TWARDOWSKIEGO W NIEDŹWIADZIE GÓRNEJ ropczycko-sędziszowski Ropczyce Niedźwiada Lekcje historii, gazetki ścienne, Prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów klas: VI i VII, akademia szkolna w rocznice utworzenia KEN, spotkania z dziadkami i wywiady nt." Szkoła i nauka w naszej miejscowości od czasów powojennych do dziś 2023-10-11
827 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ROPCZYCACH ropczycko-sędziszowski Ropczyce Ropczyce Uroczystość przedszkolna z udziałem dzieci, rodziców i nauczycieli 2023-10-13
828 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. SEWERYNA UDZIELI W ROPCZYCACH ropczycko-sędziszowski Ropczyce Ropczyce Bieg dla klas 0 - 3 z okazji 250. rocznicy KEN 2023-10-19
829 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. SEWERYNA UDZIELI W ROPCZYCACH ropczycko-sędziszowski Ropczyce Ropczyce Turniej piłki siatkowej dla klas 4 - 8 z okazji 250. rocznicy KEN 2023-10-17
830 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. SEWERYNA UDZIELI W ROPCZYCACH ropczycko-sędziszowski Ropczyce Ropczyce Artykuły w “Kurierze szkolnym”. Wystawa czasowa w bibliotece szkolnej. 2023-10-10
831 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. SEWERYNA UDZIELI W ROPCZYCACH ropczycko-sędziszowski Ropczyce Ropczyce Tydzień Kultury Języka Polskiego (spotkanie autorskie, lekcje kaligrafii, prezentacje z cyklu “Szkoła dawniej i dziś” 2023-10-09
832 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ROPCZYCACH ropczycko-sędziszowski Ropczyce Ropczyce Zorganizowanie konkursu na lapbook o historii i zasługach KEN. Przygotowanie wystawy pokonkursowej. Zorganizowanie wyjścia na wystawę. Przygotowanie i upowszechnienie prezentacji o dokonaniach KEN i najwybitniejszych twórcach. 2023-10-19
833 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ROPCZYCACH ropczycko-sędziszowski Ropczyce Ropczyce Gazetka ścienna dt. Jubileuszu 2023-09-18
834 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ROPCZYCACH ropczycko-sędziszowski Ropczyce Ropczyce lekcje historii 2023-10-02
835 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ROPCZYCACH ropczycko-sędziszowski Ropczyce Ropczyce Lekcje wychowawcze 2023-09-25
836 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ROPCZYCACH ropczycko-sędziszowski Ropczyce Ropczyce Apel z okazji Jubileuszu 250. lecia powołania KEN 2023-10-13
837 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. DRA JANA ZWIERZA W ROPCZYCACH ropczycko-sędziszowski Ropczyce Ropczyce Apel 2023-10-13
838 SZKOŁA PODSTAWOWA W KLĘCZANACH ropczycko-sędziszowski Sędziszów Małopolski Klęczany Jubileusz KEN 2023-10-13
839 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM ropczycko-sędziszowski Sędziszów Małopolski Sędziszów Małopolski "Co to jest KEN?"- zapoznanie z historią, przybliżenie pojęcia "Komisja" w ramach obchodzenia święta Dnia Edukacji Narodowej 2023-10-13
840 TECHNIKUM NR 1 W SĘDZISZOWIE MŁP. ropczycko-sędziszowski Sędziszów Małopolski Sędziszów Małopolski Akademia z okazji Jubileuszu 250 lecia Powołania Komisji Narodowej 2023-10-13
841 TECHNIKUM NR 1 W SĘDZISZOWIE MŁP. ropczycko-sędziszowski Sędziszów Małopolski Sędziszów Małopolski Prelekcje o zasługach Komisji Edukacji Narodowej dla społeczeństwa polskiego 2023-10-12
842 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO ropczycko-sędziszowski Sędziszów Małopolski Sędziszów Małopolski Konkurs szkolny w klasach I-III "Mój nauczyciel" i nauka piosenki o nauczycielach. W klasach starszych gazetki klasowe. Pogadanki na lekcjach historii i godzin wychowawczych. Organizowanie wywiadu z nauczycielem na języku polskim i godzinach wychowawczych. Uroczystości klasowe. 2023-10-13
843 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PIOTRA SKARGI W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM ropczycko-sędziszowski Sędziszów Małopolski Sędziszów Małopolski Szkolne obchody 250 lecia KEN połączone z Dniem Patrona 2023-10-13
844 SZKOŁA PODSTAWOWA W SZKODNEJ ropczycko-sędziszowski Sędziszów Małopolski Szkodna Uroczysty apel poświęcony jubileuszowi 2023-10-13
845 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KPT. KAROLA CHMIELA W ZAGORZYCACH DOLNYCH ropczycko-sędziszowski Sędziszów Małopolski Zagorzyce Akademia 2023-10-12
846 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W GLINIKU ropczycko-sędziszowski Wielopole Skrzyńskie Glinik Uroczysta akademia 2023-10-13
847 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SYBIRAKÓW W NAWSIU ropczycko-sędziszowski Wielopole Skrzyńskie Nawsie Uroczysta Akademia 2023-10-13
848 SZKOŁA PODSTAWOWA MONTESSORI Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BOGUCHWALE rzeszowski Boguchwała Boguchwała Komisja Edukacji Narodowej- historia i zasługi 2023-10-10
849 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ARMII KRAJOWEJ rzeszowski Boguchwała Kielanówka Uroczysta Akademia 2023-10-13
850 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MOGIELNICY rzeszowski Boguchwała Mogielnica Uroczystość - Akademia Szkolna 2023-10-12
851 SZKOŁA PODSTWOWA IM. BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W WOLI ZGŁOBIEŃSKIEJ rzeszowski Boguchwała Wola Zgłobieńska Poznajemy dzieje szkolnictwa 2023-10-19
852 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW. JANA KANTEGO W FUTOMIE rzeszowski Błażowa Futoma Uroczysta Akademia z okazji rocznicy KEN. 2023-10-20
853 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW. JANA KANTEGO W FUTOMIE rzeszowski Błażowa Futoma Gazetka tematyczna o KEN. 2023-10-16
854 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARII KONOPNICKIEJ W KĄKOLÓWCE rzeszowski Błażowa Kąkolówka uroczysta akademia, gazetka ścienna, 2023-10-13
855 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W PIĄTKOWEJ rzeszowski Błażowa Piątkowa Apel z okazji 250. lecia powołania KEN 2023-10-12
856 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHMIELNIKU rzeszowski Chmielnik Chmielnik Wykład z prezentacją 2023-10-13
857 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO W CHMIELNIKU rzeszowski Chmielnik Chmielnik szkolna uroczystość 2023-10-12
858 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POR. JANA BAŁDY W CHMIELNIKU rzeszowski Chmielnik Chmielnik Uroczysta akademia, gazetka informacyjna 2023-10-16
859 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W DYNOWIE Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM rzeszowski Dynów Dynów Pasowanie na ucznia kl.I. 2023-10-13
860 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W DYNOWIE rzeszowski Dynów Dynów Przygotowanie wystawy poświęconej KEN oraz historii szkoły. Udostępnienie jej w szkole, bibliotece miejskiej oraz w urzędzie miasta. 2023-10-09
861 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W DYNOWIE rzeszowski Dynów Dynów przygotowanie sztuki jednoaktowej pod tytułem " 45 minut", celem wystawienia jej na scenie dla młodzieży liceum i okolicznych szkół podstawowych. 2023-11-30
862 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W DYNOWIE rzeszowski Dynów Dynów Posadzenie drzewa upamiętniającego powstanie KEN 2023-10-13
863 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W DYNOWIE rzeszowski Dynów Dynów Uroczysty apel dla uczniów i środowiska lokalnego z inscenizacją historyczną związaną z czasami utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. 2023-10-13
864 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W DYNOWIE rzeszowski Dynów Dynów Konkurs wiedzy o Komisji Edukacji Narodowej 2023-11-24
865 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W DYNOWIE rzeszowski Dynów Dynów Turniej Strzelecki o puchar Starosty Rzeszowskiego w 250 rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w kategorii młodzież szkół ponadpodstawowych i dorośli 2023-10-13
866 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W DYNOWIE IM. TWÓRCÓW NIEPODLEGŁEJ POLSKI rzeszowski Dynów Dynów Akademia z okazji jubileuszu KEN 2023-10-13
867 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOHATERÓW WALK CHŁOPSKICH W HARCIE rzeszowski Dynów Harta Akademia 2023-10-13
868 SZKOŁA PODSTAWOWA W PAWŁOKOMIE rzeszowski Dynów Pawłokoma Akademia 2023-10-13
869 SZKOŁA PODSTAWOWA W ULANICY rzeszowski Dynów Ulanica Apel 2023-10-12
870 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BUDACH GŁOGOWSKICH rzeszowski Głogów Małopolski Budy Głogowskie Uroczysta akademia z udziałem rodziców i zaproszonych gości (występy dzieci, rozdanie nagród nauczycielom, pasowanie na przedszkolaka) 2023-10-12
871 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W BUDACH GŁOGOWSKICH rzeszowski Głogów Małopolski Budy Głogowskie Akademia przybliżająca uczniom wiedzę o historii i zasługach KEN "Losy szkolnictwa w Polsce" 2023-10-13
872 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM rzeszowski Głogów Małopolski Głogów Małopolski zajęcia edukacj społecznej w klasach I-III,tematyczne godziny wychowawcze w klasach IV-VIII, lekcje historii w klasach VI, uroczysta akademia 2023-10-13
873 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W PRZEWROTNEM rzeszowski Głogów Małopolski Przewrotne Konkurs 2023-10-20
874 SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDNEJ MAŁEJ rzeszowski Głogów Małopolski Rudna Mała uroczystość szkolna w oparciu o montaż słowno -muzyczny 2023-10-12
875 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. WŁ.SIKORSKIEGO W HYŻNEM rzeszowski Hyżne Hyżne akademia szkolna 2023-10-13
876 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W KAMIENIU PRUSINIE rzeszowski Kamień Kamień "Wehikułem czasu do początków polskiej edukacji" 2023-10-11
877 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KRASNEM rzeszowski Krasne Krasne uroczysta akademia, wystawa okolicznościowa, lekcje wychowawcze, wos, historii 2023-10-13
878 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W STRAŻOWIE rzeszowski Krasne Strażów Akademia 2023-10-13
879 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.MJR.FRANCISZKA ŁUSZCZKI W LUBENI rzeszowski Lubenia Lubenia Spotkania predszkolaków z emerytowanymi nauczyielami 2023-10-12
880 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.MJR.FRANCISZKA ŁUSZCZKI W LUBENI rzeszowski Lubenia Lubenia Konkurs literacki "Szkołą przyszłości" 2023-10-09
881 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.MJR.FRANCISZKA ŁUSZCZKI W LUBENI rzeszowski Lubenia Lubenia Konkurs plastyczny o tematyce rocznicowej 2023-10-12
882 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.MJR.FRANCISZKA ŁUSZCZKI W LUBENI rzeszowski Lubenia Lubenia Konkurs historyczny na temat pierwszego w Europie ministerstwa oświaty ministerstwo 2023-10-09
883 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.MJR.FRANCISZKA ŁUSZCZKI W LUBENI rzeszowski Lubenia Lubenia Klasopracownia dawniej i dziś 2023-10-12
884 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BŁ.KS. JÓZEFA KOWALSKIEGO W SIEDLISKACH rzeszowski Lubenia Siedliska Prelekcja podczas akademii z okazji DKEN na temat powstania i roli KEN 2023-10-13
885 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BŁ.KS. JÓZEFA KOWALSKIEGO W SIEDLISKACH rzeszowski Lubenia Siedliska Konkurs na projekt okładki gazety propagującej wiedzę o historii KEN 2023-10-13
886 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOŁONCE rzeszowski Lubenia Sołonka AKADEMIA 2023-10-13
887 NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SOŁONCE rzeszowski Lubenia Sołonka AKADEMIA 2023-10-13
888 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SOŁONCE rzeszowski Lubenia Sołonka JUBILEUSZOWA LEKCJA HISTORII 2023-10-12
889 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SOŁONCE rzeszowski Lubenia Sołonka AKADEMIA 2023-10-13
890 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W STRASZYDLU rzeszowski Lubenia Straszydle Lekcje historii - analiza Ustawy Kommissyi Edukacyi Narodowey 2023-10-23
891 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W STRASZYDLU rzeszowski Lubenia Straszydle Okolicznościowe wywiady z nauczycielami do gazetki gminnej 2023-10-09
892 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W STRASZYDLU rzeszowski Lubenia Straszydle Uroczysta akademia 2023-10-13
893 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W STRASZYDLU rzeszowski Lubenia Straszydle Wystawa archiwalnych fotografii i dokumentów szkolnych 2023-10-13
894 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. IGNACEGO PARTYKI W GÓRNIE rzeszowski Sokołów Małopolski Górno Uroczysta akademia na okoliczność Jubileuszu 250 lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej. Konkurs plastyczny dla klas II-VII "Kartka dla nauczyciela" 2023-10-12
895 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. M. LACHORA W GÓRNIE rzeszowski Sokołów Małopolski Górno Konkurs, zapoznanie z historią powstania KEN,wystawa 2023-10-12
896 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W NIENADÓWCE rzeszowski Sokołów Małopolski Nienadówka Uroczysta akademia szkolna 2023-10-16
897 SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM rzeszowski Sokołów Małopolski Sokołów Małopolski Wrzesień /czerwiec - zaznajamianie uczniów z osiągnięciami KEN ( konkursy, wystawy, gazetka szkolna) nauczyciele historii i języka polskiego 2023-09-04
898 SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM rzeszowski Sokołów Małopolski Sokołów Małopolski Szkoła i jej uczeń w oczach członków KEN – szkolny konkurs literacki 2023-10-13
899 SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM rzeszowski Sokołów Małopolski Sokołów Małopolski Szkolne życie naszymi oczami konkurs na napisanie wiersza . Konkurs z okazji 250. rocznicy powstania KEN 2023-10-16
900 SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM rzeszowski Sokołów Małopolski Sokołów Małopolski Całoroczna wystawa okolicznościowa z okazji 250 rocznicy powstania KEN – biblioteka szkolna 2023-10-13
901 SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM rzeszowski Sokołów Małopolski Sokołów Małopolski Wystawa o pręcznikach 2023-10-13
902 SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM rzeszowski Sokołów Małopolski Sokołów Małopolski Konkurs na prezentację o KEN - rozstrzygnięcie – nauczyciel historii 2023-10-16
903 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W TRZEBOSI rzeszowski Sokołów Małopolski Trzeboś Akademia poświęcona Komisji Edukacji Narodowej wraz z prelekcją . 2023-10-13
904 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ W TRZEBOSI rzeszowski Sokołów Małopolski Trzeboś Lekcja historii i godzin wychowawczych też poświęcone temu zagadnieniu. 2023-10-16
905 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ W TRZEBOSI rzeszowski Sokołów Małopolski Trzeboś Uroczysta akademia przybliżająca historię powstania i działalności KEN na przestrzeni lat. 2023-10-13
906 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BŁ. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W TRZEBOSI rzeszowski Sokołów Małopolski Trzeboś Uroczysta Akademia na okoliczność Jubileuszu 250. lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
907 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WÓLCE NIEDŹWIEDZKIEJ rzeszowski Sokołów Małopolski Wólka Niedźwiedzka Uroczysta akademia 2023-10-12
908 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W WÓLCE NIEDŹWIEDZKIEJ rzeszowski Sokołów Małopolski Wólka Niedźwiedzka Uroczysta akademia 2023-10-12
909 SZKOŁA PODSTAWOWA W WÓLCE NIEDŹWIEDZKIEJ rzeszowski Sokołów Małopolski Wólka Niedźwiedzka Uroczysta akademia 2023-10-12
910 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MROWLI rzeszowski Świlcza Mrowla Spotkaania w poszczególnych klasach, rozmowy,prezentacje 2023-10-13
911 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W STOBIERNEJ rzeszowski Trzebownisko Stobierna uroczystości szkolne- akademia 2023-10-12
912 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BPA WOJCIECHA TOMAKI W TRZEBOWNISKU rzeszowski Trzebownisko Trzebownisko Uroczysta akademia, spotkanie społeczności szkolnej z nauczycielami emerytami. 2023-10-13
913 PRZEDSZKOLE W WÓLCE PODLEŚNEJ rzeszowski Trzebownisko Wólka Podleśna Wystawa prac konkursowych pt. Jubileusz 250 lecia powołania KEN 2023-10-09
914 PRZEDSZKOLE W WÓLCE PODLEŚNEJ rzeszowski Trzebownisko Wólka Podleśna Akademia okolicznościowa 2023-10-12
915 SZKOŁA PODSTAWOWA W WÓLCE PODLEŚNEJ IM. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI rzeszowski Trzebownisko Wólka Podleśna Akademia, gazetki szkolne, 2023-10-12
916 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĄCE rzeszowski Trzebownisko Łąka Akademia z okazji Jubileuszu 250 - lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-12
917 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJSKA POLSKIEGO W BORKU STARYM rzeszowski Tyczyn Borek Stary Akademia szkolna 2023-10-13
918 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W HERMANOWEJ rzeszowski Tyczyn Hermanowa Uroczysta Akademia z okazji powołania Komisji Edukacji Narodowej. Wystawa historyczna. . 2023-10-13
919 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TYCZYNIE rzeszowski Tyczyn Tyczyn akademia 2023-10-13
920 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TYCZYNIE rzeszowski Tyczyn Tyczyn Konkurs historyczno-literacki w zakresie wiedzy o historii i zasługach Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-30
921 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TYCZYNIE rzeszowski Tyczyn Tyczyn Spotkanie z rodzicami połączone z uroczystoscią na okoliczność 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej 2023-11-23
922 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TYCZYNIE rzeszowski Tyczyn Tyczyn Wystawa szkolna na okoliczność 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-09
923 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TYCZYNIE rzeszowski Tyczyn Tyczyn Wycieczka edukacyjna z okazji 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-12
924 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TYCZYNIE rzeszowski Tyczyn Tyczyn Uroczysta akademia z okazji jubileuszu 250. lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-16
925 ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUKOWSKU sanocki Bukowsko Bukowsko Akademia z okazji 250 rocznicy KEN 2023-10-17
926 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM ŁUPKOWIE sanocki Komańcza Nowy Łupków 250 Lat Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
927 SZKOŁA PODSTAWOWA W RZEPEDZI sanocki Komańcza Rzepedź Gazetki tematyczne 2023-10-02
928 SZKOŁA PODSTAWOWA W RZEPEDZI sanocki Komańcza Rzepedź Pogadanki na lekcjach historii 2023-10-09
929 SZKOŁA PODSTAWOWA W RZEPEDZI sanocki Komańcza Rzepedź Uroczysta akademia z okazji 250 rocznicy KEN połączona z pasowaniem na ucznia 2023-09-13
930 SZKOŁA PODSTAWOWA W FALEJÓWCE sanocki Sanok Falejówka 250 lat dla Edukacji - uroczystość środowiskowa 2023-10-13
931 SZKOŁA PODSTAWOWA W FALEJÓWCE sanocki Sanok Falejówka 250 lat dla Edukacji - uroczystość środowiskowa 2023-10-13
932 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI W KOSTAROWCACH sanocki Sanok Kostarowce Uroczysty apel z okazji jubileuszu 250. lecia powołania KEN. 2023-10-13
933 SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEBIESZCZANACH sanocki Sanok Niebieszczany akademia 2023-10-17
934 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W PAKOSZÓWCE sanocki Sanok Pakoszówka apel 2023-10-13
935 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W PISAROWCACH sanocki Sanok Pisarowce 250 lat Komisji Edukacji Narodowej... a jak to w Pisarowcach było? 2023-10-11
936 SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 IM. GEN. BRONISŁAWA PRUGARA-KETLINGA sanocki Sanok Sanok " Strofy o szkole" szkolny konkurs recytatorski związany z KEN 2023-10-09
937 SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 IM. GEN. BRONISŁAWA PRUGARA-KETLINGA sanocki Sanok Sanok " Szkoła uczy i bawi" - konkurs w ramach 250 rocznicy KEN 2023-10-10
938 SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 IM. GEN. BRONISŁAWA PRUGARA-KETLINGA sanocki Sanok Sanok Konkurs historyczny związany z KEN. 2023-10-12
939 SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 IM. GEN. BRONISŁAWA PRUGARA-KETLINGA sanocki Sanok Sanok Wystawa na holu szkoły z okazji 250 rocznicy KEN 2023-10-13
940 SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 IM. GEN. BRONISŁAWA PRUGARA-KETLINGA sanocki Sanok Sanok Uroczysta akademia 2023-10-13
941 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W SANOKU IM.KSIĘDZA ZDZISŁAWA JASTRZĘBIEC PESZKOWSKIEGO sanocki Sanok Sanok " Spotkanie z historią" - uroczyste obchody 250 rocznicy KEN 2023-11-30
942 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM.JANA PAWŁA II sanocki Sanok Sanok Uroczysty apel z okazji 250. lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
943 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SANOKU sanocki Sanok Sanok Akademia z okazji święta szkoły połączona z posadzeniem okolicznościowego drzewa 2023-10-13
944 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SANOKU sanocki Sanok Sanok Podsumowanie projektu. 2024-04-19
945 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SANOKU sanocki Sanok Sanok Film promocyjno- edukacyjny " 250 lecie KEN świętuje I LO w Sanoku" 2023-10-10
946 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SANOKU sanocki Sanok Sanok Gra miejska "Śladami KEN w Sanoku" 2024-04-12
947 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SANOKU sanocki Sanok Sanok Debata oksfordzska "Znaczenie KEN w rozwoju polskiego szkolnictwa" 2023-11-02
948 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SANOKU sanocki Sanok Sanok Konkurs szkolny na laudacje ku czci KEN. 2023-10-10
949 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SANOKU sanocki Sanok Sanok Akcja plakatowa na ulicy Zagrody w Sanoku. 2023-10-10
950 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SANOKU sanocki Sanok Sanok Uruchomienie strony poświęconej jubileuszowi na FB szkoły 2023-10-10
951 SZKOŁA PODSTAWOWA W SROGOWIE GÓRNYM sanocki Sanok Srogów Górny Uroczysta akademia ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ. Pasowanie na Pierwszoklasistę. 2023-10-13
952 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W STRACHOCINIE sanocki Sanok Strachocina Dziedzictwo Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
953 SZKOŁA PODSTAWOWA W TREPCZY sanocki Sanok Trepcza Akademia środowiskowa 2023-10-13
954 SZKOŁA PODSTAWOWA W TREPCZY sanocki Sanok Trepcza Wystawa okolicznościowa 2023-10-09
955 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W CZASZYNIE sanocki Zagórz Czaszyn „Kształtowanie młodych umysłów wymaga wielkiego serca” 2023-10-13
956 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W PORAŻU sanocki Zagórz Poraż 250 lat KEN 2023-10-13
957 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO WITOSA W TARNAWIE DOLNEJ sanocki Zagórz Tarnawa Dolna 250 lat Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
958 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. KAZIMIERZA W ZAGÓRZU sanocki Zagórz Zagórz Przeszłość Przyszłości 2023-10-13
959 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. TADEUSZA ROZWADOWSKIEGO W ŁUKOWEM sanocki Zagórz Łukowe "Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obroni i wartość wielką mu nada" - 250 lecie Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-12
960 SZKOŁA PODSTAWOWA W BAŻANÓWCE sanocki Zarszyn Bażanówka uroczysta akademia, gazetka szkolna 2023-10-13
961 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA STAPIŃSKIEGO W DŁUGIEM sanocki Zarszyn Długie Uroczysta akademia z okazji rocznicy powstania KEN 2023-10-12
962 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY, SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W JAĆMIERZU sanocki Zarszyn Jaćmierz Akademia z okazji Rocznicy powołania KEN 2023-10-13
963 TECHNIKUM W NOWOSIELCACH sanocki Zarszyn Nowosielce Uroczysta akademia z okazji Jubileuszu 250 lecia KEN 2023-10-13
964 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W ODRZECHOWEJ sanocki Zarszyn Odrzechowa Jubileusz 200-lecia Edukacji w Odrzechowej oraz 250 powołania KEN- uroczystość środowiskowa 2023-10-04
965 SZKOŁA PODSTAWOWA W PIELNI sanocki Zarszyn Pielnia Uroczysta akademia 2023-10-13
966 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KURIERA JANA ŁOŻAŃSKIEGO W ZARSZYNIE sanocki Zarszyn Zarszyn Akademia z okazji 250 lecia KEN 2023-10-12
967 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. J. POPIEŁUSZKI W BOJANOWIE stalowowolski Bojanów Bojanów Jubileusz 250 -lecia KEN "Historia polskiego szkolnictwa" 2023-10-20
968 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GWOŹDŹCU stalowowolski Bojanów Gwoździec Uroczysty apel, prezentacja o historii i znaczeniu KEN, gazetka ścienna 2023-10-13
969 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYSZOWIE stalowowolski Bojanów Przyszów Apel szkolny "250 rocznica powstania KEN" 2023-10-13
970 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYSZOWIE stalowowolski Bojanów Przyszów Apel szkolny "250 rocznica powstania KEN" 2023-10-13
971 PRZEDSZKOLE W PRZYSZOWIE stalowowolski Bojanów Przyszów Apel szkolny "250 rocznica powstania KEN" 2023-10-13
972 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STANACH stalowowolski Bojanów Stany Historia KEN 2023-10-13
973 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARMII KRAJOWEJ W JASTKOWICACH stalowowolski Pysznica Jastkowice Konkurs plastyczny, konkurs poetycki, uroczysta akademia, prezentacja multimedialna o historii i zasługach KEN 2023-10-12
974 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ORŁA BIAŁEGO W KRZAKACH stalowowolski Pysznica Krzaki Pasowanie na Ucznia 2023-10-13
975 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ORŁA BIAŁEGO W KRZAKACH stalowowolski Pysznica Krzaki Edukacja na medal 2023-10-06
976 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W PYSZNICY stalowowolski Pysznica Pysznica Uroczysta akademia z udziałem zaproszonych gości, w tym nauczycieli emerytów. Wystawa poświęcona historii szkolnictwa w Pysznicy od 1772 r. 2023-10-13
977 PRZEDSZKOLE W PYSZNICY stalowowolski Pysznica Pysznica Dzień Edukacji Narodowej -uroczysta akademia 2023-10-13
978 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W CHWAŁOWICACH stalowowolski Radomyśl nad Sanem Chwałowice GRA TERNOWA 2023-10-20
979 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W CHWAŁOWICACH stalowowolski Radomyśl nad Sanem Chwałowice NUMER SPECJALNY GAZETKI SZKOLNEJ 2023-10-10
980 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W CHWAŁOWICACH stalowowolski Radomyśl nad Sanem Chwałowice UROCZYSTA AKADEMIA 2023-10-13
981 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WIKTORA W RADOMYŚLU NAD SANEM stalowowolski Radomyśl nad Sanem Radomyśl nad Sanem Akademia 2023-10-13
982 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Wystawa na korytarzu szkolnym 2023-10-10
983 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Apel dla klas IV - VIII 2023-10-10
984 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Apel dla klas I - III 2023-10-10
985 PRZEDSZKOLE NR 4 W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola uroczysta akademia 2023-10-13
986 PRZEDSZKOLE NR 6 W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola "Wystarczy miłość" - uroczysta akademia dla społeczności przedszkolnej (12.10.2023) oraz występ naszego przedszkola na miejskim DEN dla jednostek oświatowych 2023-10-13
987 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ENERGETYKÓW W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Okolicznościowe gazetki - między klasowy konkurs plastyczny 2023-10-18
988 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ENERGETYKÓW W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Uroczysta akademia z okazji KEN. 2023-10-11
989 CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Lekcje wychowawcze - 250 lat KEN 2023-10-09
990 CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Akademia z okazji dnia KEN 2023-10-13
991 CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Wystawa ilustrująca dzieje KEN na przestrzeni 250 lat. 2023-10-09
992 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 SPECJALNYCH W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Apel i inscenizacja pt. "250 lat KEN" 2023-10-13
993 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WACŁAWA GÓRSKIEGO W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Konkursy plastyczne "Najpiękniejsze pióro", "Nauczyciel przyszłości" 2023-10-09
994 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WACŁAWA GÓRSKIEGO W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Lekcje tematyczne (List ucznia do szkoły) 2023-10-12
995 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WACŁAWA GÓRSKIEGO W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Gazetki i wystawy tematyczne 2023-10-11
996 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WACŁAWA GÓRSKIEGO W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Gra terenowa "Kapsuła czasu" z okazji 250-lecia KEN 2024-05-17
997 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WACŁAWA GÓRSKIEGO W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Uroczysta akademia z okazji 250-lecia KEN 2023-10-13
998 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Konferencja tematyczna o KEN 2023-10-13
999 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Kształtowanie świadoości znaczenia KEN wśród najmłodszych podczas uroczystości Pasowania na ucznia 2023-10-12
1000 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Wystawa tematyczna o KEN 2023-10-02
1001 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola "Szkola dawniej" wystawa prac uczniów - fotografii 2023-10-06
1002 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Wizyta i zwiedzanie przez nauczycieli i pracowników szkoły Zamku Królewskiego w Warszawie, miejsca powołania KEN 2023-09-23
1003 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Pogadnki z uczniami o znaczeniu KEN dla historii i rozwoju Polski, kształtowanie szacunku dla twórcóe i działań komisji, wskazywanie stalowowolskicj miejsc i symboli upamiętniających powstanie pierwszego ministerstwa edukacjiw mieście (patron, nazwy ulic) 2023-10-02
1004 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. JANA PAWŁA II W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola 1. Uroczysta akademia z okazji 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. 2. Prezentacja mulimedialna nt. Kmisji Edukacji Narodowej dla wychowawców do zaprezentowania uczniom. 3. konkurs plastyczny dla klas I - III - projekt medalu KEN. 4. Konkurs plastyczny dla klas IV - VIII - plakat: 250. rocznica powołania KEN. 5. Konkrs recytatorski dla klas I - VI "Wiersz o szkole". 6. Konkurs poetycki "Szkoła w poezji uczniowskiej".i 2023-10-11
1005 PRZEDSZKOLE NR 15 W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola ŚWIĘTUJEMY RAZEM - Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2023-10-12
1006 KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Akademia 2023-10-13
1007 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Kampania informacyjna poprzez szkolny radiowęzeł 2023-10-13
1008 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Przygotowanie prezentacji multimedialnej przybliżającą historię powstania KEN i przedstawienie wszystkim klasom. 2023-10-13
1009 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Zorganizowanie konkursu plastycznego. Zadaniem uczestnika konkursu będzie wykonanie plakatu promującego osoby, wydarzenia historyczne związane z utworzeniem i działalnością Komisji Edukacji Narodowej. Wyeksponowanie plakaty na tablicy w holu 2023-10-13
1010 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Apel z okazji 250 rocznicy powstania KEN 2023-10-11
1011 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 W CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Lekcje wychowawcze - 250 lat 2023-10-09
1012 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 W CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Akademia z okazji dnia KEN 2023-10-13
1013 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 W CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Wystawa ilustrująca dzieje KEN na przestrzeni 250 lat 2023-10-09
1014 TECHNIKUM NR 4 W CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Lekcje wychowawcze - 250 lat 2023-10-09
1015 TECHNIKUM NR 4 W CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Akademia z okazji dnia KEN 2023-10-13
1016 TECHNIKUM NR 4 W CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Wystawa ilustrująca dzieje KEN na przestrzeni 250 lat 2023-10-09
1017 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Uroczysta akademia z 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości odbędzie się koncert muzyczny Absolwentów szkoły – zaproszeni absolwenci. Zaproszenie emerytowanych pracowników Liceum na bal organizowany przez obecnych pracowników szkoły z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej. Pamiątkowa fotografia społeczności szkolnej na tle logo szkoły powstałego w 250 rocznicę powstania KEN i 85 rocznicę założenia szkoły. (logo umieszczono na zewnętrznej ścianie hali sportowej). Posadzenie drzewa na pamiątkę 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz 85 lecia szkoły na terenie szkoły – uczniowie klasy biologiczno- chemicznej 2h 2023-09-13
1018 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Interaktywna ścieżka o KEN dla uczniów szkoły. Pod kodami QR umieszczonymi w szkole znajdą się informacje o historii i znaczeniu KEN. Na podstawie w/w informacji zostanie zorganizowany interaktywny quiz z nagrodami, wręczonymi na uroczystej akademii w dniu 13.10.2023 r. 2023-09-13
1019 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Interaktywna ścieżka o KEN dla uczniów szkoły. Pod kodami QR umieszczonymi w szkole znajdą się informacje o historii i znaczeniu KEN. Na podstawie w/w informacji zostanie zorganizowany interaktywny quiz z nagrodami, wręczonymi na uroczystej akademii w dniu 13.10.2023 r. 2023-09-10
1020 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola uczniowie klasy matematyczno- geograficznej w ramach zajęć geoinformatyki wykonają mapę cyfrową ze szkołami im. Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-02
1021 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Wystawa w bibliotece szkolnej „Nauczanie dawniej i dziś” – nauczycielki bibliotekarki 2023-09-29
1022 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola zostaną przeprowadzone przez uczniów klasy humanistycznej lekcje historii pt.”250 rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej” 2023-10-10
1023 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Quest miejski o W.Habdank Kossowskim. Pierwszym dyrektorze szkoły. 2023-09-27
1024 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola 10.10.2023 r. w ramach Dnia Gier Planszowych uczniowie będą wspólnie układać puzzle z logo KEN zamówione z okazji 250- lecia utworzenia KEN. Ułożone logo zostanie powieszone w uczniowskiej strefie wypoczynku na korytarzu szkolnym – Samorząd Uczniowski 2023-10-10
1025 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Wykład otwarty nt. utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla mieszkańców Stalowej Woli w Stalowowolskim Centrum Aktywności Lokalnej, który wygłosi Mariusz Potasz, dyrektor I LO im. KEN w Stalowej Woli 2023-09-26
1026 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola apel, konkurs literacki 2023-10-13
1027 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Uroczysta akademia z okazji Komisji Edukacji Narodowej ze szkolnym ceremoniałem i programem artystycznym. 2023-10-13
1028 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Konkurs historyczny 2023-10-05
1029 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Uroczysta akademia z okazji Komisji Edukacji Narodowej ze szkolnym ceremoniałem i programem artystycznym. 2023-10-13
1030 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Konkurs historyczny 2023-10-05
1031 TECHNIKUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Uroczysta akademia z okazji Komisji Edukacji Narodowej ze szkolnym ceremoniałem i programem artystycznym. 2023-10-13
1032 TECHNIKUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Konkurs hstoryczny 2023-10-05
1033 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 2 W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Uroczysta akademia, wystawa Jubileuszowa 2023-10-08
1034 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR7 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Uroczysty apel upamiętniający 250. rocznicę powstania KEN 2023-10-13
1035 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR4 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Przygotowanie prezentacji multimedialnej "Poznaj historię i dokonania KEN", konkurs plastyczno-poetycki "Mój nauczyciel" 2023-09-04
1036 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR4 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola okolicznościowa wystawa w bibliotece szkolnej wraz z pogadankami dla klas 2023-10-10
1037 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR4 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W STALOWEJ WOLI stalowowolski Stalowa Wola Stalowa Wola Uroczysta akademia 2023-10-13
1038 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAKLIKOWIE stalowowolski Zaklików Zaklików Konkurs plastyczno-historyczny pn."250 rocznica powstania KEN", konkurs plastyczny "Życzenia dla nauczyciela", konkurs "Wirtualna kartka dla nauczyciela", fotograficzny wehikuł czasu - wykonywanie zdjęć uczniom z wykorzystaniem rekwizytów i ścianki tematycznej nawiązującej do 250-lecia KEN, przygotowanie dla najmłodszych uczniów rebusów, kolorowanek i zgadywanek, uroczysty apel. 2023-10-13
1039 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZDZIECHOWICACH stalowowolski Zaklików Zdziechowice Drugie Akademia o dziedzictwie KEN. Szkolny konkurs wiedzy o KEN. Gazetka tematyczna o KEN. 2023-10-13
1040 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MAJDANIE ZBYDNIOWSKIM - WÓLCE TUREBSKIEJ IM. ŻOŁNIERZY II ARMII WOJSKA POLSKIEGO stalowowolski Zaleszany Majdan Zbydniowski konkurs plastyczny 2023-10-12
1041 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MAJDANIE ZBYDNIOWSKIM - WÓLCE TUREBSKIEJ IM. ŻOŁNIERZY II ARMII WOJSKA POLSKIEGO stalowowolski Zaleszany Majdan Zbydniowski akademia szkolna 2023-10-12
1042 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SKOWIERZYNIE stalowowolski Zaleszany Skowierzyn Jubilatka KEN - 250 lat rozwoju nauki. 2023-10-13
1043 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SKOWIERZYNIE stalowowolski Zaleszany Skowierzyn ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2023-10-13
1044 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W TURBI IM. ŚW. JANA PAWŁA II stalowowolski Zaleszany Turbia Apel KEN - pogadanki na lekcjach wychowawczych 2023-10-13
1045 SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W BABICY strzyżowski Czudec Babica Gminna uroczystość z okazji 11 listopada połączona z upowszechnianiem historii i zasług KEN 2023-11-11
1046 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W CZUDCU strzyżowski Czudec Czudec Zajęcia z wychowawcami poświęcone tematyce rocznicy powstania Konstytucji 2023-09-18
1047 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W CZUDCU strzyżowski Czudec Czudec Uroczysta akademia dla społeczności szkolnej 2023-10-13
1048 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W NOWEJ WSI strzyżowski Czudec Nowa Wieś Gra szkolna 250 lat KEN 2023-10-13
1049 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PSTRĄGOWEJ strzyżowski Czudec Pstrągowa Gazetka szkolna poświęcona 250 rocznicy KEN 2023-10-09
1050 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PSTRĄGOWEJ strzyżowski Czudec Pstrągowa Konkurs plastyczny "Mój nauczyciel" klasy 0-3 2023-10-12
1051 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PSTRĄGOWEJ strzyżowski Czudec Pstrągowa Pogadanki na godzinach wychowawczych w klasach i na lekcjach historii oraz j. polskiego. 2023-10-11
1052 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PSTRĄGOWEJ strzyżowski Czudec Pstrągowa Akademia szkolna. 2023-10-13
1053 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W WYŻNEM strzyżowski Czudec Wyżne Uroczysty apel poświęcony 250 rocznicy powołania KEN 2023-10-13
1054 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W ZABOROWIE strzyżowski Czudec Zaborów uhonorowanie daty powstania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
1055 SZKOŁA PODSTAWOWA W CIESZYNIE strzyżowski Frysztak Cieszyna Uroczysta akademia 2023-10-13
1056 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JÓZEFA WYBICKIEGO WE FRYSZTAKU strzyżowski Frysztak Frysztak Uroczystość okazji 250 Rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej, zaproszenie społeczności lokalnej, zaproszenie emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły, przeprowadzenie lekcji wychowawczych o znaczeniu KEN, gazetka tematyczna 2023-10-12
1057 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W STĘPINIE strzyżowski Frysztak Stępina Akademia oraz gazetka okolicznościowa 2023-10-13
1058 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K.K. BACZYŃSKIEGO W BLIZIANCE strzyżowski Niebylec Blizianka Akademia, spotkanie z pracownikami szkoły i emerytami szkołyy 2023-10-13
1059 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA PRZYBOSIA W GWOŹNICY GÓRNEJ strzyżowski Niebylec Gwoźnica Górna uroczysta akademia, gazetka szkolna, godziny wychowawcze poświęcone KEN 2023-10-13
1060 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KONIECZKOWEJ strzyżowski Niebylec Konieczkowa Drama - Powołanie Komisji dla Edukacji oraz Projekty klasowe Szkoła wczoraj i dziś. Co zmieniło się w szkole na przełomie lat. 2023-10-16
1061 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W DOBRZECHOWIE strzyżowski Strzyżów Dobrzechów Akademia z okazji 250. lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej i 50. lecia nadania szkole imienia Hugona Kołłątaja. 2023-10-13
1062 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W GRODZISKU strzyżowski Strzyżów Grodzisko akademia 2023-10-12
1063 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ORŁA BIAŁEGO W STRZYŻOWIE strzyżowski Strzyżów Strzyżów Konkurs wiedzy dla klas 6-8 ph" Takie będą Rzeczypospolite, jakie jej młodzieży chowanie". 2023-10-16
1064 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ORŁA BIAŁEGO W STRZYŻOWIE strzyżowski Strzyżów Strzyżów Lekcje historii i godziny do dyspozycji wychowawcy o tematyce " Historia polskiej edukacji" 2023-10-12
1065 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ORŁA BIAŁEGO W STRZYŻOWIE strzyżowski Strzyżów Strzyżów Konkurs międzyklasowy na plakat edukacyjno- informacyjny o KEN 2023-10-13
1066 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ORŁA BIAŁEGO W STRZYŻOWIE strzyżowski Strzyżów Strzyżów Część artystyczna poświęcona KEN 2023-10-13
1067 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W STRZYŻOWIE strzyżowski Strzyżów Strzyżów Uroczysta akademia z okazji 250.lecia KEN 2023-10-13
1068 TECHNIKUM W STRZYŻOWIE W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE strzyżowski Strzyżów Strzyżów Konkurs literacki i plastyczny "Mój talent-moje zainteresowania-moja edukacja- moja przyszłość" 2023-10-12
1069 TECHNIKUM W STRZYŻOWIE W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE strzyżowski Strzyżów Strzyżów Lekcja otwarta "Szkoła w służbie niepodległości" 2023-10-12
1070 TECHNIKUM W STRZYŻOWIE W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE strzyżowski Strzyżów Strzyżów Uroczyste obchody 250. rocznicy powołania KEN. Lekcja otwarta, konkurs literacki, konkurs plastyczny. 2023-10-12
1071 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W STRZYŻOWIE W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE strzyżowski Strzyżów Strzyżów Konkurs literacki i plastyczny "Mój talent-moje zainteresowania-moja edukacja- moja przyszłość" 2023-10-12
1072 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W STRZYŻOWIE W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE strzyżowski Strzyżów Strzyżów Lekcja otwarta "Szkoła w służbie niepodległości" 2023-10-12
1073 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W STRZYŻOWIE W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE strzyżowski Strzyżów Strzyżów Uroczyste obchody 250. rocznicy powołania KEN. Lekcja otwarta, konkurs literacki, konkurs plastyczny. 2023-10-12
1074 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W ŻYZNOWIE strzyżowski Strzyżów Żyznów Akademia 2023-10-13
1075 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W SZUFNAROWEJ strzyżowski Wiśniowa Szufnarowa Konkurs plastyczny 2023-10-20
1076 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W SZUFNAROWEJ strzyżowski Wiśniowa Szufnarowa Pogadanki w klasach 2023-10-12
1077 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W SZUFNAROWEJ strzyżowski Wiśniowa Szufnarowa  Uroczysta akademia 2023-10-16
1078 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W WIŚNIOWEJ strzyżowski Wiśniowa Wiśniowa "W drodze do wiedzy" - artykuły i fotoreportaże uczniowskie w gazetce szkolnej. 2023-10-13
1079 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W WIŚNIOWEJ strzyżowski Wiśniowa Wiśniowa Debata uczniowska "Kiedy mówię szkoła - myślę..." 2023-10-16
1080 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W WIŚNIOWEJ strzyżowski Wiśniowa Wiśniowa Turniej wiedzy o historii KEN, akademia. 2023-10-13
1081 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WIŚNIOWEJ strzyżowski Wiśniowa Wiśniowa Turniej wiedzy o historii KEN, akademia. 2023-10-13
1082 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO tarnobrzeski Baranów Sandomierski Baranów Sandomierski Komisja Edukacji Narodowej je zasługi w kształtowaniu postaw młodych Polaków od momentu jej powstania do chwili obecnej. 2023-10-02
1083 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO tarnobrzeski Baranów Sandomierski Baranów Sandomierski Uroczysty apel ukazujący jak powstała i czym była Komisja Edukacji Narodowej. 2023-10-13
1084 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBROWICY IM.BATALIONÓW CHŁOPSKICH tarnobrzeski Baranów Sandomierski Dąbrowica Uroczysta akademia z okazji 250.lecia powołania KEN 2023-10-17
1085 SZKOŁA FILIALNA IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ tarnobrzeski Baranów Sandomierski Durdy Rys historyczny KEN 2023-10-12
1086 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SKOPANIU IM. JANA PAWŁA II tarnobrzeski Baranów Sandomierski Skopanie SAPERE AUDE - 250 rocznica utworzenia KEN 2023-10-12
1087 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SKOPANIU tarnobrzeski Baranów Sandomierski Skopanie Akademia 2023-10-13
1088 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚLĘZAKACH IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO tarnobrzeski Baranów Sandomierski Ślęzaki KEN na przełomie wieku XVIII, XIX, XX, XXI 2023-10-13
1089 ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOLI BARANOWSKIEJ tarnobrzeski Baranów Sandomierski Wola Baranowska Rys historyczny KEN 2023-10-12
1090 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W WOLI BARANOWSKIEJ tarnobrzeski Baranów Sandomierski Wola Baranowska Rys historyczny KEN 2023-10-12
1091 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI BARANOWSKIEJ IM.GEN.WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO tarnobrzeski Baranów Sandomierski Wola Baranowska Rys historyczny KEN 2023-10-12
1092 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W GORZYCACH tarnobrzeski Gorzyce Gorzyce Lekcje historii na temat KEN (od 09.10. do 13.10.) 2023-10-09
1093 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W GORZYCACH tarnobrzeski Gorzyce Gorzyce Lekcje z wychowawcą na temat KEN (od 9.10. do 13.10.) 2023-10-09
1094 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W GORZYCACH tarnobrzeski Gorzyce Gorzyce Uroczysta akademia z okazji 250 rocznicy powołania KEN 2023-10-13
1095 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SOKOLNIKACH tarnobrzeski Gorzyce Sokolniki 250. rocznica powstania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
1096 PRZEDSZKOLE W GRĘBOWIE tarnobrzeski Grębów Grębów Piosenki i inscenizacje o pracy nauczyciela. Przybliżenie historii Komisji Edukacji Narodowej. Nagrania video, wypowiedzi dzieci o swoich Paniach Nauczycielkach. Wyrażenie szacunku dla Nauczycieli i pracowników oświaty, wręczenie laurek wykonanych przez dzieci i podziękowanie tańcem. 2023-10-12
1097 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. PROF. STANISŁAWA BĄKA W GRĘBOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA W GRĘBOWIE tarnobrzeski Grębów Grębów Akademia okolicznościowa, Konkurs literacki 2023-10-13
1098 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SPECJALNA W GRĘBOWIE tarnobrzeski Grębów Grębów Rocznica KEN w SOSW w Grębowie 2023-10-02
1099 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA W GRĘBOWIE tarnobrzeski Grębów Grębów Rocznica KEN w SOSW w Grębowie 2023-10-02
1100 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KRAWCACH tarnobrzeski Grębów Krawce Konkurs literacki i konkurs plastyczny 2023-10-13
1101 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KRAWCACH tarnobrzeski Grębów Krawce Wykonanie gazetki ściennej z okazji KEN 2023-10-09
1102 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KRAWCACH tarnobrzeski Grębów Krawce Akademia okolicznościowa upamiętniająca KEN 2023-10-13
1103 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KRAWCACH tarnobrzeski Grębów Krawce Lekcje historii związane z KEN 2023-10-09
1104 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KRAWCACH tarnobrzeski Grębów Krawce Pogadanki na lekcjach wychowawczych - przybliżenie dziedzictwa Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-09
1105 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STALACH SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. STANISŁAWA PAWŁOWSKIEGO W STALACH tarnobrzeski Grębów Stale Zasadzenie 250 cebulek tulipanów w kolorach białym i czerwonym 2023-10-13
1106 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STALACH SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. STANISŁAWA PAWŁOWSKIEGO W STALACH tarnobrzeski Grębów Stale Konkurs plastyczny "Komisja Edukacji Narodowej" - plakat okolicznosciowy 2023-10-10
1107 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STALACH SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. STANISŁAWA PAWŁOWSKIEGO W STALACH tarnobrzeski Grębów Stale Przeprowadzenie na zajęciach wychowawczych lekcji poswięconej 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-12
1108 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STALACH SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. STANISŁAWA PAWŁOWSKIEGO W STALACH tarnobrzeski Grębów Stale Informacja na stronie internetowej szkoły w formie notatki 2023-10-13
1109 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STALACH SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. STANISŁAWA PAWŁOWSKIEGO W STALACH tarnobrzeski Grębów Stale Gazetki tematyczne w holu przy wejsciu do szkoły i w salach lekcyjnych 2023-10-09
1110 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STALACH SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. STANISŁAWA PAWŁOWSKIEGO W STALACH tarnobrzeski Grębów Stale Konkurs historyczny "Historia zasługi i dorobek KEN" 2023-10-09
1111 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STALACH SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. STANISŁAWA PAWŁOWSKIEGO W STALACH tarnobrzeski Grębów Stale Uroczysta akademia szkolna pt. "250 lat Komisji Edukacji Narodowej- historia polskiego szkolnictwa" 2023-10-13
1112 ZESPÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE W WYDRZY SZKOŁA PODSTAWOWA W WYDRZY tarnobrzeski Grębów Wydrza Wydanie gazetki okolicznościowej pt. "250 rocznica KEN"(historia szkolnictwa w Wydrzy w latach 1773-2023, historia KEN, poczet zasłużonych dla edukacji naszej miejscowości, ciekawostki , sprawy różne) 2023-10-06
1113 ZESPÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE W WYDRZY SZKOŁA PODSTAWOWA W WYDRZY tarnobrzeski Grębów Wydrza Przeprowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych tematyce rocznicowej 2023-10-09
1114 ZESPÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE W WYDRZY SZKOŁA PODSTAWOWA W WYDRZY tarnobrzeski Grębów Wydrza Przygotowanie prezentacji dotyczącej pracy i osiągnięć ZSPiP w Wydrzy 2023-10-13
1115 ZESPÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE W WYDRZY SZKOŁA PODSTAWOWA W WYDRZY tarnobrzeski Grębów Wydrza Wykonanie gazetek ściennych poświęconych historii KEN 2023-10-09
1116 ZESPÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE W WYDRZY SZKOŁA PODSTAWOWA W WYDRZY tarnobrzeski Grębów Wydrza Wystawa dot. Historii Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych i jej dorobku (pozyskanie starych podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych) 2023-10-13
1117 ZESPÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE W WYDRZY SZKOŁA PODSTAWOWA W WYDRZY tarnobrzeski Grębów Wydrza Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III SP pt. "Moja szkoła w różnych porach roku" 2023-10-13
1118 ZESPÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE W WYDRZY SZKOŁA PODSTAWOWA W WYDRZY tarnobrzeski Grębów Wydrza Konkurs literacki dla uczniów klas 4-8 SP pt. ,,Moja szkoła za 25 lat" 2023-10-13
1119 ZESPÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE W WYDRZY SZKOŁA PODSTAWOWA W WYDRZY tarnobrzeski Grębów Wydrza Wykonanie zaproszeń na organizowaną uroczystość 2023-09-25
1120 ZESPÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE W WYDRZY SZKOŁA PODSTAWOWA W WYDRZY tarnobrzeski Grębów Wydrza Przygotowanie uroczystej akademii z udziałem czynnych i emerytowanych nauczycieli oraz innych pracowników szkoły i radnych – 13.X 2023 r. 2023-10-13
1121 ZESPÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE W WYDRZY SZKOŁA PODSTAWOWA W WYDRZY tarnobrzeski Grębów Wydrza Uroczyste obchody 250 rocznicy powstania KEN 2023-10-13
1122 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABRNIU, SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ZABRNIU tarnobrzeski Grębów Zabrnie 13.10.2023 Bieg upamiętniający ustanowienie KEN: a) klasy młodsze ( „O” oraz I -IV) na 250 m, b) klasy starsze ( V-VIII) - sztafeta na 1773 m. 2. Pogadanka na temat wydarzeń historycznych związanych z powołaniem KEN. 3. Wykonanie gazetki ściennej z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 4. Akademia okolicznościowa upamiętniająca KEN 2023-10-13
1123 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABRNIU, SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ZABRNIU tarnobrzeski Grębów Zabrnie 10.10.2023r. Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną ukazującą istotę i znaczenie ustanowienia KEN dla rozwoju polskiego szkolnictwa ( uczniowie klas V-VIII). 2. Konkurs plastyczny pn „ Moja szkoła dziś i jutro” ( uczniowie klas 0- III). 3. Konkurs literacki pn „ Portret nauczyciela/ wychowawcy słowami malowany”( uczniowie klas IV-VIII). 2023-10-10
1124 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŻUPAWIE tarnobrzeski Grębów Żupawa Gazetki tematyczne 2023-10-02
1125 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŻUPAWIE tarnobrzeski Grębów Żupawa Konkurs historyczny "Historia KEN" 2023-10-11
1126 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŻUPAWIE tarnobrzeski Grębów Żupawa Konkurs literacki "Szkoła moich marzeń" - praca twórcza 2023-10-09
1127 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŻUPAWIE tarnobrzeski Grębów Żupawa Uroczysta akademia szkolna "250 lat Komisji Edukacji Narodowej - historia polskiego szkolnictwa" 2023-10-13
1128 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W JADACHACH tarnobrzeski Nowa Dęba Jadachy gazetka szkolna w hollu 2023-10-09
1129 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W JADACHACH tarnobrzeski Nowa Dęba Jadachy Akademia 2023-10-13
1130 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BRONISŁAWA ZYBURY W NOWEJ DĘBIE tarnobrzeski Nowa Dęba Nowa Dęba Rozegranie szkolnego halowego turnieju piłki nożnej 2023-10-05
1131 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BRONISŁAWA ZYBURY W NOWEJ DĘBIE tarnobrzeski Nowa Dęba Nowa Dęba Rozegranie szkolnego turnieju tenisa stołowego. 2023-10-06
1132 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BRONISŁAWA ZYBURY W NOWEJ DĘBIE tarnobrzeski Nowa Dęba Nowa Dęba Rozegranie szkolnego turnieju szachowego 2023-10-03
1133 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BRONISŁAWA ZYBURY W NOWEJ DĘBIE tarnobrzeski Nowa Dęba Nowa Dęba przeprowadzenie lekcji tematycznych na godz. wychowawczych i historii 2023-10-11
1134 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BRONISŁAWA ZYBURY W NOWEJ DĘBIE tarnobrzeski Nowa Dęba Nowa Dęba Wydanie okolicznościowego numeru gazetki szkolnej "Zyburetka"" 2023-10-10
1135 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BRONISŁAWA ZYBURY W NOWEJ DĘBIE tarnobrzeski Nowa Dęba Nowa Dęba Uroczysta akademia z okazji 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
1136 PRZEDSZKOLE NR 1 W NOWEJ DĘBIE tarnobrzeski Nowa Dęba Nowa Dęba Wspomnienia o dawnej edukacji w przedszkolu 2023-10-16
1137 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W NOWEJ DĘBIE tarnobrzeski Nowa Dęba Nowa Dęba Wiesz, czy nie wiesz? Międzklasowy Konkurs Wiedzy o Komisji Edukacji Narodowej z okazji 250 rocznicy jej powstania. 2023-10-13
1138 TECHNIKUM W NOWEJ DĘBIE tarnobrzeski Nowa Dęba Nowa Dęba Uroczysta akademia z rysem historycznym 2023-10-13
1139 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HRABIEGO STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOWSKIEJ WOLI tarnobrzeski Nowa Dęba Tarnowska Wola 250. lecie KEN 2023-10-13
1140 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIAŁOBRZEGACH łańcucki Białobrzegi Białobrzegi Uroczysta akademia 2023-10-13
1141 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁOBRZEGACH łańcucki Białobrzegi Białobrzegi akademia 2023-10-13
1142 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BUDACH ŁAŃCUCKICH łańcucki Białobrzegi Budy Łańcuckie Akademia z okazji jubileuszu powołania KEN 2023-10-13
1143 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KORNIAKTOWIE PÓŁNOCNYM łańcucki Białobrzegi Korniaktów Północny Jubileusz 250. lecia KEN 2023-10-13
1144 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WOLI DALSZEJ łańcucki Białobrzegi Wola Dalsza Dzień Przedszkolaka 2023-10-12
1145 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WOLI DALSZEJ łańcucki Białobrzegi Wola Dalsza Konkurs szkolny na kartkę pocztową "Moja szkoła" 2023-10-13
1146 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WOLI DALSZEJ łańcucki Białobrzegi Wola Dalsza Konkurs szkolny na folder informacyjno-edukacyjny o KEN 2023-10-13
1147 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WOLI DALSZEJ łańcucki Białobrzegi Wola Dalsza Święto Szkoły 2023-10-13
1148 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WOLI DALSZEJ łańcucki Białobrzegi Wola Dalsza Gminne obchody 250. lecia KEN - Patrona ZS w Woli Dalszej 2023-10-10
1149 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WOLI DALSZEJ łańcucki Białobrzegi Wola Dalsza Powiatowy konkurs Plastyczny -KEN 2023-10-10
1150 ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBRÓWKACH łańcucki Czarna Dąbrówki Konkurs plastyczny 2023-10-13
1151 ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBRÓWKACH łańcucki Czarna Dąbrówki Uroczysta akademia z okazji 250.lecia powołania KEN 2023-10-13
1152 ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBRÓWKACH łańcucki Czarna Dąbrówki Akcja informacyjna nt. historii i zasług KEN 2023-10-13
1153 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRZEMIENICY łańcucki Czarna Krzemienica Spotkanie nauczycieli z terenu powiatu „Nauczyciel - trudna misja w niewdzięcznym świecie” 2023-10-11
1154 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MEDYNI GŁOGOWSKIEJ łańcucki Czarna Medynia Głogowska Uroczysta akademia 2023-10-19
1155 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA PIGONIA W MEDYNI ŁAŃCUCKIEJ łańcucki Czarna Medynia Łańcucka konkurs wiedzy historycznej 2023-10-10
1156 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W WOLI MAŁEJ łańcucki Czarna Wola Mała Szkoła dawniej i dziś - projekt 2023-10-13
1157 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W ZALESIU łańcucki Czarna Zalesie Lekcje tematyczne, gazetka 2023-10-12
1158 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA RAKA W HUSOWIE łańcucki Markowa Husów Akademia okolicznościowa. 2023-10-13
1159 PRZEDSZKOLE NR 1 W MARKOWEJ łańcucki Markowa Markowa Spotkanie przedszkolaków z nauczycielem historii pod hasłem"Idea i historia Komisji Edukacji Narodowej" 2023-10-13
1160 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SŁUG BOŻYCH RODZINY ULMÓW W MARKOWEJ łańcucki Markowa Markowa Uroczysta akademia 2023-10-13
1161 PRZEDSZKOLE NR 2 W MARKOWEJ łańcucki Markowa Markowa "KEN - oczami dziecka" scenka teatralna w wykonaniu aktorów amatorskiej grupy TREMA oraz uroczysta akademia z okazji jubileuszu 250-elcia Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
1162 SZKOŁA PODSTAWOWA W WYDRZU łańcucki Rakszawa Wydrze Uroczysta Akademia, gazetka szkolna 2023-10-12
1163 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W BRZÓZIE STADNICKIEJ łańcucki Żołynia Brzóza Stadnicka uroczysta akademia 2023-10-13
1164 SZKOŁA PODSTAWOWA W SMOLARZYNACH łańcucki Żołynia Smolarzyny zajęcia warsztatowe 2023-10-06
1165 SZKOŁA PODSTAWOWA W SMOLARZYNACH łańcucki Żołynia Smolarzyny akademia 2023-10-13
1166 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W ŻOŁYNI łańcucki Żołynia Żołynia Konkurs plastyczny "Mój ulubiony nauczyciel" 2023-10-16
1167 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W ŻOŁYNI łańcucki Żołynia Żołynia Wydanie folderu 250. rocznica powstania KEN i 115 lat SP 2 w Żołyni 2023-10-10
1168 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W ŻOŁYNI łańcucki Żołynia Żołynia Uroczysta akademia z okazji DEN i prezentacja historii powstania 2023-10-16
1169 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W ŻOŁYNI łańcucki Żołynia Żołynia Gazetka "Historia powstania KEN 2023-09-21
1170 PRZEDSZKOLE W ŻOŁYNI łańcucki Żołynia Żołynia Wykonanie plakatu na temat powstania i dzialalności KEN i zaprezentowanie społeczności lokalnej. 2023-10-11
1171 PRZEDSZKOLE W ŻOŁYNI łańcucki Żołynia Żołynia Prezentacja multimedialna dla dzieci na temat dziedzictwa KEN. 2023-10-10
1172 PRZEDSZKOLE W ŻOŁYNI łańcucki Żołynia Żołynia Akademia dla pracowników przedszkola i rodzićów z okazji 250 lecia powstania KEN 2023-10-13
1173 SZKOŁA PODSTAWOWA W CIERPISZU łańcucki Łańcut Cierpisz Apel z okazji 250 lecia KEN 2023-10-12
1174 SZKOŁA PODSTAWOWA W GŁUCHOWIE łańcucki Łańcut Głuchów Akademia dla całej szkoły z okazji Święta Edukacji Narodowej i 250. lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
1175 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PŁK. LEOPOLDA LISA-KULI W KOSINIE łańcucki Łańcut Kosina Akademia okolicznościowa 2023-10-13
1176 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KRACZKOWEJ łańcucki Łańcut Kraczkowa uroczysta akademia upamiętniająca jubileusz, konkurs międzyklasowy 2023-10-13
1177 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ANNY JENKE W ROGÓŻNIE łańcucki Łańcut Rogóżno uroczystość środowiskowa 2023-10-11
1178 SZKOŁA PODSTAWOWA W ROGÓŻNIE łańcucki Łańcut Rogóżno uroczystość środowiskowa 2023-10-11
1179 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SONINIE łańcucki Łańcut Sonina Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej i 250.lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-13
1180 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA BOSKO W WYSOKIEJ łańcucki Łańcut Wysoka akademia szkolna upamiętniająca powstanie KEN 2023-10-13
1181 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ENCEPENCE łańcucki Łańcut Łańcut JUBILEUSZ 250-lecia powołania KEN 2023-10-13
1182 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W ŁAŃCUCIE łańcucki Łańcut Łańcut lekcje tematyczne poświęcone epoce Oświecenia i utworzeniu Komisji Edukacji Narodowej (język polski. historia, muzyka, lekcje wychowawcze) 2023-10-13
1183 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W ŁAŃCUCIE łańcucki Łańcut Łańcut gazetka okolicznościowa na temat Komisji Edukacji Narodowej 2023-10-10
1184 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W ŁAŃCUCIE łańcucki Łańcut Łańcut Audycja poświęcona rocznicy powstania KEN oraz Świętu Edukacji transmitowana przez szkolny radiowęzeł 2023-10-13